Saturday, June 25, 2005

NEWS LETTER OF BAM 26


بنی آدم اعضای یکدیگرند
شماره 26، چهارشنبه 1 تیر ماه 1384


در این شماره می خوانید
مجتمع توانبخشی امام رضا
چرا اصناف نگران هستند؟
شهر سالم ، خانواده سالم


بم و تقابل منافع
سرمقاله

در این شماره به اختصار، طرح بازسازی بازار بم به عنوان اولویت اول در بازسازی آثار تاریخی معرفی شده است و در آن استدلال می شود که بازار دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است و اولین اثر تاریخی از مجموعه 64 اثر تاریخی بم است که در اولویت بازسازی قرار گرفته است. همزمان در گزارش دیگری، این سؤال مطرح می شود که چرا اصناف از روند ساخت و ساز در بازار نگران هستند؟ و پیشنهاد می شود که بازاریان بم، بطور منظم و شفاف وارد تصمیم سازی شوند و با کارشناسان مسئول پروژه بنشینند و نگرانی های خود را باز گویند و ایده های اهل فن را بشنوند
سؤال این است : آیا حاصل این نشست ها می تواند منجر به ساخت بازاری متناسب با یک شهر ثبت شده به عنوان میراث بشری باشد و بطور همزمان منافع گروه بازاریان را تا حد قابل قبولی تأمین کند؟
مصاحبه آقای بنی اسدی نشان می دهد که اصناف دارای حداقلی از سطح سازمان دهی هستند (40 اتحادیه صنفی). در صورت گسترش و تقویت این تشکل ها و ایجاد یک تشکل نیرومند و واقعی منافع بازاریان را در بلندمدت تأمین خواهد شد
اما اگر از معدود تشکل های موجود شهروندان در مناطق آسیب دیده اززلزله بگذریم، شهروندان فاقد هرگونه تشکلی هستند. در نتیجه پیگیری به صورت فردی و فقط برای نفع شخصی دنبال می شود که در بسیاری از موارد نتیجه بخش هم نیست
در همین شماره از قول یکی از شهرسازان پاریس که از تهران دیدار کرده است می خوانیم که مشارکت شهروندان در طرح های جامع شهری ضروری است که هر نوع برنامه بدون مشارکت مردم برنامه خوبی نخواهد بود. واقعیت این است که از منظر جامعه شناسی انتقادی ، در جامعه گروههای ذی نفع متفاوت و گاه متضاد حضور دارند و می کوشند که به اشکال گوناگون منافع خود را پیش ببرند . برخی منافع روشن است این منافع فردی دریک بازار عرضه و تقاضا درمقیاس کوچک جواب می گیرد، اما درعرصه حیات اجتماعی واقتصادی شهر بم همه منافع روشن و شفاف نیست و به تنوع گروه های ذی نفع دخیل در مسئله مربوط می شود. یکی از مهمترین گروههای ذی نفع در کشور ما کارگزاران دولتی هستند دولتی که دارای دستگاههای اداری متعدد و بعضاً موازی است که به طور بخشی و جدا عمل می کنند و کارکنان سنگ اداره خود را به سینه می زنند ، از سوی دگر تصمیمات هر بخش در مرکز گرفته می شود ولزوما مبنای کارشناسی بر طبق نیازهای محلی ومنطقه ای را ندارد. از آن مهمتر هر دستگاه دولتی به بخشی از درآمد نفت دسترسی دارد که هرچه بیشتر هزینه کند سال بعد می تواند بودجه بیشتری تقاضا کند . برای مثال نقشه طرح جامع و طرح تفضیلی برای شهر بم تهیه می شود ، برطبق عرف مشاوری ، مشارکت شهروندان در این عرصه محدو د به پاسخگویی تعدادی از آنان به پرسشنامه ای کلی است که عملا فقط پیوست طرح می شود . د ر حالیکه این طرح پایه تصمیم گیری کارکنان شهرداری در محله های شهر بم است . و به طور مستقیم محل سکونت ، محل بازی و شادی و زندگی اجتماعی شهروندان را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می دهد . این عزم آگاهی از نیازها و منافع شهروندان به شکل حرف رمز مغایرتهای طرح با واقعیت آشکار می شود هجوم شهروندان به شهرداری آغاز و قرار می شود که کمیسیون ماده پنج دائمی شود که از بالا و موردی تصمیم گیری کند و حل مشکل را به آینده واگذار کند
مشاور سازمان تربیت بدنی، برای زمین ورزشگاه اصلی شهر، پیشنهاد چمن مصنوعی می دهد. در شهری که سرشار از آب و آفتاب است شاید خرید چمن مصنوعی آسان تر است و دوامش در این آفتاب سوزان و سرمای گزنده بیشتر

