Sunday, October 02, 2005

NEWS LETTER OF BAM 33بنی آدم اعضای یکدیگرند
شماره 33 ، چهارشنبه 6 مهر ماه 1384

در این شماره می خوانید
یک محله و مشکلات مردم
ساختار بیکاری در مناطق آسیب دیده
کار گروهی نیاز به آموزش دارد
و
.
.
.
سرمقاله
مشارکت شهروندان راه رفته و گزینه های پیش رو

رئیس جمهور در سفر دوم مهرماه به بم بر لزوم مشارکت جدی مردم شهرستان بم در ساختن و عمران و آبادانی این شهر تأکید کرد. امری که تاکنون علی رغم گفته های برخی مسئولین کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. بطوری که استاندار سابق کرمان نیز در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود، به علت عدم توجه به مشارکت واقعی شهروندان از خود گله کرده است
در این شماره به اختصار کوشش های انجام شده در بسترسازی برای حضور مؤثر شهروندان در مناطق آسیب دیده از زلزله و موانع پیش رو مرور می شود، به این امید که این تجربه نه تنها در بم ادامه یابد، بلکه الگویی برای سایر مناطق زلزله خیز کشور باشد
طرح مدیریت بحران متکی بر توانایی های شهروندان در اجتماعات محلی، یک ماه پس از زلزله از طریق دانشگاه کرمان به استانداری و شورای اسلامی شهر بم ارائه شد. اما فرایند پذیرش رسمی آن تا سه ماه پس از آن به طول انجامید، در ابتدا بطور غیررسمی و آزمایشی از بروات (شهری در شرق بم) آغاز گردید و یک ماه بعد به بم تسری یافت
برخورد دو مجموعه استانداری و شورای شهر بم با اجرای این پروژه از اساس متفاوت بود، به عنوان مثال در حالی که فرماندار وقت بطور مکتوب در جهت اجرایی شدن آن تعهداتی را پذیرفته بود. فرماندار بعدی آن تعهدات را مردود اعلام کرد
در حالی که شورای شهر بم و بویژه ریاست آن صادقانه و عاشقانه در اجرای آن برای تعدادی از محله های شهر بم پیش قدم شد و فعالانه پشتیبانی کرد همزمان یکی از سازمان های غیردولتی که مسئولیت راه اندازی و مدیریت «صندوق تواناسازی شهروندان» پیش بینی شده در طرح (نمودار) را پذیرفته بود تا ماه ها بعد از آن برای اجرایی شدن آن اقدامی به عمل نیاورد. پیامد چنین وضعیتی، همراه با تصمیماتی که ستاد بازسازی در بی اختیار کردن شهروندان اعلام می کرد (از آن جمله گرفتن تعهدنامه از شهروندان برای عدم دخالت در ساخت واحدهای مسکونی خود) نوعی احساس بی قدرتی و دلسردی در شورایاری های تشکیل شده پدیدار شد. که گزارش آن با عنوان «شورایاری و سرما» در شماره 10 خبرنامه (مهر 1383) درج شده است. در این مرحله تنها فعالیت محسوس شورایاران نوشتن شکواییه و پیگیری آنها در دستگاههای اداری متفاوت و گاه موازی بود. امروزه از جمع شورایاری های سال پیش تنها تعداد معدودی از شورایاران از گروه اطلاع رسانی و تعدادی از تسهیل گران (رابطین)، فعال باقی مانده اند. که امر تهیه گزارش و توزیع خبرنامه موجود را بر عهده دارند
حال که نزدیک به یک سال از پایان دوره اول تجربه شورایاری ها در بروات و بم می گذرد، روزنه تازه ای گشوده شده است که فرخنده است: یونیسف با موافقت مقامات شهری محدوده ای از شهر بم را به عنوان «شهر دوستدار کودک» نام گذاری کرده است که جزییات آن در شماره 23 خبرنامه درج شده است
برای تحقق اهداف پروژه شهر دوستدار کودک، کارشناسان یونیسف حضور فعال شهروندان را در خواست کرده اند و شهرداری از مدیر مسئول خبرنامه خواسته است با استفاده از تجربه شورایاری های گذشته ، اما این بار با همکاری و حمایت مالی شهرداری، ایده مشارکت به معنی امروزین آن در این محدوده عملیاتی شود
در این مسیر تاکنون گامهایی برداشته شده است. اول آنکه با استفاده از روش پیمایش، مطالعات پایه اجتماعی در این محدوده انجام شده است که هدف از آن بررسی موانع موجود بر سر راه مشارکت گسترده و نهادمند شهروندان در امور مرتبط با خودشان است
و در گام دوم، چنانکه درا ین شماره می خوانید، تعدادی از شورایاران و تسهیل گران دوره اول ، خانه به خانه در این محله خبرنامه توزیع کرده و از وضعیت محله گزارش تهیه کرده اند. هدف ایجاد نوعی رابطه متقابل میان شهروندان این محدوده با خبرنامه است. گام سوم برگزاری نشست ها (کارگاههای مسئله یابی) محله ای خواهد بود تا امکان تعریف گروه های کاری در محله و در شرایط تازه (بازسازی) فراهم شود، امری که بدون آن مشارکت شهروندان تنها یک شعار خواهد بود
گام های بعدی عمومی سازی این دریافت از مشارکت در سراسر مناطق آسیب دیده از زلزله بم و سایر مناطق در خطر زلزله در سطح کشور، بستگی به پاسخ چند پرسش اساسی دارد
یک- مسئولین اداری از رئیس جمهور تا بخشدارها، به چه درجه ای به اهمیت تجربه جهان در مدیریت بحران بر پایه توانایی های اجتماعات محلی واقف شده و آن را باور کرده اند، و آمادگی دارند تا آموزش های لازم را دریافت کنند؟
دو- اعضاء شورای اسلامی شهر بم و سایر مناطق اسیب دیده از زلزله در طول بیست ماه اخیر و با توجه به تجربیات بین المللی ، تا چه اندازه به اهمیت مشارکت فعالانه و نهادمند شهروندان (همراه با فراهم کردن امکان آموزش، اختیارات و ملزومات لازم) واقف
شده اند؟
سه- سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی و واحدهای سازمان ملل (سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، یونسکو و...) به چه درجه ای قادر و مایل به تأثیرگذاری در وضعیت مدیریت بحران و فرایندهای بازسازی بم بر پایه ارزش ها و استانداردهای بین المللی هستند؟
چهار- فعالیت های تاکنونی خبرنامه شهروندان و مشارکت در شانزده ماه فعالیت مستمر خود، به چه درجه ای توانسته است مفهوم مشارکت شهروندان در معنی امروزی آن را اطلاع رسانی و عمومی سازی کند؟
پاسخ پرسش های فوق در عمل گام های بعدی را مشخص خواهد کردحاشیه ارگ بم
محله دوستدار کودکداریم نزدیک می شویم کمی جلوتر چهارراه دادگشتری است (محله دوستدار کودک) این منطقه به این دلیل انتخاب شده است که از محلات قدیمی است ، بیشترین قربانیان زلزله را داشته است و حد وسطی میان شهر قدیمی و مرکز شهر است

