Thursday, November 24, 2005

NEWS LETTER OF BAM 37


بنی آدم اعضای یکدیگرند
شماره 37 ، چهارشنبه 2 آذر ماه 1384
در این شماره می خوانید

مشکلات در محدوده شهر دوستدار کودک
مستأجران
بررسی وضعیت بازسازی بم در دانشگاه کلمبیا
و
.
.
.
.
سرمقاله

مشارکت نوجوانان و جوانان در امر بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و گام های پیش رو

امروزه توجه بسیاری از کارشناسان و شهروندان به حضور مؤثر بخشی از جمعیت ساکن در مناطق شهری جلب شده است که در گذشته و در عمل فراموش شده بوده اند. این گروه جمعیت 10 تا 24 ساله اند که عمدتاً در سن تحصیل به حساب می آیند ، و در نتیجه خارج از عرصه مشارکت اجتماعی فرض می شوند ، با این استدلال که سرگرم تحصیل و کسب علم و دانش اند و فرصت پرداختن به فعالیت های فوق برنامه (مشارکت اجتماعی) را ندارند. در مواردی هم که به عنوان ساکنان مناطق شهری از آنان یاد می شود در قالب مقوله هایی همچون ، «مسئله اجتماعی» و « معضل» است و درباره آنان سمینار « آسیب شناسی رفتار جوانان » برگزار می شود
از طرف دیگر در مواردی هم که مشارکت آنان درخواست می شود معمولاً در قالب الگوهای بی اثر و مأیوس کننده است ، به عنوان مثال کاری انجام شده است و نوجوانان در پایان در جریان قرار می گیرند و دعوت می شوند

سه الگوی بیشتر شناخته از این نوع : حضور نمایشی ، حضور برای گرفتن عکس یادگاری ، و از همه نامناسب تر حضور غیرواقعی و فریب کارانه است که جوانان درمی یابند در همه مراحل کار نادیده گرفته شده اند
همه شهروندان در طول دوران کودکی ، نوجوانی و جوانی خود می توانند مثال هایی را به یاد بیاورند که روزی را در قالب یکی از الگوهای فوق گذرانده باشند
اما در شرایط امروز ایران بویژه در مناطق آسیب دیده از زلزله این الگوها غیر قابل دفاع است و از طرف نوجوانان و جوانان به مسخره گرفته می شود
سطح دیگری از مشارکت که مؤثرتر نیز هست عبارت است از حضور در سطح مشورت و حضور در فعالیت های داوطلبانه دسته جمعی است. این سطوح را بسیاری از نوجوانان بم در دوره امداد اولیه ، اسکان اضطراری در چادرها و توزیع کالاها تجربه کرده اند ، همکاری با سازمان های امدادی و سازمان های غیردولتی نمودهای عینی آن است
سطح مناسب تر مشارکت که ضروری و پایدار خواهد بود سطح حضور در اجرا و سهیم شدن در تصمیم سازی است ، این سطوح با همه ضرورت و مفیدیتی که دارد هنوز مورد پذیرش دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیم گیری قرار نگرفته است ، امری که خبرنامه شهروندان و مشارکت می کوشد زمینه های ذهنی آن را فراهم آورد. که بدون کمک تک تک نوجوانان و جوانان ساکن در مناطق آسیب دیده از زلزله بسیار دشوار خواهد بود
برای شروع این فرایند اساسی با حمایت مالی شورای اسلامی و شهرداری بم، پروژه جلب مشارکت گروه اجتماعی حول محور ایجاد شهر دوستدار کودک در بم آغاز شده است. در قدم اول در این محدوده با انجام یک پژوهش پیمایشی میزان سرمایه اجتماعی موجود به عنوان پایه هر مشارکت اجتماعی اندازه گیری شده است. نتیجه نشان می دهد، که این سرمایه نیازمند ترمیم است در نتیجه طراحی، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی در پروژه هایی که به اسم کودکان و برای کودکان در این محدوده به اجرا درخواهد آمد بدون یاری تمام کودکان، نوجوانان و جوانان علاقه مند کم نتیجه خواهد بود. در گام دوم برای آشنایی با ظرفیت های موجود در میان این شهروندان جوان با مساعدت بسیار شایسته مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اولین کارگاه آموزش مسئله یابی مشارکتی برای اعضاء شوراهای دانش آموزی در تاریخ 18/8/84 در شهر بم برگزار شد، در این کارگاه 180 نفر از دختران راهنمایی و دبیرستان شرکت کردند و مراحل انجام یک پژوهش مقدماتی مشارکتی در محله خود را آموزش دیدند، امری که با همت آنان، علاوه بر آنکه اسناد باارزشی در شناخت گذشته و حال بم فراهم خواهد شد، مبتکرترین ، علاقه مندترین و پیگیرترین این گروههای جوان شناخته می شوند تا هم دوش کارشناسان یونیسف و مشاوران شهرداری به امر برپایی این ایده مدرن جهان امروز: محله ای امن، شاد، با فضایی خلاق برای کودکان و همه شهروندان بپردازند. کارگاه دوم برای اعضاء شوراهای دانش آموزی پسران خواهد بود. که به زودی برگزار می شود

در گام سوم، جمع آوری اسناد ارسالی گروه های کاری دانش آموزی است که باید به گونه ای طبقه بندی، داوری و سازمان دهی شود که جا برای همه شرکت کنندگان ، در پروژه فراهم شود بطوری که همه آنان صرف نظر از جنسیت، سن، سطح دانایی، توانایی، سلامت یا معلولیت ، فقر یا ثروت ، مقیم یا مهاجر بتوانند اثری از خود در این محدوده از شهر مشاهده و لمس کنند. در این راه نیازمند حمایت همه والدین و کارشناسان هستیم


شهر دوستدار کودک چیست؟

یک سیستم محلی دارای مدیریت مناسب است که برای اجرای حقوق کودکان و شهروندان تعهد دارد. در یک شهر دوستدار کودک، جوانان و کودکان، در فرایندهای مدیریت، اجرا، برنامه ریزی، تقسیم منابع و ارزشیابی ، برنامه مشارکت فعال دارند. کودکان برای همکاری در خانواده، جامعه و زندگی اجتماعی تشویق می شوند. خدمات اساسی اجتماعی مانند مراکز بهداشتی، آموزش، سرپناه، آب و امکانات مناسب برای همه وجود دارد. کودکان در مقابل استثمار، خشونت، سوءاستفاده های جنسی و سوءرفتارها محافظت می شوند. خیابان ها و محله ها برای روند جامعه پذیری و بازی آنان امن خواهد بود. فضای سبز و بازی برای آنان فراهم می شود. آلودگی و ترافیک در این شهرها بایستی کنترل شود. وقایع و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهروندان حمایت می شود و تضمین می کند که کودکان بایستی به عنوان شهروندانی برابر با دسترسی به هر گونه خدماتی بدون تبعیض های سنی، جنسی، درآمدی، قومی، فرهنگی و مذهبی یا بر اساس توانایی جسمی شناخته شوند

