Sunday, August 21, 2005

NEWS LETTER OF BAM 30بنی آدم اعضای یکدیگرند

شماره 30 ، چهارشنبه 26 مردادماه 1384

در این شماره می خوانید
گزارشی از روستای زیدآباد
خانوار فرعی چه کسی است؟
ساخت 1000 واحد مسکونی شروع شده است
.
.
.
.
سر مقاله

آغاز سال دوم فعالیت خبرنامه شهروندان و مشارکت و وظایف پیش ر
و

الف – اهمیت خبرنامه های محلی

خبرنامه شهروندان و مشارکت در جشنواره مطبوعات استان کرمان ، برای طرح مسائل مناطق آسیب دیده از زلزله در شهرستان بم مورد تقدیر قرار گرفت و مدیر مسئول آن دیپلم افتخار گرفت. این امر نشانه دو پدیده فرخنده است. اول آنکه حاصل کار جمعی از جوانان (دختر – پسر) شهرستان بم ، که بطور داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد امر اطلاع رسانی را بر عهده گرفته اند مورد توجه انجمن صنفی مطبوعات استان قرار گرفته است و افرادی که قبل از زلزله هیـچگونه آموزش خبرنگاری ندیده بودند و پس از زلزله کار را بطور تجربی آغاز کردند و تنها در ماههای اخیر با همکاری خانه مطبوعات استان و طرح عمران ملل متحد دوره آموزش خبرنگاری را در بم و کرمان گذرانده اند، امید است دوره تکمیلی را نیز بتوانند در تهران ادامه دهند
دوم آنکه داوران جشنواره به امری توجه کرده اند که هر چند در کرمان دارای سابقه درخشانی است اما در دهه های اخیر بسیار کمرنگ شده است و آن محلی بودن نشریات محلی است
مراجعه به آرشیو نشریات محلی نشان می دهد هشتاد سال پیش یکی از زنده ترین و گویا ترین نشریات محلی کشور در کرمان چاپ و منتشر شده است. گزارشات نشریه بیداری در سالهای 1302 – 1308 و 1320- هزارو سیصد و سی از مناطق مختلف استان کرمان ، مستند نگاری بی نظیری است که ما را در تحلیل مسائل آن روزگار یاری می رساند که از منظر جامعه شناسی تاریخی اهمیت اساسی دارد. اما از دهه هزارو سیصد و سی رفته رفته این مستند نگاری در نشریات محلی کم رنگ تر شده است و امروزه مسائل واقعی و تهیه گزارشات تحلیلی از فضای زیست و کار شهروندان بخش کوچکی از مطالب نشریات محلی را تشکیل می دهد ، امری که آسیب شناسی آن اهمیت اساسی دارد و این خبرنامه به نوبه خود و در عمل می کوشد از آن اجتناب کند

ب- اهمیت نقد و تحلیل اقدامات دستگاههای اداری دولت

نوشتن و عبورکردن از کنار اخبار دستگاههای اداری گوناگون شایسته نشریات محلی نیست ، وعده ها ، تصمیمات و اقدامات مسئولین به طور روزانه و در مقیاس وسیع زندگی شهروندان را تحت تأثیر خود قرار می دهد پرسش از چرایی و چگونگی این تصمیمات و اقدامات وظیفه نشریات محلی است. در این شماره می خوانید که وزیر سابق مسکن و شهرسازی از اتمام ساخت واحدهای مسکونی مناطق روستایی بم در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار و واحدهای مسکونی مناطق شهری بم در سال 1385 خبر داده است. در حالی که در 18 ماه گذشته (به گفته ایشان) ، تنها هزار واحد مسکونی در شهر بم ساخته شده است و در مقابل در مناطق روستایی شهرستان بم یازده هزار واحد ساخته و تا بیست و سه هزار واحد ادامه خواهد یافت.
مقایسه همین سه رقم بسیار گویا است. در حالی که زلزله در دو شهر بم و بروات و چهارده روستای اطراف آنان تخریب شدید داشته است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خارج از این مناطق به ساخت و ساز مشغول شده است ، هر چند ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در همه مناطق کشور اهمیت اساسی دارد. اما ساخت و ساز در مناطق آسیب دیده از زلزله یک کار بسیار ضروری است و ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در سایر مناطق در اولویت بعدی قرار دارند. حال سؤال این است چرا یک مقام مسئول میان بازسازی و مقاوم سازی تفاوت قائل نمی شود و این دو امر را با هم گزارش می کند؟ این مورد و موارد مشابه آن را در شماره های آینده پیگیری خواهیم کرد

پ – سازمان های غیر دولتی فعال در مناطق آسیب دیده از زلزله

پس از زلزله در کوبه ژاپن ، جهان آموخت که بدون حضور آگاهانه ، داوطلبانه و سازمان یافته شهروندان در قالب سازمانهای غیر دولتی امر امداد – نجات ، بازسازی بویژه در عرصه حیات اجتماعی شهروندان ناشدنی است ، قالب سازمان های غیر دولتی می تواند به درجات گوناگون حضور شهروندان را در این امر عملی کرده و استمرار بخشد ، و به درجه ای که این سازمان ها از واحدهای اداری دو لت مستقل تر باشند. این حضور در ابعاد برنامه ریزی ، مدیریت ، اجرا ، ارزشیابی و تقسیم منافع پررنگ تر خواهد بود. خبرنامه در سال گذشته تلاش کرده است اخبار سازمان های غیردولتی را گزارش کند، در سال آینده نیز این تلاش ادامه خواهد یافت