قبلا این منطقه با اداره دادگستری ، دارایی ، ورزشگاه شهید بیگلری شروع می شد و وارد منطقه که می شوید باشگاه بانوان ، استخر شنا و مهمتر از همه در حاشیه شرقی آن قلعه ای که قرنهای متمادی همچون نگین قیمتی و درخشان بر تارک کویر لوت ایران می درخشید ، ارگ قدیم وجود داشت. اما امروز اداره ها فقط چند کانکس شده باشگاه بانوان دو کانکس حلبی شکسته که از هر لحاظ مشکلاتی دارد استخر شنا هم به دلیل مشکلات امنیتی ، احتمال وجود بیماریهای پوستی و غیره بسته شده است ، با توجه به اینکه منطقه وسیع و تاریخی محسوب می شود پس می تواند نقطه عطفی برای شهرستان باشد. اما کم توجه ترین منطقه شده خیابان از کوچه شناخته نمی شود نخاله های ساختمانی حجم بیشتر یک خیابان را گرفته کوچه های آن وضعیتی بدتر دارد ، بوی نان می آید نانوایی که جلوی آن را با کپر درست کرده اند می بینیم وارد آن می شویم مردی 54 ساله به پختن نان مشغول است و با خود شعر می خواند با او وارد صحبت می شویم از مشکلاتش می گوید او مشکلات را با نام بدبختی می شناسد و تلاش خود را در جهت بهبود وضع زندگیش بیهوده میداند از تک تک مردم بم ناراضی است از او خداحافظی کردیم ، چند متر پایین تر سایه درخت است صدای جوشکاری می آید به آنجا رفتیم کارگری بود که که آرماتور می بست از مشکلات می گوید اینجا غریب است و هر طور می خواهند با او رفتار کنند از بیرجند آمده و بدون خانواده دلیل آمدنش را نبود کار در شهر خودش می داند در همان محل مستأجر است ماهیانه 50 هزار تومان باید بپردازد از مشکلات بهداشتی می گوید: نخاله های ساختمانی که از پیشرفت کارشان جلوگیری می کندو تا حدودی نبود امنیت