سنگ بنای شهر دوستدار کودک

یک - مشارکت کودکان، تشویق به درگیر شدن فعال کودکان در موضوعاتی که بر روی زندگی آن ها اثر می گذارد. گوش دادن به نظرات آنها، به حساب آوردن آنها در فرآیندهای تصمیم گیری
دو- چارچوب قانونی شهر دوستدار کودک از روند و روش هایی که حقوق کودکان را گسترش می دهد حمایت می کند
سه - راهبردی را به رسمیت می شناسد که در سراسر شهر بتواند مبنای پیمان حقوق کودک را در جزییات توسعه دهد
در طی سال گذشته شهر بم به عنوان شهر دوستدار کودک اعلام گردید و بودجه ای برای طراحی بخشی از شهر به عنوان شهر دوستدار کودک و ساخت برخی ملزومات توسط یونیسف فراهم شده است که با همکاری فعال شهرداری این پروژه در ضلع غربی ارگ بم به اجرا در خواهد آمدآموزش نحوه برگزاری کارگاه مسئله یابی مشارکتی محله ها
به وسیله نوجوانان و جوانان بم
(دختران دانش آموز مدارس راهنمایی و دبیرستان)
چهارشنبه 18/8/84
فهرست مدارس شرکت کننده در طرح

مدارس راهنمایی : امام محمدباقر (ع) ، کمیل ، عصمت، ایران ، دوازده فروردین ، فرزانگان ، شهید خواجه، ام البنین، دارایی، نجمیه، حضرت معصومه، عدالت، ارگ جدید، اخوان تبریزی
دبیرستان: حضرت فاطمه، حکیم فارابی، ثارالله، شاهد، مهدیه، هفده شهریور، حضرت زینب، محدثه، پانزده خرداد، قلعه شهید، معراج

با تشکر فراوان از مسئولینی که از مدارس مذکور در کارگاه حضور داشته اند
خانم ها: فریبا علی زاده مربی پرورشی مجتمع غیرانتفاعی ایران، پوران قاسمی مدیر مدرسه راهنمایی امام محمد باقر(ع) ، فاطمه شرف الدینی مدیر مدرسه راهنمایی ارگ جدید، الهه معماری مدیر مدرسه راهنمایی نمونه فرزانگان ، فاطمه جهان آبادی مربی پرورشی مدرسه راهنمایی کمیل، فخری جلالی نسب مربی پرورشی دبیرستان ثارالله ، مریم پیرمحمدی مربی پرورشی دبیرستان شاهد ، نرگس جهان بین مدیر مدرسه راهنمایی نجمیه، ایران زین الصالحین مربی پرورشی هنرستان فارابی ، طاهره حصاری مربی پرورشی مدرسه راهنمایی شهید خواجه ، صغری دریجانی مربی پرورشی دبیرستان مهدیه

توضیح

در شماره 31 خبرنامه، سهم صندوق تعاون برای آموزش اشتباهاً 20 درصد اعلام شده بود که رقم واقعی آن 4 درصد است و پس از زلزله در بم دریافت نشده است. بدین وسیله اصلاح می گردد
حلیمه شیهکی

مشکلات مردم
در محدوده شهر دوستدار کودک
زهرا یونسی 52 ساله از ساکنین منطقه شهر دوستدار کودک می گوید چیزهایی که در این منطقه مورد نیاز است مسجد ، حسینیه ، مهدکودک و باشگاه ورزشی است. بیشتر مردم این محله در زلزله فوت کرده اند قبلاً همسایه های زیادی داشتیم که با آنها نشست و دیدار داشتیم ولی الان تعدادی از همسایگان ما تازه اینجا آمده اند و ما با آنها آشنایی نداریم. از شهر داری می خواهم که زباله ها را به موقع جمع آوری کند
******
موسی مالکی 46 ساله در مورد شهر دوستدار کودک می گوید در این محدوده پارک برای تفریح بچه ها و بزرگترها وجود ندارد و همچنین مهدکودک ، مسجد و باشگاه ورزشی مورد احتیاج مردم است و چیزهایی که باعث مزاحمت مردم شده کارگاه درب و پنجره سازی است که سر و صدای آن باعث آلودگی صوتی در این محل شده و همچنین از رفت و آمد ماشینهای سنگین در شب جلوگیری کنند که نصف شب موقع خواب صدای بوق آنها باعث آزار و اذیت مردم می شود گله ای که از شهرداری داریم این است که به تمیزی این محدوه هیچ توجهی نمی شود زباله ها روی هم انباشته و باعث خیلی از بیماریها می شوند. با تعدادی از همسایگان که از قبل هم رفت و آمد داشتیم در منزل یکدیگر برای مراسم دعا و سایر مراسم دور هم جمع شویم و با هم دیدار می کنیم. بهترین مکان برای نشست و دیدار در مسجد یا مدرسه است
******
غلامحسین دهقان 34 ساله می گوید خیلی وقت است که در مورد شهر دوستدار کودک از ما سؤال می کنند و فرم پر می کنند اما هیچ کاری انجام نمی شود. برای بچه های ما امکانات تفریحی و پارکی درست کنند که بچه های ما در زیر زمینهای به جا مانده از خانه های قدیمی بازی نکنند که خطر مرگ آنها را تهدید می کند از شهرداری خواهش می کنیم که این زمینها را آواربرداری کنند که خیلی برای بچه ها خطر دارد اداره برق هیچ توجهی به این محل ندارد تیر برق از کنار خانه ما خیلی دور است ما در فاصله خیلی دور سیم کشی کردیم و از یک سیم برق چند خانوار استفاده می کنند که این هم برای بچه ها خیلی خطرناک است
******

مهدیه جلالی 22 ساله می گوید : در محدوده شهر دوستدار کودک اصلاً فضای خوبی برای بچه ها و خودمان وجودندارد. هر جا که نگاه می کنیم ضایعات ساختمانی و خاک است. چیزهایی که می تواند از نظر روحی مردم را کمی عوض کند فضای سبز ، مهدکودک، تمیزی شهر و مسجد است. همسایه هایی هم که داشتیم بیشتر آنان در زلزله فوت کردند تعداد کمی از آنها زنده هستند که با آنها رفت و آمد داریم بهترین جا برای مراسم و دیدار و نشست با همسایگان مسجد یا حسینیه است. شهرداری زباله ها را به موقع جمع می کند. فقط یک فکری برای ضایعات ساختمانی بشود که جمع آوری شوند
******