دومین گروه صاحب منافع، فعالان بورس زمین های شهری است. خرید باغ، ازمیان بردن درختان آن با انواع ترفندها و تغییر کاربری آن و فروش به قیمت زمین مسکونی، فعالیتی با صرفه و بدون ریسک خواهد بود. کافی است که بتوانند از دسترسی به اطلاعات (رانت اطلاعات) برخوردار شوند و در صورت ضرورت هزینه آنرا هم بپردازند. از آنجا که منفعت خصوصی از این نوع با منفعت بخشی از کارگزاران دولتی هم خوانی می یابد. پدیده آشنای پارتی بازی شکل می گیرد و با دوام می شود و در غیاب قدرت منافع عمومی، به صورت یک قاعده درمی آید. در ادامه این روند می توان پیش بینی کرد که در آینده ای نه چندان دور نشانی از باغ شهر بم برجای نخواهد ماند
و اما سومین گروه صاحب منافع، عموم مردم هستند که این منفعت عمومی دارای چند ویژگی است: یک- بین نسلی است یعنی به منافع نسل های آینده می اندیشد. دو- ارزش منفعت عمومی در بازار کالاها، به راحتی قابل تبدیل به پول نقد نیست. منظر فرهنگی شهر بم (قنات، نخل، ستاره، کوچه باغ ها و...) را نمی تواند به راحتی تبدیل به پول نقد کرد، برای اقتصادی شدن آنها زیرساخت هایی لازم است ، حضور گردشگر فرهنگی، امنیت و حداقل ملزومات آسایش مسافر را لازم دارد و در مقابل آن اشتغال خواهد بود و رفاه برای جوانان. به یاد بیاوریم که چگونه برخی کارگزاران دولتی می توانند به راحتی پس از زلزله مطرح کنند که شهر بم دیگر اهمیت گردشگری خود را از دست داده است!!! سه- این منفعت همزمان با منافع بورس بازان که اغلب هدفشان خرید و فروش املاک و انتقال سرمایه به خارج منطقه است و یا منافع دستگاههای اداری که در بسیاری از آنها ، هزینه و ریخت و پاش ، حرف اول را می زند در تناقض است. چهار) منافع عمومی، حاصل تجربه و دانش بشریت فارغ از مرزهای جغرافیایی و ملی است و با آن تناسب دارد. و نیازمند اطلاع رسانی و آموزش همگانی است. پنج- حفاظت از منافع عمومی، مستلزم حضور شهروندان در قالب اجتماعات محله ای (جغرافیایی) و اجتماعات محلی (گروه های ذی نفع) است اشخاص منفرد در این پیگیری به خطا می روند و یا خسته و منزوی می شوند، مجموعه شهروندان هستند که می توانند همزمان کارشناسان و هنرمندان را به دور خود گرد آورند، کودکان و نسل جوان را با آشنایی و درک این منافع آموزش دهند و به چالش هایی که همزمان منافع، خصوصی (اشخاص) و منافع دستگاههای اداری کارگزاران دولت ایجاد می کنند پاسخ دهند
در بم روزنه هایی از اشکال امروزین حفظ و حراست از منافع عمومی در حال شکل گیری است. پاسخی که امروز در بم برای حفظ منافع عمومی داده می شود، می تواند در آیندة شهرها و مناطق دیگر کشور مؤثر باشد

