Tuesday, December 06, 2005

NEWS LETTER OF BAM 38

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شماره 38 ، چهارشنبه 16 آذر ماه 1384

در این شماره می خوانید
صدای دانش آموزان
رنگ روشن جایگزین رنگ تیره و
بم و فراتر از بم
و
.
.
.
سرمقاله

میراث به جا مانده از سازمان های غیردولتی در مناطق آسیب دیده از زلزله در بم و پرسش های پیش رو

برای اولین بار در ایران دولت اجازه داد سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی در امر امداد ، نجات ، اسکان اضطراری ، اسکان موقت و بازسازی در بزرگترین فاجعه اجتماعی دهه اخیر حاضر شوند. این حضور در طول دو سال گذشته کم و بیش استمرار داشته است ، برخی از این سازمان ها به علت ماهیت خدمت خود در هفته اول منطقه را ترک کردند ، اما سایر گروهها کم و بیش تا یک سال بویژه در امر ساخت واحدهای مسکونی دائمی و تعدادی تا همین امروز باقی مانده اند و چندین تشکل تازه نیز در دو سال گذشته چه در قالب هیئت امنایی (خیریه) و چه قالب مجمع عمومی (سازمان غیردولتی) در داخل استان کرمان و یا در تهران برای استمرار فعالیت نظام مند در بم به ثبت رسیده و یا در حال پیگیری امور مرتبط با آن هستند. آنچه اهمیت دارد این است که میراث این فعالیت مجموعاً مدرن و تا حد زیادی شهروند مدار مورد بررسی نقادانه قرار گیرد. در اینجا فقط به رئوس مطالب اشاره می شود و امیدواریم که بتوان آن را روزی مستند و مکتوب و روزآمد عرضه کرد
صرف نظر از کمک های امدادی ماه های اول ، یا ساخت و سازهای اسکان موقت و یا دائم که تقریباً تا پایان سال اول پس از زلزله به اتمام رسید و سازمان های مرتبط با آن منطقه را ترک کرده اند
مجموعه ای از فعالیت ها در سال دوم استمرار یافت و هم اکنون نیز ادامه دارد ، گروه اول جمع ها و تشکل هایی هستند که تعدادی از کودکان ، زنان سرپرست خانوار و یا افراد دارای معلولیت پایدار را به شکل پرداخت های نقدی و غیرنقدی دوره ای ، زیر پوشش حمایت خود دارند. این فعالیت ها به لحاظ اینکه با آسیب دیدگان بطور انفرادی سر و کار دارند ، دارای حداقل مشکل است. کافی است سازمان مذکور ناظرین و مددکارانی امین در سطح منطقه داشته باشند ، تا گزارش وضعیت فرد تحت پوشش را با جزییات و امانت برای سازمان پوشش دهنده ارسال نماید و با ارزیابی گزارشات نحوه ارسال کمک های بعدی مشخص شود و با گسترش ارتباطات اینترنتی کار با سهولت بسیار انجام می شود
گروه دوم ، سازمان های غیردولتی را شامل می شود که حمایت خود را بطور انفرادی تعریف نکرده اند ، هدف تواناسازی آسیب دیدگان برای اداره امور شخصی خود در قالب فعالیتی جمعی است ، که خود این قالب جمعی ، امکان آموزش بیشتر و توانا شدن دائمی تر را فراهم می آورد ، نمونه آن در مصاحبه رئیس اداره تعاون در این شماره آمده است تشکیل چهل تعاونی پس از زلزله که تعداد زیادی از آنان با حمایت و سرمایه اولیه سازمان های غیردولتی خارجی و داخلی ایجاد شده و می شود. در این راه مسائل متعددی وجود دارد که به دو مورد آنها اشاره می شود
یک - عدم تجربه کار جمعی به معنی مدرن آن ، که اعضاء گروه توانایی مشارکت در امر برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت ، تقسیم منابع و منافع و ارزشیابی فعالیت مشترک را دارا نمی­باشند. این ناتوانی به سادگی حاصل عدم آموزش آنان در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی ماست که اصل را بر رقابت (در آموزش رسمی ) ، خویشاوند مداری ، صدقه گیری با این ضربا المثل »مویی از خرس کندن غنیمت است« (در آموزش غیررسمی) برای بسیاری از شهروندان تا حد زیادی درونی ساخته است
دو - عدم وجود سازمان های رسمی حمایت کننده در زمینه آموزش کار مشارکتی بطور کلی و آموزش فعالیت های حرفه ای جمعی در امر تولید ، بازاریابی ، امور مالی در مواردی معین است. اداره های دولتی موجود در این زمینه به دلیل بخشی نگری قادر به خدمت رسانی مؤثر نیستند
تجربه تعاونی هایی که هنوز پا نگرفته پس از اخذ وامهای کم بهره اعلام ورشکستگی کرده و با تقسیم آنچه بر جا مانده است ، جمع را رها کرده و به دورن مناسبات غیرمشارکتی و یا خویشاوند محور خود عقب نشینی می کنند، نمونه آن است
در چنین چشم اندازی آنچه از سازمان های غیردولتی در مناطق آسیب دیده از زلزله بر جا مانده است اشکال زیر را به خود می گیرد
الف – مؤسسه های فرهنگی ، تفریحی و هنری که برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان برپا شده است و عمدتاً با هدایت و سرمایه جمع آوری شده توسط یونیسف برقرار مانده است ، احتمالاً به مؤسسات دولتی متولی آنان مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یا اداره ارشاد اسلامی تحویل خواهد شد ، که امیدواری وجود دارد که در مواردی با تغییر مکان بتوانند خدمات مناسبی را به به گروه هدف مورد نظر عرضه نمایند
ب – مؤسسه های اقتصادی که عمدتاً برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ایجاد گردیده و به شکل تعاونی درآمده و یا خواهند آمد ، اما با توجه به موارد پیش گفته در خطر فروپاشی قرار خواهند گرفت
برای مؤسسات گروه ب ، در حضور جمعی از نمایندگان و دست اندرکاران سازمان های غیردولتی محلی و با حضور یک حقوق دان بمی عاشق و خدمتگزار مسئله مورد بررسی قرار گرفت
برای کاهش خطر فروپاشی مؤسسات در شکل تعاونی چند پیشنهاد مطرح شد که با درج آنها از همه صاحب نظران برای بررسی دقیق تر مسئله استمداد می طلبیم
*

هر تعاونی به درخواست سازمان غیردولتی حمایت کننده دارای دو گروه عضو خواهد شد. اعضاء شاغل (که همان گروه ذینفع و گروه هدف است) و به همان تعداد بعلاوه یک نفر از فعالان اجتماعی شناخته که در دوران پس از زلزله در بم شناخته شده هستند. گروه اول( نصف اعضاء) 90 درصد سرمایه تعاونی و گروه دوم 10 درصد سرمایه را در تملک خواهند داشت. از آنجا که در تعاونی هر نفر فقط یک رأی دارد در حقیقت مجموعه فعالان اجتماعی عملاً 51 درصد آراء تعاونی را خواهند داشت و به عنوان گروه آموزش و پشتیبانی تعاونی عمل خواهند کرد. مجموعه عمومی با آراء آنان هیئت مدیره و مدیر عامل را تعیین خواهد کرد و سرمایه گذاری سازمان غیردولتی برای توانمند سازی اعضاء اصلی را حفظ کرده و گسترش خواهد داد و اعضاء شاغل نیز در فرایند عمل آموزش مشارکت خواهند دید و روش های کار مدیریت اقتصادی را خواهند آموخت و رفته رفته خودشان هیئت مدیره خواهند شد
*

