Tuesday, April 12, 2005

NEWS LETTER OF BAM 21

بنی ادم اعضای یکدیگرند
شماره 21، چهارشنبه 22 فروردین ماه 1384
سخن مدیر مسئول
بم و دانش جامعه شناسی

در این شماره ،خلاصه گزارشی از سمینار بم یک سال پس از فاجعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد ، آمده است . با توجه به آن گزارش و به شهادت مندرجات 21 شماره خبرنامه شهروندان و مشارکت می توان ادعا کرد که این اولین بار است که در کشور ما دانش جامعه شناسی به عنوان یک علم، به طور گسترده در فرآیند شناخت و اثر گذاری بر تغییرات اجتماعی و در مقیاس یک منطقه وارد شده است . این امر به خودی خود شاید قابل توجه به نظر آید اما هنوز در نقطه آ غاز ایستاده ایم و برای آن می توان دلایل زیر را مطرح نمود- دانش جامعه شناسی با اینکه درایران، عمری چهل و چند سال دارد و تاکنون چهار نسل تربیت شده اند، اما هنوز جامعه شناس بسیار کم داریم و یا به قول بزرگی در بهترین حالت جامعه شناسی دان تربیت می کنیم. این امر به درجاتی بازتاب دو واقعیت است . از یک طرف در کشور ما و در طول چهار دهه به مدد در آمدهای نفتی برنامه ریزی می توانسته است فاقد پایه پژوهشی باشد که پیامد آن آزمون و خطاهایی است که هریک به قیمت زندگی جمعیت های بزرگ و صرف هزینه های گزاف تمام شده است و از آنجا که در سنت «آزمون و خطا» ارزیابی و مکتوب کردن نتایج جایی ندارد، در هر دوره مجددا همان آزمون و خطاها تکرار شده است مثال های متعددی در شماره های قبل ذکر شده است. از طرف دیگر به دلیل کمبود فضای پژوهش علمی برای جامعه شناسان ، آموزش و پژوهش های کاربردی در سنت آموزش ما جایی ندارد . این وضعیت به سادگی دگرگون نمی شود، شاید اولین قدمها در بم آغاز شده است.
- دانش جامعه شناسی مانند سایر علوم باید رمز زدایی شود ،رمز آلود کردن علم برای قرنها معمول بوده است تا علم از دسترس «عموم» دور بماند و صاحب آن علم دکانداری کند اما امروز علمی موفق تر است که به مدد پیشرفت وسایل ارتباط جمعی ،هرچه بیشتر عمومی و کاربردی شود و نتایج آن مور استفاده فوری قرارگیرد ،نمونه آن دانش بهداشت و تغذیه است که در بسته های غذایی یونیسف در مدارس مناطق آسیب دیده بم به دانش آموزان داده می شود و خود را نشان می دهد.
کوشش گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران ،دفتر هماهنگی اجتماعات محلی و دست اندرکاران خبرنامه شهروندان و مشارکت پس از زلزله این بوده است که مفهوم مشارکت از منظر جامعه شناسی در ابعاد گوناگون آن معرفی و کاربردی شود. در این فرایند حمایت تمامی خوانندگان خبرنامه به اشکال گوناگون موثر بوده است . برای برداشتن گام های بلند تر در عمومی سازی و کاربردی کردن دانش جامعه شناسی از شما خوانندگان گرامی درخواست کمک داریم:
یک- برای خبرنامه مطلب تهیه کنید شرح دقیق و روشن وضعیت موجود به گسترش جامعه شناسی کاربردی کمک خواهد کرد
دو- برای خبرنامه از انواع همیاری ها و همکاری های درون محله و خانواده شامل فعالیتهای کوچک تا تصمیمات مربوط به ساخت و ساز جمعی مسکن مطلب بنویسید، جمع بندی این گزارشات عرصه مهمی از جامعه شناسی مشارکت است
سه- برای خبرنامه از وضعیت افراد دارای مشکلات خاص بدون ذکر نام مطلب ارسال کنید همیشه افراد علا قه مندی یافت می شوند که بخواهند به یک همنوع یاری رسانند و خبرنامه پل ارتباطی به این افراد خواهد بود.

گزارشی از سمینار بم ، یک سال پس از فاجعه
ساخت و ساز مردمی در بم
راهی برای مهار بحران

باز از بـم می رســد بـوی بهار
از نسیم اش سینه می گیرد قرار
شهــر بی پاییــز مـا جاوید باد
بــوی نارنجـش نمـاید باز شاد