ت – اطلاعات مورد نیاز شهروندان

بسیاری از دستور العملهای اجرایی ، که توسط دستگاههای اداری گوناگون از جمله «ستاد راهبری» به تصویب می رسد و بطور واقعی در تصمیم گیری شهروندان مؤثر است. به خوبی اطلاع رسانی نمی شود. هنوز در مناطق آسیب دیده از زلزله ساز و کار مناسبی برای رساندن این «دستورات» به شهروندان تعریف نشده است ، صدا و سیما ، از راه اندازی رادیو محلی دائمی ، پیگیر ، به روز و پاسخگو در مناطق آسیب دیده خودداری کرده است و طرح های ایجاد پانل های اطلاع رسانی در محله های شهر که توسط سازمان ملل پیشنهاد شده بود به اجرا درنیامد. این خبر نامه می کوشد تا حدی این خلأ را جبران نماید. نمونه آن در این شماره تعریف « خانوار فرعی » است که توسط بنیاد مسکن ارائه شده است و به دارندگان شرایط آن امکاناتی تعلق می گیرد.

ث- ابتکارات شهروندان

در شرایطی که دستور العمل های اداری گوناگون که از اتاق های دربسته نوشته شده است و در بسیاری از موارد عملا راه را بر مشارکت شهروندان مسدود می کند ، و ماندن پشت درهای بسته ستادها ، ادارات ، بانک ها و .. جسم و روان شهروندان را فرسوده می کند .و وقت آنان را هدر می دهد. گاهی شهروندی دست به کار می شود ، راهی می یابد که از موارد پیش گفته تا حدی نجات می یابد، این امر می تواند سرمشقی برای دیگران باشد. خبرنامه خواهد کوشید این موارد را جستجو کند و به اطلاع همگان برساند. نمونه این مورد در این شماره «پیمانکار شدن » یکی از صاحب خانه ها است که مدیریت ساخت واحد مسکونی خود را خود بر عهده گرفته است امری که از همان ابتدای بازسازی در خواست تعداد زیادی از شهروندان بوده است
ستاد راهبری شعار زیبای ساخت بم بر پایه «فرهنگ بومی » ، «مقاوم سازی » . « مشارکت شهروندان » را مطرح کرده است این خبرنامه در 23 شماره ای که از عمر مجوز آن باقی مانده است این شعارها را در عمل پیگیری ، نقد و بررسی خواهد کرد

برگزیدگان جشنواره مطبوعات استان معرفی شدند


مراسم روز خبرنگار با حضور روزنامه نگاران مطبوعات محلی و جمعی از مسئولان فرهنگی در خانه شهر کرمان برگزار شد. در این مراسم که علاوه بر روزنامه نگاران جمعی از مسئولان استان شرکت داشتند نتایج جشنواره ی مطبوعات محلی استان کرمان اعلام و به برندگان جوایزی اهداء شد
بیانیه پایانی ستاد برگزاری جشنواره توسط مهندس فردوسی رئیس خانه مطبوعات قرائت شد. در این بیانیه آمده است
استان کرمان از قدیمی ترین مناطق کشور است که در طول تاریخ پر افتخار خود همواره از غنای فرهنگی خاصی برخوردار بوده به طوری که در زمینه روزنامه نگاری قریب یک قرن سابقه دارد و شخصیت های مهمی همچون ناظم الاسلام کرمانی و میرزا آقاخان بردسیری که هر دو روزنامه نگار و از پیشگامان نهضت بیداری ایرانیان بوده اند در دامان خود پرورش داده است.
با این وجود از صدر مشروطه تاکنون فعالیت روزنامه نگاری هیچ گاه در حد مطلوب و ایده آل جلوه گر نشده است. حتی در زمانه ما که نظام رسانه ای جهان هر روز ابعاد پیچیده تری می یابد مطبوعات محلی هنوز با مشکلات عدیده و افت و خیزهای بی شمار و غیر قابل کنترلی مواجه اند. این ضعف کیفی تا بدانجاست که داوران این جشنواره از معرفی نفرات برتر در زمینه های اصلی حرفه روزنامه نگاری یعنی خبر و مصاحبه صرف نظر کرده اند ولی در سایر زمینه ها آثار درخشانی جهت ارزیابی به جشنواره ارسال شده که در مجموع حاکی از مطلوبیت نسبی فعالیت های روزنامه نگاران مطبوعات محلی است
ستاد وظیفه خود می داند ضمن سپاسگذاری از همه روزنامه ها و خبرنگارانی که در انعکاس فاجعه غم انگیز زلزله بم و زرند تلاش نمودند ، دیپلم افتخار جشنواره را به دکتر سیامک زند رضوی ، مدیر مسئول خبرنامه شهروندان و مشارکت که در طول یکسال گذشته بدون وقفه مسائل و مشکلات بم و پیامدهای این فاجعه عظیم انسانی را منعکس نموده اهدا نماید
به نقل از فردوس کویر ، 23/5/84