در اساسنامه هر تعاونی به درخواست سازمان غیردولتی حمایت کننده تبصره ای خواهد آمد که در صورت انحلال تعاونی دارایی تعاونی به سازمان غیردولتی با همین هدف و یا یک خیریه واگذار خواهد شد ، هدف از این تبصره کاهش اشتیاق اعضاء شاغل برای رفتن به سمت انحلال و تقسیم دارایی تعاونی است
*برای آنکه از خطر تبدیل شدن تعاونی به یک کارگاه معمولی در بازار کاسته شود ، آن دسته از اعضاء غیرشاغل (فعالان اجتماعی) در فواصل کوتاه با تشکیل مجمع عمومی بر کار هیئت مدیره و مدیر عامل منتخب نظارت خواهند داشت و پیشرفت برنامه های آموزشی در جهت تواناسازی اعضاء شاغل را بازبینی خواهند کرد
*

برای کاهش خطر قدرت گیری مدیر عامل و هیئت مدیره ، اعضاء غیرشاغل مجمع عمومی حق تفویض اختیار خود را به شکل وکالت به عضو دیگر از خود سلب خواهند کرد تا خطر تمرکز قدرت در حاشیه هیئت مدیره کاهش یابد

آموزش نحوه برگزاری کارگاه مسئله یابی مشارکتی محله ها
توسط نوجوانان و جوانان بم

(پسران دانش آموز مدارس راهنمایی و دبیرستان)
چهارشنبه 2/9/84

در عصر روز چهارشنبه 2/9/84 ، در تالار اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان بم جمعی از اعضاء شوراهای دانش آموزی مدارس راهنمایی و دبیرستان های پسرانه شهر بم، به دعوت خبرنامه شهروندان و مشارکت گرد هم آمدند و با نحوه انجام پژوهش عملی مشارکتی آشنا شدند
با تشکر از آقای رضا ایثار معاون محترم مدرسه راهنمایی شیخ صدوق که شخصاً دانش آموزان مدرسه خود را همراهی کرده و در کارگاه حاضر شدند
فهرست مدارس شرکت کننده
راهنمایی: اولیاء باقرالعلوم، سلمان فارسی، سعدی، شیخ صدوق، رادفر
دبیرستان: خاتم الانبیاء، دکتر بهشتی، دکتر شریعتی، راه دانش، سیدالشهداء ، شاهد، کافی، هنرستان کشاورزی
با تشکر از مسئولین محترم آموزش و پرورش شهرستان بم که امکان این نشست را فراهم آوردند
با تشکر از دانش آموزانی که تاکنون در طرح بررسی محله گذشته ، حال ، آینده شرکت کرده اند
فهرست گزارشات دریافتی را اعلام می کنیم اسامی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی است
یک - فاطمه پاپلی برواتی دو - مهسا توحیدی نژاد (نماینده گروه گل یاس) سه - مریم جلالی چهار - پروانه حمیدیان پنج - الهام شریف زاده شش - افروز فراهی (نماینده گروه) هفت - مینا میزانی (گزارش همراه با یک حلقه فیلم عکاسی)هشت - یک گزارش بدون نام مربوط به دانش آموزانی که متن خود را با این جمله آغاز می کند: در محله ما حدود 40 خانوار زندگی می کنند. نه - یک گزارش بدون نام مربوط به دانش آموزانی که قبل از زلزله در خیابان امیرالمؤمنین ، کوچه حافظ آباد ، جنب مسجد امام حسین (ع) زندگی می کرده اند
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را پشت پاکت و در پایان متن بنویسید


تعاونی های تازه تأسیس در بم

گفتگو با رئیس اداره تعاون
بعد از حادثه پنجم دی ماه (ان.جی.و)های داخلی و خارجی در شهر بم در بخش آموزش به ویژه آموزش زنان سرپرست خانوار و دختران سرمایه گذاری کردند و منجر به تشکیل تعاونی در بخشهای متعدد شد و به واقع رشد و فعالیت خوبی از این تعاونی ها به وضوح قابل مشاهده می باشد برای اطلاع بیشتر از وضعیت تعاونی ها گفتگویی با رئیس اداره تعاون آقای احمد حائری نژاد داشتیم
احمد حائری نژاد در گفتگو با نشریه شهروندان و مشارکت گفت : تعداد تعاونی های جدید التأسیس بعد از زلزله حدوداً 40 تعاونی با بیش از هزار نفر عضو در گرایشهای خدماتی – کشاورزی – صنعتی بخصوص تعاونی های ویژه بانوان سرپرست خانوار با سرمایه ثبتی بیش از یک ونیم میلیارد ریال در شهرستان بم تأسیس گردیدند که همه متقاضیان این نوع تعاونی ها جوانان ، پسران و دختران جویای کار می باشند
وی در خصوص خدمات اداره تعاون افزود: کمکهای بلاعوض به مبلغ 35 میلیون ریال به چهار شرکت تعاونی ویژه بانوان اهدا شد و مبلغ 30 میلیون ریال کمک غیر نقدی به اعضاء بعضی از تعاونی های نیازمند توزیع شد آموزشهای قوانین و مقررات بخش تعاون و آموزش های توضیحی لازم برای تعاونی های تأسیس شده جزء برنامه های این اداره است که اعضاء کلیه تعاونی ها از این نوع آموزش ها بهره مند شوند و شرکت های تعاونی می توانند نیازهای آموزشی خود را جهت ارتقاء سطح کیفی و به منظور اجرای دوره های آموزشی به اداره تعاون اعلام نمایند که اداره تعاون در حد توان نسبت به رفع نیازهای آموزشی با هزینه اداره اقدام خواهد کرد
حائری نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر نارضایتی بعضی از تعاونی های خسارت دیده گفت : یک ماه پس از زلزله وزیر تعاون به همراه دبیر کل اتاق تعاون کشور و اعضاء هیئت مدیره اتحادیه های تعاونی کشور از محل تعاونی های شهرستان بازدید کرد و هیئت مدیره تعاونیها مشکلات خود را به صورت مکتوب تقدیم وزیر نمودندمتأسفانه وزیر قبلی پاسخ به مشکلات تعاونی ها ندادند و تعاونی های خسارت دیده هم از کمک های بلاعوض بهره مند نگردیدند حتی از دریافت کانکس و کانتینر برای محل فعالیت خود محروم ماندند
وی در ادامه اظهار کرد: ولی این اداره به طور مکرر با مدیر کل تعاون استان و وزارتخانه طی مکاتبات متعدد خواهان رسیدگی به بم و تعاونی های بم بودند که مدیر کل محترم تعاون علی رغم اینکه هیچ امکاناتی از سوی وزارت تعاون در اختیارشان قرار نگرفته بود حضوری دلسوزانه و مسئولانه در بم داشتند و با پیگیری های اداره تعاون بم و اداره کل، اکیپی از سوی صندوق تعاون کشور به کرمان اعزام و قرار شد صندوق تعاون به تعاونی های خسارت دیده وامهایی با شرایط ویژه بدهد که عبارتند از: 3 درصد تخفیف سود پایین تر از حد معمول ، وام طویل المدت حداکثر تا 8 سال و گردش میانگین و سپرده نخواستند و همچنین مبلغ یک میلیارد ریال از محل تحصیلات تبصره ای بند پ تبصره 3 به تعاونی ها پرداخت گردید
حائری نژاد در خصوص تعاونی های بانوان در بم بیان کرد
پس از زلزله به منظور حمایت از بانوان به ویژه زنان و دختران سرپرست خانوار با مشارکت مؤسسات خیریه و غیردولتی و (ان.جی.و)های داخلی و خارجی اقدام به تأسیس چند شرکت تعاونی شامل : صنایع دستی هنرآفرینان ، توپ دوزی آسمان بم ، سرامیک و سفال شقایق های آینده ، خدماتی هلال آبی ، پوشاک طلایی ، بانوان حدیث بم ، شیرینی پزی و رشته بری فرشتگان بم ، آرایشگری محبوب بم ، گل پونه ها که حدوداً 200 نفر عضو دارند ، تعاونی های بانوان شهرستان بم علاوه بر کار، سرگرمی و اشتغال زایی، امید به آینده را در شهروندان زیاد کرده است
رئیس اداره تعاون در خصوص بازدید وزیر جدید از تعاونی های بم گفت: جهت بازدید از تعاونی های شهرستان بم از ایشان دعوت به عمل آمده و قول داده اند در اولین فرصت سفری به بم داشته باشند و طرح های قابل بهره برداری را افتتاح نمایند. با سفر وزیر تعاون به بم امید می رود بسیاری از مشکلات بخش تعاون در بم رفع شود
حلیمه شیهکی ، الهام رشیدی فرد