مطهره عربی نژاد 39 ساله یکی دیگر از ساکنان شهر دوستدار کودک است. او می گوید این محدوده به چیزهایی مثل باشگاه ورزشی ، پارک برای تفریح ، ایجاد اداره های مختلف احتیاج دارد. خیلی از همسایه های ما در زلزله فوت کرده اند تعداد کمی هم که مانده اند دیگر وقتی برای نشست و دیدار نمانده است مگر اینکه در مسجد یا مراسمی همدیگر را ببینیم بهترین مکان برای دیدار مسجد یا حسینیه است و در آخر از شهرداری می خواهیم که نخاله های ساختمانی را جمع آوری کنند
******

خانم مداینی می گوید در محدوده شهر دوستدار کودک از اسمش پیداست که چه چیزهایی مورد نیاز است مثل پارک ، فضای آموزشی ، مهدکودک ، باشگاه ورزشی. در این محدوده بیشتر مردم در زلزله فوت کرده اند و تعداد کمی از همسایگان قدیمی ما هستند و بیشتر آنها اقوام فوت شدگان هستند و ما آشنایی با آنها نداریم. تعداد کمی با هم رفت و آمد داریم و بیشتر در مراسمی که در مسجد برگزار می شود همدیگر را می بینیم بهترین مکان برای نشست و دیدار مسجد یا حسینیه است. مشکلی که داریم این است که شهرداری برای جمع آوری زباله ها در کوچه استخر جنب دادگستری نمی آید ما باید زباله های خود را به سر خیابان ببریم از شهرداری می خواهیم که برای جمع آوری زباله ها به کوچه های فرعی هم بیاید
عصمت پاپلی
******

در گفتگویی که با یکی از ساکنان محدوده شهر دوستدار کودک داشتیم مشکل خود را چنین بیان می کند: مسلم فرخی بهزادی هستم 22 ساله ، پدر و مادرم را در زلزله از دست داده ام دو خواهر و یک برادر دارم که خودم قیم آنها هستم. بعد از گذشت یک سال پس از زلزله تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتیم که کمیته امداد هر سه ماه مبلغ 30 هزار تومان به ما پرداخت می کند که این کفاف زندگیمان را نمی کند با توجه به اینکه خودم بیکار هستم و هزینه تحصیل برادر و خواهرانم و ایاب و ذهاب آنها به مدرسه با مشکلات زیادی مواجه هستیم و هیچ درآمد مالی دیگری هم نداریم که بتوانیم حداقل گوشه ای از مشکلات زندگیمان را حل کنیم
صدیقه و زینب جزینی زاده
---------
درخواست های شهروندان
از ستاد بازسازی

یک - ستادهای معین در زمان تسویه حساب به دقت فاکتور مصالح دریافتی توسط شهروندان از ستاد را به تفکیک نوع جنس دریافتی ، مقدار دریافتی ، قیمت هر واحد و جمع کل صادر کنند. درج جمع کل بدون قیمت واحد و میزان مصالح نادرست و گمراه کننده است

دو - نرخ انجام هر فعالیت ساختمانی مشخص شود و به روش مناسبی در اختیار شهروندان قرا گیرد و هر چه این امر جزیی تر باشد کنترل مدیریت هزینه ساختمان توسط شهروندان آسان تر خواهد شد. به عنوان مثال : جوشکاری اسکلت ، آرماتوربندی وووو

سه - برای کارگران مهاجر شاغل در بم ، امکانات اولیه زندگی فراهم شود و دستمزد آنان به تفکیک نوع تخصص اعلام گردد

چهار- نحوه پرداخت وام و کمک بلاعوض به صاحبخانه ها متناسب با سطح زیربنا و هزینه انجام شده صورت گیرد زیرا شهروندانی که سطح زیربنای بیشتری دارند به سرعت نمی توانند ساختمان را به اتمام برسانند و پایان کار بگیرند و قسط نهایی وام را دریافت کنند. بسیاری توضیح می دهند در بخشی از ساختمان ساکن شوند و از درآمد سال آینده محصول خود ، خانه را تکمیل کنند. این به معنی آن است که دریافت اقساط آخر 5/15 میلیون تومان وام و کمک بلاعوض دولت سالها طول خواهد کشید. در حالی که اگر با نظر کارشناس متناسب با سطح زیربنا و پیشرفت کار وام پرداخت شود امکان اتمام ساختمان در زمان کوتاه تری امکان پذیر است

همکاری های سازمان ملل در بازسازی مناطق زلزله زده در بم

پس از وقوع زلزله بم ، سازمان ملل و آژانس های مرتبط با آن فعالیت های مختلفی را برای بازسازی این منطقه به همراه سازمان های ایرانی به اجرا گذاشتند که برخی از آنها در حال حاضر با اختصاص بودجه های اهدایی و اجرای برنامه های دقیق به بهره برداری رسیده است. یکی از این مراکز که در این امر فعالیت چشمگیری داشته برنامه عمران سازمان ملل متحد است. فعالیت های این بخش در دو حوزه فعالیت های میان مدت و کوتاه مدت تقسیم شده است. در بخش فعالیت های میان مدت برنامه احیای زیر ساخت های سیستم آبرسانی برای نخلستان های کوچک خرده مالکان آسیب دیده در حال حاضر به بهره برداری رسیده است. این پروژه بخشی از برنامه جامع وزارت جهاد کشاورزی است. در این پروژه با استفاده از منابع مالی بخش توسعه بین المللی کشور انگلستان (دی.اف.آی.دی) به مبلغ 250 هزار پوند و (یونیکا) 50 هزار دلار آمریکا و کمک برنامه عمران ملل متحد به ارزش صدوپنجاه هزار دلار آمریکا و کمک سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) این پروژه توسط وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمد. فعالیت های این پروژه عبارتند از : بهبود سیستم انتقال آب به بیش از پنج هزار و 400 هکتار از زمین های زراعی از طریق مرمت قنات های دوقلو عیسویه و نجمیه و بیست و هفت چاه عمیق ، بازسازی 40 اتاقک پکپ مقاوم در برابر زلزله برای مزارعی که بیشترین آسیب را دیده اند. بر اساس برآورد انجام شده با اجرای این پروژه حدود پنج هزار خانواده از منافع آن بهره مند می شوند . از دیگر برنامه های این مرکز که با درخواست مقامات دولتی ایران به اجرا گذاشته شده است ، برنامه ای برای حل مشکل خشکیدگی خرما و آفت نخلستان های بم است. برنامه عمران سازمان ملل متحد نیز با اختصاص بودجه ای معادل 157 هزار دلار و با همکاری تسهیلات محیط زیست جهانی فعالیتی را برای تضمین بقای نخلستان های خرما و حفظ تولیدات کشاورزی آغاز کرده است
به نقل از روزنامه شرق ، 18/8/84
مشکلات مستأجران