پس از یک سال فعالیت مداوم و تلاش خبرنگاران جوان بم، نشریه شهروندان و مشارکت جای خود رادر میان نشریات کشوری باز کرده است و در برخی گزارش های مربوط به بم، به اخبار این نشریه استناد می شود. بی شک این موضوع بر مسئولیت های ما در دقت و صحت خبررسانی میافزاید
هزارمین خانه بم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار آسیا ، علی عبدالعلی زاده درمراسم بازدید از پزوژه های ساختمانی بم درجمع خبرنگاران گفت : درتمامی بخشها ،ساخت وساز درشهر بم ادامه دارد وهمزمان با ساخت خانه ها ، درمانگاهها ،بیمارستانها ، مدارس ،زندان ، فاضلاب وشبکه آب شهری در شهربم درحال ساخت وساز است . وی افزود : در حال حاضر کارساخت 8 هزار و600 خانه شهری آغاز شده وتاکنون برای 14 هزار و700 خانه شهری پروانه ساخت صادر شده است . وزیر مسکن وشهرسازی با اشار ه به سرعت بازسازی در بم اظهار داشت : طبق برنامه ریزی انجام شده ساخت خانه های روستایی وشهری بم به ترتیب تا پایان سالهای هشتاد و چهار و85 پایان می یابد . لازم به ذکر است قرار است حدود 23هزار خانه روستایی در بم ساخته شود که تاکنون 11 هزار واحد آن ساخته شده است .
به نقل از روزنامه اقتصادی آسیا 22/5/1384

پس از یک سال فعالیت مداوم و تلاش خبرنگاران جوان بم، نشریه شهروندان و مشارکت جای خود رادر میان نشریات کشوری باز کرده است و در برخی گزارش های مربوط به بم، به اخبار این نشریه استناد می شود. بی شک این موضوع بر مسئولیت های ما در دقت و صحت خبررسانی می افزاید


تمیزی حق مسلم ماست
گزارشی از روستای زیدآباد

سیصد و پنجاه نفریم اهل روستای زیدآباد بم . زباله ها در روستای ما پراکنده اند و هیچ کس نیست که آنها را جمع آوری کند، شورای روستا و شهرداری بم هیچ گونه اقدامی در این رابطه نکرده اند. جویهای آب زباله دانی شده است مگس و پشه زیاد شده است. خانمی که کنار جوی آب نشسته و لباس می شوید می گوید ما زباله هایمان را آتش می زنیم ولی دود حاصل از آن باعث تنگی نفس ما شده است. اکبر یوسف زاده عضو شورای روستا می گوید قبلا ستاد یزد زباله ها را جمع آوری می کرد و اکنون هیچ کس این کار را انجام نمی دهد. شورای روستا هزینه ای ندارد که کرایه ماشین زباله را بدهد و مردم هم با ما همکاری نمی کنند اگر هر خانواده ای نفری صد تومان بدهند این مشکل حل خواهد شد

سیصد و پنجاه نفریم اهل روستای زیدآباد بم، تفریح و سرگرمی حق مسلم فرزندان ماست از اینکه فرزندانمان در خاکهای کثیف در آفتاب گرم بازی کنند نارحت هستیم باید جایی باشد که علاوه بر سرگرمی چیزی هم یاد بگیرند. خانم حسینی می گوید« تی . دی . اچ» بعد از زلزله یک مرکز فرهنگی هنری چادربرپا کرده که دختران و پسران 2 تا 18 سال را تحت پوشش خود دارد و اکنون حدود یک ماهی است این مرکز به خود ما واگذار شده است و صلواتی کار می کنیم و پول نگهبان چادر را هم نداده ایم که به جایش چرخهای خیاطی را برداشته است. به شورای روستا در مورد مشکلات این مرکز نامه نوشتیم ولی شورا به نامه ما هیچ ترتیب اثری نداده است و ما مجبوریم به دلیل نداشتن امکانات این مرکز را تعطیل کنیم
سیصد و پنجاه نفریم اهل روستای زیدآباد بم . کوچه های روستا برق ندارد برق ضعیف است که باعث سوختن یخچال و دیگر وسایل برقی می شود چه کسی جوابگوی این همه خسارت است و فقط خیابان راسته را برق کشی کرده اند. اکبر یوسف زاده می گوید در این مورد خیلی با اداره برق مکاتبه کردیم ولی مسئولین هیچ گونه اقدامی نکردند
سیصد و پنجاه نفریم اهل روستای زیدآباد بم . ما اهالی این روستا تلفن نداریم ، غسالخانه نداریم و از نظر جاده سازی مشکل داریم. اکبر یوسف زاده می گوید : در مورد تلفن به اداره مخابرات نامه نوشتیم و قرار است که به ما تلفن بدهند و جاده سازی ستاد یزد گفته فقط تا پایان جاده قبل از زلزله را آسفالت می کند و ما سعی خواهیم کردکه 200 متر مابقی را آسفالت کنیم در مورد غسالخانه بگویم که ما هزینه ای نداریم که اتاق غسالخانه را درست کنیم . مردم نیز با ما همکاری نمی کنند
سیصد و پنجاه نفریم اهل روستای زیدآباد بم، بهداشت و سلامتی حق هر فردی می باشد مرکز بهداشت از نظر دارو مشکل دارد آقای بدر آبادی رئیس مرکز بهداشت می گوید ساختمان بهداشت روستا در زمینی که از پول خودم خریداری کرده بودم توسط« ان.جی.اُ» ور دویژن ساخته شده و قرار بر این شد که بعد از پایان ساخت کلیدها به مرکز بهداشت شهرستان در همین روستا تحویل داده شوند که یک سری امکانات ویژه به این مرکز توسط وردبیژن داده شد و لی به دلیل اینکه مسئولین مرکز بهداشت شهرستان به اینجا نیامدند کلید ها را در محل مرکز بهداشت به آنها تحویل داده شد و اکنون ما هر چه مراجعه می کنیم برای دریافت و سایلمان مسئولین مرکز بهداشت بم هیچ توجهی نمی کنند ما از نظر دارو برای سه روستا مشکل داریم و فقط همین مرکز بهداشت وجود دارد. تنظیم خانواده یکی از کارهایی است که مرکز بهداشت این روستا انجام می هد. مرکز بهداشت در این مورد بسیار خوب عمل کرده است. متولدین در سال 1370 ، 22 نفر بوده است که در سال 1383 به 6 نفر رسیده اند . دوم پیشگیری از بیماریها و واکسیناسیون می باشد. آقای بدرآبادی می گوید که دستگاه فشار خون این مرکز خراب است ولی خارجیها یک دستگاه سالم به ما داده اند . وی می گوید مانیاز به همکاری مردم و مسئولین داریم تا مشکلات روستا حل شود