صدای دانش آموزان

یکی از دانش آموزان پایه دوم دبیرستان پسرانه که 16 سال سن دارد مشکلات مدرسه اش را اینگونه توضیح می دهد: مهمترین مشکل مدرسه عدم رعایت نظافت است ، نداشتن آزمایشگاه و کمبود وسایل ورزشی از دیگر مشکلات مدرسه ماست. او برای مشکلات مدرسه راه حل ارائه می دهد به این صورت که یک - باید به دانش آموزان آموزش داد که در نظافت مدرسه کوشا باشند دو - مدیر و معاونین مدرسه برای دایر کردن آزمایشگاه در مدرسه دست به کار شوند. سه - دبیر ورزش پیگیر و کوشا باشد تا وسایل ورزشی به قدر کافی در مدرسه وجود داشته باشد
او مشکلات محله اش را اینگونه بیان می کند: یک - زباله ها توسط ماشین های شهرداری جمع آوری نمی شوند. دو- از لحاظ فضای سبز به درختان رسیدگی نمی شود و بیشتر درختان خشک می شوند. سه - در بیشتر طول روز آب قطع می شود
او راه حل های پیشنهادی خود را چنین شرح می دهد: یک - حقوق مناسب به ماشین های جمع آوری زباله ها داده شود. دو - رفتگران و باغبانان حقوق مناسب از شهرداری دریافت نمایند تا در کارشان کوتاهی نکنند.سه - به مردم آموزش داده شود که در مصرف آب صرفه جویی کرده و آن را هدر ندهند