فریبا 28 سال سن دارد او اهل بم است. او می گوید در 3 سالگی مادر و در 6 سالگی پدرم را از دست دادم پس از آن پدربزرگ و مادربزرگم سرپرستی مرا به عهده گرفتند. در سن سیزده سالگی به اجبار خاله ام با فردی معتاد ازدواج کردم که حاصل این ازدواج 3 فرزند می باشد. حدود 6 سال است که از همسرم طلاق گرفته ام بعد از طلاق باز هم پدربزرگ و مادربزرگم من و کودکانم را حمایت کردند اما در اثر زلزله آن دو را که تنها تکیه گاهم بودند از دست دادم. پسرم از ناحیه پا مجروح شد و هر چه دنبالش گشتم هنوز پس از نزدیک به دو سال نتوانسته ام فرزندم را پیدا کنم. تحت پوشش کمیته امداد هستم و هر سه ماه مبلغ ناچیزی به من تعلق می گیرد بعد از گذشت چند ماه از زلزله با هزاران مشکل توانستم دفترچه هلال احمر بگیرم و چون زمینی از خودم نداشتم به اجبار در اردوگاه ساکن شدم پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که اردوگاه جای مناسبی برای یک زن تنها و دو فرزند نیست در خیابان نهصد متری کانکس اجاره کردم و صاحب کانکس هم پس از چند ماه از من خواسته که کانکس را خالی بکنم . اکنون نمی دانم چه کنم. برای ثبت نام خانه های استیجاری به بنیاد مسکن مراجعه کردم که مهلت آن تمام شده بود من که ماهیانه 30 هزار تومان درآمد ندارم چگونه می توانم زمینی برای خودم بخرم پدر و مادری هم نداشتم که برایم ارثی بگذارند به اجبار باید با زندگی ساخت
******
حسن برایی نژاد 32 ساله می گوید 3 سال است ازدواج کرده ام و دیپلم دارم قبل از زلزله در منزل پدرم زندگی می کردم در اثر زلزله 4 خواهر زاده و یک برادرزاده ام را از دست دادم. راننده تاکسی هستم و این در حالی است که تاکسی متعلق به شخص دیگری است و من برای او کار می کنم. چون زمین نداشتم کانکسم را در منزل پدرم گذاشتم زیرا بودجه ای ندارم که زمین بخرم زمین پدرم 250 متر است و بین 9 وارث می باشد و اگر به من هم برسد سهمم فقط 10 متر است که می توانم به عنوان دکور از آن استفاده کنم . برای ثبت نام خانه های استیجاری هنگامی اقدام کردم که مهلت ثبت نام به پایان رسیده بود
******
ستاره 10 سال است که ازدواج کرده و دو فرزند پسر دارد همسرش شغل آزاد دارد از ابتدای تشکیل زندگی مشترک مستأجر بوده اند و حالا هم در زمین پدر ستاره کانکس خود را گذاشته اندو ستاره می گوید برای خانه های استیجاری ثبت نام کرده ایم ولی مشخص نیست که نتیجه چه می شود. از هیچ ارگانی کمکی دریافت نکرده ایم افراد زیادی هستند که زمین ندارند و بلاتکلیف مانده اند و افرادی هم هستند که از جاهای دیگر می آیند و چون پول دارند زمین می خرند و شروع به ساخت وساز می کنند
******
فاطمه 28 ساله دارای یک فرزند 3 ساله است او همسرش را در زلزله از دست داده و خودش سرپرست فرزندش است. او می گوید 5 سال پیش ازدواج کردم. قبل از زلزله در منزل پدرم زندگی می کردم چون هزینه اجاره منزل نداشتیم که پرداخت نماییم. من تحت پوشش بهزیستی هستم و هر 6 ماه مبلغی به ما داده می شود. من کانکسم را در منزل پدرم گذاشته ام چون زمین نداشته ام. بهزیستی می گوید اگر زمین داشته باشی برایت ساخت وساز انجام میدهیم من که هیچ درآمدی ندارم و مادرم هم سرپرستی 6 خواهر و برادرم را بر عهده دارد و نمی تواند به من هیچ کمکی بکند. برای خانه های استیجاری در بنیاد مسکن ستاد سیستان و بلوچستان ثبت نام کرده ام ولی تاکنون جوابی دریافت نکرده ام. من دیپلم حسابداری دارم و هر جا دنبال کار رفته ام بی نتیجه بوده است و این در حالی است که در اکثریت مراکز در شهرستان بم افراد غیربومی مشغول کار می باشند
******
زربی بی 45 سال دارد و 8 سال است که در بم زندگی می کند شوهرش 98 ساله است و تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد.او می گوید سه سال در خیابان پاسداران منزل خواهر شوهرم مستأجر بودیم و بعد از آن در کمربندی در خانه ای استیجاری زندگی می کردیم.در اثر زلزله 12 نفر از نوه هایم و دامادم را از دست دادم یک پسر جانباز دارم ولی برایش هیچ کاری نشده است. در حال حاضر 4 فرزند دارم که همه تحصیلات ابتدایی دارند ما چون در بیمارستان دنبال بیماران خود بودیم نتوانستیم دفترچه هلال احمر دریافت کنیم و با برگ 20 دفترچه خواهر زاده ام 9 نفر در یک کانکس در اردوگاه بسطامی بودیم و به دلیل نامناسب بودن وضعیت اردوگاه در نهصد متری یک کانکس اجاره کردیم. برای ثبت نام خانه های استیجاری مراجعه کردیم که گفتند مهلت آن تمام شده است و درآمدی هم نداریم که زمینی تهیه کنیم. اکنون در بلاتکلیفی هستیم
حلیمه شیهکی
******
علی بلوچ آبادی 33 ساله در سال 75 ازدواج کرده و صاحب دو فرزند است. سال 78 برای کار به بم آمده شغل او چاه کنی است و در تابستان هم به خرماچینی می پردازد. همسرش خانه دار است اما در فصل تابستــان به کار خرما چینی مشغـول می شود. او قبل از زلزله مستأجر بوده و پس از زلزله با دریافت دفترچه امدادی کانکسی دریافت کرده و در همان زمینی که قبلاً مستأجر بوده نصب کرده است. او به دلیل اینکه از ثبت نام آپارتمان های استیجاری اطلاعی نداشته برای ثبت نام اقدام نکرده و مهمترین مشکل فعلی خود را عدم توان مالی خرید زمین با توجه به قیمت بالای آن می داند
******
اسماعیل سعید آبادی اهل بم است او در سال 83 ازدواج کرده و دارای یک فرزند است. او به کار سنگتراشی مشغول است. پس از ازدواج در اردوگاه ساکن شده است. او زمانی برای ثبت نام آپارتمانهای استیجاری مراجعه کرده که مهلت ثبت نام تمام شده بود. او مهمترین مشکل خود را نداشتن توان مالی برای خرید زمین می داند
******
حسن رحیمی مقدم 23 ساله و دانشجو است او در سال 83 ازدواج کرده و پس از ازدواج در اردوگاه ساکن شده است. همسرش در یک مهدکودک کار می کند. او دفترچه امدادی هم دریافت نکرده و برای آپارتمانهای استیجاری هم ثبت نام کرده و به دلیل بالا بودن قیمت زمین توان خرید زمین را ندارد
******
ابوالقاسم توزیده 35 سال سن دارد او 6 سال قبل برای کار به بم آمده است و در سال 81 ازدواج کرده است. او قبل از زلزله پوشاکی داشته است اما پس از زلزله مدتی در سپاه مقاومت مشغول به کار بوده و در حال حاضر هم در دانشگاه آزاد بم کار می کند. او قبل از زلزله مستأجر بوده است و پس از زلزله مدتی در اردوگاه ساکن بوده سپس کانکس دریافتی اش را در منزل پدر همسرش نصب کرده است. او برای ثبت نام واحدهای استیجاری مراجعه کرده اما به دلیل نداشتن مبلغ ثبت نام که سه میلیون تومان بوده نتوانسته است ثبت نام کند و به دلیل بالا رفتن قیمت زمین توانایی خرید زمین هم ندارد
******
هادی برخورداری 24 سال سن دارد و در سال 83 ازدواج کرده است. او راننده تاکسی است و پس از ازدواج دفترچه امدادی دریافت نکرده و به همین دلیل هیچ کمکی هم به او نشده است. او به دلیل نداشتن مبلغ ثبت نام نتوانسته برای واحدهای استیجاری ثبت نام کند و به خاطر بالا بودن قیمت زمین قادر به خرید زمین هم نمی باشد
روح الله باقری ، مهدی باقری پور
******
اشرف نعیمی 34 سال سن دارد او در سال 1370 ازدواج کرده است. در زلزله همسر و دو فرزندش را ا دست داده ، شوهرش راننده بوده و خودش هم قبل از زلزله خیاطی می کرده که وسایلش در زلزله از بین رفته اند. او از سال 71 در خانه پدرش زندگی می کرده است. اکنون تحت پوشش کمیته امداد است و به دلیل نداشتن زمین، کانکس دریافتی اش را در زمین پدرش نصب کرده است این زمین هم بین وارث قرار دارد که تنها 35 متر سهم او می شود که با این مقدار کم زمین نمی توان ساخت و ساز انجام داد. او به خاطر عدم توان پرداخت هزینه واحدهای استیجاری موفق به ثبت نام این واحدها هم نشده است
صدیقه جزینی زاده
******
مژده صولتی در سال 1360 ازدواج می کند و از همان ابتدا در خانه پدری زندگی می کند. او زمان زلزله تهران بوده ولی همسر و فرزندش که در بم بودند فوت کرده اند. او کانکس دریافتی اش را در زمین مادرش نصب کرده است. اکنون تحت پوشش بهزیستی قرار دارد و هر سه ماه یک بار 25 هزار تومان دریافت می کند. به دلیل اطلاع نداشتن از ثبت نام واحدهای استیجاری موفق به ثبت نام این واحدها نشده است