رحمت اله دریجانی، الهام رشیدی فرد


من در جستجوی کار هستم
اینجانب م .ز 23 سال سن دارم فوق دیپلم رشته تربیت بدنی هستم دو برادرم و پدرم نیز در زلزله از دست داده ام وآنها پیمانکار ساختمان بوده اند خودم هم هر جا در جستجوی کار رفته ام به هر اداره ای که مراجعه می کنم، می گویند مدرک شما در این اداره کارآیی ندارد و نتوانسته ام کار مناسبی پیدا کنم . یک ماه کار کارگری انجام داده ام تا بتوانم خرج و هزینه زندگی خود و مادرم را تهیه نمایم با توجه به اینکه سرپرستی مادرم نیز بر عهده من می باشد. باید خدمت سربازی هم بروم. مستمری که بهزیستی به ما می دهد جوابگوی هزینه های زندگی ما نمی باشد و بعد از عید هیچ هزینه ای نپرداخته است

صدیقه و سمیرا جزینی زاده


صدای قربانیان
صداهایی که باید شنیده شود
راضیه رنجبر 22 ساله دیپلم مدیریت در اثر زلزله تمام اعضاء خانواده اش را از دست داده و اکنون با برادرش که ازدواج کرده زندگی می کند. روز زلزله ساعت 8 شب به کرمان اعزام شد در حال حاضر هم به یک عمل جراحی نیاز دارد که بهزیستی متقبل نمی شود برای اینکه بالای 18 سال است و مهمترین مشکل فعلی خود را عدم رسیدگی مسئولین نسبت به خود می داند خانم رنجبر از ناحیه دست چپ و پای راست معلول است
الهام رشیدی فرد، نفیسه گیلانی پور، زهرا جزینی زاده
------------
اشرف نعیمی یکی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد است که زمینی ندارد وی بایستی برای ساخت، زمین بخرد در حالی که مستمری وی دو ماه 15 هزار تومان می باشد ، مژده صوتی یکی از زنان سرپرست خانوار است که دارای دو فرزند است و در خانه مادرش زندگی می کند او می گوید زمین مادرم در طرح عقب نشینی قرار دارد و پس از آن جای یک کانکس هم برای ما نخواهد داشت؟ آیا بهتر نیست برنامه های ساخت وساز تحت پوشش خیرین اعم از کمیته امداد امام (ره) تا نهادهای غیر دولتی توجه ویژه به فقیرترین اقشار داشته باشند و در نهایت این گروه از حذف شدگان و به حاشیه راندگان نباشد؟
زینب و فرزانه جزینی زاده
------------
در طی گزارشی که از زنان بی سرپرست در منطقه 5 (طرح شهر دوستدار کودک) گرفته ام خانمی چنین بیان می کند که من نه خانه دارم و نه زمین. شغلم معلمی است. اهل و ساکن بم می باشم و 2 فرزند دارم و همسرم را در زلزله از دست داده ام و تحت پوشش بهزیستی می باشم. با توجه به هزینه های بالای زمین در بم و این حقوق ناچیز که آموزش و پرورش به ما می دهدقادر به خرید زمین نیستم و در حال حاضر با مادرم زندگی می کنم و آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای ما ننموده است. او از فرماندار درخواست دارد که به حال او و امثال او فکری بکنند. حداقل ازاین خانه های استیجاری که ساخته اند و بیشتر آن را به غیربومی ها داده اند به آنها بدهند پاره ای از مشکلات آنها حل شود

