Wednesday, May 11, 2005

NEWS LETTER OF BAM 23

بنی آدم اعضای یکدیگرند
شماره 23، چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1384

در این شماره می خوانید
صدای قربانیان: گزارشی از معلولین ضایعه نخاعی
چگونه می توان یک اجتماع محلی را
اردوگاه معصومیه
وووو

دانشگاه
و
همکاری فعال با سازمان های داخلی و بین المللی


سرمقاله

روز جمعه نهم اردیبهشت ماه ، در محدوده ای از شهر بم که توسط یونیسف و شهرداری بم بعنوان «شهر دوستدار کودکـ» اعلام شده است ، شهروندان شاهد یک فعالیت مشارکتی بودند . 116 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان که به کوشش کانون گردشگری دانشجویی امور فرهنگی دانشگاه سازمان دهی و تجهیز شده بودند ، با همکاری ستاد شهر سالم بم ، شهرداری بم و دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم با هدایت کارشناسان بهداشت محیط شهر بم مشغول جمع آوری زباله در کوچه ها و خیابان های این محدوده شدند. کودکان ، نوجوانان و جوانان محدوده مذکور کنجکاو بودند که در آن نیم روز گرم روز جمعه این دختران و پسران در گروههای 15 – 20 نفره در محله آنان با چه انگیزه ای زباله های آنان را جمع می کنند؟ مگر نه این است که شهرداری مسئول انجام این امور است؟
در همین روز و هم زمان تعدادی از دختران داوطلب ، مشغول فهرست برداری از مکان های مسکونی این محدوده بودند ، این فهرست برداری به منظور انجام پیمایشی است که هدف آن اندازه گیری وضعیت « سرمایه اجتماعی » موجود به عنوان پیش شرط مشارکت گسترده شهروندان است. مشارکت کلیدی ترین مفهوم در برپایی « شهر دوستدار کودک » است و تقویت آن در این محدوده بخشی از تفاهم نامه ای است که شهرداری بم با یونیسف و طرح عمران ملل متحد به امضاء رسانده است و شهرداری آن را تعهد کرده است.
در ادامه این فرایند ، سه دانشجوی رشته پژوهشگری دوره کارشناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان به همراهی 12 نفر از تسهیل گران دفتر هماهنگی اجتماعات محلی داوطلب شدند که « کار تحقیقی » خود را در سه محله از این محدوده به انجام برسانند و شهرداری بم پذیرفت که امکان حضور دانشجویان و هزینه های انجام پژوهش های مذکور را بر عهده گیرند.حاصل آن اسنادی خواهد شد که بر پایه آن ، متناسب با سطح « سرمایه اجتماعی » موجود ، ساکنان در قالب اجتماعات محله ای گرد هم خواهند آمد و از همین ابتدا در فرایند شکل گیری پروژه های شهر دوستدار کودک شرکت خواهند کرد.
مجموعه فعالیت های روز جمعه توسط شهر دار شهر بم ، مسئول دفتر شهر سالم و هماهنگ کننده عملیات انسان دوستانه سازمان جهانی بهداشت در بم پایش شد. این فعالیت می تواند عرصه تازه ای را در امر فعالیت های مشارکتی بین بخشی فراهم آورد. از یک طرف دانشگاه برای تربیت پژوهشگران حرفه ای نیازمند به همکاری سازمان های اجرایی است ، تربیت پژوهشگر جامعه شناس در محدوده گلخانه دانشگاه غیر ممکن است ، از طرف دیگر سازمان های اجرایی نیازمند دریافت خدمات پژوهشی کاربردی هستند که متکی بر نظریه های مدرن و مجهز به دانش روش شناسی روز از آن جمله ارزیابی سریع مشارکتی پی ار ای
باشد و در این میان سازمان های بین المللی نیز دارای اعتبارات و تجربیات مفید در عرصه های فوق از سراسر جهان هستند مرتبط کردن این سه نقطه که پس از فاجعه بم در استان کرمان فراهم شده است ، می تواند در پیش برد دانش جامعه شناسی کاربردی و تربیت پژوهشگران توانا مفید و موثر باشد. آنچه در این عرصه اهمیت دارد شفاف بودن و عملیاتی کردن این ارتباط سه وجهی است.
این امر بویژه در عرصه توسعه اجتماع مدار و توسعه اجتماعات محله ای و محلی که پایه هر نوع مشارکت واقعی شهروندان است از اهمیت بالایی برخوردار است که در این شماره به جنبه هایی از آن پرداخته می شود.
در این خبرنامه ، شهر دوستدار کودک معرفی خواهد شد و سپس گزارشی از فراخوان دانشجویان دانشگاه خواهد آمد ، در ادامه دستور العمل برگزاری کارگاههای آموزشی توسعه اجتماعات در مناطق آسیب دیده از زلزله شهرستان بم که سازمان بهداشت امکان برگزاری چهارده مورد آن را تاکنون فراهم کرده است را خواهید خواند. در حالی که نیاز آن در شهر بم و بروات و در کل استان بسیار بیشتر از آن است.
با این امید که سایر سازمان های بین المللی علاقه مند به توسعه اجتماعات محلی و « توسعه اجتماع مدار » با پیوستن به این فرایند در امر توانا سازی هر چه بیشتر شهروندان مشارکت نمایند.