بازار قدیم بم
اولویت اول در بازسازی آثار تاریخی

در سال گذشته ، تلاشهای زیادی در سطح ملی و بین المللی برای ثبت بم به عنوان یکی از آثار فهرست میراث جهانی انجام شد. نتایج تلاشها به ثمر رسید و بم به عنوان ششمین اثر ثبت شده ایران به عنوان اثر « ار گ بم و منظر فرهنگی آن » در فهرست آثار جهانی قرار گرفت در کنار آن تلاشهایی برای تدوین اطلس آثار تاریخی ، فرهنگی شهر بم انجام شد. در پی این تلاشها 64 اثر تاریخی بم به عنوان آثار ملی به ثبت رسیدند. بدین ترتیب بازارهای قدیم شهر بم به عنوان یکی از این 64 اثر تاریخی ، همزمان با ارگ بم در اولویت بازسازی قرار گرفت. مجموعه بازارهای قدیم که به بخشی از بازارهای منطقه مرکز تاریخی شهر بم اطلاق می شود تا پیش از زلزله سال 1382 دایر بودند. این 4 بازار یا 4 راسته با نامهای امیر ، آهنگران و راسته های سجادی احتمالا سابقه صفویان تا دوره پهلوی را دارند
اهمیت اقتصادی اجتماعی بازار از دلایل اصلی در اولویت قرار گرفتن آن در میان 64 اثر برای بازسازی بوده است ، در واقع اصناف بخش مهمی از جامعه بم را تشکیل می دهند ، تجدید حیات اقتصادی بم ارتباط بسیار مهمی با بازسازی بازار دارد
این بازسازی موقعیت تجاری بازار را باز می گرداند. همکاری ستاد بازسازی با سازمان میراث فرهنگی این فرصت را بوجود آورد که ضمن آواربرداری آثار مالکیت و مشخصات فنی بازار از دسترس دور شود. مطالعه بازار تاکنون در چند بخش انجام شده است ، مهندسین مشاور ستاوند ساز که سابقه مطالعه در شهر بم از دوران پیش از زلزله داشته اند و همچنین مسئولیت تدوین سند تاریخی 64 اثر شهر بم را برعهده داشته اند، مسئولیت تهیه طرح برای بازسازی بازار را بر عهده گرفت. مبنای طرح بازسازی بر سه قاعده کلی بوده است
یک- احترام و بازسازی شکل تاریخی
دو- حفظ و تثبیت مالکیت بازاریان
سه- کارآمد شدن و تجهیز بازار بم به عنوان یک نهاد مستحکم
بنابراین در طرح بازار علاوه بر بازسازی شکل و هویت تاریخی ، مجموعه از پارکینگ و خدمات مناسب برخوردار است. اسکلت بازار از بتن مسلح و مقاوم در برابر زمین لرزه ساخته می شود و تأسیسات لازم برای بهره برداری مناسب با حفظ مشخصات تاریخی در طرح پیش بینی شده است . تلاش می شود که امکانات افزایش فضای مناسب در آن پیش بینی شود
پروژه بازسازی بازارهای قدیم بم امیدوار است با توجه به ارزشهای تاریخی – طبیعی شهر بم و اهمیت مراقبت از این منظر فرهنگی و همچنین اهمیت طراحی در یک شهر ثبت شده در فهرست میراث جهانی هم بتواند پاسخی صحیح به شرایط پروژه دهد و هم بتواند الگوی در خور را برای بازسازی شهر فراهم نماید ، الگوی بازسازی شهر بم نیازمند توجهات دقیق در امر ساخت و ساز بویژه تأسیس نهادهای عمومی برای مداخله در یک منطقه تاریخی است. بازسازی این مجموعه در مرحله اول شامل احداث اسکلت و سقفها در یک دوره زمانی 12 ماهه و با وجود 15 میلیارد ريال مورد تصویب ستاد راهبردی بازسازی بم قرار گرفته است اجرای پروژه توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می پذیرد و طراحی بازار هم اکنون مراحل نهایی اجرایی خود را سپری کرده و اجرای مجموعه پس از اتمام خاکبرداری در مرحله آغاز سازه قرار دارد که در صورت ادامه همکاری مالکین و بازاریان می تواند سرعت زمان بندی در مراحل تکمیلی افزایش یابد
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سعی نموده است در این طرح برای بهترین پاسخگویی به مسئله از مشاورین و عوامل اجرایی با تجربه در امور مشابه استفاده کرده و در هماهنگی با کمیته ناظر سازمان و نیز شورای معماری و شهر سازی بم ، طرح را پیش ببرد

صدای قربانیان

امید به زندگی با کار و تلاش

از اهالی اسپیکان می باشد ، نامش گ. الف ، 48 ساله است. سه فرزند دارد. او ضایعه نخاعی می باشد. حرکت بوسیله صندلی چرخ دار. از او در مورد شغلش قبل از زلزله می پرسم می گوید: من قبلاً با ماشین کار می کردم و با داشتن سه فرزند حقوق بهزیستی کفاف زندگی مرا نمی دهد. به همین دلیل ماشینم را طوری تنظیم کرده ام که به جای پا از دست برای راندن استفاده می کنم . اکنون وسیله جابجایی من ماشین می باشد که مقدار کمی هم کار می کنم. از شغل همسرش می پرسم می گوید همسرم خانه دار است. از او سؤال می کنم از چه جاهایی کمک دریافت کرده اید؟ می گوید فقط کمکهای مردمی و همچنین بهزیستی هم به هر ضایعه نخاعی یک کانکس انفرادی داده و حقوق اندکی که برایمان تعیین شده است.از نظر روحی موقعیت او را جویا می شوم؟ می گوید وقتی که آدم سالم است قدر سلامتی را نمی داند ولی زمانی که عضوی از بدن از کار می افتد تازه سختی بر انسان حکم می کند و من واقعا اعصابم خراب است. وقتی می بینم دیگر نمی توانم با پاهایم حرکت کنم وبرای خانواده و فرزندان تلاش کنم واقعاً عصبی می شوم و همینطور خانواده ام هنگامی که من را روی صندلی می بینند برایشان سخت است مخصوصاً فرزندانم