زینب جزینی زاده
******
مجید از ساکنان بروات تقریباً دو سال است ازدواج کرده او در زلزله از ناحیه دست و پای راست دچار آسیب شده است. همسرش می گوید قبل از زلزله مستأجر بوده ایم. بعد از زلزله به دلیل معلولیت همسرم تنها پشتوانه مالی ما حقوق بهزیستی است که تا به حال تنها 170 هزار تومان دریافت کرده ایم. ما زمینی برای ساخت وساز نداریم. به خاطر مشکلات مالی و اینکه همسرم توان کار کردن را ندارد خودم مجبورم کار کنم کارهایی که من انجام می دهم شامل خرما جمع کنی و ... است
******
یکی دیگر از شهروندان بروات که کارگر شهرداری است. با دو فرزند و همسرش کانکس دریافتی شان را در منزلی که قبلاً مستأجر بوده اند گذاشته اند. زن خانواده به دلیل اینکه حقوق همسرش کفاف زندگی شان را نمی دهد به کار خرما جمع کنی و کارهای دیگری می پردازد تا کمک خرج همسرش باشد. آنها به دلیل نداشتن زمین نمی توانند برای ساخت و ساز اقدام کنند همچنین به دلیل عدم توان مالی نتوانسته اند برای واحدهای استیجاری ثبت نام کنند
******
یکی از ساکنان بروات که چند سال پیش برای کار به بم آمده است می گوید قبل از زلزله در بم بوده ام اما همسرم به همراه خانواده اش در شهر دیگری بوده اند که پس از ازدواج بعد از زلزله همسرم به همراه من به اینجا آمده است. او مشکلات مالی را مهمترین مشکل خود می داند. آنها برای واحدهای استیجاری ثبت نام کرده اند ولی مشخص نیست که چه زمانی آن واحدها را تحویل دهند او از مسئولین می خواهد که از نزدیک از نحوه زندگی مردم مطلع شوند
******
آقای پرهیز چند سال قبل برای کار به بم آمده است او دارای دو فرزند است . شغلش کارگری است. او قبل از زلزله مستأجر بوده و در حال حاضر هم کانکس دریافتی اش را در همان محلی که مستأجر بوده گذاشته است. او می گوید من نمی توانم با این حقوق کم کارگری پس اندازی داشته باشم و به همین دلیل هم توانایی خرید زمین را ندارم تا در آن ساخت و ساز کنم
صوفیا کرم نژاد
******
علی اماندادی در سال 61 ازدواج کرده و دارای 5 فرزند است که سه فرزندش دیپلم دارند و دو فرزند دیگرش محصل هستند. او راننده وانت است و همسرش هم خانه دار است او قبل از زلزله در منزل پدرش زندگی می کرده است و کانکس دریافتی اش را در همانجا گذاشته و با خانواده در آن زندگی می کنند. او از ثبت نام واحدهای استیجاری مطلع نشده که اقدام کند
سمیرا و فرزانه جزینی زاده
******
نصرت پاپلی مشکل خود را چنین توضیح می دهد: حدود 17 سال پیش پدر و مادرم را از دست دادم و تا موقع وقوع زلزله در خانه برادرم در یک اتاق که در اختیارم گذاشته بودند با مستمری کمیته امداد زندگی می کردم و شب زلزله در همان اتاقی که زندگی می­کردم، بودم و از ناحیه پا مجروح شدم و حدود یک ماه در یکی از بیمارستان های تهران بستری بودم. پس از ترخیص از بیمارستان برادرم به بهانه اینکه دیگر اتاقی وجود ندارد مرا در خانه خود راه نداد تا اینکه دفترچه امدادی دریافت کردم و توانستم با برگ 20 آن اتاقی در زمین یکی از آشنایان که موقتی در اختیارم گذاشت درست کنم و بعد به دلیل اینکه تنها بودم ازدواج کردم و الان صاحب یک فرزند هستم. بعد از اینکه ازدواج کردم کمیته امداد دفترم را بست تا سال دوم راهنمایی درس خواندم و خانه دار هستم. شوهرم هم کارگر ساده است بعضی مواقع هم که کار می کند بیش از مخارج روزمره و شیر خشک بچه ام نمی شود و هیچ پس اندازی نداریم. الان هم صاحب زمین به ما گفته که باید زمین او را تخلیه کنیم چون می خواهد آنجا ساخت و ساز کند. قیمت زمینها خیلی بالاست برای هر 250 متر زمین سه میلیون و پانصد تا چهار میلیون تومان پول می خواهند که از عهده ما بر نمی آید حتی 50 متر از زمین خریداری کنیم. واحدهای مسکونی آپارتمانی هم اول پول می خواستند که ما این پول را نداشتیم هر چه به شهرداری مراجعه می کنیم به ما جوابی نمی دهند در حال حاضر بلاتکلیف هستیم. از یک طرف صاحب زمین به ما فشار آورده و از طرف دیگر زمین نداریم که بخواهیم ساخت و ساز کنیم. ماندیم که چه کار کنیم
******
منصور پاپلی متأهل و دارای سه فرزند است. او می گوید 13 سال پیش ازدواج کردم به دلیل اینکه پدر و مادرم را 17 سال پیش از دست دادم هیچ پشتوانه مالی نداشتم و به خاطر اینکه تنها بودم در سن کم ازدواج کردم. موقع زلزله در خانه اجاره ای زندگی می کردم با دستمزد کمی که از راه کارگری می گرفتم فقط می توانستم اجاره خانه بدهم. پس از زلزله صاحب خانه ما را بیرون کرد مجبور شدیم داخل کوچه چادر بزنیم و چند ماهی را به این منوال گذراندیم تا اینکه ساخت خانه های موقتی شروع شد و با برگ 20 دفترچه امدادی کانکس دریافتی­مان را در زمین یکی از آشنایان که موقتی در اختیار ما قرار داده بود گذاشتیم. الان هم صاحب زمین می خواهد ساخت و ساز کند و به ما گفته که زمین را تخلیه کنیم . قیمت زمینها خیلی بالاست و ما توان خرید حتی 100 متر زمین را هم نداریم. همسرم تا کلاس دوم راهنمایی درس خوانده و خانه دار است خودم هم بیسواد هستم. با سه بچه محصل و حقوق کارگری نمی دانم چه کنم و کانکس مان را کجا ببریم. واحدهای آپارتمانی هم پول زیادی می خواهد که ما این پول را نداریم
عصمت پاپلی
******
دستور العمل راهنما برای توصیف وضعیت محله
گذشته ، حال ، آینده