بم شهر دوستدار کودک

صندوق بین المللی کودکان ، یونیسف ، سال گذشته اعلام کرد که بخشی از شهر بم به عنوان شهر دوستدار کودک طراحی شهری خواهد شد و مکان های مناسب در آن احداث خواهد گردید. بم اولین شهر ایران و از معدود شهرهای قاره آسیا ست که برای این طرح انتخاب شده است. اما مفهوم شهر دوستدار کودک چیست و از شهر ی با این عنوان چه انتظاراتی وجود دارد ؟ به لحاظ جهانی شهر دوستدار کودک شهری است که تمام ساختارهای محلی برای دستیابی به حقوق کودکان و نوجوانان در آن خوبی هماهنگ شده است.
شهر دوستدار کودک ، شهری است که حضور و مشارکت فعال کودکان و نوجوانان در فرایند های برنامه ریزی و اجرا در سطح خانواده و اجتماع محلی تضمین شده است و ملزومات پایه این مشارکت از جمله خدمات بهداشتی ، آموزشی و .. فراهم شده است و کودکان در مقابل انواع رفتارها ی بهره کشانه و خلاف کارانه محافظت می شونددر شهر دوستدار کودک فضای شهری ، مکان های عمومی ، خیابان ها و معابر به گونه ای طراحی شده است که به لحاظ کمی و کیفی ضمن برآورده کردن نیازهای کودکان کاملاً امن بوده و برای عبور و مرور مسیرهای سبز در آن پیش بینی شده است.
شهر دوستدار کودک باید در مقابل انواع آلودگی های زیست محیطی محافظت شود و مهمتر آنکه شهر دوستدار کودک شهری است که رویدادها و مراسم مورد علاقه کودکان و نوجوانان توسط خودشان برگزار می شود و برابری همه کودکان به عنوان شهروند برای دسترسی به تمامی خدمات تضمین می شود همچنین در این شهر بایستی برابری حقوق کودکان صرف نظر از سن ، جنس ، سطح درآمد خانواده ، نژاد ، ملیت ، قومیت ، مذهب ، منشأ فرهنگی و سبک زندگی ، توانایی یا ناتوانی جسمی تضمین شود.