به مجتمع توانبخشی کنار ترمینال می روم ، آرامشی غریب بر محیط حاکم بود و بعد از گفتگو با یکی از مسئولان که می گوید این بیمارستان در حال جمع آوری است فقط معدود مریضانی که جا و مکان یا نگهدارنده ای ندارند فعلاً مانده اند. به یکی از اتاقهای نقاهتگاه می روم ساکن اتاق جوانی 20 ساله بنام س.ک بود او در حادثه غم انگیز زلزله از ناحیه کمر آسیب دیده و می بایست جوانی خود را بر روی ویلچر تجربه کند با او به گفتگو نشستم او مجرد است و محصل که شبانه درس می خواند . از وضع محیطی که در آن زندگی می کند می پرسم پاسخ می دهد از تمام پرستاران راضی هستم از صمیم قلب برای ما کار می کنند اما اکنون بدون توجه به وضع ما می خواهند درب این بیمارستان را ببندند در حالی که اکثر دوستانی که در این محیط زندگی می کنند جایی و نگهدارنده ای ندارند. من هم در محیط خانه مشکل دارم چون امکانات خانه محدود است و جوابگوی افرادی مثل من نمی باشد. از او سؤال می کنم امکانات مالی شما چطور است و چه کمکهایی دریافت کرده اید؟ در پاسخ می گوید امکان مالی خوبی نداریم مخصوصا من جوانم و زنده ، باید زندگی کنم و تنها پشتوانه اصلی من حقوقی است که از بهزیستی دریافت می کنم و تنها کمکی که به من شده است یک کانکس که هیچ گونه امکاناتی برای رفاه و نیاز حال من ندارد. از او درباره روحیه و موقعیت زندگی کنونی سؤال می کنم ، نگاهم می کند و با بغضی در گلو پاسخم را می دهد
مهری جزینی زاده

جوابیه رئیس هیئت مدیره انجمن همیاران سبز تهران
مصطفی جانقلی
احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از همة عزیزان همکار در خبرنامه عطف به مطلب مندرج در صفحه 2 شماره بیست و پنج روز چهارشنبه 18 خردادماه با عنوان (صدای قربانیان، صدایی که باید شنید) به قلم سرکار خانم مهری محبوبی با اظهار امتنان از درج مسائل و مشکلات شهروندان محترم به ویژه معلولین عزیز ضایعه نخاعی نظریه اینکه برخی مطالب ذکر شده خلاف واقع بوده و موجب تشویش اذهان عمومی است. خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات ذیل در همان صفحه درج گردد
یک- مجتمع توانبخشی امام رضا (ع) تنها مرکز شبانه روزی حمایت و ارائه خدمات توانبخشی به معلولین ضایعه نخاعی در هیچ مقطعی به دست خارجی ها اداره نشده و از بدو تأسیس با مدیریت اینجانب به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن همیاران سبز تهران و با مشارکت انجمن زنان و حمایت ستاد بحران و مدیریت محترم بهزیستی استان کرمان انجام شده است و لوازم و تجهیزات تحویل شده به عزیزان با رایزنی این انجمن هماهنگی ستاد بحران و مساعدت برخی ان جی و ها تحویل شده است
دو- مشخصات فرد اشاره شده که با نام مستعار زهرا ذکر شده به خانم ف. ح تعلق دارد. ایشان هیچگاه از مجتمع اخراج نشده است و هم اکنون نیز در محل مجمع اقامت دارند و از خدمات شبانه روزی بهره مند می باشند
سه- ترخیص گروهی از معلولین عزیز که بیش از یکسال از خدمات این مجتمع بهره مند بودند بنا به مصلحت علمی توانبخشی جامعه محور صورت پذیرفته و در زمان ترخیص نیز کلیة امکانات رفاهی مورد نیاز آنان تأمین شده است و هم اکنون نیز تعداد 105 نفر آنان توسط تیم سیار از خدمات این مجتمع بهره مند می گردند
چهار- تعداد 15 نفر از معلولین از جمله فرد اشاره شده به دلیل موقعیت و وضعیت خاص خود در مجتمع اقامت دارند و کماکان از خدمات شبانه روزی بهره مند می باشند
پنج- مجتمع امام رضا (ع) هیچگاه به دست خارجی ها اداره نشده و هم اکنون نیز به دست بمی ها نیفتاده بلکه از بدو تأسیس و بنا به ضرورت کارآفرینی ، کارکنان مجتمع اعم از پزشک، پرستار، خدمات ، فیزیوتراپ و .... از نیروهای بی گزینش به کارگیری شده اند که عموماً از عزیزان پرتلاش و خدوم مجموعه می باشند
شش- در مورد مستمری ماهانه از طریق بهزیستی در مرحلة اول مستمری چهارماهه در اوایل تابستان 83 به حساب عزیزان واریز گردید و مابقی به صورت 9 ماهه در خردادماه به حساب عزیزان تحت پوشش واریز گردید
در خاتمه وجود مشکلات و مصائب در بین عزیزان مصیبت دیده پذیرفتنی و غیرقابل انکار است و پر واضح است که در این اندک زمان و با این نوع خدمات امکان جبران و ترمیم آن به این زودی ها میسر نخواهد بود و لیکن وجود مشکلات نباید به منزلة نفی هر گونه خدمات از سوی نهادهای دولتی و گروههای مشارکت عمومی تلقی شده و خدمات ارائه شده نادیده گرفته شود
ضمناً این مدیریت آمادگی دارد تا هرگونه اطلاعات را درباره خدمات ارائه شده و مشکلات عزیزان ارائه دهد