محکم باش مثل نخلای شهر

گزارشی از کنسرت موسیقی کودکان بم

«انجمن حمایت ازکودکان کار» که در دی ماه 82 به بم رفته بودند و به سرپرستی «معصومه وطنی گرگری» اقدام به برپایی دوره های آموزشی – فرهنگی – ورزشی برای بچه ها کردند تا اینکه با همراهی سازمان« رهایی بخش کودکان» و بعدها انجمن« سی و.دی.ای» ژاپن تصمیم گرفتند موسیقی را به میان کودکان بم بیاورند.
موسیقی پل فرهنگی کودکان بم با دنیا
در سال 1995 در شهر «کوبه» ژاپن زلزله دلخراشی رخ داد که جان هزاران تن از مردم را گرفت و ویرانی های بسیاری به بار آورد. آقای «اوسویی» مربی موسیقی دبستان های کوبه ترانه « به امید شادی» را ساخت تا روح امید و شادی دوباره در میان کودکان کوبه زنده شود. پس از زلزله بم این ترانه توسط یوکو ساتیو از انجمن« سی.و.دی ای» ژاپن به بم آورده شد و به فارسی ترجمه شد و توسط سعید غفاری متناسب با حال و هوای بم بازسرایی شد. این ترانه فریاد می کند که اگر چه کمر انسانها زیر بار مصیبت و فاجعه خم شده است اما ایستادگی را باید از نخلها آموخت. «محکم باش / مثل نخلای شهر/ تا بیاد روزای خوب و پربار/ می تونی قدر عمرو بدونی / تو موندی باید شادی کنی به جای هر کسی که رفته / ... / از قهر زمین ، سیل و توفان می گذریم / از روزای غمگین ، شب های تنهایی / از نو می سازیم این زمین را / تا ابد زنده باشی بم قشنگ و زیبا» در این کنسرت «کیزو اکو» نویسنده و عکاس ژاپنی که چند نمایشگاه عکس از بم در ژاپن برگزار کرده است به نمایندگی از بچه های ژاپن همراه گروه موسیقی کودکان بم فلوت نواخت. در این میان یکی از زیباترین اتفاقات ممکن افتاده است ، از دل فاجعه همدلی و انسانیت بر دوری فاصله ها و فرهنگ ها غلبه کرده است

ترانه هایی برای بم

پس از اینکه کودکان بم و کوبه به زبان موسیقی با هم از رنج ها گفتند و به هم امید دادند ترانه «سلام » که سروده «علیرضا عسکری» با آهنگ سازی «سعید غفاری» بود ، پیغامی شد از طرف بچه های دو شهر زلزله زده ای بم و کوبه به تمام دنیا که در این ترانه از پس زلزله بچه ها فریاد می کشند : «زمین نلرز» بعد در یک گردش موسیقایی و حسی بچه ها از تمام دنیا همدلی و صلح می خواهند و می خوانند: «سفید و سرخ ، زردا ، سیاها / یکی بشن مردم دنیا / کمک کنن آدما تنهان / چه فرق داره اینجا یا اونجان / ... / کوبه ! ای بم ! بمان ، بمان / بازم می شه فردا تابان / سلام ، سلام ، سلام ، سلام» و بچه ها با سلام این ترانه را به پایان بردند. سلامی به امید سلامی به صلح و سلامی به زندگی