مهین تاج آبادی


یک محله و مشکلات مردم

کانکس ها و کیفیت آنها و معضل بیمه


بعد از زلزله 5 دی ماه وشروع ساخت وساز کانکسها دغدغه مردم از کانکسهای پی. وی . سی بود که جنس آنها از پلاستیک می باشد و در مقابل آتش سوزی مقاوم نیستند و زود از بین می روند و شرکت آنها اعلام نمود که این کانکسها بیمه می باشند و هم اکنون بعد از ساخت وساز آنها و تحویل به مردم کسی جوابگوی آنها نمی باشد در طی گزارشی که از چند کانکس پی . وی سی که در اثر آتش سوزی از بین رفته اند گرفته ام صاحبان آنها چنین بیان می نمایند که کسی نیست که جوابگوی این کانکسها باشد با یکی از آنها نیز مصاحبه نموده ام او چنین بیان می نماید که الان چند ماه است که کانکس ما آتش گرفته بعد از چند ماه که از این حادثه گذشت شرکت بیمه آسیا بعد از چند بار مراجعه خودم به کرمان برای بازرسی آمدند و آن روز ما در منزل نبودیم آنها گذاشته بودند و رفته بودند و دوباره چند بار به کرمان مراجعه نمودم تا یک وقت گرفتم که آنها برای بازرسی به منزل ما بیایند آن هم زنگ زده بودند و گفته بودند که ساعت 7 بیرون شهر منتظر آنها باشم و آنها بعد از دو ساعت در ساعت 9 پیدا شدند و بعد از بازرسی از کانکس قرار شد که بیمه خسارت وارد شده را بپردازد به شرط اینکه یک شرکت بیاید و هزینه تعمیر کانکس را تخمین بزند و هنوز هیچ شرکتی حاضر نشده است که برای ما قیمت این ورقه ها را معین کند به فرمانداری هم مراجعه نموده ام آنها می گویند که این وظیفه بیمه آسیا می باشد چون برای هر کانکس 2 میلیون تومان پول بیمه دریافت کرده اند و هیچ کس جوابگوی ما نیست. با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و کندی در ساخت وساز این برای ما یک مشکل بزرگ می باشد. لطفا مسئولین در مورد آن فکری بکنند

مهین تاج آبادی

بشنو سخن دل

رضا اقبالی زاده در مورد محله خودش می گوید که خالی از سکنه شد. قبلا 250 خانوار بوده که هیچ کس نمانده و اکثر آنها فوت شده اند اما همانهایی که زنده هستند خانه هایشان را به اجاره دادند و خودشان رفته اند ، مشکلات آب و برق و تلفن را همین تعداد کم حل کرده ایم از لحاظ آسایش تقریبا مشکلی نداریم اما از لحاظ امنیتی چه عرض کنم. اینجا تنها هستم بیشتر خانه ها کارگران مهاجر هستند هر چند وقت یک بار خبرهایی هم می شنویم. از طرف کلانتری شبها ساعت یازده گشت هست. جایی برای محل بازی کودکان وجود ندارد. حدود 30 کودک زیر 6 سال در این محل است. استخری برای تفریح نوجوانان و جوانان بوده که آن هم بسته شده است در مورد ساخت می گوید: هر ساختمانی مدت طولانی طول می کشد تا ساخته شود دو ساختمان در این کوچه شروع به ساخت کرده اند اکنون یک سال است که دارند روی آنها کار می کنند تازه به مرحله سقف رسیده اند از خودش می گوید : اینکه پیمانکار بوده اما ستاد سخت گیری زیادی برای پیمانکاران می کند و او هم به دلیل بی سوادی نتوانسته در دوره های آموزشی پیمانکاری شرکت کند
وی از مشکلات محله می گوید: اعتیاد جوانان از حد معمول خارج شده. پسری که کارشناس کشاورزی است و ازدواج کرده اما بیکار است و معتاد ، دو نفر دیگر که برادر هستند و مدرک برق و لوله کشی دارند می گویند چقدر باید مسئولان را التماس کنیم تا به ما کار بدهند برای خودمان باشیم بهتر است این دونفر نیز معتاد هستند و موارد متعددی به این صورت است