یک سال از فاجعه زلزله بم گذشت. این حادثه ، زنگ خطری برای همه ایرانیان و همه شهرهای ایران بود. از این رو حفظ و تداوم بحث و گفت و گو درباره بم و انتقال تجربه های آن در عرصه عمومی یک ضرورت است. مطبوعات در سالگرد بم ، برخی از وجوه کار و زندگی و بازسازی این شهر را در یک سال گذشته منعکس کردند اما گفت و گوی همه جانبه درباره این تجربه در نگرفت و گزارش ها بیشتر جنبه خبری داشت. در این فضا در تاریخ 19 دی ماه 1383 گروه علمی تخصصی شهر انجمن جامعه شناسی ایران با حمایت مالی گروه مشاوران آتیه سمیناری با عنوان «بم یکسال پس از فاجعه» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران – تالار شریعتی – برگزار کردو در این سمینار برخی مسائل بم ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرصتی بود تا افرادی که گرد هم آمده بودند ، مسائل و مشکلات را مطرح کنند.
این افراد که طی یک سال گذشته با پیامدهای زلزله بم درگیر بوده و در جریان بازسازی آن از نزدیک کارکرده اند ، گرد هم آمدند تا به بررسی و مسائل و مشکلات بپردازند. اعضای گروه شهر انجمن جامعه شناسی همانطور که در سخنان مقدماتی خود به عنوان هیئت رئیسه سمینار اشاره کردند به این سمینار به مثابه فرصتی برای مستند سازی وقایع و رویدادهای بم در سالی که گذشت می نگریستند. سمینار با خوش آمد گویی و سخنرانی کوتاه دکتر سعید معیدفر ، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران آغاز شد. دکتر معیدفر در سخنان خود به حادثه سونامی اشاره کرد و ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان آنجا ، اهمیت درس آموزی از زلزله بم برای سایر شهرهای کشور را یادآور شد.
خانم اعظم خاتم نیز ضمن خوش آمدگویی به مهمانان گفت: پس از دو بازدید که طی سال گذشته از بم داشتیم ، قرار ما در گروه شهر بر این بود که اگر همه ما امکان کار تحقیقی درباره بم را نداشتیم وظیفه ایجاد فضای بحث و گفت و گو درباره بم در یک حوزه عمومی را حفظ کنیم.
وی در ادامه به سابقه فعالیت های گروه جامعه شناسی شهر در انجمن اشاره کرد که یکی از آنها انتشار خبرنامه ویژه بم در سال گذشته بود.
دکتر اجلالی نیز هدف سمینار را استمرار آگاهی و مستند سازی رویدادهای بم عنوان کردو نقش گروه را در طرح ابعاد اجتماعی و انسانی موضوع زلزله مورد بررسی قرار داد.
دکتر تاج بخش از ضرورت تقویت رشته جامعه شناسی فاجعه و موضوعاتی که در زمان فاجعه ، قبل و بعد از آن اهمیت دارد سخن گفت. سپس دکتر اسماعیلی رئیس شورای شهر بم برای سخنرانی دعوت شد. دکتر اسماعیلی ضمن تشکر و تقدیر از همه مردم ایران که بم را فواموش نکردند و از جمله از انجمن جامعه شناسی ، شعری را درباره بم قرائت کرد:« گفتگو از بم ویرانه فراوان باشد ، از خدا می طلبم لطف به پایان نرسد
دکتر اسماعیلی وضعیت بم در یک سال پس از فاجعه را چنین تشریح کرد: «در ابتدا همه چیز خوب پیش می رفت ولی متأسفانه به علت تعدد تصمیم گیری ها ، مدیریت درستی اعمال نشد. بسیاری از فعالیت هایی که امروز در بم انجام می شود مغایر با خواسته های مردم است ، مثل ساخت اردوگاهها که استقبال چندانی از آن نشد. همچنین در قسمت شرقی بم که روی گسل است ساختمانهایی در حال ساخت است که ممکن است محکم باشد ولی مردم می ترسند در آنجا سکونت داشته باشند یا 16 هکتار زمین را برای ساخت پرورشگاهی با ظرفیت 2000 کودک در نظر گرفته اند که همه بچه های بی سرپرست را یکجا جمع کنند ولی مردم ترجیح می دهند که بچه ها در محلی که زاده شده اند نگهداری شوندو اگر لازم است پرورشگاههایی با ظرفیت 20 یا 30 نفر ساخته شود. ما مخالف یک سایت متمرکز اداری در شهر بودیم چون باعث تمرکز همه ادارات در یک قسمت شهر می شد. در واقع بم بدون مشارکت و اعمال نظرات و پیشنهادات مردم سرپا نمی ایستد. بنابراین باید بازسازی شهر بر اساس سه اصل رضایتمندی مردم ، هویت شهر و استحکام قرار گیرد. مردم می خواهند بم با کمک متخصصین ولی با مشارکت خودشان ساخته شود