این دانش آموز داشتن امید و آرزو در مردم بم را نکته امیدوار کننده ای می داند و عدم رسیدگی به بعضی از مردم که واقعاً نیاز به کمک دارند را جزء نکات ناامید کننده می داند. او پیشنهاد می دهد که همه مردم و مسئولین وظیفه شناس باشند تا روزی که بم ساخته شود و مانند قبل سرافراز و استوار باشد
******
یکی از دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی پسرانه که 14 سال سن دارد. مشکلات بهداشتی (عدم رعایت نظافت و بهداشت در مدرسه) ، بدون حصار بودن مدرسه و در اختیار نداشتن آب آشامیدنی سالم را مهمترین مشکلات مدرسه خود می داند و تنها راه حل را بازدید و نظارت آموزش و پرورش و رسیدگی به وضعیت مدارس می داند
او رعایت نشدن بهداشت و نظافت در محله و نیامدن ماشین زباله برای جمع آوری زباله ها را مهمترین مشکل محله خود می داند. همچنین می گوید در کانکس که جایی برای درس خواندن نیست و من برای درس خواندن به بیرون از کانکس که یک محوطه خاکی کنار جاده است می آیم و اینجا هم به دلیل نداشتن حصار خطر اینکه با ماشین تصادف کنم بسیار زیاد است. او راه حل را در رسیدگی مسئولین می داند و اینکه شهرداری برای جمع آوری زباله ها و رعایت بهداشت اقدام نماید
او از مشکلات خانواده اش می گوید و اینکه پدرش بیکار است و با اینکه یک وانت هم دارد اما کار مناسبی پیدا نمی کند. او می گوید کاش مسئولین به فکر ایجاد اشتغال بر ای کسانی باشند که لااقل وسیله کار کردن از خود دارند ولی کاری مناسب پیدا نمی کنند
این دانش آموز معلمان را نقطه امید می داند و از دیدن کسانی که پدر و مادر خود را در زلــزله از دست داده اند احساس ناامیدی می کند. اما پیشنهادش این است که برای دانش آموزانی که والدین خود را از دست داده اند فکری شود تا غم از دست دادن والدین را کمتر احساس کنند
******
یکی از دانش آموزان پایه دوم دبیرستان که 16 سال سن دارد مشکلات مدرسه خود را چنین بیان می کند تمام نشدن ساخت و ساز مدرسه و نداشتن کلاس درس مناسب ، حصار نداشتن مدرسه و نداشتن زمین ورزش از مهمترین مشکلات مدرسه ماست و پیشنهاد من این است که آموزش و پرورش با همکاری مدیران و معلمان مشکلات مدرسه را تا جایی که امکان دارد حل نمایند
او نبود روشنایی در کوچه ها و معابر ، کندی روند ساخت و ساز که باعث شده مصالح زیادی در سطح کوچه پراکنده شود و عدم رعایت بهداشت و نظافت در محله را از مهمترین مشکلات محله اش می داند. راه حل پیشنهادی وی همکاری مردم و شهرداری برای حل این مشکلات است
این دانش آموز می گوید: نداشتن خانه دائمی ، نداشتن جای خالی برای درس خواندن و بیماری برادرم از مشکلاتی است که خانواده من با آن مواجه هستند. مسئولان باید به فکر نوجوانان و جوانان بمی باشند
او ساخت و ساز خانه ها ، مدارس و جاهای دیگر شهر را جزء نکات امیدوارکننده می داند و ناامنی و توجه نکردن به جوانان بمی را ناامید کننده می داند و پیشنهادش این است که به جوانان و نوجوانان و خواسته ها و مشکلات آنها توجه شود
******
یکی از دانش آموزان پایه دوم مدرسه راهنمایی پسرانه که 13 سال سن دارد می گوید مدرسه ما دارای مشکلاتی است که مهمترین آنها عبارتند از: 1- بی نظمی دانش آموزان در مدرسه 2- نداشتن زمین برای ورزش کردن 3- نداشتن سرویس های مناسب بهداشتی. او راه حلی که ارائه می دهد این است که آموزش و پرورش برای حل این مشکلات اقدام نماید و مشکلات دانش آموزان را حل کند
او رعایت نکردن نظافت و بهداشت را مهمترین مشکل محله خود عنوان می کند و راه حل این مشکل را در همکاری و مشورت شهرداری با مردم برای حل این مشکل میداند. او همفکر نبودن اعضای خانواده و نداشتن رابطه مناسب و صحیح با یکدیگر و مشکلات مالی را جزء مهمترین مشکلات خانواده خود میداند. او راه حلی که برای مشکلات خانواده اش ارائه می دهد این است که با کمی صبر و حوصله می توان این مشکلات را حل کرد و در زندگی موفق بود
او بی توجهی مسئولین نسبت به مشکلات مردم را ناامید کننده می داند اما اینکه همشهریان در کنار یکدیگر هستند باعث امیدواری است و مردم را در بازسازی شهر امیدوار می کند
******
یکی دیگر از دانش آموزان که 13 سال سن دارد و دانش آموز سال دوم مدرسه راهنمایی پسرانه است مشکلات مدرسه خود را چنین بیان می کند: نداشتن آب سرد کن ، نداشتن سرویس های بهداشتی مناسب ، نداشتن وسایل گرم کننده و کمبود جا در کلاس درس از مهمترین مشکلات مدرسه است و راه حلی که او پیشنهاد می دهد این است که اقدام آموزش و پرورش در این زمینه می تواند تأثیر گذار باشد
او خاکی بودن کوچه ها و کمبود نانوایی را از مهمترین مشکلات محله خود می داند و می گوید در محله ما باغ زیاد است و ما شبها می ترسیم از کنار باغ ها عبور کنیم.او پیشنهاد می کند که شهرداری در این زمینه اقدام کرده و با همکاری مردم محله مشکلات را برطرف نماید
او می گوید من در کانکس نمی توانم درس بخوانم و جای دیگری را هم برای درس خواندن ندارم اگر به ما یک کانکس دیگر بدهند یا اینکه کمکمان کنند که زودتر خانه دائمی مان را بسازیم بسیاری از مشکلاتمان حل
می شود
او درس خواندن بچه ها و بازسازی شهر بم را امیدوارکننده می داند اما مرگ عزیزان را ناامید کننده ذکر می کند
جمعی از دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی از ندادن ست بهداشتی و لوازم التحریر به آنها شاکی هستند در حالیکه این مدرسه را یک کشور خارجی ساخته و بر این باورند که این کمکها به آنها شده اما ... علاوه بر اینها مدارس باید به دانش آموزان شیر رایگان بدهند اما از شروع مدارس فقط دو بار به آنها شیر داده شده است
الهام رشیدی فرد ، حلیمه شیهکی
******
محمدحسین زینلی مقدم دانش آموز پایه سوم مدرسه راهنمایی حاج ماشاءالله برایی نژاد در مورد مدرسه اش اینگونه توضیح می دهد: پس از زلزله به علت اینکه مدرسه ما صدمه دیده بود ما در مدرسه حاج محمد اکبری بصورت مجتمع در چادر و بعد هم در کانکس به درس خود ادامه دادیم به علت آسیب روحی که در اثر زلزله دیده بودم و راه هم خیلی دور بود هیچ تمایلی به درس خواندن نداشتم الان به لطف خود و کمک آموزش و پرورش مدرسه تعمیر شده و ما به مدرسه خودمان منتقل شده ایم و در کلاسهایی که تعمیر شده اند به درس خود ادامه می دهیم از نظر فیزیکی مدرسه خیلی خوب است از نظر معلم هم کمبود نداریم محیط ورزشی هم مناسب است تنها کمبودی که داریم نداشتن کارگاه برای بعضی از دروس است
******
اسماء قاسمی دانش آموز پایه سوم مدرسه راهنمایی نرجسیه وضعیت مدرسه خود را این گونه شرح می دهد ما پس از زلزله و بعد از اینکه آموزش و پرورش دستور بازگشایی مدارس را داد درس خود را در چادر و بعد هم در کانکس ادامه دادیم هم اکنون هم به علت ساخته نشدن مدرسه در کانکس درس می خوانیم ما از لحاظ دبیران و تدریس مشکلی نداریم تنها مشکل ما محیط فیزیکی مدرسه است که باعث لطمه زدن به درس ما می شود چون موقع تابستان گرمای زیاد و زمستان سرما و گرد و خاک ناشی از ساخت و ساز باعث اذیت ما می شود. اگر روی کانکسها سقف گذاشته شود و بصورت سالن در بیاید هم مکان مناسبی برای نماز جماعت و جلسه انجمن اولیاء و مربیان می شود و هم از سرما و گرد و خاک تا حدی محفوظ می مانیم
عصمت پاپلی


مشکلات مردم

بعد از زلزله زنان فعالیت های زیادی در کار تولیدی داشته اند چه به صورت تعاونی و چه خصوصی اما متأسفانه هیچ یک از مسئولین از این گروه حمایت نکردند. کبری بنی اسدی و جمعی از اعضاء تعاونی های زنان از وضع موجود ناراحت هستند و با توجه به اینکه سرپرست خانوار هستند و مسئولیت چند فرزند را به عهده دارند و در حالیکه با علاقه زیاد به این کار روی آوردند اما خود را شکست خورده می دانند و در چگونگی تأمین مایحتاج زندگی مانده اند
******
احمد محمودی نژاد می گوید : بم استعداد بازار کار زیادی دارد در صورتی که به آن توجه شود و جوانان بمی این توانایی را دارند حداقل با گذاشتن یک فروشگاه با اجاره کمتر ، که هم به اقتصاد جامعه کمک می کند هم جوان بیکار نداریم. ما جوانان باید چه کار کنیم نه می توانیم مغازه ای بزنیم به دلیل بالا بودن اجاره مغازه ها و نه می توانیم از مدرک دیپلم مان استفاده کنیم. برای اینکه برای ما کار نیست و تمام فعالیتهای شهر دست غیربومی هاست
******
خانم ف. م در ارتباط با شروع زود به هنگام پرداخت وام خانه ها نگران است. با توجه به بیکاری همسرش و نبود منبع درآمد و با توجه به اینکه دو سال بعد از شروع ساخت و ساز پرداخت قسط وام شروع می شود. نمی داند که چگونه باید اقساط را پرداخت نماید. این در حالی است که اکثر مردم بم همین مشکل را دارند
الهام رشیدی فرد ، حلیمه شیهکی
******
در گفتگویی که با یکی از صاحبخانه ها داشتیم اظهار داشت که با توجه به اینکه از طرف مسئولین نرخ آهن آلات تعیین شده است مردم برای خریداری آهن آلات مراجعه می کنند ولی با این نرخ تعیین شده آهن آلات نمی دهند می گویند قیمت آن بالا رفته است چه کسی مسئول پیگیری افزایش قیمت آهن می باشد مثلاً آهن نمره 16 مدتی به بازار می آورند از شاخه ای 78 هزار تومان به 91 هزار تومان رسید نگرانی ما از این وضعیت نابسامان این است که ساخت و ساز ما نیمه تمام می ماند و همچنین یکی از پیمانکاران می گوید: من اکثر ساختمانها را با مصالح برداشته ام وقتی حساب هزینه ساختمان را می کنم باعث ضرر من می شود
صدیقه و زینب جزینی زاده