خیاطان محل

عباس گردانی خیاط سرشناس محل با توجه به اینکه مالکیت زمین که قبلا آنجا کار می کرده است از خودش است اما هنوز بعد از گذشت یک سال و نیم به او کانتینر نداده اند تا خیاطی اش را راه اندازی کند او که هفتاد و پنج سال دارد دست از کار بر نمی دارد و در خانه اش کانکس زده و آنجا کار می کند.
مریم فلاسی و زهرا دهقان که ده سال است خیاطی می کنند نداشتن جایی برای کارشان را مشکل اصلی می دانند دلیل کم شدن مشتریان را نبود جا می دانند و اینکه برق اینجا ضعیف است و کارشان را با مشکل روبرو کرده است

کارگران مهاجر

مجتبی هارونی اهل اصفهان تخصصی دارد در جوشکاری . یک هفته است که به بم آمده است در مورد مزد هم با صحب کارش صحبت کرده است اما می گوید همین کار را تمام می کنم و برمی گردم آنهایی که با او کار می کنند گفته اند از وضع اینجا راضی نیست بالاخص اینکه مزدها را خیل دیر می دهند و همه خرجها با خود کارگران است و حرفی ندارد. او متأهل است و بدون خانواده به بم آمده و تا حالا از جیبش خرج کرده است

جعفر محمودآبادی اهل سیرجان دو ماه است که در بم کار می کند بدون خانواده آمده ماهیانه 50 هزار تومان اجاره کانکس می دهد و این در حالی است که حمام وجود ندارد و فشار آب هم کم است. محمودآّبادی پیمانکار است پنج ساختمان برداشته است که سفت کاری آنها تمام شده و متأسفانه صاحب خانه ها مزد او را نداده اند و می گویند ستاد و بانک باید بدهند
سیف ا... پاکار اهل جیرفت 5 ماه در بم کار می کند بنا است روزی 15 هزار تومان مزدش است رسیدگی کارفرما بد نیست و صاحب خانه را مسئول ندادن مزدش می داند . به نظر او مشکلات زیادی وجود دارد. بالاخص مشکلات بهداشتی و اینکه چون غیر بومی است نمی تواند مشکلات را بیان کند و مجبور است بسازد ، با کارفرمای قبلی مشکل دارد باید 60 هزار تومان به او بدهد اما او را تهدید کرده و از پرداخت دستمزدش خودداری می کند

الهام رشیدی فرد، نفسیه گیلانی پور، زهرا جزینی زادهمشکلات کسب و کار

با گذشت یک سال و اندی از وقوع زلزله خیلی از مردم مکانی برای کسب درآمد ندارند
اینجانب سید محمد بنی ابراهیمی مسئول تخلیه بار باب الحوائج بم می باشم مدت 7 ماه است که بعد از زلزله مشغول به کار شده ام و هنوز موفق به دریافت کانتینر جهت نگهداری اسباب و اثاثیه مردم و کسبه نشده ام این موضوع مهم که نبض اقتصاد شهر را در برمی گیرد و نیز آفتاب سوزان بم از باران ضرر و زیانش بیشتر می باشد و به علت نداشتن جا و مکان، تخلیه بار داخل باغ انجام می شود و با مشکل سرقت نیز روبه رو هستندو نیز از زمان ورود کالا به این شهرستان با مشکلاتی از قبیل جا برای استراحت راننده و مشکل بارهای مردم واقعا برای ما مشکل زاست و از مسئولین خواهشمندیم کانتینر در اختیار ما قرار دهند یا حداقل یک وام به ما بدهند که بتوانیم مشکلمان را حل کنیم و برای مشکلمان به فرمانداری مراجعه کرده ایم ولی جواب درستی به ما نداده اند
صدیقه و سمیرا جزینی زاده


مشکلات ساخت وساز

علی زیدان ساکن خیابان چمران چهار ماه است که ساخت وساز خانه اش تحت پوشش کمیته امداد آغاز شده است. فونداسیون ساختمان پی ریزی شده است اما از آن زمان کار رها شده و گودالی هم در حریم کوچه بوجود آمده برای اهالی مشکلات را بوجود آورده است صاحب خانه علاقمند است که در جهت سرعت بخشیدن به ساخت وساز خانه فعالیتهایی انجام دهد ، اما متأسفانه مقررات اجازه نمی دهد