چرا اصناف از روند ساخت و ساز در بازارهای قدیم نگران هستند؟

تاکنون در تاریخ کشور ایران سابقه نداشته است که یک بازار سنتی به کلی تخریب شود و قرار باشد در یک دوره کوتاه کلیه بخشهای آن بازسازی گردد
این وضعیت جدید برای همه گروههای درگیر ، میراث فرهنگی، بازاریان و طراحان بازار شرایط پیچیده تری را بوجود آورده است، برای پاسخ به این شرایط توجه به دو اصل بسیار مهم است، حفظ منافع تاریخی فرهنگی شهر بم که بایستی میراث ارزشمند ما برای نسل آینده باشد و اصل دوم مشارکت و مشورت است. تجربیات جهانی نشان می دهد که یک طرح خوب و یک شهر خوب نیازمند همکاری مردم و گروههای استفاده کننده از آن است
در هنگام اجرای یک پژوهش که به منظور شناخت وضعیت گذشته و حال بازاریان صورت می گرفت ، متوجه شدیم که بازاریان بر اساس شنیده های خود به شدت نگران هستند آنها می گویند « می خواهند یک اتوبان از زیر بازار رد کنند ، آنها می خواهند برایمان انبار نسازند آنها می خواهند ... » همین پژوهش نشان میدهد که تقریبا 80 درصد کاسبان مستقر در بازارهای قدیم از زلزله جان سالم به در برده اند ، بدیهی است که آنها نگران آینده منافع و مایملک خود باشند ، همه پژوهشگران تاریخ اقتصاد می دانند که بخشی از پیشرفت جامعه حاصل همین نگرانی ها برای منافع است

بخش بزرگی از این بازاریان کار خود را شروع کرده اند و سعی نموده اند در نزدیکی همان مکان قبلی مستقر باشند ، با وجود ساخته شدن تعدادی فروشگاه زنجیره ای ، مقاومت مردم برای استقرار در مرکز تاریخی بم نشان می دهد که آنها برای هویت تاریخی بم ارزش قائل هستند


مسئولان طراحی و بازسازی بازار اظهار نموده اند که برای آنها آینده و کارآمدی بازار بسیار مهم است. به نظر می رسد یکی از اصول مهم آینده شفافیت و مشورت با گروههای ذینفع در این طرح یعنی کاسبان بازار باشد ، بدون اطلاع رسانی و مشارکت با آنان فرآیندبازسازی بسیار کند پیش خواهد رفت و شاید حاصل کار هم چیزی غیر قابل دفاع باشد
از سوی دیگر برخی متخصصان نیز اظهار نگرانی می کنند آنها می گویند : منافع عمومی و حفظ منظر فرهنگی بم نیز برای همه جهانیان از ارزش فوق العاده ای برخوردار است شاید منفعت خصوصی در یک دوره زمانی کوتاه ایجاب کند که بعضی ها به جای ساخت بازار بر پایه ارزش های فرهنگی علاقمند به ساخت پاساژهای چند طبقه شیشه ای باشند. اما آیا این امکان پذیر و قابل قبول خواهد بود؟ در چنین مواقعی است که لازم است به منافع عمومی و ارزشهای فرهنگی بم در طی یک تاریخ 2000 ساله و ماندگاری آن برای آینده بیندیشیم. به این فکر کنیم که بازارهای بم می تواند هزاران گردشگر را به سمت خود بکشاند و آینده زیبایی برای اقتصاد بم نوید دهد
طراحان شهری معتقد به مشارکت مردم در بازسازی شهری می گویند : اگر به مردم درست اطلاع رسانی شود اکثریت آنها دلسوزترین افراد برای منافع و آینده شهر خود خواهند بود