مشکل یک سالمند

اینجانب ماه پرور حسن پور 75 سال سن دارم هرگز ازدواج نکرده ام چند سال است پدر و مادر خود را از دست داده ام ، خویشاوندی هم ندارم تنها زندگی می کنم از ابتدا شغل نانوایی داشته ام می توانستم درآمد خودم را تهیه کنم ولی به دلیل شکستگی دستم دیگر نمی توانم نانوایی کنم تنها درآمدم از کمیته امداد می باشد و مشکل اصلی من این است که زمین ندارم که کانکسم را نصب کنم قبل از زلزله در افشار خانه منزل ماشاء الله دهقانیان مستأجر بوده ام و حالا هم گوشه ای از خانه او زندگی می کنم و حالا ایشان می خواهد ساخت و ساز انجام دهد دیگر جایی برای کانکس من نیست به کمیته امداد مراجعه کردم که به من کمک کنند تکه ای زمین به من بدهند ساخت و ساز هم نمی خواهد انجام بدهند فقط تکه ای زمین بدهند که کانکسم را مستقر کنم پاسخی دریافت نکرده ام
سمیرا و فرزانه جزینی زاده

رنگ روشن جایگزین رنگ تیره و شروع فعالیت­های یک تعاونی

برمیگردیم به 5 سال قبل دقیقاً زمانی که به گفته هاشمی رفسنجانی می بایست فرم تیره دانش آموزان به رنگ روشن تبدیل شود و در همان سال بود که عصمت دهقان زاده مدیر یکی از مدارس شهرستان بم تصمیم بر این گرفت که با تشکیل یک تعاونی کار دوخت فرم ها را بر عهده بگیرد
دهقان زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرنامه در ارتباط با زمان تأسیس تعاونی حجاب و شروع فعالیت های آن گفت: سال 79 از همان زمانی که رنگ روشن جایگزین رنگ تیره شد این تعاونی هم به ثبت رسید که با 15 نفر کار خود را شروع کرد کار اصلی این تعاونی دوخت انواع لباسها بود که اولین قرارداد تعاونی با آموزش و پرورش بود که دوخت فرم مدارس را بر عهده گرفت. بعد از آن ، تعاونی کار خود را شروع کرد علاوه بر سفارشات آموزش و پرورش سفارشات کمیته امداد ، بهزیستی و ... را متقبل شد
وی در ادامه گفت: با توسعه و پیشرفت کار تعدا نیروهایمان بیشتر شد تاجایی که سفارشات مردمی را هم می پذیرفتیم اما متأسفانه در زلزله 5 دی ماه 5 نفر از نیروهای کارمان را از دست دادیم و وسایل تعاونی به طور کلی تخریب شد
برای راه اندازی مجدد کار احتیاج به نیرو ، وسایل خیاطی و مکان مناسب داشتیم تا اینکه با پشتکار زیاد تعداد نیروها را به 18 نفر رساندیم تعدادی چرخ دست دوم خریداری کردیم و تعدادی چرخ هم اجاره کردیم و با مؤسسه گل مریم قرارداد بستیم که مدتی را آنجا باشیم و این مؤسسه هم به ازای کارمان 10 درصد سود خالص به عنوان اجاره از ما می گیرد و علاوه بر آن ماهیانه 40 هزار تومان هم به خدمتکار دستمزد می دهیم.متأسفانه بانک ها هم به دلیل سود بسیار بالای آن اصلاً نمی شود به طرف آن ها رفت با این شرایط سخت اما به کارمان ادامه می دهیم
دهقان زاده در پایان اظهار داشت: بهترین کار برای خانمها مشغولیت کاری و ذهنی است برای اینکه هم از غم آنها کاسته می شود و هم اینکه کمک خرج خانواده هستند و خانمهایی که اینجا کار می کنند خانمهای سرپرست خانوار هستند و صحبت خود را اینگونه به پایان می رسانم که: « مانسل اول انقلاب ، حق داریم برای تشکیل و به وجود آمدن کاری که می خواهیم تلاش کنیم و به حامی قوی نیاز داریم و با هر سختی که شده اثبات می کنیم هنوز هم درخت تناور انقلابیم»
الهام رشیدی فرد ، حلیمه شیهکی