-----------

حسین قلندری کشاورز ، ساکن شهرک نظام آباد مدت یک سال است که پیگیر ساخت خانه خود می باشد. وی می گوید نقشه 160 متری با سازه غیر فلزی درخواست نموده اکنون به او نقشه 103 متری با سازه بتونی در وسط خانه ارائه دادند که زمین او را بی استفاده خواهد ساخت و در صورتی که در آینده قصد ساخت بنای دیگری را داشته باشد در این محل با آنکه مساحت آن مناسب بوده قابل ساخت نیست

غلامرضا پیرامون

کوچه بهداشت و مشکلات بهداشتی

من خانم م.ز 51 سال سن دارم و در خیابان کوچه بهداشت زندگی می کنم . شهرداری زباله های ما را جمع آوری نمی کنند شهرداری داخل کوچه ها برای جمع آوری زباله نمی آید ما باید زباله ها را به سر خیابان ببریم و بیشتر اوقات نیز خودم زباله ها را می سوزانم. همچنین درکوچه های ما تیرهای برق را وصل نکرده اند واقعا برای ما جابجایی در شب خیلی مشکل است

صدیقه و سمیرا جزینی زاده


ساختار بیکاری در مناطق آسیب دیده
مطالعه موردی درباره وضعیت بیکاران در مناطق آسیب دیده اسفند 1384

در این مطالعه موردی که به صورت مصاحبه های عمقی نیمه ساختارمند صورت گرفته است با 458 فرد بیکار «بیکار در هفته گذشته» که در جستجوی کار بوده اند مصاحبه شد، نتایج این پژوهش قابل تعمیم نیست و با هدف شناخت وضعیت نیروی کار و تحلیل آن انجام شده است
از 458 نفر پاسخگویان 267نفر (3/58درصد) مرد و 191 نفر (7/41درصد) زن هستند
بیش از 47 درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشند
نتایج نشان میدهد 23 درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی کمتر از دبیرستان هستند و 9/10درصد از پاسخگویان نیز مدارک تحصیلی دانشگاهی دارند
بر پایه مطالعه انجام شده 58 درصد پاسخگویان در سن 25 – 18 سالگی قرار دارند
بر اساس نتایج حاصله 5/7درصد افراد جویای کار کمتر از 18 سال دارند ، در شهرستان بم دو نوع کار کودکان به چشم می خورد که معمولا در سنین 16 – 12 سالگی انجام می شود : کار کشاورزی به ویژه برداشت خرما و کار در کوره ها
از پاسخگویان سؤال شده است ، سطح درآمد مورد انتظار آنها در حال حاضر چقدر است درآمد مورد انتظار اکثریت پاسخگویان یعنی چهل و شش درصد آنها کمتر از 120 هزار تومان می باشد که نشانه سطح پایین معیشت و گسترش بیکاری است
نتایج نشان می دهد کمتر از 16 درصد از پاسخگویان دستمزدی بیش از حداقل دستمزد قانونی را خواستارند و اکثریت آنها یعنی 80 درصد آنها درآمد مورد انتظار کمتر از 150 هزار تومان است
دویست و شصت و هشت پاسخگو به سؤال آیا حاضر هستند هر کاری را برای کسب درآمد انجام دهند؟ جواب مثبت داده اند. اما اکثریت آنها تمایل دارند که این کار را با روحیه و علائق و همچنین توانایی و مهارت و رشته تحصیلی آنها مطابقت داشته باشد ، تعدادی از پاسخگویان اظهار داشته اند حاضرند در مشاغل دائم و دولتی با دستمزد کمتری هم کار کنند
نتایج تحلیلی نشان میدهد که رابطه میان جنسیت و درآمد معنی دار است و با سطح تحصیلات یکسان زنان درخواست دستمزد کمتری را در مقایسه با مردان دارند
اکثریت پاسخگویان (50 درصد ، 169 نفر) فقدان کار را دلیل بیکاری خود ذکر کرده اند ، 11 نفر (3/3درصد ) در جستجوی کار رسمی و دائم می باشند. 2/10 درصد (3نفر) کار مناسبی با توجه به رشته تحصیلی و مهارت خود پیدا نمی کنند . 49 نفر (7/14 درصد) اعلام کرده اند که فاقد سرمایه و بودجه لازم برای راه اندازی یک فعالیت مستقل هستند. 8 نفر از آنها مغازه و محل کسب خود را در جریان زلزله از دست داده اند و اکنون سرمایه برای شروع مجدد کار ندارند. 5 نفر از کار قبلی خود اخراج شده اند و هنوز نتوانسته اند کاری پیدا کنند
بیش از 213 نفر از 451 پاسخگو اعلام کرده اند که فاقد مهارت می باشند 116 مرد از 264 مرد پاسخگو و 97 زن از 187 پاسخگوی زن فاقد مهارت بوده اند