مهندس ایرج کلانتری عضو شورای معماری شهر بم نیز در سخنرانی خود مطالبی در مورد فعالیتهایی که این شورا در بم انجام داده است عنوان کرد و چنین گفت: شروع فعالیت این شورا از اردیبهشت 83 بود و قرار است این شورا عهده دار کیفیت اتفاقاتی باشد که به عنوان معماری در شهر و محدوده شهرستان بم رخ می دهد. بر این اساس ، نقشه و کیفیت ساخت ساختمانهایی که در شهر ساخته می شود باید مورد تأیید شورا باشد. این نظارت زمان بر است و مرحله تأیید نقشه یا تأیید کیفیت واحد ساخته شده ، مدتی طول می کشد. همین طولانی شدن زمان باعث نارضایتی و اعتراض مردم شده است. ما بر اساس مطالعه معماری بم قبل از زلزله یک تلقی از خانه باغ های بم پیدا کردیم متأسفانه طی سال های اخیر الگوبرداری از یک معماری شهری تهران اثر خودش را دربم گذاشته بود و بسیاری از ارزش های معماری سنتی و بومی در بخش های نوساز بم از دست رفته بود. به هر حال بازسازی بم یک حجم عجیب ساخت و ساز را به وجود می آورد و اگر ما زمانی را به عنوان هدف برایش قرار بدهیم ، مثلاً پنج سال. یک سری مشکلات مطرح می شود اگر بگوییم 2 سال، مسائل دیگری خواهد داشت. شدت بحرانی که با هدف زمانی بوجود می آید متفاوت ا ست و از نظر طراحیمی تواند خیلی کلیشه ای بشود. در حالی که بم یک تنوع عجیبی داشت که دکتر اسماعیلی به آن اشاره کرد.
رویا اخلاص پور دومین سخنران و پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان و کودکان ، تصویری از وضعیت زنان بم در گذشته و حال ارائه کرد. او گفت : در شرایط بحرانی زنان تنها به عنوان قربانی مورد توجه قرار می گیرند. من می خواهم علاوه بر این جنبه بر تغییر وضعیت زنان در جریان زلزله و توانمندی های آنان اشاره کنم.
« در این شرایط سخت ، زنان همه توانمندی های روزمره خود را تبدیل به همیاری با ارزش در شرایط سخت کرده اند. در این مدت حضانت کودکان ، کمک به وضعیت معلولین ، آسیب دیدگان نخاعی ، نگهداری از افراد سالمند و ... تماماً بر دوش زنان بمی بوده است. بار وضعیت بهداشتی بم را زنان – به شایستگی – بر دوش کشیدند که عدم شیوع جدی بیماری های واگیردار و تهدید کننده، نشانه آن است. چرا هیچ کس دستاوردهای آنان را ندید ؟ در تمام صحنه های مربوط به زلزله ، زنان را در شرایطی نشان دادند که روی تلی از خاک نشسته و گریه می کنند. نادیده گرفتن زنان و یا محدود کردن آنان در نقش سوگوار و عزادار ، نادیده گرفتن وجه دیگر این زندگی است. زندگی زنان بم نسبت به قبل از زلزله تغییر زیادی کرده است آنها دیگر به نقشهای گذشته اکتفا نخواهند کرد.
طیبه دهباشی ، یکی از فعالان طرح مداخلات روانی شهر بم نیز به حضور 60 نفر در قالب این طرح یک روان شناس و یک روانپزشک در هر تیم اشاره کرد که به چادرها مراجعه می کردند و با کسانی که نتوانسته اند با سوگ این فاجعه کنار بیایند کار می کنند. وی گفت: مشکلات مردم با مشارکت خود آنان به صورت ریشه ای تر حل می شود. تمام بحث های تخصصی و زیر بنایی اگر بخواهد درست انجام گیرد باید به جنبه های جامعه شناختی و فرهنگ بومی توجه شود.
وی همچنین به حضور( ان جی و)ها و گروه های امدادگر اشاره کرد (ان جی و)ها ، سرانجام شهر را ترک می کنند و ساکنان می مانند. بنابراین باید مقابله با مشکلات و اداره امور را به مردم آموزش داد تا با رفتن گروه ها ، مشکلی پیش نیاید. دهباشی همچنین بر حفظ و تقویت شبکه های اجتماعی و شبکه های خانوادگی به منظور کمک به بازسازی اجتماعی و روانی شهروندان بم تأکید کرد.
دکتر سیامک زندرضوی ، مسئول دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهر بم ، از منظر جامعه شناسی و مشارکت مردمی به جامعه پس از زلزله پرداخت. وی در نگرش به موضوع فاجعه بر عناصری چون تاریخی دیدن ، کلیت گرایی ، مشاهده امر اجتماعی از درون ، مشارکت به قصد دگرگونی و تغییر و تأکید بر سه سطح فرد ، گروه و ساختار ، به عنوان شاخص های اصلی دیدگاه خود اشاره کرد و گفت : شرایط خاص بم امکان به کارگیری این قرائت از جامعه شناسی را در قالب پروژه اجتماعات محلی و شورایاری ها فراهم کرد. شورایاری ها به این ترتیب شکل گرفتند که هر سی تا چهل خانوار همسایه که حدود 100 نفر بالای 15 سال می شوند – یک زن و یک مرد را به عنوان تسهیل گر انتخاب می کردند و این دو، گروه کاری متناسب با نیازهای محله را تشکیل می دادند: گروه هایی مانند زنان، کودکان، ساخت و ساز، اطلاع رسانی و خبرنامه، مصدومین و معلولین، کشاورزان و ... به این ترتیب اهل محل خودشان، مسائل محله شان را شناسایی، طبقه بندی، اطلاع رسانی و پی گیری می کنند. این مسائل از مهدکودک بچه ها شروع می شود و تا دعواها سر مالکیت زمین و سند رسمی و دستی و ... ادامه می یابد. اما این تازه نقطه شروع است. ما در آنجا نیاز به متخصصان ، به خصوص جامعه شناسانی داریم که بتوانند بحث مشارکت مردمی را پیش ببرند ، اشکال تازه ای برای آن تعریف کنند و ساز و کارهایی بسازند که بر مبنای آنها بتوان نظرات مردم – که صاحبان اصلی شهر هستند – را در روند بازسازی لحاظ کرد.