گزارش وضعیت تعدادی از مدارس بروات

صفیه جعفری مدیر مدرسه راهنمایی نرجسیه
از پانزدهم دی ماه پس از زلزله که مدارس بازگشایی گردید ابتدا به صورت یک مجتمع از هر کجای بم و بروات دانش آموزان را ثبت نام و شعبه بندی کردیم و فعالیت خود را در چادرها شروع کردیم. سپس در کانکس توانستیم راحت تر کار کنیم. مشکلات محیط آموزشی هم یکی اینکه ساخت و ساز به کندی صورت می گیرد. پیمانکاران فعالیت مستمر انجام نمی دهند از نظر وسایل و امکانات آموزشی ، آموزش و پرورش و مسئولین محترم بسیار خوب عمل کردند و نسبت به سال گذشته منسجم تر و با برنامه منظم و از پیش تعیین شده عمل می کنند. فقط به دلیل اینکه ما در کانکس فعالیت آموزشی داریم جهت تابستان فکری برای وسایل خنک کننده بکنند. چون کولرهای آبی جوابگوی این کانکسها نیستند. وسایلی که مورد نیاز مدرسه است شامل : نمازخانه ، محیطی برای وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی. محیط آموزشی از لحاظ فیزیکی با توجه به اینکه مدرسه در حال احداث می باشد صداهای ناشی از جوشکاری و نصب آهن آلات باعث حواس پرتی دانش آموزان می شود. از لحاظ دبیر مشکلی نداریم تعدادی هم کتاب داریم که داخل کمد نگهداری می شوند کتابخانه نداریم وضعیت ورزشی دانش آموزان با مشکلات عدیده ای به دلیل نداشتن محیط ورزشی روبروست مقداری وسایل ورزشی داریم شامل توپ ، میز پینگ پنگ ، وسایل بدمینتون
کمکهایی هم که تاکنون صورت گرفته از طرف مقام معظم رهبری و رئیس محترم مجلس از نظر پوشاک ، لوازم التحریر و از طرف نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم که به صورت نقدی و غیر نقدی تعداد زیادی دانش آموز را تحت پوشش قرار دادند و کمکهای زیادی از طرف خیرین ، اداره محترم آموزش و پرورش نهادهای دولتی و از طرف سازمان یونیسف شامل وسایل گرم کننده ، خنک کننده وسایر ملزومات ضروری اهداء گردیده است
------
رضا استقامت مدیر مدرسه حاج ماشاء الله برایی نژاد: پس از زلزله تقریباً به مدت چند هفته به عنوان مجتمع دانش آموزی فعالیت خود را در مدرسه حاج محمد اکبری با دانش آموزان آغاز کردیم که در آن زمان مدیریت مدرسه آقای محمد استقامت بودند. اوایل در چادر سپس کانکس به علت این که مدرسه حاج ماشاء الله برایی نژاد صدمه زیادی ندیده بود پس از تعمیرات لازم و انتقال دانش آموزان به آنجا کار خودمان را در کلاسها ادامه دادیم. فعلاً در محیط آموزشی مشکلات خاصی وجود ندارد فقط در بعضی از دروس که نیاز به کارگاه آموزشی می باشد کارگاه آموزشی به هیچ عنوان نداریم. از وسایل مهم مورد نیاز مدرسه کارگاه آموزشی در بعضی از دورس مثل حرفه و فن ، زبان انگلیسی ، علوم و غیره می باشد. کمکهایی که صورت گرفته به چند صورت می باشد: یک - کمکهایی که اداره آموزش و پرورش به کمک (ان.جی.و)های خارجی نمود. دو - کمکهایی که گروههای خارجی با مجوز رسمی از آموزش و پرورش نموده اند. از لحاظ فیزیکی هم محیط آموزشی بسیار خوب و ایده آل و امکانات آن در خور تقدیر و برای محیط آموزشی مناسب می باشد. وضعیت ورزشی و امکانات ورزشی مدرسه مطلوب می باشد و اگر در زمینه ورزشی گروههای خارجی کمک کنند کمال تشکر را از آنها داریم
-------
وحید وحدت مدیر هنرستان پسرانه کاظمی­: پس از زلزله بعد از گذشت حدود بیست روز از مدیریت آموزش و پرورش ابلاغ دریافت نموده و نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام نمودیم که بعد از گذشت دو هفته بالغ
بر 200 دانش آموز در مدرسه حضور داشتند البته با مشکلات متعدد به علت اینکه آموزشگاه در اختیار ارتش قرار گرفته بود کلاسها برای مدتی در فضای آزاد و بعد از گذشت دو ماه تقریباً اسفند ماه تعداد 5 عدد کانکس به آموزشگاه تحویل داده شد. در سال تحصیلی جدید سعی شده که وضعیت آموزشی آموزشگاه نسبت به سال گذشته کیفیت بهتری پیدا کند خصوصاًً کــلاسها در اسرع وقت تشکیل شود. از نظر فیزیکی نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده است و همچنان مشکلاتی مثل خاکی بودن محیط بالغ بر 4000 مترمربع ، نبود سوله جهت برگزاری کارگاههای رشته کارو دانش وجود دارد. وسایلی که ما هم اکنون نیاز داریم عبارتند از : ایجاد سوله ، تجهیزات آموزشگاه به وسایل مورد نیاز رشته های موجود در آموزشگاه ، ایجاد کارگاه حسابداری ، کارگاههای سیم پیچی ، برق ، ساختمان سازی که متأسفانه با وجود این رشته ها هیچ گونه کارگاهی نداریم
از تعداد 32 نفر کادر این آموزشگاه تعداد 13 نفر از آنها کادر آموزشی حق التدریس یا سرباز معلم هستند. البته از وضعیت تدریس این همکاران کمال رضایت وجود دارد. از نظر امکانات ورزشی دارای یک زمین ورزشی و یک میز پینگ پنگ هستیم و امکانات دیگری نداریم. کمکهایی که صورت گرفته واگذاری
تعداد 5 عدد کانکس ، 300 صندلی دانش آموز و یک دستگاه زیراکس است
------
نصرت رویان معلم مدرسه راهنمایی نرجسیه : من قبل از زلزله در ایرانشهر تدریس می کردم مهرماه سال گذشته به مدرسه نرجسیه منتقل شدم از وقتی که به این مدرسه آمدم تدریس خود را در کانکس شروع کردم. دانش آموزان در کانکس مشکل دارند از لحاظ توجه کردن به درس به آنها لطمه می خورد چون هم کمبود جا هست و هم گرما و سرما آنها را اذیت می کند. مدرسه نرجسیه به وسایل کمک آموزشی و آزمایشگاه نیاز دارد. وضعیت آموزشی نسبت به سال گذشته بهتر شده هم از لحاظ آموزشی و هم روحی روانی اما از لحاظ فیزیکی محیط آموزشی به دلیل ساخت و ساز دارای سر و صدای زیاد است و همکاران هنگام تدریس با مشکل
مواجه اند. دانش آموزان هنوز در کانکس درس می خوانند و ساخت وساز تا حد فونداسیون پیش رفته است
عصمت پاپلی
هشدار ایمنی به شهروندان

علت داغ شدن کف تعدادی از کانکسها در سطح شهر چه بوده است؟
تعدادی از شهروندان عزیز با مراجعه و یا تلفن به واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی با وحشت اعلام می داشتند که کف کانکسهای آنها داغ گردید
آتش نشانی با اعزام کارشناس به محل حریق با بررسی که از محل حادثه به عمل می آورد معلوم می شود که بر اثر سیم کشی غیراصولی برق داخل ساختمان و بی حفاظ بودن قسمتی از سیم باعث اصابت به بدنه فلزی و در نتیجه هدایت به قسمت نگهدارنده آهنی نمناک کف کانکس که معمولاً با بتن بر روی آن کشیده شده موجب داغ شدن کف کانکس گردیده است
لذا از شهروندان محترم تقاضا داریم جهت جلوگیری از هر گونه خطرات جانی و مالی نکات ایمنی ذیل را رعایت نمایند
یک - از کشیدن سیمهای دو لایه بدون بست در مجاورت هوا با توجه به وزش باد و در نتیجه ساییدگی بر روی بدنه برنده کانکس که موجب اتصالی می گردد خودداری نمایید
دو - از بستن سیمهای برق با سیمهای بدون عایق که باعث فرورفتن در پوسته پلاستیکی سیم و باعث اتصالی می گردد دوری شود
سه - حتماً جهت برق کشی برای عبور سیم از لوله های مخصوص برق کشی و یا حتی المقدور از کابل استفاده گردد
چهار - در محیطهای روباز از کابل جهت سیم کشی استفاده گردد تا در موقع وزش باد و یا اشعه خورشید و یا برودت هوا باعث فرسودگی و یا اتصالی و در نتیجه خدای ناکرده باعث برق گرفتگی ، حریق و صدمات مالی و جانی نگردد
کاردان آنش نشانی حمید خاکپور