هدف: توصیف محله قبل از وقوع زلزله ، وضعیت محله در حال حاضر و درج ایده های تان برای محله تان در روند بازسازی است
محله چیست: محدوده ای است که بین 20 تا 60 خانوار از شهروندان در اطراف یکدیگر زندگی می کنند ، معمولاً کم و بیش یکدیگر را می شناسند و با یکدیگر سلام وعلیک دارند
الف- در گام اول برای این کار می توانید از کاغذ (آ4) و مداد رنگی و یا ماژیک استفاده کنید و به دقت چگونگی قرار گرفتن خانه ها را در کنار یکدیگر نقاشی کنید. به این کار تهیه کروکی می گویند. توجه دارید که برای تهیه کروکی قبل از زلزله ، وضعیت در حال حاضر و درج ایده های تان برای آینده سه کروکی رسم کنید
می توانید خانواده های خویشاوند در محله را با یک رنگ علامت گذاری کنید و در پایین برگه بنویسید که معنی رنگ استفاده شده در کروکی چیست
می توانید محل بازی بچه ها و سایر مکان های موجود در محله را نیز به همان ترتیب با رنگ مشخص کنید
به ابتکار خود هر چه را که از محله خود به یاد می آورید در کروکی وارد کنید
برای کروکی های وضعیت موجود محله نیز بطور ابتکاری عمل کنید و در کروکی محل آینده نیازهای خود و دوستانتان را با شکل ، رنگ و علامت نشان دهید
ب- علاوه بر تهیه کروکی آنچه اهمیت دارد این است که شما بتوانید وضعیت محله را در گذشته و حال به صورت دقیق توصیف کنید. این توصیف با نوشتن انشاء کمی تفاوت دارد. مهمترین تفاوت آن است که در توصیف ، شما همیشه مثال می آورید و بیشتر از مشاهدات و شنیده های خودتان استفاده می کنید در حالی که در انشاء معمولاً می توانید از قدرت تخیل تان استفاده کنید. برای آنکه کار همه گروهها تا حدی قابل مقایسه شود چند پرسش راهنما مطرح می کنم شما به ابتکار خودتان آنها را کامل کنید و به یاد داشته باشید که توصیف محله قبل از وقوع زلزله و زمان حال در برگه های جداگانه انجام شود
یک - محله را معرفی کنید در کجای شهر قرار دارد و از شمال و جنوب و شرق وغرب به چه کوچه ها و خیابان هایی محدود می شود. این مسئله را شما در کروکی هم توجه خواهید کرد
دو - در محله چه خانواده هایی زندگی می کردند در چه فعالیت هایی به لحاظ کسب و کار فعال بوده اند(گاهی گفت و شنود با بزرگترها در این امر مفید است)
سه - محله چه امکانات و تأسیسات عمومی داشته است
چهار- محل بازی بچه ها چگونه بوده است
پنج - وضعیت مشارکت اعضاء محله با یکدیگر چگونه بوده است. در چه مراسم جمعی شرکت می کردند. مراسم در کجا برگزار می شد
شش - وضعیت امنیت در محله چگونه بوده است. مثلاً تنها در کوچه بازی کردن بچه ها ، و یا شب در کوچه رفت و آمد کردن بزرگترها چگونه بوده است
هفت - وضعیت دوستی شما و رفت و آمد شما با سایر بچه ها در محله چگونه بوده است.
هشت - چه مشکلاتی قبل از وقوع زلزله در محله شما وجود داشت.حتماً مثال هایی از مشکلات ذکر کنید مانند این سؤالات را ادامه دهید و سپس دوباره برای دوره پس از زلزله هم فهرست سؤالات را پاسخ دهی
توجه داشته باشید که اعضاء گروه شما اگر اهل یک محله باشند بهنر می توانند در تکمیل گزارشات به یکدیگر کمک کنند
به یاد داشته باشید پس از یافتن پاسخ پرسش ها مطالب را به صورت متن دوباره نویسی کنید معمولاً خوانندگان از خواندن متن های به شکل سؤال و جواب زود خسته می شوند
اگر از محله و خانه خود قبل از زلزله عکسی دارید آن را ضمیمه کنید و مطمئن باشید ما پس از تهیه کپی آن را سالم به شما برمی گردانیم اگر از اوضاع فعلی نیز عکسی دارید از ارسال آن دریغ نکنید
پ-پس از زلزله در هر مرحله تعدادی از خانواده ها دچار آسیب های جبران ناپذیر شده اند
یک - افرادی هستند که دچار معلولیت شده اند. با آنان دیدار کنید و از وضعیت شان گزارشات دقیق تهیه کنید. حرف هایشان را بنویسید و اگر نمی خواهند اسمشان برده شود برایشان از اصطلاح شهروند استفاده کنید
دو - با کودکانی که پدر یا مادر یا هر دو را ازدست داده اند دیدار کنید. دیدار آنان به عنوان مهمترین آسیب دیدگان و تهیه گزارش از وضعیت شان به درک هم انسان ها و ایجاد احساس نوع دوستی و همدلی کمک می کند. برای آنان نیز در صورت عدم تمایل از عنوان شهروند استفاده کنید
سه - سایر خانواده های دارای مشکل و گرفتاری را فراموش نکنید
ت- با اعضاء گروهتان فکر کنید مهمترین مشکل محله شما در حال حاضر چیست
فهرست آنها را بنویسید
آنها را بر حسب درجه اهمیت اولویت بندی کنید. هر کدام را جداگانه توضیح دهید و نمودها و مثال های مناسب ذکر کنید و فکر کنید راه حل آن ها چیست و برای حل آنها از عهده اهل محل چه کاری ساخته است و در مواردی که حل یک مسئله خارج از توان اهالی است ، به نظر گروه شما چه باید کرد
اطمینان دارم همه شما با صرف وقتی مناسب در اوقات فراغت خود و با همفکری ، همدلی و ابتکار دسته جمعی می توانید گزارشات قابل قبول و حتی عالی تهیه کنید
خواهشمندم حتماً در این کار مهم و ارزشمند شرکت کنید
فراموش نکنید که در پایان گزارش خود حتماً اسامی اعضاء گروه ، سن هر عضو ، پایه و مقطع تحصیلی او را بنویسید و آدرس و شماره تلفن نماینده گروه را نیز اضافه کنید. بعضی از اعضاء گروه می توانند محصل نباشند هر فردی که سنش از 10 سال کمتر و از 24 سال بیشتر نباشد می تواند به عضویت گروه شما درآید برای تحویل اولین گزارش خودتان تا 5 آذرماه فرصت دارید
آدرس : بم – میدان امام ، محوطه پارکینگ شهرداری ، کانکس دفتر هماهنگی اجتماعات محلی و خبرنامه شهروندان و مشارکت ، آقای رحمت الله دریجانی و یا خانم الهام رشیدی فرد