پس از پایان سخنرانی ها و در بخش دوم سمینار ، میز گردی با موضوع چالشها ی بازسازی بم با حضور سخنرانان به علاوه اعضای جدیدی که مسئولیت مطالعه و برنامه ریزی برای بازسازی را برعهده دارند برگزار شد. خانم خاتم ، مسئول میزگرد ، جلسه را با طرح پرسشی درباره مسئله زمان و اثر آن بر زندگی مردم در جریان بازسازی آغاز کرد و گفت: از نظر مدیرانی که ساخت و ساز را بر عهده دارند ، موضوع فشردگی زمان در بازسازی بحران ساز است ، در حالی که برای مردم طولانی شدن بازسازی ، بحران زاست برای حل این تناقض درباره کمیت زمان باید به کیفیت زمان بپردازیم. مردمی که در بازسازی مشارکت دارند چگونه زمان را می گذرانند و آنها که در گوشه ای ناظر بازسازی شهر توسط دیگران هستند ، چه احساسی درباره گذر زمان دارند؟ در بازسازی بم مردم چه زمانی را و با چه کیفیتی از گذر زمان تجربه می کنند؟
فردین یزدانی ، مسئول مطالعه در بازسازی حیات اقتصادی شهر بم در بنیاد مسکن ، در این میزگرد گفت: در خصوص بازسازی وضعیت اقتصادی ، آنچه که سانحه طبیعی را به فاجعه تبدیل می کند ، کاستی ها و ناکارآمدی های توسعه اقتصادی هر منطقه است. بعد از بروز حادثه بایستی ساختارهای ناکارآمد را به صورت کارآمد مورد بازسازی قرار داد ، بازسازی اقتصادی بلند مدت است و ساخت و ساز هم از نظر اقتصادی در این دوره مهم است. علاوه بر نظارت فنی ، لزوم نظارت محله ای بر ساخت و ساز به دلیل ناکارآمدی نظارت بوروکراتیک بسیار مهم است. اما ساخت و ساز انفرادی به دلیل کمبود مهارت و تخصص شیوه مطلوبی نیست چه از نظر کیفی و چه از سرمایه بودن. قبل از زلزله، نود درصد شاغلان بخش ساختمان در بم جزو کارگران ساده ساختمانی بودند. ما حدود سه میلیارد ريال سرمایه گذاری برای ساخت 25 هزار واحد مسکونی نیاز داریم. این سرمایه روی بخش های دیگر اقتصادی اثرات مهمی دارد. یک سناریو این است که منافع این سرمایه گذاری کاملاً نصیب شرکت های پیمانکاری که از سایر جاهای می ایند ، بشود.ولی باید بخشی از این منافع به داخل شهر نشت کند و از طریق ایجاد فرصت شغلی و دستمزد و ... این سرمایه گذاری حدود 47 هزار شغل می تواند طی یک سال ایجاد کند. در خصوص بحث باز سازی حیات اجتماعی بم سودابه احمدزاده مسئول این طرح ، گفت:
«بازسازی کار بسیار سخت و زمان بری است. بعد اجتماعی ، با ذهنیت مردم سرو کار دارد. انواع و اقسام ناملایمات و نگرانی های فکری ، روابط اجتماعی را کاملاً به هم ریخته و بازگشت به وضعیت مناسب به سادگی ممکن نیست. بایستی اطلاع دقیق و جامعی از وضعیت روابط اجتماعی گذشته وجود داشته باشد تا بتوان روابط اجتماعی امروز را بهبود بخشید. بایستی از گذشته به حال رسید و اگر این کار با شتاب صورت گیرد یقیناًٌ نتیجه معکوس خواهد داشت. در واقع شتاب زدگی وتوجه به بیلان به جای کیفیت روابط ، می تواند آسیب پذیری جامعه را تشدید کند یا موجب پیدایش اشکال جدید آسیب پذیری شود.
کلانتری نیز در مورد اینکه چرا از مشارکت مردم در ساخت و سازها استفاده نمی شود گفت در بم بایستی از شیوه های جدید مدیریتی استفاده شود. ساختمان سازی، باید به شکل انبوه سازی و صنعتی انجام شود و این به هیچ وجه مغایر با اصل مشارکت مردم نیست. مشارکت مردم فقط در ساخت و ساز فردی تجلی نمی یابد و می توان در فرایند تولید انبوه نیز ، ساز و کارهای مشابه را تعبیه کرد.
به دنبال بحث های مریوط به ساخت و ساز و چگونگی مشارکت مردم بم در آن ، دکتر زندرضوی به عکس العمل منفی مردم ، نسبت به برخی خانه های ساخته شده اشاره کرد که از نظر مردم محکم و مقاوم نیست.
چه کسی می گوید انبوه سازی ارزان تر است. چرا از دانش ساختمان رمززدایی نمی شود تا مردم هم آن را بیاموزند. بیکاری در بم گسترده است. شورایاری با اطلاعات گسترده ، می تواند در شناسایی صاحبان املاک و بنچاق ها و .. سرعت ایجاد کند. جوانان آن آموزش مهارت های ساختمانی ببینند.
دهباشی نیز در ادامه به نمونه هایی از غفلت ها و تقلب هایی که از هم اکنون در نظارت بر ساخت و سازها وجود دارد اشاره کرد.
خانم خاتم در پایان میزگرد ، چالش های بازسازی بم از جمله مشارکت مردم در بازسازی، منافع حاصله از بازسازی و مسائل ناشی از تبدیل الگوهای انبوه سازی به یگانه الگوی ساخت و ساز در شهر را یک بار دیگر برشمرد.
مهرک کمالی، به نقل از : خبرنامه شماره 16
انجمن جامعه شناسی ایران، اسفند 83.