-----------------

عباس دریجانی ، دیپلم و متأهل می باشم. قبل از زلزله پوشاک فروشی شریکی داشتم و اکنون به صورت انفرادی مغازه خرازی زده ام. به دلیل زیاد بودن مغازه پوشاکی و کم شدن خرازی که مشهورترین خرازی متعلق به علی ابوالقاسمی بود که در زلزله فوت کرد. وی همچراغ ما بود و احترام خاصی برایش قائل بودم.بعد از آن کسی مغازه او را راه نینداخت و من تصمیم گرفتم به یاد او مغازه خرازی اگر بتوانم با آن عظمت و بزرگی بزنم هم یاد او زنده باشد و هم به همشهریانم خدمت کنم
قبل از زلزله مغازه پوشاکی ما که شریکی و اجاره ای بود و درآمدش مناسب دو نفر نبود. ولی اکنون مغازه خرازی که مال خودم تنهاست و شاگرد هم برای خودم گرفته ام ، شکرگزار و راضی هستم. در پایان از مسئولان می خواهم که به فکر ما اجاره نشینان مغازه دار هم باشند
مهری جزینی

---------------

عزیزالله دریجانی دارای مدرک دیپلم می باشم. قبل از زلزله پوشاک فروشی داشتم. بعد از زلزله به شغل طلا فروشی روی آوردم. به دلیل زیاد شدن مغازه پوشاکی و استقبال بیش ار حد مردم از خرید طلا چون که بعد از خرابی شهر مردم پول راکد داشتند که دیگر جایی برای خرید خانه و باغ و اینطور چیزها نبود به خرید طلا و ماشین روی آوردند
از شغل خود راضی هستم با اینکه اوایل کار سخت بود. اما فکر می کنم نمی توانم به این شغل ادامه دهم زیرا بعد از اینکه مغازه ها ساخته شوند چون مغازه من در انتهای پاساژ است اگر بافت مغازه ها به صورت قدیم باشد که اکثر طلافروشی ها در یکطرفه بودند و آنوقت من مجبورم باز هم پوشاکی بزنم

----------------

حسین سیدی از اهالی شهرستان بم هستم. قبل از زلزله سنگ فروشی داشتم که حدود 20 سال به این کار مشغول بودم. پس از زلزله به کار مصالح فروشی پرداختم که حدود یک سال است این کار را انجام می دهم. بعد از زلزله و خرابی مغازه هیچ نهادی به ما کمک نکرد و با توجه به ویرانی شهر و ساخت وساز دوباره شهر دیگر نمی شد شغل سنگ فروشی را ادامه داد چون شهر نیازی به این کار نداشت و من با توجه به نیاز شهر به شغل مصالح فروشی پرداختم. با توجه به ساخت دوباره خانه ها فروش خوب است ولی قبل از زلزله در کار سنگ فروشی هم موفق بودم