ترانه کودکان کار

بنیان «انجمن حمایت از کودکان کار» در سال 1381 در محله دروازه غار در خیابان مولوی تهران گذاشته شد. گروهی که تصمیم گرفتند در حد توان خود از کودکان کار حمایت کنند. «معصومه وطنی گرگری» بعد از زلزله از تهران به بم می رود و تا امروز یکسر خودش را وقف فعالیت های انجمن در بم کرده است. «معصومه وطنی» این همه وقت یک تنه راه اندازی شعبه بم انجمن در ماههای اولیه و برگزاری و مدیریت دوره های آموزشی – فرهنگی – ورزشی در بم را برعهده داشته است. امروز که در میان کنسرت از این طرف به آن طرف می رود و کارهایی را سر و سامان می دهد ، گویا از نتیجه یکی از فعالیت ها یعنی آموزش موسیقی در بم احساس آرامش و شادمانی می کند
در این کنسرت که در دو بخش اجرا شد ، ترانه «به امید شادی» دو مرتبه اجرا شد و دیدنی تر این بود که در پایان برنامه آنجا که بچه ها کنسرت خود را در میان اشک و لبخند تماشاچیان به پا خاستند و ترانه را از روی نوشته هایی که در دست داشتند ، با کودکان همخوانی کردند. ترانه ای که دعوت است به استقامت ، امید و بازسازی. « محکم باش مثل نخلای شهر» آخرین ترانه ، ترانه ای است که از میان صدای کف زدن بی امان تماشاچیان به گوش می رسد و از این صدا ، صدای همه چیز می آید ، غم رفتگان ، غم بازماندگان غمدیده ، غربت خرابه بزرگی که بم نام دارد ، زندگانی که مانده اند تا زندگی کنند، چشمهایی که دوباره و چند باره و شاید پس از هزاران بار در خود احساس امید می کنند تا خود را ، کودکانشان را و بم را برای همیشه زنده و جاوید سازند
و بچه های قد و نیم قد بمی اگر جثه شان اجازه دهد با کمک بزرگترها سازهایشان را بغل می کنند و سالن را ترک می کنند اما چشمان ما هنوز آنجا دنبال تک تک چهره های آنها است و دوباره در گوش مان این جمله از ترانه «به امید شادی» صدا می کند که :
تا ابد زنده باشی بم قشنگ و زیبا
به نقل از روزنامه شرق 24/5/84


مشکلات مردم

خانوار فرعی چه کسی است

یکی از مشکلات مردم در راستای ساخت و ساز نداشتن اطلاعات کافی درباره بعضی از واژه هاست که یکی از آنها خانوار فرعی است که از طرف ستاد کل آیین نامه جدیدی به ستادها ابلاغ شده در این باره گفتگویی داریم با مسئول روابط عمومی ستاد آذربایجان غربی آقای تقی یار
خانوار فرعی به خانواده فرزندُُِّ متأهل مالک واحد مسکونی خسارت دیده می گویند که در زمان وقوع سانحه با خانوار اصلی (والدین) در واحد مسکونی تخریب شده سکونت داشته باشد یکی از شرایط احراز خانوار فرعی این است که قبل از زلزله با خانوار اصلی زندگی مشترک داشتند و نیز در زمان وقوع سانحه توسط خانوار اصلی به ستاد اطلاع داده شده باشد و همچنین ارائه مدارک معتبر دال بر سکونت در خانوار اصلی می باشد. تسهیلاتی که به خانوار فرعی تعلق می گیرد تسهیلات بانکی یکصد میلیون ریال بدون کمک بلاعوض ، حصارکشی و خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی و تهیه نقشه ، صدور پروانه هم بصورت رایگان می باشد. آقای تقی یار افزود : در صورت تشخیص واجد شرایط بودن خانوار فرعی اگر در ستاد دیگری زمین داشته باشد با درخواست کتبی نسبت به انتقال پرونده خود می تواند اقدام نماید و نیز خانوار اصلی و فرعی بصورت دو طبقه نیز می توانند اقدام کنند. در آخر از مردم دعوت می شود که هر چه سریعتر به تشکیل پرونده ، آواربرداری و تهیه نقشه و پروانه ساختمانی اقدام نمایند

با برنامه ریزی صحیح مشکلات ساخت و ساز برطرف می شود

بعد از زلزله یکی از مشکلات شهروندان بمی ساخت و ساز اسکان دائم است و اینکه چگونه می توان اسکان دائم ساخت بدون اینکه به مشکلی برخورد کرده یا اینکه مشکلات کمتری داشته باشند که برای دستیابی به این مرحله باید سه نکته را در نظر داشت: هویت شهر بم ، مشارکت مردمی و استحکام شهر بم. در این راستا گفتگویی با مهندس مرشدی یکی از مهندسین ستاد آذربایجان غربی داشتیم. وی اینگونه بیان کرد : مشکلات ساخت و ساز که اکثر شهروندان بمی به آن دچار هستند سخت بودن روال اداری و نیز کاغذ بازیهای اداری و امروز برو فردا بیا ادارات است که باعث خستگی روحی شهروندان شده است وی ادامه داد اختصاص ندادن اعتبار کافی برای ساخت و ساز از طرف دولت باعث شده که واحدها کامل ساخته نشوند و این وامی که دولت داده برای واحدهای 85 متری کفایت می کند
مهندس مرشدی گفت: بازسازی شهر بم بر روی سه اصل مهم بنا شده است اول هویت شهر بم است اصل دوم مشارکت مردم بم است و اصل سوم استحکام شهر بم است هر چند در هر بازسازی یک سری مشکلاتی مانند مشکلات روحی و روانی مردم بم و نداشتن تعامل نیروهای غیر بومی با مردم منطقه وجود دارد ولی اگر برنامه ریزی صحیح صورت بگیرد مشکلات ساخت و ساز برطرف می شود و بم ساخته خواهد شد البته محکم و استوار و زیباتر از قبل ان شاء الله