بیکاری فاجعه عظیم تری است یا زلزله؟
از این هفته خبرنامه شهروندان و مشارکت تصمیم دارد درباره بیکاری به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی و بستر ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی ستونی را باز کند و امید است که شهروندان کمک کنند تا دیدگاهها و مسائل تازه ای در آن مطرح شود:
م . د جوان 18 ساله ای است که دارای مدرک دیپلم کشاورزی است و در جوشکاری مهارت دارد بعد از زلزله در یک شرکت به مدت دو ماه شاغل بوده است و پس از آن گفته شد که دیگر نیازی به او ندارند.
م . ب 35 ساله و دیپلم است و قبلاً در خودروسازی کاری کرده است ، 4 فرزند دارد. اکنون بیکار شده است در باغ کوچکی که متعلق به پدرش است برخی کارهای کشاورزی را انجام می دهد اما درآمدش کم است او حاضر است با حداقل 200 هزار تومان در ماه کار کند.
مسلم . الف 23 ساله دارای مدرک د یپلم است مهارت خاصی ندارد اما حاضر است هر نوع کاری با حداقل دستمزد ماهانه 130000 تومان انجام دهد ، مریم . ت 23 ساله لیسانس روانشناسی است ، بعد از زلزله به عنوان مشاور در طرح سلامت و روان کار کرده است چون طرح تمام شده وی بیکار شده است او حاضر است با دستمزدی معادل 150000 تومان وی مطابق با مهارت ها و توانایی هایش پردازد.
همه این جوانها در جستجوی کار هستند و برای یافتن آن تلاش کرده اند به طور موقت شاغل شده اند. اما آنها اکنون بیکار هستند.
بیکاری چیست؟ وجود بیکاری در یک جامعه تا چه اندازه طبیعی است؟ چرا بیکاری وجود دارد؟ آیا غیر بومی ها باعث شده اند که بیکاری بوجود آید؟ آیا بیکاری به دلیل زلزله بوجود آمده است؟ چه کسی یا کسانی مسئولیت رفع بیکاری را دارند؟ آیا همه افراد دارای مهارت کافی هستند؟ آیا افراد تحصیل کرده مهارت های مناسب برای ورود به بازار کار را دارند؟ بازار کار چیست؟ چه کسانی تمایل دارندکار کنند؟ آیا بین زنان و مردان از نظر بیکار بودن تفاوت وجود دارد؟ چه سنی برای کار کردن مناسب است؟ حداقل دستمزدی که می توان با آن کار کرد چقدر است؟ در این ستون سعی می کنیم این سؤالات را با مثال های متعدد و به کمک شما خوانندگان محترم جواب می دهیم زیرا به قول فاطمه . پ : »بیکاری باعث می شود که ما نتوانیم برای فرزندانمان آینده ای تصور کنیم آنها دارند نابود می شوند من به خاطر بیکاری و اعتیاد از آینده می ترسم. «