نقل به معنی از سایت شهر دوستدار کودکدر اینترنت CHILD FRIENDLY CITY

صدای قربانیان
در کنار هم بودن رنج ما را کاهش می دهد


زلزله پنجم دی ماه 1382 بم ، 250 نفر ضایعه نخاعی بر جای گذاشت که بین 50 – 30 نفر از آنها در نقاهتگاه امام رضا به سر می برند و حدود 25 نفر نیز در مرکزی در شهر کرمان بطور شبانه روزی نگهداری می شوند و از امکانات پزشکی و پرستاری این مراکز استفاده می کنند.
در نقاهتگاه امام رضا که یک مرکز نگهداری معلولین ضایعه نخاعی است به هر دو نفر یک کانکس داده می شود به همراه پرستاری که همیشه در کنار آنهاست و پزشکی که روزانه از آنها عیادت می کند. اما این افراد مشکلاتی دارند.
نرگس حدیدی پرستار این نقاهتگاه می گوید: « کسانی که به عنوان ضایعه نخاعی به اینجا آمده ا ند رفتارشان با ما خوب است ولی اکثر آنها با خانواده هایشان مشکل دارند. چون که عده ای هستند که تازه اول ازدواجشان بوده که فلج شده اند و همسران آنها نمی توانند وضعیت جدید را بپذیرند و درخواست طلاق داده اند. همچنین اکثر آنها از نظر مالی مشکل دارند و این باعث ناراحتی خانواده هایشان شده یا اینکه خانواده نمی تواند محیط مناسب برای رفت و آمد آنها به منزل با ویلچر را فراهم کند». بیکاری یکی دیگر از مشکلات این افراد است. آنها شغل خود را از دست داده اند و توانایی انجام آن را ندارند. آقای گ . الف از جمله این افراد است که قبلاً راننده تاکسی بوده و الان قادر به انجام این کار نیست. همچنین آقای الف .ب که کابینت ساز بوده و الان بیکار است و مشکل مالی دارد و م. ب که تنها 21 سال دارد و به همراه همسرش در این نقاهتگاه زندگی می کند بیکار است و مشکل مالی دارد. کسانی هم هستند که مشکلاتشان فراتر از اینهاست. خانم ع . ج که 50 ساله است از ناحیه گردن قطع نخاع شده و قادر به تکلم نیست. او قبل از زلزله کارمند بهداشت بوده و همسرش او را به نقاهتگاه آورده است. اما تعداد زیادی از آنها نیز هنوز قادر به ادامه کار قبلی هستند. از جمله محمد معظمی نایب رئیس انجمن معلولین، که قبل از زلزله معلم بوده و در حال حاضر هفته ای دو روز به تدریس می پردازد. و سعید کمالی که در تهران آموزش تعمیر ویلچر را گذرانده و به این کار مشغول است.
کسانی که در نقاهتگاه زندگی می کنند از وضعیت زندگی خود در آنجا راضی هستند.
محمد معظمی می گوید روزهای اول پذیرش این واقعیت برایم سخت بود. با توجه به اینکه همسرم را از دست داده بودم از نظر روحی دچار مشکل بودم ولی کم کم با وضعیت خود کنار آمدم. در اینجا هر کس خودش کارهای شخصی اش را انجام می دهد.
م . ب می گوید من تا حدودی با وضعیت خود کنار آمده ام و خدا را شکر که همسرم در کنارم است و به من کمک می کند. در اینجا یک کانکس داریم و از نظر بهداشتی همه چیز رعایت می شود.
سعید کمالی نیز می گوید: ما در اینجا کانکس داریم و تمام مسائل بهداشتی رعایت می شود. تنها مشکل ما زمانی است که از اینجا می رویم و با کمبود امکانات پزشکی مواجه می شویم.
نرگس حدیدی نیز کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی برای کسانی که زخم بستر یا عفونت کلیوی دارند را از دیگر مشکلات می داند.
البته مشکلات دیگری هم وجود دارد از جمله پرداخت نکردن به موقع مستمری بهزیستی به این افراد و همچنین عده ای که قبلاً مستأجر بوده اند و الان جا و مکانی برای زندگی با افراد خانواده را ندارند.