زینب و صدیقه جزینی زاده

فقط شانه خالی می کنند


مسئله ساخت و ساز همچنان وجود دارد اگر مشکلات را از مردم بپرسی آنقدر هست که زمان زیادی را برای شنیدن لازم داری و اگر جواب مشکلات را از مسئولین بپرسی در مدت زمان کوتاهی قانعت می کنند این در حالی است که مشکلات همچنان به قوت خود باقی می ماند یکی از دروغ گویی افراد شهر وحشت دارد یکی بم را معدن طلا نام برده و دیگری می گوید فقط شانه خالی می کنند و ... با وجود این مصاحبه داشتیم با احمد فرهید جانشین رئیس ستاد تهران
زمان استقرار ستاد تهران ؟10 – 15 روز بعد از زلزله
تعداد پرونده های ساختمانی ؟ بالغ بر 3800 و جزء پر جمعیت ترین مناطق در سطح شهر است
تعداد افرادی که برای آنها پروانه صادر شده است؟ 1200 به بالاست و تعداد ساختمانهایی که شروع شده اند هزار واحد است
تعداد ساختمان هایی که تمام شده است؟ حدود 50 تا می باشد
هزینه هر ساختمان تمام شده چقدر می شود؟
نمی توان پیش بینی کرد در حال حاضر هر مترمربع 120- 150 هزار تومان می باشد حتی این هم ممکن است دچار تغییراتی شود
دلیل نقشه های اشتباهی چیست؟
نقشه اشتباهی نداریم نقشه گاها می آید و دست مالک می رسد مالک که دانش نقشه خوانی ندارد شاید از هر صد نفر متقاضی یک یا دو نفر مهندس ساختمان و یا در علم ساختمان تخصصی داشته باشد. مابقی شغلهای دیگری دارند. مالک در وهله اول خواسته اش را به زبان می آورد و مهندس ما که مشاورین هستند خواسته مالک را تبدیل به یک ایده می کنند و آن را طراحی می کنند و بعد از آنکه نقشه را به مالک می دهد مالک در مشورتی که با خانواده و یا اعضای فامیل و ... می کند نقطه نظرات اصلاحی روی نقشه می گذارد و بعد می خواهد که نقشه را به این صورت تغییر دهد و این مردم خودشان هستند که موجبات تغییر نقشه را فراهم می کنند و خودشان هم اشتباه تلفظ می کنند در واقع با توجه به مراحلی که طی می کنیم خطای سازه ای ما صفر است
یکی از اساسی ترین مشکلات مردم بتون ریزی ساختمان است توضیح دهید؟
بتون ریزی سه نوع است : سقف ، ستون ، فونداسیون. در خواست کردیم که حتما آزمایشگاه وجود داشته باشد و نمونه گیری کند ، هنگام بتون ریزی ، سریع یک نمونه می گیرند و همان جا جوابش را می دهند که در واقع روانی بتون را مشخص می کند. این یک حد نرمالی دارد و اگر از آن حد فراتر رفته باشد بلافاصله از بتون ریزی جلوگیری می شود. یک سری نمونه هایی هم هست که به آزمایشگاه می برند و طی یک مدت هفت روزه در فضای مخصوص که باید رطوبت معمولی را بگیرد نگهداری می کنند بعد از 7 روز تحت فشار قرار می دهند اگر نتیجه 7 روزه جواب داد هیچ ، در غیر این صورت نتیجه 28 روزه را پیگیری می کنند در صورت جواب ندادن دستور تخریب بتون را می دهند و باید از نو بتون ریزی کنند
در مورد پیمانکاران و اینکه چرا چند ساختمان را با هم بر می دارند و نمی توانند به هیچ یک به موقع برسند و بی اعتمادی مردم نسبت به پیمانکاران؟
این مشکل مالک و پیمانکار است مربوط به ستاد نمی شود ، شخص دیگری را انتخاب کنند
در محدوده این ستاد زمان پایان ساخت و ساز کی است؟
با توجه به اینکه بیشترین متقاضی را در محدوده ستاد داریم این ادعای صحیحی نیست که زودتر از بقیه ستادها تمام کنیم . لکن به موازات سایر ستادها فعالیت را ادامه می دهیم . ان شاء ا... سربلند از این کار بیرون می آییم
در مورد کارکنان ستاد ، تعداد بومی و غیر بومی ها را ذکر کنید؟
هنگام تشکیل ستاد ما مجبور شدیم که نیروها را از جاهای دیگر بیاوریم جوانهای بم آن موقع آمادگی نداشتند و خودشان را پیدا نکرده بودند ولی به تدریج که الان می آید ما استقبال می کنیم و لکن نیروهایی که اینجا کار می کنند به مدت یکسال و نیم ، زندگی شان را برنامه ریزی کرده اند و از نظر اخلاقی درست نیست که آنها را بیرون کنیم ولی به مجرد اینکه نیرویی خسته شده و ... بلافاصله نیروی بومی را جایگزین می کنیم و بومی بم. حدود 51 نفر در اینجا کار می کنند که 17 نفر آنها بومی و بقیه غیر بومی هستند. ایشان در پایان گفت: آرزوی ساخته شدن بم و به امید اینکه شهر بم شهر نمونه خاورمیانه شود کار می کند

الهام رشیدی فرد

صاحبخانه ها و پیمانکاران

گاهی اوقات که ما به دنبال سوژه می گردیم سوژه کنار ماست و ما خیلی دیر متوجه می شویم. همسایه مان دلش پر است از دست پیمانکار ساختمانش رفتم نزدیک او و مشکلش را اینگونه برای من شرح داد:
ساخت و سازی که شش ماه از آن می گذرد او می گوید که من ساختمان خود را به دست پیمانکار واگذار کرده ام فقط پی کنی و آرموتور بندی در این مدت انجام داده است. آیا این شعار است که می گویند 3 ماهه ساختمان ساخته و تحویل صاحبخانه داده می شود. او در بین حرفهایش می گوید هفته ای دو روز راه من شده مراجعه به ستاد و پیدا کردن پیمانکار. هنگامی که او را دیدم با چرب زبانی می گوید که حتما فردا صبح چند کارگر می آورم و شروع به کار می کنم که متأسفانه فردای آن به شش ماه طول کشیده است. من از پیمانکار ساختمانم راضی نیستم هر چه که به او می گویم هر چه زودتر حداقل پی که مال ساختمان است و حصار آن را بگذارید فقط می گوید چشم و خبری نیست. شبها در فکر و ترس هستیم و ناامنی ها باعث نگرانی ماست