ورزش بانوان امکانات می خواهد

لطفاً خودتان رامعرفی کنید؟
اینجانب زهرا عارفی یکی از مربیان بسکتبال تربیت بدنی هستم که در این زمینه فعالیت دارم و بعد از زلزله با وجود اینکه همه اعضای خانواده ام را از دست داده ام ولی روحیه خود را حفظ کرده ام و در اردوگاه زندگی می کردم که با ورزش صبحگاهی کارم را آغاز کردم و به جوانان روحیه داده ام و بعد با توپ والیبال و بسکتبال و مدتی نیز از سالن فجر استفاده کردم و با کمترین امکانات کارم را آغاز کرده ام.
- سابقه کار خود را توضیح دهید و تعداد بازیکنان شما چند نفر است؟
قبل از زلزله 15 سال بازیکن بوده ام و بعد از زلزله مربی تیم بسکتبال شده ام و 12 بازیکن دارم.
- استقبال بانوان از این ورزش چگونه است و قبل از زلزله چگونه بوده است؟
قبل از زلزله استقبال خیلی زیاد بوده است ولی بعد از زلزله به علت کمبود جا و مکان و همچنین نبود سالن سرپوشیده کمتر از قبل می باشد.
- مشکلات خودتان را دراین زمینه بگویید؟
کمبود لباس ، کمبود وسایل ورزشی ، نبود زمین که باید روی زمین آسفالتی در مدرسه حکیم فارابی بازی کنیم.
- چه صحبتی با مسئولین دارید؟
به ورزش بانوان خیلی تکیه کنند، بیشتر خانمها به ورزش بدنسازی زیاد علاقه دارند مراجعین برای این ورزش هم زیاد است ولی در بم امکانات وجود ندارد. گسترش ورزش بانوان باعث بالا بردن روحیه مردم می شود در آخر ازجناب آقای مازندرانی رئیس تربیت بدنی که در این زمینه ما را یاری نمودند کمال تشکر را داریم.
اشرف و زینب جزینی زاده

محله ها نیازمند فضای بازی هستند

- لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
اینجانب م . د هستم. ما در محله خود با تعدادی از جوانان خیابان مالک اشتر یک تیم فوتبال تشکیل داده ایم، به دلیل اینکه ما جوانان در محله خود هیچ نوع مکان برای سرگرمی نداریم، مجبوریم در وسط خیابان بازی کنیم.
- تعداد افراد تیم شما حدوداً چند نفر است؟
افراد گروه حدوداً 15 نفر از بچه های محله می باشند.
- درخواست شما از مسئولین چیست؟
از مسئولین خواهشمندیم که حداقل یک زمین ورزشی برای ما فراهم نماید تا بتوانیم با خیال راحت بازی کنیم و یک مکان سرگرمی داشته باشیم.
اشرف و زینب جزینی زاده

ورزشکاران بم را در یابیم

امیر مسعود فلاح زاده یکی از ورزشکارانی است که در رشته ورزشی پاورلیفتینگ مقام اول کشور را داراست و یکی از قهرمانان کشور است. وی می گوید: آخرین مسابقه ام در شیراز بود که اول شدم و چند روز دیگر مسابقه ای در کشور هند دارم ولی به خاطر نداشتن هزینه کافی از این مسابقه باز می مانم. امروزمی بایست پول را حواله کنم به همین خاطر به فرمانداری مراجعه کردم تا شاید کمکی کنند و من بتوانم در این مسابقه شرکت کنم . به هر حال اگر قرار است مقامی کسب کنم برای شهرم است ولی متأسفانه هیچ کمک مالی به من نشد وی اشاره کرد: تربیت بدنی کمک هایی در این مورد کرد اما هزینه مسافرت بیشتر از این است.
منصور نایب زاده نیز یکی دیگر از ورزشکاران شهر است وی در مورد وضع ورزش بم می گوید: مسئولین ورزشی شهر برنامه ریزی ندارند به عنوان مثال تیم منتخب بم با یکی از تیم های استان بازی داشت و محل مسابقه در ارگ جدید بود ولی یکی از مسئولین فوتبال بم که از این بازی خبر نداشته با او تماس می گیرند ، خودش را بین دو نیمه می رساند و بازی را تعطیل می کند. وی اظهار می دارد : همه هزینه ها را برای پیشرفت ، خودمان باید تأمین کنیم. از مسئولین می خواهم که کمی به ما توجه کنند. در مسابقات پرورش اندام استان پول وزن کشیدن را خودم پرداخت کردم ، تربیت بدنی می خواهد کاری بکند ولی برنامه ریزی ندارد. در پایان درخواست می کنم تربیت بدنی به باشگاههای خصوصی توجه کند و بر کار آنها نظارت داشته باشد و ماهیانه جلساتی را بین باشگاههای شهر تنظیم کند و برای بهبود ورزش شهر راهکارهایی بیندیشد.
رحمت الله دریجانی