محمد معظمی می گوید: معلولین ضایعه نخاعی در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرده اند که برای آنها شهرکی ساخته شود تا همگی در کنار هم زندگی کنند و به گفته سعید کمالی با دیدن کسانی که مانند خودشان هستند راحت تر می توانند زندگی کنند. معظمی می گوید: اکثر معلولین فاقد زمین و درآمد می باشند و 95 درصد آنها فاقد شغل هستند.
اما در این میان تعداد بسیار زیادی از معلولین ضایعه نخاعی در منازل توسط افراد خانواده نگهداری می شوند اما آنها نیز با مشکلاتی مواجه هستند و اکثر آنها از اینکه زندگی را برای سایر افراد خانواده مشکل کرده اند و شغلی هم ندارند ناراحت هستند. آنها از بسیاری از وسایل اولیه زندگی مانند ماشین لباسشویی و جارو برقی که تا حدی زندگی برای آنان را آسانتر می کند محرومند.
پرستاری از عده ای از آنها را همسرانشان انجام می دهند و کلیه کارهای آنها توسط همسرانشان انجام می شود. از آن جمله آقای الف . ب است که تمام کارهای شخصی اش را همسرش انجام می دهد و تنها راه درآمد آنها از طریق مستمری بهزیستی است. او سه فرزند داشته که هر سه را در زلزله از دست داده است.
خانم م . د که 25 سال دارد می گوید یک دختر شش ساله داشتم که در زلزله او را از دست دادم و الان با همسرم و پسر 15 ساله اش که او نیز نیمی از بدنش فلج است زندگی می کنم و تمام کارهای شخصی ام را همسرم انجام می دهد. خدا را شکر می کنم که لااقل همسرم سالم است و می توانم به او تکیه کنم.
اما عده ای هم هستند که همسرانشان را از دست داده اند و با فرزندان یا پدر و مادر خود زندگی می کنند و آنها نیز مشکلات خود را دارند.
خانم ف . ع که با دختر 11 ساله اش زندگی می کند تمام کارهایش را دخترش انجام می دهد. او می گوید دخترم تمام وسایل پخت و پز را آماده کرده و در کنار اجاق گاز قرار می دهد و من می توانم غذا درست کنم. او از اینکه دختر ش هم درس می خواند و هم تمام کارهای منزل را انجام میدهد ناراحت است و به این فکر افتاد که حداقل لباسهایش را خودش بشوید تا از زحمت دخترش کم کند ولی پس از انجام این کار به شدت احساس ناراحتی و درد کرد و مجبور شد دو روز تمام در رختخواب بماند تا حالش بهتر شود.
خانم ع . د نیز با پسر 15 ساله اش زندگی می کند و کلیه کارهایش را پسرش انجام می دهد . او دو پسر دیگرش را در زلزله از دست داده و همسرش نیز قبل از زلزله فوت کرده است. او دو دختر هم دارد که هر دو ازدواج کرده اند و یکی از آنها ساکن بم است اما هیچ کس به اندازه پسرش به او کمک و رسیدگی نمی کند.
آقای ح . د که در زلزله همسر و فرزندانش را از دست داده در حال حاضر با پدر و مادرش که مسن هم هستند زندگی می کند. او می گوید که تمام کارهای شخصی ام را مادر پیرم انجام می دهد گاهی اوقات خواهرزاده ام به او کمک می کند. من پدر و مادرم را به زحمت انداخته ام و زندگی را برایشان سخت کرده ام.
اما کسانی هستند که با تلاش و امید سعی کرده اند از مشکلات خود کم کرده از سایر اعضای خانواده هم مراقبت کنند. خانم خ . غ که در اثر زلزله دچار ضایعه نخاعی شده است می گوید: دو ماه پس از زلزله همسرم تصادف کرد کم کم پایش سیاه شد و الان با عصا راه می رود. بخاطر ورزشها و آموزشهایی که در نقاهتگاه یاد گرفته ام با اینکه روی ویلچر هستم اما تمام کارهایم را خودم انجام می دهم و خدا را شکر می کنم که توانایی مراقبت از همسر و پسرم را دارم.
گذشته از تمام مشکلاتی که مطرح شد مشکلات روحی معلولین ضایعه نخاعی را هم باید در نظر گرفت که به گفته نرگس حدیدی اکثر این افراد مشکلات روحی دارند که از جمله آثار آن خارج نشدن از منزل و صحبت نکردن با سایر افراد است.
گروه گزارش : نفیسه گیلانی ، فیروزه کریمی افشار ، اشرف و زینب جزینی زاد ه ، نرگس حسین زاده ، زهرا باران زاده