رویا اخلاص پور پژوهشگر مستقل

طرح توسعه حریم ارگ و مشکلات آن

در طی گزارشی از مناطقی که در طرح توسعه ارگ قدیم بم قرار گرفته اند گرفته ام صاحبان این زمینها اظهاراتشان را چنین بیان می نمایند: خانم م.ث می گوید : زمین ما در طرح توسعه ارگ قدیم قرار گرفته و میراث فرهنگی این زمین را به قیمت نامناسبی از ما خریداری نموده و هنوز پول آن را به ما پرداخت نکرده اند. ما جای دیگر زمین خریداری کرده ایم به این امید که 20 روز دیگر میراث فرهنگی به ما پول زمین را بدهد ولی هنوز هیچ اقدامی نکرده اند. صاحب زمینی که ما زمین آن را خریده ایم می خواهد چک های ما را اجرا بگذارد زیرا مهلت آن ها تا 2 شهریور بوده است و الان چند روز است که از مهلت آن می گذرد. قبل از عید زمین ما را 6 میلیون می خریدند آن را نفروختیم ولی بعداز میراث فرهنگی آن را به قیمت روز خریداری کرده است و جالب اینکه هیچ گونه پولی به حساب ما نریخته اند و همسر بنده مرتب به آنها مراجعه می نماید ولی هیچ گونه جوابی دریافت نمی کند و مشکل خاص ما برگه خوردن چک های خودمان می باشد به دلیل پرداخت نکردن پول زمین توسط میراث فرهنگی می باشد

خانم دیگری که مستأجر می باشد می گوید: من یک زن بی سرپرست می باشم همسرم را در زلزله از دست داده ام در این مکان کانکسی اجاره نموده ام . من زمین ندارم و یک قطعه زمین داریم که بین وارث می باشد و در این زمین ساخت و ساز انجام نمی گیرد و در این خانه ای که اجاره کرده ام صاحب آن را به میراث فرهنگی فروخته است و من مجبورم که خودم به همراه دو فرزندم اینجارا ترک کنم با توجه به کرایه خانه های بالا من قادر به ترک کردن اینجا نیستم. تحت پوشش بهزیستی نیز می باشم ولی الان به مدت 6 ماه است که هیچ کمکی از بهزیستی دریافت نکرده ام. به بهزیستی مراجعه نمودم برای ساخت و ساز آنها نیز می گویند باید در ستاد پرونده سازی بکنید ولی ستاد نیز فعلا پرونده سازی نمی کند و ما الان مانده ایم که کجا برویم برای یک زن تنها خیلی مشکل است پیدا کردن کانکسی که هم اجاره بهای آن پایین باشد و هم خرج بچه ها را درآوردن

مهین تاج آبادی و صدیقه جزینی زاده


بوی مهر ، بوی محبت
بوی سعی و تلاش

با مهر : چقدر منتظرت بودم تا که بیایی ، دلم برای سرایدار مدرسه تنگ شده بود هر چند مدرسه نیست و چند کانکس است دیگر ناراحت نیستم که در کانکس درس می خوانم همین که کنار دوستانم هستم خوشحالم، امسال برای خرید لباس مادرم همراهم نبود پدری نبود که لباسهایم را نشانش بدهم ولی می دانم خدا در کنارم است و با این امید به مدرسه می روم که بتوانم شهرم را آباد و یاد عزیزانم را زنده نگه دارم . امسال بوی مهر را خیلی وقت پیش می شد احساس کرد بازارها تا 12 شب باز بودند دختران و پسران خوشحال و خندان با شور و حالی عجیب به خرید وسایل مدرسه می پرداختند بوی مهر مانع از بستن مغازه ها در روزهای تعطیل شده بود مهر امسال دانش آموزان بمی هم مثل سابق در مقاطع تحصیلی مختلف با فرمهای متعدد به مدرسه می روند و فرق دیگری کرده بود امسال زنگ مدرسه را رئیس جمهوری به صدا درآورد و شور و هیجان وافری در میان دانش آموزان بمی احساس می شد و چون بوی مهر بوی محبت ، بوی سعی و تلاش دوباره آغاز شده است
الهام رشیدی فرد، حلیمه شیهکی