****************
صاحبخانه کار ساخت و ساز را به دست می گیرد

به چه علت کار ساختمان خود را از دست پیمانکار گرفتید؟
به این علت که چهارماه از مدتی که ساختمان خود را به او واگذار کرده بودم فقط توانست تا بتون ریزی پیش برود با اینکه هر روز یا به موبایل او تلفن می زدم یا اگر موبایل خاموش بود به ستاد می رفتم تا او را پیدا کنم
در حال حاضر ساختمان را برای ساخت و ساز به چه کسی داده اید؟
خودم پیمانکار خود شدم و خیلی هم از این کار راضی هستم به نظر من اگر ساختمان هر کس را به خودش بدهند زودتر خانه خود را می سازد و بم رو به پیشرفت و آبادانی می گردد
آیا مشکلی ندارید خودتان کارهای ساختمانتان را انجام می دهید؟
همه چیز و همه کار مشکل است و باید در برابر مشکلات بایستیم و با آنها مبارزه کنیم
از آن روزی که از دست پیمانکار ساختمان خود را گرفته اید چه کاری انجام داده اید؟
این کارهایی را که ذکر می کنم به مدت دو ماه انجام داده ام. یک - بنا گرفتم و کارم را شروع کردم. دو- آهن گرفتم و جوشکار آنها را جوش داده است. سه - پی ها و دیوارهای ساختمانم را تا زیر سقف بالا برده ام. چهار - سقف ساختمانم را گذاشته ام و در حال حاضر بنا گرفته ام تا سیمان داخل و بیرون ساختمانم را انجام دهد و تمامی این کارها را زیر نظر مهندس و ناظر انجام داده ام

ثریا خورشیدی

تأسیس یک سازمان غیر دولتی در بم
به همت جوانان خانه جوان بم تشکیل گردید

سازمانهای مردمی از مصادیق بارز و ارکان مهم جامعه مدنی است که زمینه مشارکت مردم را در اداره امور خود فراهم می نمایند تا افراد با حضور نیمه وقت خود و انجام کارهای داوطلبانه مسئولیت هایی را دنبال نمایند از جمله این سازمانها خانه جوان بم می باشد که در شهرستان بم این سازمان با همت بلند جوانان این شهر و با همکاری سینا پارسا (عضو شورای هماهنگی تشکلهای غیر دولتی اصفهان و همین طور عضو مجمع ملی جوانان ایران از طرف سازمان ملی جوانان) از مرداد امسال کار خود را شروع می نماید

لطفا این سازمان را تعریف کنید؟ سازمانهای غیر دولتی نهادهایی هستند مردمی و پل ارتباطی بین مردم و دولت و در زمینه های مختلف فعالیت دارند و در این میان نهادهای غیر دولتی وابسته به سازمان ملی جوانان در زمینه امور جوانان مشغول فعالیت می باشند
خصوصیات این سازمان چه می باشد؟ خودجوش هستند ، نیکوکاران داوطلب عضو آن می باشند، به هیچ تشکل سیاسی وابسته نیستند ، عام المنفعه و هیچ سودی به خود افراد تعلق نمی گیرد ، عملکرد مادی و معنوی آن شفاف است، سعی در رفع مشکلات جامعه دارند ، اصل خیر خواهی و پذیرش مسئولیت اجتماعی در تمام فرایند تصمیم گیری آنها مد نظر قرار می گیرد

اهداف این سازمان چیست؟ برنامه ریزی جهت اوقات فراغت جوانان ، شناسایی استعدادهای نهفته آنان و بکارگیری توانایی های آنها در امور اجرایی و مشارکت همگانی

قرار است چه فعالیتهایی در این سازمان انجام شود؟ این سازمان با راه اندازی کمیته های مختلف زیست محیطی ، اوقات فراغت ، پژوهش ، هنر و ... که هر کدام دارای زیر مجموعه های خاص خود می باشند به فعالیت می پردازد

چه تأثیری بر روی جوانان می گذارد؟ متأسفانه بعد از حادثه دلخراش زلزله بعضی از جوانان دچار ناراحتی و افسردگی می باشند که ان شاء ا... با برنامه هایی که برایشان تدارک دیده ایم بتوانیم تأثیر مثبتی بر روحیه آنان داشته باشیم و دوباره آنها را به روزهای قبل از زلزله برگردانیم

شرایط عضو گیری شما چگونه است؟ همه افراد می توانند عضو آن باشند

اعضاء چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟ باید درد آشنا باشند سکوت و حاشیه نشینی و بی تفاوتی در اداره امور در بین اعضاء مفهومی ندارد و تقریبا همه اعضاء نسبت به سازمان احساس مالکیت دارند و همین احساس است که موجب بهبود کیفیت کار گروهی می شود