انجمن معلولین ضایعه نخاعی شهر بم از تاریخ 16/9/82 فعال شده است، اهداف این انجمن عبارتند از
یک- تلاش در جهت پیشرفت امر مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی به گونه ای که افراد استفاده کننده از صندلی چرخ دار قادر به استفاده از کلیه امکانات موجود گردند. دو- تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی اعضای انجمن سه- تلاش در جهت ایجاد زمینه های اشتغال زایی برای اعضاء چهار- بهبود در جهت سطح کیفی و کمی وضعیت جسمی افراد مبتلا به ضایعات نخاعی پنج – برگزاری جلسات آموزشی و سخنرانی برای افراد و خانواده های آنان شش- همکاری با ارگانهای ذیربط در جهت ارتقاء سطح فرهنگ اعضاء هفت- جلب مشارکت های مردمی از طریق شناساندن مشکلات افراد مبتلا به ضایعه نخاعی.
شماره حساب انجمن 6411 نزد بانک ملی مرکزی شهرستان بم می باشد.
ضمناً انجمن عضو افتخاری می پذیرد.

چگونه می توان یک اجتماع محلی را توسعه داد
درسهایی از شهر سالم


سال گذشته سازمان بهداشت جهانی با تشکیل ستاد شهر سالم بم ، برنامه ای را برای پیشبرد اهداف شهر سالم طراحی نمود. یکی از این برنامه ها ، آموزش اجتماعات محلی برای توانمند سازی در جهت یافتن مسائل و فعالیت گروهی برای حل مشکلات بوده است. بنابراین راهنمایی برای برگزار ی کارگاههای آموزشی توسط دفتر هماهنگی اجتماعات محلی تدوین شد که در آن بطور خلاصه اهداف ، تعاریف و روشهای برگزاری و آموزش های مورد نیاز در آن شرح داده شده است.
اهدافی که کارگاه آموزشی توسعه اجتماعات محلی و محله ای دنبال می کند عبارت است از:
یک- ایجاد چشم اندازی از توسعه اجتماع مدار
دو- آموزش روشهای برگزاری کارگاه های مسئله یابی
سه- آموزش روش های حل مسئله و مدیریت بحران
چهار- آموزش مقدماتی و آشنایی با پروژه
پنج - آموزش های مقدماتی روش های پیگیری پروژه
بر طبق این ایده یک اجتماع اینگونه معرفی می شود
مجموعه ای از افراد است که مایلند و می دانند که در برخی عرصه ها فقط می توان به طور دسته جمعی موفق شد به عوض آنکه به دنبال رسیدن به موقعیتی بطور انفرادی باشند.
این اجتماعات می تواند در یک محدوده جغرافیایی (محله یا روستا) باشد یا گروهی از افراد باشد که منافع مشترکی دارند مانند: باغداران ، بیکاران ، گروههای هنری، ورزشی و و و و
یکی از اهداف کارگاه توسعه اجتماع مدار است. منظور از توسعه اجتماع مدار تحول همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی، زیست محیطی و فرهنگی است که از طریق اقدامات دسته جمعی اعضاء یک اجتماع بر پایه یک مجموعه از پروژه های معین حاصل می شود ، در توسعه اجتماع مدار فرایند انجام فعالیت ها و راههای رسیدن به اهداف به اندازه نتایج و موفقیت ها اهمیت دارد. برای رسیدن به یک توسعه اجتماع مدار نیاز به افرادی داریم که بتوانند در کنار مردم قرار بگیرند و به عنوان آسان کننده و سرعت دهنده به کار عمل کنند. این افراد «تسهیل گر» یا «رابط» نامیده می شوند و وظایف آنها عبارت است از:
الف - ایجاد زمینه حمایت از توسعه اجتماع مدار در اجتماع مذکور
ب - ایجاد ارتباط مناسب با دیگران
ج - انجام کارهای میدانی و تدارکاتی
د- پیگیری درخواست ها در ادارات و سازمان های گوناگون
چگونه یک رابط یا تسهیل گر محله ای یا محلی موفق می شود او باید
یک- اجتماع مورد نظر را خوب بشناسد و بفهمد
دو- از آنچه در گذشته انجام شده و شکست خورده است بیاموزد.
سه- از تجربیات سایر اجتماعات بیاموزد.
چهار- تمام ظرفیت ها ، توانایی ها ، مهارت ها و امکانات اجتماع مذکور را در نظر بگیرد. کمبودها ، کاستی ها و ناتوانایی های اجتماع مذکور را فراموش نکند.
یک «توسعه اجتماع مدار » برای موفق شدن باید اصولی را مورد توجه قرار دهد که بدون آنها امکان موفقیت تقریباً وجود ندارد این اصول عبارتند از
الف- جلب مشارکت اکثریت اعضاء اجتماع محلی یا محله ای
ب- انجام فرایند مسئله یابی و حرکت بر پایه ظرفیت های اجتماع مذکور
ج- طراحی یک پروژه قابل دسترس بر پایه مسئله یابی فوق
ه- جلب مشارکت تعداد زیادی از اعضاء برای اجرای پروژه مذکور
و- ارائه گزارش از پیشرفت پروژه در هر محله به مجمع عمومی اجتماع مذکور
ز- ارزیابی فعالیت های انجام شده در هر مرحله
ح- معرفی پروژه به ادارات ، سازمان های گوناگون برای جلب حمایت
برای اینکه بتوانیم به چنین اهدافی دست یابیم ضرورت دارد که تسهیل گران و رابطین آموزش ببینند این آموزشها به آنها توانایی برگزاری جلسات مسئله یابی ، توانایی مدیریت فرایندهای حل مسئله و تهیه صورت جلسه از نشست ها می بخشد و در نهایت کمک می کند که آنها بتوانند پروژه ها و برنامه های ساده ای را با همکاری اجتماع محلی خود تعریف کرده و برای اجرا معرفی کنند.