کار گروهی نیاز به آموزش دارد

این متن با استفاده از گفته های آقای مسعود بکریان مدیر پروژه
اف. اچ. اچ )))) زنان سرپرست خانوارتهیه شده است
آموزش و اشتغال زایی قبل از هر چیز باید برنامه مدونی در نظر داشته باشد که در آن به آموزش های شکوفا کننده خلاقیت اهمیت بیشتری داده شود
در این برنامه بایستی به «بازار» توجه کرد. بازار است که به تولید کننده دستور می دهد ، اگر بازار را نادیده بگیریم ، به سرعت تلاشهایمان با شکست مواجه خواهد شد. ما باید قبل از شروع هر فعالیت بدانیم به تولیدات در چه مناطقی و به چه میزانی نیاز وجود دارد ، آیا تولید محصول با توجه به هزینه های آن ، حمل مواد اولیه ، ..... مقرون به صرفه است در این زمینه داشتن اطلاعات و آمار مقدم بر حرفه آموزی و اشتغال است و ما باید اطلاع داشته باشیم که مواد اولیه را می توان در کدام محدوده جغرافیایی بدست آورد ، به هزینه های حمل آن بیاندیشیم و در واقع آموزشهای منجر به اشتغال زایی باید تا حد زیادی از پشتیبانی «مواد اولیه بومی و در دسترس» برخوردار باشد
نکته مهم دیگر در کنار آموزشهای حرفه ای برنامه برای «آموزش و تقویت کارگروهی است» اگر نمی خواهیم زحمات و بودجه صرف شده را به خطر بیاندازیم بهتر است به این نکته توجه که اغلب مردم با «ارزش کار گروهی» نه تنها آشنایی ندارند بلکه از توانایی بسیار بالایی برای فراموش کردن آن برخوردارند و پروژه های انرژی و هزینه زیادی در صورت فقدان آن از دست خواهند داد


برای پایدار سازی یک پروژه علاوه بر موارد بالا ، به همکاری بخشهای دولتی احتیاج دارد و دیدگاههای دولت در زمینه کسب و کار خرد و کیفیت محصول اهمیت زیادی دارد
آموزش و اشتغال بایستی دارای مبانی تحلیلی دقیق باشد تا بتوان جهت گیری آن را مشخص کرد ، این مطالعات توجیهی در صورت صحت ، دقت می توانند گزینه های ممکن را به ما نشان دهند و بگوید آیا مسیر و هدف درست انتخاب شده است. بدون پشتیبانی موارد فوق فکر کردن به «آموزش ، حرفه آموزی و اشتغال زایی » مانند بنات نمودن ساختمان بر شالوده یی غیر قابل اعتماد خواهد بود
این پروژه با همکاری سه سازمان غیر دولتی از هلند و چکسلواکی تاکنون اجرا شده است


تسلیت


با کمال تأسف درگذشت والده آقای پیرامون را به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم

خبرنامه شهروندان و مشارکت
مدیر مسئول و سردبیر
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 - 2222130 __0344
پست الکترونیک
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت

هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O

چاپ: چاپخانه گلبهار


NEWS LETTER OF BAM

2 Comments:

At 11:23 AM, Blogger Adam Hunter said...

Glad your page caught my eye. You have a great blog.

Cool.

Adam

 
At 11:23 AM, Blogger Forex-hopefull said...

Hi, I have had my blog for a month. So I am visiting blogs to see how it's done. Yours
is very professional - well done. I have a free
advertising
site for English Language blogs if you are interested. Good luck with your blog.

 

Post a Comment

<< Home