نوجوانان شهر بم و تحلیل وضعیت موجود در آستانه دومین سالگرد زلزله

در پیمایشی که در میان 40 نفر از نمایندگان شوراهای دانش آموزی مدراس راهنمایی و دبیرستانهای پسرانه شهر بم ، با استفاده از پرسشنامه ای خوداجرا انجام گرفت نتایج مقدماتی زیر حاصل شد که مرور آنها آموزنده است
الف – مشکلات مدرسه محل تحصیل
سه مشکل اصلی که بیش از 15 درصد پاسخگویان در آن اتفاق نظر دارند عبارت است از : عدم وجود آزمایشگاه در مدرسه ، عدم اتمام ساخت مدرسه و نداشتن کلاس درس ، کمبود وسایل ورزشی و نداشتن زمین بازی مناسب در مدرسه بوده است. مشکلات دیگر به ترتیب نداشتن آب سردکن و آب خوری ، عدم وجود سرویس های بهداشتی مناسب ، عدم رعایت بهداشت محیط توسط دانش آموزان ، نداشتن وسایل گرمایشی در کلاس های درس ، عدم اعزام دانش آموزان به اردوهای علمی تفریح ، رفتار نامناسب برخی مدیران و معلمان با دانش آموزان و بی نظمی تعدادی از دانش آموزان است
ب- مشکلات محله محل سکونت
مهمترین مشکل که بیش از 50 درصد پاسخگویان در آن اتفاق نظر دارند ، خاکی بودن کوچه ها و مشکلات مرتبط با آن است. 13 درصد پاسخگویان بر نبود احساس امنیت تأکید دارند و 8 درصد از قطع مکرر آب و برق در ساعاتی از شبنه روز گله مند اند و بیش از 5 درصد آنان بر نامنظم بودن جمع آوری زباله در محله و نداشتن مکان ورزشی و فضای سبز در محله تأکید دارند
پ – مشکلات در درون خانواده
سی و هفت ممیز پنج درصد پاسخگویان بر کمبود جا و نداشتن مکانی برای درس خواندن در خانه تأکید دارند و بیش از 16 درصد پاسخگویان : عدم همفکری اعضاء خانواده و عدم رابطه مناسب میان اعضاء خانواده ، بیماری پدر و مادر و نداشتن خانه دائمی را مشکل اصلی خانواده خود اعلام کرده اند و بیش از 8 درصد پاسخگویان بر بیکاری پدر و مشکلات مالی خانواده تأکید دارند
ت – مشکلات عمومی در مناطق آسیب دیده از دیدگاه دانش آموزان
دو موردی که در میان دانش آموزان توافق بیشتری وجود دارد عدم توجه و رسیدگی مسئولین به مشکلات مردم با 36 درصد فراوانی و عدم رسیدگی و توجه مسئولین ستادهای معین و بنیاد مسکن به خواسته های مردم
با 27 درصد فراوانی است
ث – نکات ناامید کننده ای که در اطراف خود مشاهده می کنند
طول کشیدن ساخت و ساز با 32 درصد فراوانی ، احساس ناامنی با 17 درصد فراوانی ، عدم توجه به درخواستهای نوجوانان و جوانان با 9 درصد فراوانی ، از دست دادن پدر و مادر با 9 درصد فراوانی است
ج – نکات امیدوارکننده ای که در اطراف خود مشاهده می کنند
ساخته شدن تدریجی بم : مدارس ، ادارات و خانه ها با 52 درصد فراوانی ، همیاری و همراهی مردم با یکدیگر و با مسئولین 21 درصد فراوانی و بازبودن مدارس و حضور معلمان در کنار دانش آموزان با 12 درصد فراوانی است
نتیجه
با مرور یافته های این پیمایش محدود که به مطالعه چند موردی نزدیک تر است به خوبی توجه ، هوشیاری و علاقه نوجوانان به مسائل اطراف شان آشکار می شود. تدریس و درس خواندن بدون آزمایشگاه ، حضور در مدرسه ای که فاقد حداقل امکانات ورزشی و محل بازی است و کمبود امکانات اولیه : آب ، دستشویی
و ... غیرقابل پذیرش است و در کنار آن رفتارهای پرخاشگرانه چه از طرف دانش آموزان یا مدیران و معلمان غیرقابل قبول اعلام می شود
محیط محله با فضای خاک آلود بدون امکان بازی و پایین بودن احساس امنیت مورد نقد سریع قرار می گیرد
در درون خانواده کمبود جا معمولاً 5 نفر در 18 مترمربع ، نه تنها درس خواندن را دشوار می سازد بلکه در مواردی عدم همفکری اعضاء را آشکار و روابطی نامناسب را بر اعضاء تحمیل می کند
رنج تعدادی دیگر از این نوجوانان عمیق تر است ، علاوه بر مشکلات فوق بیماری والدین ، بیکاری و مشکلات مالی نیز بیش از پیش آنان را تحت فشار قرار می دهد
مشکلات عمومی را با زندگی کوتاه خود در قالب عدم توجه مسئولین در سطوح گوناگون از کشوری ، استانی و شهرستانی گرفته تا مسئولین ستادهایی که پاسخ والدین آنها را به خوبی نمی دهند احساس می کنند
همزمان نکات امیدوارکننده را نیز ابراز کرده اند که نشان از توانایی است که با به میدان آمدن سازمان یافته این گروه در قالب انجمن های علمی ، ورزشی ، فرهنگی و گروه های محله ای می تواند در دگرگون کردن شرایط موجود بسیار مؤثر باشد که همان اهمیت همیاری و همراهی مردم با یکدیگر است مه مسئولین را نیز پاسخگو و وادار به کار خواهد کرد

سمینار «بم و فراتر از بم» در دانشگاه کلمبیا

محدودیت های امداد رسانی بم بررسی شد

اتحادیه فرامرزی ایرانیان سمینار بین المللی «بم و فراتر از بم» را در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک برگزار کرد. این سمینار به منظور گفت و گو درباره درس هایی که ایرانیان و جهانیان در پی کمک رسانی به شهر بم پس از زلزله مهیب سال 2003 آموخته اند و همچنین به منظور برنامه ریزی برای کمک رسانی مؤثر به ایران در آینده ، برگزار شد. سمینار «بم و فراتر از بم » نخستین گردهمایی بود که در آن نمایندگان جوامع ایرانی ، مؤسسات غیردولتی ایرانیان مهاجر ، سازمان های بین المللی کمک رسانی ، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه که هر کدام به نحوی برای کمک رسانی به شهر زلزله زده بم فعالیت کرده بودند ، حضور داشتند. شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد واکنش های ملی و بین المللی به فاجعه زلزله بم مطرح کردندو در این سمینار همچنین شرکت کنندگان درباره نقش جوامع ایرانی مهاجر در کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث ناگوار درون ایران به بحث و گفت و گو پرداختند. در این سمینار نگرانی هایی در مورد عدم همکاری و همیاری در روند کمک رسانی و همچنین محدودیت هایی که ناشی از تحریم اقتصادی ایران از سوی مرکز کنترل سرمایه های خارجی ایالات متحده آمریکا است ، مطرح شد. در سمینار «بم و فراتر از بم» 23 نفر از نمایندگان سازمان های غیردولتی از سراسر آمریکا ، اروپا و ایران و همچنین چند تن از استادان دانشگاههای آمریکا حضور داشتند. عده ای از شرکت کنندگان در آغاز سمینار خاطر نشان کردند که در پی واکنش به فاجعه بم و نارضایتی هایی نسبت به عدم وجود «شفافیت و همکاری» در میان سازمان ها و افراد فعال به وجود آمد که باعث کند شدن پیشرفت کار شد. آنان معتقد بودند که درآینده تلاش آگاهانه و بیشتری برای به وجود آوردن همکاری خواهد شد.شرکت کنندگان همچنین درباره مسئولیت پذیری سازمان های غیردولتی با یکدیگر و با اجتماعات مردمی صحبت کردند. در ادامه این همایش در یک میزگرد شرکت کنندگان درباره تحریم اقتصادی مرکز کنترل سرمایه های خارجی ایالات متحده آمریکا ، ثبات پروژه های کمک رسانی ، استفاده مؤثر از سرمایه سازمان های غیردولتی و تلاش برای بالا بردن کارایی این سازمان ها در کمک رسانی سریع در پی فجایع غیرمنتظره به بحث و گفتگو نشستند. شرکت کنندگان درباره اهمیت آگاهی دادن به اهدا کنندگان سرمایه برای کمک رسانی صحبت کردند. جالب این است که در راستای این بحث شرکت کنندگان به اتفاق به این نتیجه رسیدند که برای کمک رسانی به زلزله زدگان و بازسازی بم سرمایه کافی وجود دارد. با این وجود آنها معتقدند که مشکل اصلی در واقع شناسایی راه های مؤثر برای استفاده این سرمایه ها است ، مشکلی که تنها با همکاری و ارتباط صادقانه میان سازمان های فعال کمک رسانی حل خواهد شد. شرکت کنندگان از محدودیت ها و موانع بی شماری که تحریم اقتصادی در برنامه های کمک رسانی و بازسازی به وجود آورده است ، ابراز نگرانی و تأثر خاطر کردند و هر چند برخی شرکت کنندگان معتقد بودند که سازمان های غیردولتی باید نیرو و توجه خود را معطوف به کمک رسانی هر چه بهتر با وجود تحریم اقتصادی کنند و اینکه نباید نیروی کمک رسانی و بازسازی صرفاً معطوف اقدامات اعتراضی به تحریم اقتصادی باشد. در پایان این مراسم اعضای اتحادیه فرامرزی ایرانیان ، برگزار کننده این سمینار که همگی جوان هستند به شرکت کنندگان یادآور شدند که سمیناری مشابه سمینار « بم و فراتر از بم » در شهر کرمان در سال 2006 برگزار خواهد شد. اعضای اتحادیه فرامرزی ایرانیان امیدوارند که برگزاری سمیناری مشابه در ایران به ادامه تبادل نظر و گفت و گوهای به وجود آمده میان سازمان ها و افراد دست اندرکار کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله وبازسازی شهر بم ، کمک نماید. آنها همچنین امیدوارندکه این گونه گفت و گوها اتحاد بیشتری میان سازمان ها و افرادی که در زمینه کمک رسانی به قربانیان و آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه کار می کنند ، به وجود آورد. آنها معتقدند که چنین اتحادی می تواند در ایران و در خارج از کشور زمینه همکاری های مؤثر در آینده را فراهم کند
به نقل از روزنامه شرق 9/9/84
مثلث ستاد ، پیمانکار ، مردم در کنفرانس خبری مسئول ستاد بازسازی