اتحادیه اصناف
و
بازاریان


گروههای صنفی از زمانهای بسیار قدیم در بازارهای شهر های اسلامی دارای جایگاه بسیار مهمی بوده اند و یکی از مهمترین آنها رسیدگی به مشکلات صنف مربوط به خود بوده است. اما پس از زلزله بسیاری از اصناف از عملکرد صنف خود ناراضی هستند در گفتگو با تعدادی از بازاریان راسته سجادی که هم اکنون در خیابان یکطرفه مستقر هستند. آنها اظهار نموده اند که: «اتحادیه و اداره بازرگانی هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت آنان تاکنون نداشته است.» 49 مصاحبه با کاسبان بازار قدیم انجام شده است نتایج حاصله نشان میدهد که 20 نفر از بازاریان عضو هیچ صنفی نیستند و 15 نفر از آنها بیش از 15 سال سابقه عضویت در صنف را دارند. 21 نفر از این افراد کارکرد صنف خود رامتوسط و ضعیف اعلام کرده اند و تنها دو نفر از آنها اعلام داشته اند که در 2 جلسه پس از زلزله حضور داشتند. از سوی دیگر شهرداری نیزدر حالیکه هیچ برنامه جدی برای سامان دهی آنها ندارد مرتب از آنها می خواهد که مکان کانتینرهای خود را تغییر دهند
در اینجا بخشی از گفتگوی آقای بنی اسدی رئیس مجامع امور صنفی که با نشریه نگین در تاریخ 22 فروردین 1384 انجام داده است می آوریم
* وظایف مجامع امور صنفی چیست؟
در واقع وظایف کلیه اتحادیه های صنفی از طریق مجامع امور صنفی انجام می شود به عبارت دیگر ما به نوعی رابط اتحادیه های مختلف اصناف با بازرگانی هستیم مثلا صدور هر گونه پروانه کسب یا تمدید آن یا سایر موارد کاری مربوط به مشاغل تولیدی و توزیعی از طریق مجامع امور صنفی انجام می شود.
* چه تعداد اتحادیه صنفی در بم وجود دارد و مجامع امور صنفی چگونه تشکیل می شود؟
چهل اتحادیه صنفی در بم وجود دارد و تشکیل مجامع امور صنفی به صورت رأی گیری هر دوسال یک بار انجام می شود بدین ترتیب پنج نفر هیئت رئیسه مجامع امور صنفی از طریق روسای اتحادیه های چهل گانه انتخاب می گردد. افراد انتخاب شده به ترتیب آراء به عنوان رئیس ، نائب رئیس اول ، نائب رئیس دوم ، دبیر ، منشی و خزانه دار خواهند بود
* چه تعداد کسبه از اصناف مختلف پس از زلزله آسیب دیده اند ، میزان خسارت چقدر بوده است؟
میزان خسارت را نمی توان برآورد کرد ما بیش از 750 نفر کاسب را از دست دادیم که 95 درصد وراث آنها پروانه کسب دریافت کرده اند. در بم و بروات قبل از زلزله 4200 واحد صنفی داشتیم که همه تخریب شدند
* تاکنون مجامع امور صنفی چه اقداماتی برای اصناف و بازاریان انجام داده است؟
ما در ابتدای زلزله بدلیل شدت بحران نتوانستیم کاری انجام دهیم بعد از آن 1200 کانتینر به عنوان واحد صنفی موقت به کسبه واگذار گردید. بیش از صد واحد اسکان موقت برای آرایشگاه زنانه و مردانه ، خیاطی زنانه و قنادی های خانگی در نظر گرفتیم
از آنجا که تعداد کانتینرها یک چهارم تعداد مورد نیاز است به هیچ وجه جوابگوی اصناف نمی باشد و موجب نارضایتی افرادی که موفق به دریافت آن نشده اند گردیده که اعتراضاتی نیز در پی داشته است و علی رغم وعده های متعدد مسئولین مبنی بر واگذاری تعداد 1000 دستگاه کانتینر دیگر متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. همچنین وامی معادل یک تا 2 میلیون تومان برای صنوف مختلف با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 24 ماهه تصویب شد که به 95 درصد از کسبه پرداخت شده است اما متأسفانه تعدادی از بانکها مدت بازپرداخت را به 18 ماه کاهش دادند و در موارد بسیاری نیز به دلیل کمبود کانتینر و نبود درآمد برای کسبه این وامها بر بدهی های قبلی کسبه افزوده شده و بیشتر با مشکل روبرو هستند
----------------
رستوران گل گندم پس از زلزله بم کاملاً تخریب شد ، مدیر آن که فرد فعالی است بعد از زلزله مدتی در پارک 22 بهمن در چادر کار می کرد. و بعد هم در کانکس و اکنون در جایگاه قبلی خود یک رستوران جدید ساخته است آقای اکبری می گوید در ساخت وساز هیچ نهادی به ما کمک نکرده است
این رستوران6 کارگر دارد و حقوق ماهیانه آنها بین 150 تا 250 هزار تومان است. شروع کار آن از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر و عصرها هم از ساعت 5 تا حدود 10- 11 شب می باشد. از نظر درآمد در مقایسه با قبل از زلزله تغییری نکرده است و آقای اکبری می گوید شرکتها از ما خرید می کنند و پول نقد نمی دهند فقط فاکتور می دهند و سپس باتاخیر تسویه حساب می کنند و این برای ما مشکل ساز شده است

بم شهر سالم ،خانواده سالم

در ادامه کارگاههای آموزشی ، توسعه اجتماعات محلی درمناطق آسیب دیده اززلزله شهرستان بم ، دفترهماهنگی اجتماعات محلی با حمایت همه جانبه سازمان جهانی بهداشت، درتاریخ پنج شنبه 19/3/84 در مکان کانکسهای آموزشی بهورزان برای 24 نفر ازرابطین بهداشت اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی با عنوان شهر سالم ، خانواده سالم کرد در این کارگاه خانم ها فریماه منتظری و فرنگیس جوانمرد به عنوان تسهیل گر حاضر بودند وهدایت مباحث توسط رویا اخلاص پور وسیامک زند رضوی انجام شد . شایان ذکر است که آقای دکتر عباسی نماینده سازمان جهانی بهداشت نیز از کارگاه بازدید به عمل آوردند
خانواده سالم با درک مفهوم تنظیم خانواده از بعد اجتماعی آغاز می شود وجایگاهی که زن وشوهر هردو درتحقق این پدیده ضروری دارند ، درقدم دوم موضوع خشونت های خانگی مطرح می شود وشواهدی که برای آن درتجربیات شرکت کنندگان وجود دارد و در باره راههای کاهش انوا ع خشونت و راههای عرفی وقانونی آن بحث وتشریک مساعی می شود . در قدم سوم مفهوم جنسیت وتغییرات باورهای فرهنگی آن گفتگومی گردد. به کمک شرکت کنندگان شواهدی که در کاهش ان باور ایجاد شده است وبه خصوص در شرایط پس از زلزله بررسی می شود و آن بخش از موانع حقوقی که این باور را دامن می زند مورد توجه قرارمی گیرد. درنهایت تصویر ایده آل از یک خانواده سالم از بعد اجتماعی به کمک شرکت کنندگان ساخته میشودکه درآن ابعاد زیر مورد توجه قرار می گیرد : نحوه انتخاب همسر ، روابط زنا شویی، بارداری وفاصله گذاری و تعداد فرزندان وکنترل موالید ، رفتاربا فرزند دختر به طوریکه کودکی سالم وپرنشاطی داشته باشد ، رفتا ر با فرزند پسر به طوریکه یک زندگی سالم ورفتاری برابر با خواهران خود داشته با شد
آموزش اعضای خانواده به طوریکه احترام متقابل را حفظ کنند . بدست آوردن توانایی های لازم برای حل مسائل و اهمیت استقلال مالی زن وشوهر وراههای تحقق بخشیدن به آن می تواند به ایجاد یک خانواده سالم منجر شود