از مسئولین چه انتظاری دارید؟شناخت صحیح این سازمان ، همکاری و مساعدت

مهین تاج آبادی

رئیس اداره بهزیستی بم خبر داد

ساخت 1000 واحد مسکونی شروع شده است

ساخت 1000 واحد مسکونی برای زنان و کودکان بی سرپرست شروع شده و تا پایان سال 1384 تمام می شود. رئیس اداره بهزیستی شهرستان بم در گفتگو با خبرنگار نشریه گفت: طی جلسات هماهنگی که در ستاد بازسازی و ستاد هماهنگی و اجرا داشتیم ان.جی.و های خارجی که در بم استقرار دارند تعهد دادند برای تعداد 1000 نفر از زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست (آنهایی که والدین خود را از دست داده اند اما خواهر یا برادر بزرگتری دارند که عهده دار آنها شده باشد) تحت پوشش بهزیستی کار ساخت و ساز آنها را انجام دهند در ضمن تعدادی از این افراد ، کار ساخت و ساز را شروع کرده و تعدادی هم در مرحله صدور پروانه هستند که انتظار می رود تا پایان سال 84 ساخت و ساز این 1000 واحد تمام شود که از بین این تعداد حدود 150 – 100 واحد مربوط به کودکان می باشد باشرایطی که ذکر شد
محمد موسی زاده اضافه کرد: بیش از دو هزار نفر از تسهیلات این طرح برخوردار نمی شوند و باید با همان تسهیلاتی که دولت می دهد کارشان را شروع کنند و ما ان شاءا... در بودجه ای که دولت می دهد در بازپرداخت وام به آنها کمک خواهیم کرد همچنین برای افرادی که ساخت و ساز برای آنها در حال انجام است گفت: هیچ شرایطی برای انتخاب افراد وجود نداشته و این افراد به این دلیل که زودتر از بقیه تشکیل پرونده داده بودند در اولویت قرار گرفتند
ایشان همچنین در خصوص اردوهای تفریحی تابستانی بچه ها اظهار داشت : همه ساله این اردوها را داشتیم اما در حال حاضر با توجه به افزایش تعداد بچه های بی سرپرست و کمبود بودجه متأسفانه نتوانستیم برای آنها اردویی تدارک ببینیم ایشان با مقایسه بچه های بی سرپرست قبل از زلزله که 180 نفر بوده اند اما در شرایط فعلی حدود چهار هزار نفر هستند گفت : انتخاب از بین آنها بسیار مشکل است اما اردوی برون کشوری که برای تعداد کمی از بچه هاست در حال انجام است. اردوی ژاپن و فرانسه که به ترتیب 14 و 10 روز به طول می انجامد انتخاب بچه ها بر اساس گروههای سنی و موفقیت در یکی از رشته های تحصیلی ، ورزشی و ... و همچنین فوت والدین می باشد که برای 30 نفر از بچه های بم همایش سراسری با عنوان کودکان زلزله زده دنیا در ژاپن و اردوی فرانسه 30 نفر از بچه ها که 20 نفر از بم و 10 نفر از زرند می باشد
الهام رشیدی فرد

گزارش تصویری از مرمت ارگ بم


شجریان و مجیدی همراه با بم

در جلسه مشترکی که با حضور محمدرضا شجریان و مجید مجیدی برگزار شد مجیدی پیشنهاد داد برای کمک به تسریع در پروژه باغ هنر بم یک« ان.جی.و» (نهاد غیردولتی) با حضور هنرمندان برجسته کشور از هنرهای مختلف اعم از سینما ، موسیقی ، تئاتر ، تجسمی و ... ایجاد شود
در این نشست که علاوه بر محمدرضا شجریان و مجیدی ، مهندس خواجه نصیری و مهندس مشیری از مهندسین پروژه باغ هنر بم حضور داشتند مجیدی تأکید کرد: این نهاد غیر دولتی متشکل از هنرمندان برجسته برکات و ثمرات بسیار زیادی خواهد داشت و حتی اگر به فرض محال هیچ اتفاقی نیفتد به مردم آسیب دیده بم از نظر روحی بسیار کمک خواهد کرد. محمدرضا شجریان نیز در این جلسه با اشاره به انعکاس گسترده اظهارات مجیدی در حمایت از پروژه باغ هنر بم عنوان کرد : پیام شما بسیار فراگیر و عالی بود و امیدواریم هنرمندان دیگر نیز در این پروژه ما را یاری کنند. در این نشست ، محمدرضا شجریان و مهندس خواجه نصیری و مشیری توضیحاتی را درباره جزییات پروژه باغ هنر بم برای مجیدی ارائه کردند و محمدرضا شجریان در ادامه گفت: باغ هنر بم در آینده به یک پایگاه موسیقی تبدیل خواهد شد و اساتیدی از تهران و شهرستانها در این مرکز حضور خواهند یافت و شاید روزی دانشگاه شود. مجیدی نیز در این جلسه عنوان کرد که برنامه نمایش ویژه ای دربم یا کرمان با نمایش فیلم «بید مجنون » با حضور عوامل اصلی این فیلم پرویز پرستویی ، محمود کلایی و رویا تیموریان دارد که این برنامه در ابتدای شهریور یا در مهرماه برگزار می شود.
به نقل از روزنامه شرق 21/5/84


شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
با مسئولیت:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 - 2222130 (0344)
پست الکترونیک
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت
http:// Akhbar—Bam.blogspot. Com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O

چاپ: چاپخانه گلبهار

NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home