خبرها و شنیده ها

مسئول دفتر میراث فرهنگی مستقر در ارگ بم اعلام کرد در ایام تعطیلات نوروزی بیش از 33 هزار گردشگر داخلی و خارجی از ارگ تاریخی بم دیدن کردند .
- پروفسور آستانه ، استاد سازه دانشگاه برکلی کالیفرنیا و مشاور بنیاد مسکن در ایام نوروز از طرحها و پروژه های عمرانی در دست احداث شهر بم بازدید کرد . وی گفت مدل بازسازی بم در جهان معروف شده است زیرا برای اولین بار است که مردم به کمک دولت خانه هایشان را آن طور که دوست دارند می سازند . وی قصد دارد تجربیات و کار مثبت بنیاد مسکن را در سطح جهان منتشر کند.
در آستانه سال جدید دستمزد مربیان کودک توسط بهزیستی پرداخت شد منابع مالی از طریق یونیسف تامین شده است . به هر مربی مبلغ 50 هزار تومان و هر مدیر مهد مبلغ 70 هزار تومان ماهانه پرداخت شد.
دومین دوره کلاس خبرنگاری توسط آقای وحید قرایی عضو خانه مطبوعات کرمان در کانون هنر شهر بم در تاریخ 20 و 21 فروردین ماه برگزار گردید . این کلاسها با همکاری سازمان عمران ملل متحد ، دفتر هماهنگی اجتماعات محلی و خانه مطبوعات برگزار می شود.
طرح پیمایش هزار خانوار در شهر بم که زیر نظر ستاد شهر سالم انجام شده است به پایان رسید . مقدمه گزارش این طرح می توانید در سایت خبرنامه شهروندان و مشارکت مطالعه کنید
کارگاههای توسعه اجتماع مدار که با حمایت سازمان جهانی بهداشت برگزار می شود از این هفته در شهر بم برگزار خواهد شد.
قرار است در کنکور امسال تعدادی سهمیه جداگانه به دانش آموزان شهر بم تعلق بگیرد . بر طبق گزارش شرق تعداد این سهمیه 20 نفر می باشد

مسابقه ویلچر رانی در بم برگزار شد

عصر چهارشنبه 10/1/84 مسابقه ی ویلچر رانی بین معلولین قطع نخاعی در ارگ جدید برگزار شد که در آن 34 نفر به مسافت 850 متر به رقابت با یکدیگر پرداختند که در این مسابقه سه آقا و سه خانم به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند و به آنها جوایز نفیسی اهدا شد. لازم به ذکر است که این مسابقه توسط ستاد احیاء ارزشها و مدیریت ارگ جدید برگزار شد.
روح الله باقری

اطلاعیه
جوانی به نام علی صالحی متولد 1359 دارای کارت معافیت و بسیجی با داشتن مهارت در زمینه مکانیکی ، برق کشی، آرایشگری و تعمیر لوازم صوتی و تصویری جویای کاری مناسب با مهارتهایش است.
آدرس: شهرک رزمندگان ، اردوگاه گلستان 2 ، کانکس شماره 58 .
تلفن: 09133463539 و 03464470282


مجموعه ورزشی فجر در حال ساخت است

مجموعه ورزشی فجر (2) بم با ده هزار مترمربع زیر بنا شامل : سالن سرپوشیده ، بخش ورزشی ، بخش اداری پشتیبانی در حال ساخت است مهندس ارشادی مدیر اجرایی پروژه فجر بم در گفتگو با خبرنگار نشریه گفت: پروژه فجر دارای دو بخش بروات و بم است که در کل هشت میلیارد تومان برای ورزشگاه بروات و شش میلیارد تومان هم برای ورزشگاه بم پیش بینی شده است.
ارشادی با بیان این مطلب که قرارداد اصلی پروژه فجر (2) در تاریخ 28 مهرماه سال گذشته بسته شده گفت: به دلیل اینکه اکیپی دیگر در این مکان مشغول به کار بودند عملیات اجرایی دو ماه به تأخیر افتاد و حرکت اصلی کار از آذرماه شروع شد.
وی افزود: این قرارداد 15 ماهه است و با تغییراتی که دادیم و فشاری که از طرف دولت آمد تلاش بر این است که تا پایان تیرماه سال جاری کار ساخت مجموعه تمام شود.
وی اظهار داشت : قسمت ورزشی این مجموعه در دو طبقه اجرا می شود که در هر طبقه به صورت مجزا استخر زنانه ، مردانه و و بچه گانه قرار دارد.
او ادامه داد در بخش ورزشی سالن بدن سازی ، وزنه برداری ، ورزشهای رزمی ، جکوزی ، سونا و جایگاه تماشاچیان هم قرار دارد که جایگاه به صورت اتوماتیک باز و بسته می شود و تا 3500 نفر ظرفیت دارد.
وی افزود: ساختمان بعدی این پروژه زورخانه است
مدیر پروژه فجر (2) بم بیان کرد: استادیوم ورزشی فجر بم 9 هزار نفر ظرفیت دارد که با سیستم ورزشگاههای مدرن ساخته می شود.
مهندس ارشادی در پایان گفت: به نظر من وجود این ورزشگاهها باعث می شود که جوانان به سمت اعتیاد نروند و خود را با ورزش سرگرم کنند.
رحمت الله دریجانی