مشارکت مردم الزامی است

اخیرا معاون یکی از مؤسسات شهر سازی پاریس به تهران آمده است. این مؤسسه به عنوان مشاور عالی طرح جامع تهران برگزیده شده است. وی مصاحبه ای با روزنامه شرق انجام داده است ، بخشی از این مصاحبه در مورد طراحی بسیاری از شهر های ایران اهمیت دارد. بخشی از این گفتگو را به نقل از شرق بیست و پنج خرداد در زیر می خوانید
فکر می کنید چه محورهایی باید در این طرح مورد تأکید بیشتری قرار بگیرد؟
ببینید بنا بر یک اصل کلی یک طرح جامع هنگامی موفق خواهد بود که مردم و نمایندگان آنها در فرایند تدوین آن مشارکت فعال داشته باشند چرا که این گونه سندها در واقع مربوط به آینده مردم است که باید روی آن کار شود و دقت بیشتری صورت بگیرد
از مشارکتی سخن می گویید که در تهران بی سابقه است ، روند موجود حاکم بر ساختارهای سیاسی و فرهنگی نیز دست کم اجازه تحقق این امر را تا مدت ها نخواهد داد فکر نمی کنید که انتظاراتی از این دست طرح جامع تهران را به یک طرح مترقی اما غیر قابل اجرا تبدیل خواهد کرد؟
منظورتان را متوجه نمی شوم ، مشارکت مردم الزامی است
من هم موافقم اما نگاه شما به ساختار شهری و سیاسی تهران و ایران باشد مشارکت مردم زیر ساخت هایی را نیاز دارد که در ایران وجود ندارد.
بدون مشارکت مردم مطمئن باشید که طرح خوبی نخواهید داشت در ضمن می دانم که فرهنگ حزبی و مشارکتی که در فرانسه وجود دارد در تهران به وجود نیامده اما با این حال باز هم تأکید می کنم برای تدوین یک طرح بزرگ مثل طرح جامع تهران مشارکت مردم و سیاسیون لازم است. بدون آنها هیچ چیزی عملی نخواهد شد
چه راهکاری برای تحقق این امر پیشنهاد می کنید؟
در وهله اول باید مردم را سهیم نمود
هدف قدرتمند کردن شهروندان در برابر مدیران است؟
بله ، ما وقتی از مشارکت مردم سخن می گوییم این نکته را نیز باید بپذیریم که مشارکت یک کار دوطرفه است، فقط مردم نباید حرف زده و اطلاعات بدهند، باید مشاوران و مسئولان نیز موظف به این کار بشوند ، موضوعات شهری مسائلی نیست که همه از آن مطلع باشند بنا براین باید شهروندان را مطلع کرد ضمن اینکه مردم عادی شاید خبر نداشته باشند در خارج چه خدماتی صورت می گیرد که دادن اطلاعاتی از این دست باعث ایجاد مطالبه در نزد آنها می شود
این هم خیلی عالی است اما کدام شهرداری قبول می کند با دادن اطلاعات مطالبات مردم را از خود با لا برده و خود را به دردسر بیندازد ؟
نیاز به فرهنگ دارد که فکر می کنم درحال شکل گیری است ، حتی شهروندان شما هم مثل سابق منفعل نیستند ضمن اینکه نقش خود به عنوان روزنامه نگار را هم فراموش نکنید بخشی از آگاه سازی باید از سوی شما صورت بگیرد. باید به نمایندگان و مدیران کمک کرد که در برابر خواسته های مردم عقب نشینی کنند، می دانید که واقعیت همیشه از تضاد حاصل می شود.....من فکر می کنم که شهرسازی موضوعی تخصصی است که باید حرفه ای ها در آن دخالت کنند به عبارتی به بهانه مشارکت نباید کارهای تخصصی را واگذار کرد اما نقش مردم و نمایندگان آنها نیز نباید فراموش شود


خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615___ 2222130 .0344

پست الکترونیک
Srazavi@mail.uk.ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت

هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter has been financed by W.H.O

NEWS LETTER OF BAM
0 Comments:

Post a Comment

<< Home