بررسی وضعیت بازسازی بم در دانشگاه کلمبیا

سمینار «بم و فراتر از بم» بیش از 30 (ان.جی.و) و مؤسسات غیردولتی را گرد هم می آورد. امروز 12 ماه نوامبر 2005 آی دبل ای بی سمیناری بین المللی در رابطه با بازسازی بم در دانشگاه کلمبیا برگزار می کند. این سمینار در واقع برای نخستین بار برای اعضای مؤسسات غیردولتی فرصتی فراهم می کند تا درباره فعالیت هایشان به منظور کمک رسانی به شهر بم پس از زلزله مهیب سال 2003 به بحث و گفتگو بنشینند. این سمینار که به میزبانی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کلمبیا برگزار می شود بیش از 30 مؤسسه غیردولتی را از سراسر آمریکا و ایران گرد هم می آورد
سمینار «بم و فراتر از بم » قصد دارد برای شرکت کنندگان فرصتی مهیا کند تا بتوانند درباره فعالیت های سازمان یافته خود برای بازسازی شهر زلزله زده بم به گفت و گو بنشینند. این سمینار همچنین قصد دارد تا به نقش مثبتی که ایرانیان خارج از کشور در کمک رسانی به بم پس از زلزله سال 2003 ایفا کرده اند بپردازد. شرکت کنندگان این سمینار در میز گردهایی گوناگون به بررسی راههایی نوین خواهند پرداخت که توسط آن ایرانیان خارج از کشور می توانند نقشی مؤثر در بازسازی بم و در پروژه هایی دیگر داشته باشند. همچنین در این سمینار شرکت کنندگان درباره شیوه هایی نوین و کارآمد برای ایجاد همکاری و همیاری میان میان مؤسسه های غیردولتی داخل ایران و خارج از ایران صحبت خواهند کرد. زمستان آینده و در پی سمینار « بم و فراتر از بم » دانشگاه کلمبیا سمیناری موازی در شهر کرمان در ایران برگزار خواهد کرد. در این سمینار که در شهر بم برگزار می شود نظرات مطرح شده در سمینار دانشگاه کلمبیا و کارایی این ایده ها در ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت
به نقل از روزنامه شرق 21/8/84
خبرنگاران بودند که بم را به جهانیان مطرح کردند