عضو شورای اسلامی بم

نوش دارویی پس از مرگ سهراب

توجه بیشتر به ورزش ، حمایت از ورزشکاران ، مقابله با اعتیاد و مفاسد اجتماعی ساده تر است تا برخورد فیزیکی با مجرمان و مبارزه با معلول.
محسن عزیزیان مسئول کمیسیون ورزش و جوانان و عضو شورای شهر بم در گفتگو با خبرنگار نشریه گفت: در جلسات شورای شهر بم در سال 82 مصوب گردید که به قهرمانان کشور و استان جوایز نقدی اهدا گردید که با هماهنگی تربیت بدنی مدارک و احکام قهرمانان در سال 82 جمع آوری گردید و قرار بر این شد که در مراسم دهه فجر سال 82 از ورزشکاران تجلیل به عمل آید که این مراسم با زلزله تأسف بار و غم انگیز پنجم دی ماه با تأخیر افتاد.
عزیزیان ادامه داد: در سال گذشته 190 نفر از مربیان و ورزشکاران که در قید حیات بودند در ایام دهه فجر تجلیل به عمل آمد و به هرکدام از ورزشکاران لوح تقدیر همراه با ربع سکه بهار آزادی تقدیم کردیم.
وی افزود: وسیله نقلیه جهت رفتن ورزشکاران به اردوهای تفریحی ، سیاحتی و زیارتی در اختیار ورزشکاران و هیئت های ورزشی با هماهنگی کمیسیون ورزش قرار می گیرد. همچنین شورای شهر به برخی هیئت های ورزشی که هزینه ساخت آن از طرف انجمن های غیر دولتی تأمین شده بود بطور رایگان زمین واگذار نموده است.
عزیزیان اظهار داشت: با توجه به تأکید مسئولین حکومتی در توجه بیشتر به ورزش کماکان هیچ گونه حمایتی از ورزشکاران و هیأت های ورزشی نشده و فقط در حد شعار و حرف بود و اگر کسی کمک کرده عنوان نماید و اگر کمک شده به دست ورزشکاران نرسیده و در حال حاضر ورزش بم یتیم می باشد و به تنها چیزی که مسئولین اهمیت نمی دهند ورزش است.
عضو شورای شهر بم در پایان بیان کرد: کمیسیون ورزش و شورای شهر مکاتباتی با دفتر مقام معظم رهبری و نهاد ریاست جمهوری انجام داده است که جای امیدواری می باشد. با توجه به این که بم در مسیر راه مواد مخدر و در معرض اعتیاد قرار گرفته است باید توجه بیشتری به این موضوع گردد.
رحمت الله دریجانی

اطلاعیه
محسن عزیزیان عضو شورای اسلامی شهر بم و کارشناس حقوقی آمادگی دارد به پرسشهای شهروندان درباره مسائل و مشکلات حقوقی آنها از طریق خبرنامه شهروندان و مشارکت پاسخ دهد . علاقه مندان می توانند با طرح پرسش و در صورت نیاز فقط با ذکر حروف اول نام خانوادگی و تحویل آن به دفتر خبرنامه ،پاسخهای خود را در خبرنامه شماره بعد دریافت دارند.

مردم خودشان وارد صحنه شوند

پنج شنبه 11 فروردین به ارگ قدیم رفتم. همینطور که روی پله های چوبی قدم می زدم متوجه مرد جوانی شدم که گوشه ای ایستاده است از چهره اش پیدا بود که از چیزی ناراحت است. مردد بودم که با او صحبت کنم یا نه؟ بالاخره تصمیم خود راگرفتم جلو رفته و به او خوشامد گفتم و نظرش را در مورد شهر پرسیدم. او خودش را اسکویی معرفی می کند و می گوید: فکر می کردم اوضاع بم بهتر شده ولی می بینم مشکلات به قوت خود باقیست اصلاً باورم نمی شود که مردم هنوز با همان مشکلات اولیه دست و پنجه نرم می کنند. زندگی به معنای واقعی به بم برنگشته. کوچه پس کوچه های بم هنوز طراوت و نشاط زندگی را از همه جوانب ندارد. آنچه برای من خیلی تلخ است که احساس می کنم که بم فراموش شده است.
او گفت: اوایل زلزله 20 روز به عنوان نیروی امدادی بم بودم. درست است که بنای تاریخی ارگ و بازسازی آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ولی من ارگ را با مردم صمیمی و خونگرم بم می شناسم. پس تا زمانی که مردم بم به زندگی مناسبی نرسیده باشند. ارگ در ذهن من اولویت دوم را دارد. ارگ بم با مردمش ارگ است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فکر می کردم روند بازسازی خیلی بهتر از این باشد بعد از یکسال و نیم امروز که بم را دیدم امیدی به آینده نزدیک بم ندارم. امیدوارم مردم همچنان صبور و مقاوم باشند با وجودی که مردم چهره شان خستگی طاقت فرسایی را نشان می دهد ، امیدوارند و دست به دعا ... زلزله و عواقب ناشی از آن از خونگرمی و لطف و خوشرویی مردم نکاهیده ولی نسبت به بازسازی روند زندگی شان خسته و ناراحت هستند.
در پایان می گوید: تا زمانی که خود مردم وضعیت را در دست نگیرند ، بازسازی همینطور کند خواهد بود و به سرانجامی نخواهد رسید. من از مردم بم می خواهم که خودشان وارد صحنه شوند و دل به کسانی نبندند که فقط به فکر تبلیغات و منافع خودشان هستند. رحمت الله دریجانی

شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 - 22221300344
پست الکترونیک: Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت
http://akhbar-bam.blogspot.com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: چاپخانه گلبهار

0 Comments:

Post a Comment

<< Home