پروژه توانمندسازی توسط سازمانهای غیردولتی در بروات اجرا می شود

در تاریخ 8 اردیبهشت ، در محله کرمعلی خانه ، مسجد فاطمیه با حضور 18 نفر از اهالی جلسه ای به منظور اطلاع رسانی به مردم در مورد «پروژه توانمند سازی » برگزار گردید . این پروژه قرار است توسط سازمان غیر دولتی همیاران غدا وبا همکاری دفتر عمران سازمان ملل در بروات اجرا شود . هماهنگی پروژه در بروات بر عهده خانم پگاه سوهانی و آقای وحید زاده است . بر مبنای این برنامه قرار است که بروات به محلات کوچکتر ی تقسیم شود که در حال حاضر در دو محله باغ مندرک و کرمعلی خانه اطلاع رسانی شده است . به نظر می رسد اطلاع رسانی در مورد طرح به خوبی صورت نگرفته است . در جریان جلسه مذکور درباره طرح اصلاح باغات که توسط طرح عمران ملل متحد (یو ان دی پی)اجرا می شود توضیح داده شد. قبلاً مقامات محلی در جریان این طرح قرار گرفته اند و آمادگی خود را برای همکاری اعلام نموده اند.

ثریا خورشیدی و صوفیا کرم نژاد

گزارشی از کارگاههای آموزش اجتماعات محلی

کارگاه آموزشی بروات شمالی

این کارگاه در تاریخ 7/2/84 با حضور 15 نفر از کشاورزان در مسجد اکبر آباد بروات شمالی برگزار گردید. لازم به ذکر است که 40 نفر برای شرکت در این کارگاه دعوت شده بودند که به دلیل هوای به شدت طوفانی همه این افراد نتوانستند در کارگاه شرکت کنند. در این جلسه کشاورزان به بحث پیرامون مسائل و مشکلات خود پرداختند. این مسائل را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد: گروه اول مشکلات خاص کشاورزان که تنها این قشر با آن سر و کار دارند. گروه دوم: مشکلات عمده مردم که به همه مردم مرتبط است.
مشکلات خاص کشاورزان که مطرح شد عبارتند از:
الف- مرمت قنوات که تا حدودی انجام شده است ولی آب آن به دلیل ساخت مهمان شهرها همچنان غیر قابل خوردن است.
ب- بیمه خشکسالی که در این زمینه به طور عادلانه برخورد نشده است.
ج- وام حصارکشی باغها و گرده افشانی به کسانی که مستحق این وام بوده اند پرداخت نشده است.
د- عدم وجود مرکز تحقیقاتی که در انعکاس مشکلات کشاورزان موثر باشد.
ه- عدم سامان دهی کشاورزان و وجود تشکل های مردمی که در حل مشکلات به کشاورزان کمک نماید.
اما مشکلاتی که عمده مردم با آن درگیر هستند عبارتند از:
و- مشکلات قشر جوان شامل بیکاری ، نداشتن مراکز فرهنگی تفریحی و ورزشی ، روی آوردن آنها به اعتیاد.
ز- مشکلات بهداشتی: وجود گردو خاک زیاد در کوچه و خیابان ها ، عدم رعایت نظافت و بهداشت محیط ، عدم اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی.
ح- مشکلاتی که مردم در مورد ساخت و ساز و دریافت وام حصار کشی منازل دارند.
ط- عدم رسیدگی به وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست.
ی- مشکلات درمانی شامل کمبود پزشک ، نبودن داروخانه در بروات.
ک- خانواده های پرجمعیتی که با سختی و مشکلات فراوان در یک اسکان موقت زندگی می کنند.
ل- نداشتن پمپ بنزین
م- نبود روشنایی معابر در مکانهای پر رفت و آمد
ن- نداشتن امنیت و کافی نبودن یک پاسگاه نیروی انتظامی در بروات
ق- سرویسهای بهداشتی که نیمه تمام رها شده اند و عده ای از مردم سرویس بهداشتی ندارند.
تسهیل گران این کارگاه طاهره عسکری و مهین تاج آبادی بودند.کارگاه آموزشی بروات محله کرمعلی خانه