اولین کنفرانس خبری روز چهارشنبه 9 آذرماه در سایت مهندسی شهرستان بم با حضور ده خبرنگار از 10 نشریه و نصرالله دهقانی رئیس ستاد کل بنیاد مسکن برگزار شد
نصرالله دهقانی در جمع خبرنگاران گفت : در طول سه هفته گذشته سعی کردیم وضعیت موجود را شناسایی و تنظیم برنامه کنیم با توجه به اینکه بیشتر کارها انجام شده بود و همکاران قبلی خیلی از کارها را انجام داده بودنددر واقع برنامه من جهش و شتاب به کارهاست در طول این سه هفته جلساتی را با همکاران داشتیم و به نتیجه گیریهای مهمی دست یافتیم که افزایش مهندسین ، کوتاه کردن زمان تحویل نقشه که 15 روزه است و با مشاورین هم به توافق رسیدیم که اگر انجام شود سرعت خوبی است و در سه ماه آینده چیزی به نام نقشه نداشته باشیم تا 30/10/84 تحت هیچ شرایطی هیچ گونه پرونده تشکیل نشده ای نداشته باشیم و طبق همین توافقها تا پایان روز 29/12/84 مالکین می توانند پروانه بگیرند بعد از این موعد اگر پروانه صادر شود هزینه آن به عهده مالک است ، کسانی که پروانه گرفته اند فقط 3 ماه فرصت دارند کار را شروع کنند در غیر این صورت پروانه باید تمدید شود و آن هم با هزینه مالک و همچنین 9 ماه بعد از آن فرصت دارند ساخت و ساز را به اتمام برسانند یعنی تا 29 اسفند 85 و این برنامه زمان بندی که گفته شده تا پایان سال 85 ساخت و ساز به اتمام می رسد به این شیوه امکان پذیر است و آن هم دست همه عوامل دخیل است (مردم ، شهرداری ، ستاد ، بانک) که همه با هم همکاری کنند و به این طریق می توانیم سیستم اداری را تنظیم و خدمات ارائه شده را به مردم بدهیم
رئیس ستاد کل بنیاد مسکن در ادامه گفت: با توجه به این برنامه مشکل مصالح هم حل می شود چرا که میدانیم برای هر مرحله ای چقدر سیمان و یا سایر مصالح نیاز است در حال حاضر میزان سیمان مورد نیاز در هر روز 1600 – 1500 تن می باشد که با توجه به برآوردی که کردیم و طبق برنامه زمانبندی ساخت و ساز تا پایان 85 روزانه 2500 تن سیمان نیاز داریم و باید مصرف سیمان مردمی را از مصرف سیمان پروژه ها تفکیک کنیم تا نیاز مردم حل شود و مازاد آن را برای پروژه ها مصرف کنیم
نصرالله دهقانی تعداد واحدهای مسکونی را در بم و بروات و روستاها به این شرح گزارش کرد: 21263 واحد در بم و بروات تشکیل پرونده داده اند ، 13615 واحد کار را شروع کرده اند ، 10541 واحد بتن ریزی فونداسیون ، 4955 واحد اجرای سقف و 2421 واحد هم به اتمام رسیده و قابل استفاده است
در 454 روستا 24307 واحد پروانه ، 23275 واحد اجرای سقف ، 23000واحد به اتمام رسیده ، بقیه هم دیوارچینی شده که انتظار می رود همزمان با دومین سالگرد زلزله ، جشن پایان بازسازی در مناطق زلزله زده روستایی برگزار شود
وی تعداد واحدهای تجاری را 4000 واحد اعلام کرد و گفت بعضی از این واحدها مشکلاتی داشته اند که در سطح ملی است و به همین دلیل واحدها را تقسیم و
حدود 600 – 500 واحد را به تهران و 500 – 400 واحد را به استان ارجاع دادیم و بقیه واحدها در شهرستان قابل حل است که 206 واحد شروع کرده اند البته در ساخت واحدهای تجاری هم عوامل (مجمع امور صنفی ، شهرداری ، ستاد بازسازی و خود مغازه داران و ... ) هستند که بایستی فرصت را از دست ندهند و از این فرصت باقی مانده بهترین استفاده را بکنند
وی همچنین در مورد اماکن مذهبی گفت:ساخت 60 مسجد در سطح شهرستان شروع شده و طبق قراردادی که با مجریان و پیمانکاران بستیم تیرماه 85 ساخت 6 واحد تمام می شود و سیزده مسجد دیگر را شروع می کنیم که البته اولویت با امام زاده ها است و مشاورین در حال طراحی و عملیات فیزیکی آنها هستند.
دهقانی همچنین مردم پیمانکار و سیستم نظارت و پشتیبانی را به مثلثی تشبیه کرد که جایگاه کارفرما (مردم) از همه بالاتر است که اگر همکاری لازم را با هم داشته باشند بالای 90 درصد برنامه زمانبندی ساخت و ساز پایان 85 تحقق پیدا می کند
رئیس ستاد کل بنیاد مسکن در خصوص پیمانکاران و مشکلاتی که مردم با آنها دارند گفت: حدود 500 – 400 پیمانکار در سطح شهر است کارفرما باید برای انتخاب پیمانکار خود با ستاد هماهنگی کند تا طبق دستورات قبلی از آنها سفته ، چک و ... بگیرند و به این طریق پیمانکار مکلف به انجام کار خود است
وی در پایان از همه عوامل تشکر کرد و قرار بر این شد که هر 25 روز یکبار کنفرانس خبری برگزار شود.
الهام رشیدی فرد ، حلیمه شیهکی آشهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
با مسئولیت
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره های تماس
09133414615(سیامک زندرضوی)

09133975401(رحمت اله دریجانی)

صفحه مدیر مسئول در اینترنت
آدرس خبرنامه در اینترنت

هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: کرمان ، چاپخانه گلبهار تیراژ: 3000 نسخه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home