امروزه کمتر کسی است که نسبت به اهمیت اطلاع رسانی واقف نبوده و به وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها جایگاه خاصی در سیاست ها و برنامه ریزی های خود ندهد. در واقع رسانه ها یکی از ابزارهای قدرت کشور ما بوده و می تواند در پیشبرد سیاست ها و استراتژی های آنها چه در عرصه داخلی و چه درعرصه خارجی نقش وافری بازی کند. این موضوع در سطوح متفاوت قابل لمس است. به این معنی که در سطح سیاست گذاری های انسانی و شهری و حتی منطقه ای و محلی بایستی مورد توجه قرار گیرد و به آن اهمیت داده شود. در واقع تمامی زندگی آدمیان تحت تأثیر اطلاعات و داده هایی است که در اختیارشان قرار می گیرد. از این منظر دسترسی به اطلاعات باعث می شود که آدمی از هر نظر تحت تأثیر قرار گرفته و زندگی اش متحول شود
همین طور رسانه ها می توانند نقش جدی را در توجه به یک موضوع و پرداختن به آن بازی کنند به گونه ای که در حادثه اسفناک زلزله 5 دی ماه بم شاهد بودیم ، رسانه های داخلی و خارجی اعم از رسانه های شنیداری و دیداری و رسانه های نوشتاری نقش اساسی را در جلب توجه همگان به این حادثه و بازکردن ابعاد آن و نیز جذب برخی حمایت ها و کمک ها بازی کردند
به همین منظور گفتگویی انجام دادیم با یکی از پرتلاش ترین فعالان در عرصه خبری بم
در ورودی شهر بم کمی از جاده را که طی می کنید چشمتان به ساختمانهای جدید الاحداث که بعد از وقوع زلزله ساخته شده اند می افتد در این میان تابلوی دفتر مرکز خبری بم خودنمایی می کند برای تهیه گزارش از مرکز خبری به این اداره رفتم که در ابتدا بعد از گذشتن از درب اصلی وارد محوطه شدیم که مردی مشغول آبیاری گلها بود و آدرس رئیس دفتر از پرسیدم ابتدا فکر می کردم که برای مصاحبه با رئیس باید از هفت خوان رستم رد شویم در زدیم مرد جوانی در را باز کرد بعد از مدتی ما را راهنمایی کرد کفشهایمان را بیرون آوردیم و وارد یک سالن کوچک شدیم که کف آن موکت شده بود اتاق رئیس روبرو بود چند مبل و کامپیوتر بود و به دیوار عکس نبی الله دهقان خبرنگار بم بود بعد از چند دقیقه فرصت را غنیمت شمرده و با مدیرشروع به صحبت کردیم
رضا پیرنیا مدیر ستاد دفتر خبری بم می گوید قبل از زلزله در قسمت تولید برنامه های فنی بودم زمان وقوع حادثه زلزله به همراه مدیر کل جهت گرفتن فیلم از افتتاح پروژه ای در کهنوج عازم شهرستان جیرفت شدیم که در میانه راه از وقوع حادثه خبردار شدیم و به بم بر گشتیم وجزء اولین گروه خبری بودیم که ساعت 8 وارد بم شدیم و فعالیتمان را از همان ساعت از فلکه ژاندارمری شروع کردیم
سیستم خبری در شهرستانها به صورت خبرنگار آزاد است که قبل از زلـزله خبرنگار آزاد بم مرحوم نبی الله دهقان بود بعد از زلزله بنا به تشخیص دکتر لاریجانی ریاست وقت سازمان صدا و سیما دستور تشکیل دفتر خبرنگاری در بم داده شد تا اخبار بم را پوشش بدهد که به طور متوسط 10 خبر با سه خبرنگار و چند تصویربردار در واقع یک گروه خبری کار خود را آغاز کرد که برای همه شبکه های خبری داخلی سایت های خبری همچنین شبکه هایی که برای خارج می فرستادند مانند جام جم ، العالم ، سحر که مستقیماً از بم ساپورت می شدند ارسال می شد
مشکلاتی که واحد خبرنگاری قبلاً داشت عبارت بودند از عدم همکاری مسئولین در دادن آمار و ارقام و اطلاعات دقیق که نیاز بود مردم مطلع شوند و عدم توجه به کار خبر و خبرنگاران چون این خبرنگاران بودند که بم را به تمام دنیا معرفی کردند باعث شدند که توجه دنیا به بم جلب شود و کمک هایی به این شهر شود و این وظیفه ماست
بعد از تجهیز دفتر مرکز خبری در بم که حدود 80 میلیون تومان هزینه شد شامل دوربین ، دو دستگاه مونتاژکه توسط صدا و سیما و یک ماشین اهدایی از یک سازمان خارجی فعالیت ما آغاز شد و بازدید مسئولین از این مرکز دید آنها را نسبت به خبر و خبر نگاری عوض کرد
از دیگر کارهای مرکز ما راه اندازی رادیو امید بود که در ماشین کار می کردیم یکی از گویندگان ما به نام افضل شیهکی حتی زمانی که مادرش در بستر بیماری بود کارش را به خاطر عشق به مردم بم انجام می داد.
در حال حاضر روزانه 4 خبر در دفتر خبری به شبکه استانی و کشوری بخصوص اخباربیست و سی ارسال می شود
پرسنل دفتر خبری بم عبارتند از : 2 خبرنگار که بنده و مهدی دهقان هستم ، دو تصویربردار به نام زید آبادی و دهقانی که آقای دهقانی کار مونتاژ را هم انجام می دهد
تلخ ترین خاطره من این است که در زمان وقوع زلزله در گلزار شهدا پسر بچه ای با پای برهنه در میان اجساد دنبال خانواده اش می گشت بعداً خبردار شدیم که از خانواده اش فقط همین پسر بچه باقی مانده است
شیرین ترین خاطره ام تولد اولین کودکی است که پس از زلزله به دنیا آمد و من چهره او را به تصویر کشیدم
آرزویم این است که مردم بم را هیچ وقت غمگین نبینم و منتظر روزی هستم که به عنوان اولین خبرنگار از بلندای ارگ بم با تصاویری زیبا از بم به همه بگویم بم با همت ایرانیان و دل پر عاطفه مردم و پشتکار مسئولین ساخته شد
حلیمه شیهکی ، الهام رشیدی فرد
شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
با مسئولیت
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره های تماس
09133414615 سیامک زندرضوی
09133975401رحمت اله دریجانی


صفحه مدیر مسئول در اینترنت
http://http://old.uk.ac.ir/~zandrazavi/

آدرس خبرنامه در اینترنت
http://akhbar-bam.blogspot.com

هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: کرمان ، چاپخانه گلبهار تیراژ: 3000 نسخه
NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home