این کارگاه آموزشی در تاریخ 6/2/84 با حضور 30 نفر از زنان در مسجد فاطمیه محله کرمعلی خانه برگزار شد.
در ابتدای جلسه از زنان خواسته شد تا مسائل و مشکلات خود را بیان کرده و سپس در مورد آن به بحث و گفتگو بپردازند.
مهمترین مشکلاتی که مطرح شد عبارتند از:
یک- نبودن امنیت برای همه مردم بخصوص باغداران که به تنهایی نمی توانند برای گرده افشانی یا آبیاری به باغهای خود بروند.
دو- نداشتن پاسگاه سیار در تمامی نقاط شهر
سه- مشکلات جوانان از جمله بیکاری ، نداشتن مکانهای تفریحی و ورزشی ، دور بودن دبیرستان دخترانه از محله
چهار- نداشتن حصار خانه
پنج- کمبود سرویسهای بهداشتی و نیمه تمام ماندن تعدادی از آنها
شش- رسیدگی به وضعیت زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند.
هفت- قطع بودن تلفنها
هشت- عدم دریافت وام خشکسالی ، وام بلاعوض و وام حصارکشی
نه- عدم رسیدگی به مشکلات جوانانی که تازه ازدواج کرده اند و دفترچه امدادی و همچنین کانکس دریافت نکرده اند.
ده- مشکلات مردم در رابطه با ساخت و ساز اسکان دائم از جمله کسانی که زمین دارند اما سند آب و برق ندارند.
یازده- مشکل روشنایی معابر و مکانهای پر تردد
این دومین کارگاهی است که در بروات جنوبی برگزار می شود ، به نظر می رسد که در طی سال گذشته ، بسیاری از مشکلات مردمان بروات جنوبی همچنان باقی مانده است ، با آنکه در جلسات متعدد آنها مشکلات خود را بیان نموده اند.
لازم به ذکر است تسهیل گری این کارگاه برعهده خانم ها صوفیا کرم نژاد، ثریا خورشیدی و عصمت پاپلی بود.


دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و پاکسازی شهر بم

روز جمعه 9/2/84 ، به دعوت کانون گردشگری امور فرهنگی ، بیش از صد نفر دانشجو ( دختر و پسر از رشته های گوناگون) با امکانات لازم برای جمع آوری زباله و با هدف آموزش مفهوم شهر سالم و مفهوم مسئولیت شهروندی و مشارکت به کودکان و نوجوانان به شهر بم عزیمت کردند. در ابتدا و در محل ورودی ارگ بم دکتر البشیر سلام نماینده سازمان جهانی بهداشت در بم به دانشجویان خوشامد گفت سپس گروههای پانزده الی بیست نفره دانشجویان را که از قبل توسط خودشان سازماندهی شده بودند در محله های محدوده شهر دوستدار کودک بر اساس نقشه از قبل طراحی شده فعالیت خود را شروع کردند و کار آغاز شد و تا ساعت دو بعداز ظهر ادامه یافت. در این برنامه کارشناسان بهداشت محیط شهر بم نیز دانشجویان را همراهی کردند. سپس دانشجویان و کارشناسان که مهمان شهرداری بودند به پارک زیبای روبروی ارگ هدایت شدند و ناهار صرف کردند. در ادامه با هماهنگی شهرداری و پایگاه میراث فرهنگی دانشجویان توانستند از ارگ بم و عملیات بازسازی آن بازدید کنند و ساعت 6 عصر عازم کرمان شدند.
یکی از سازمان دهندگان این برنامه دختر جوان دانشجویی است که از صبح روز جمعه 5 دی ماه 1382 ، به مدت سه روز با اولین پروازهای چرخ بالهای امداد به بم آمده و همراه با یک گروه از کوهنوردان داوطلب در امداد و نجات آن روزهای سخت مشارکت فعال داشته است. در آن روزها دانشگاه برای مواجهه با شرایط فاقد هر نوع برنامه ، امکانات و آمادگی بود. اما این بار دانشجویانی سازمان یافته و با ابزار و وسایل کافی نه برای نجات بلکه برای آموزش دانش مشارکت و شهروندی با امکانات دانشگاه به بم آمده بودند. باید این امر را به فال نیک گرفت.
رحمت الله دریجانی - ثریا خورشیدی

فراخوان مشارکت دانشجویان در امر جمع آوری زباله و پاک سازی محیط شهر بم

محدوده ای که شما دانشجوی گرامی در آن به جمع آوری زباله و پاک سازی محیط زیست مشغول هستید منطقه ای است که قرار است بخش هایی از آن توسط یونیسف به عنوان شهر دوستدار کودک طراحی و به کمک طرح عمران سازمان ملل متحد اجرا شود.
شهر دوستدار کودک متکی بر سه اصل اساسی است:
یک- همه امکانات عمومی و کاربری واحدهای شهری در جهت حمایت از حقوق کودکان است.
دو- مشارکت شهروندان ، کودکان ، نوجوانان و جوانان در حفظ محیط زیست شهری در اولویت اول است.
سه- شهر بر پایه تصمیم گیری و برنامه ریزی در قالب اجتماعات محله ای و محلی شکل می گیرد.
بر پایه آنچه در بالا آمده است از شما در خواست می شود به موارد زیر توجه فرمایید
اول- حضور شما در این محدوده پیام آور مشارکت جوانان داوطلب در حفظ و نگهداری محیط زیست شهری است. بنابراین با درخواست یاری از شهروندان ساکن محل و گفت و شنود با آنان بکوشید ایده های اصلی شهر دوستدار کودک را در عمل به آنان آموزش دهید. دوم- با تقسیم کار در میان اعضای گروه خود نشان دهید که فعالیت جمعی و مشارکت چگونه می تواند مفید و موثر باشد.
اداره کل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر -کانون گردشگری دانشگاه شهید باهنر کرمان
ستاد شهر سالم شهرستان بم - شهرداری بم
دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم

ساکنان اردوگاه معصومیه نگران
شیوع بیماریها در تابستان هستند

گزارشی از کارگاه اجتماع محلی در اردوگاه معصومیه
در تاریخ 29/1/84 در محل نمازخانه اردوگاه با حضور 21 نفر از بانوان ساکن اردوگاه کارگاه آموزش اجتماعات محلی برگزار شد. در این کارگاه ساکنان اردوگاه یکی از ممهمترین مشکلات خود را به ویژه به لحاظ وضعیت بهداشتی اردوگاه ، نداشتن چاه فاضلاب ذکر کردند. به نظر می رسد با فرا رسیدن فصل تابستان نگرانی از شیوع بیماری وجود دارد که نیازمند رسیدگی مسئولین می باشد.
شرکت کنندگان در کارگاه همچنین علاقمند بودند تا مسئولین اردوگاه نیز در این جلسات شرکت کنند تا بتوانند با کمک یکدیگر راه حلی برای بهبود وضعیت اردوگاه پیدا نمایند. تسهیل گران این کارگاه مهری جزینی زاده ، معصومه جزینی زاده و کبری جزینی زاده بودند. استقبال خوب اهالی نشانگر اهمیت آنها به مسائل شهر و محیط زندگی شان می باشد.

کارگاه رابطین بهداشت پایان یافت
کارگاه چهار روزه رابطین بهداشت با حضور جمعی از رابطین بهداشت و اساتید آنها در تاریخ 11/2/84 در منطقه سید طاهر الدین مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 برگزار شد.
این کارگاه در تاریخ 11/2/84 شروع و در تاریخ 14/2/84 پایان یافت و در این کارگاه خانم رستمی و خانم حیدر آبادی به عنوان مدرس بهداشت محیط و بیماری ها و همچنین آقای دکتر باقری به عنوان مدرس بهداشت روان حضور داشتند و ضمناً در طی این جلسات بازرسان ایرانی و خارجی از بهداشت جهانی برای بررسی نحوه تدریس این اساتید نظارت داشتند و همچنین این کارگاه ها در چند منطقه دیگر شهر برگزار شد.
مهین تاج آبادی

شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 ------- 2222130 - 0344
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
http:// Akhbar-Bam.blogspot. Com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: چاپخانه گلبهار


NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home