Monday, January 31, 2005

NEWS LETTER OF BAM 17

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شماره 17، چهارشنبه 14 بهمن ماه 1383

ویزه شهرداری ومسائل شهری 2

در این شماره می خوانید:
حمل ونقل درون شهری
یک سال کار ووعده دستمزد
طرح جامع شهر بدون حضور مردم
ووو

سخن مدیر مسئول
الگوی عباس بهرامی
الگوی احمد یاوری

ساخت مسکن برای شهروندان یا ساخت مسکن توسط شهروندان (سازمان های همیار – تعاونی های مسکن محله ای)
در خبرنامه شماره 4 ستاد کل بازسازی مسکن (دی ماه 1383) تصویر آقای عباس بهرامی، ساکن میدان آزادی، خیابان ولی عصر، در میان خانه نوساخته 85 متری اش به چاپ رسیده است. با هال، پذیرایی، آشپزخانه و اتاق خواب. می گوید کل هزینه ساختمان 105 میلیون ریال بوده (متری 18 حدود هزار تومان) و ساخت آن 6 ماه طول کشیده است.
در همین گزارش توضیح داده شده است که در محدوده ستاد آذربایجان غربی 28 واحد مسکونی رو به اتمام است و 970 نفر برای تهیه نقشه به مهندسین مشاور معرفی شده اند. این داده ها به ما می گوید که در بهترین حالت 3 تاکنون درصد خانه های مسکونی در این محدوده ساخته شده است و 97 درصد شهروندان با عدم قبول نقشه تیپ 85 متری درصدد یافتن راهی غیر از راه رفته آقای بهرامی هستند. اما این راه چه می تواند باشد؟
خواهشمند است، این متن را تا پایان بخوانید، در صورتی که این الگو را مناسب تشخیص دادید، پیگیر اجرای آن شوید، شایان ذکر است که رئیس شورای اسلامی شهر، فرماندار و شهردار بم نیز با این الگوی پیشنهادی موافقت اصولی دارند. این موافقت در صورتی قابل اجرا خواهد شد که الگوی مذکور، با دقت خوانده شود و با خردجمعی شما شهروندان گرامی، نقد، بررسی، اصلاح و کاربردی گردد.

تجربه محدود اجتماعات محله ای (شورایاری) در شهرهای بم و بروات، بستری را فراهم آورد که در ماه های اول بعد از زلزله نمایندگان مورد اعتماد همسایگان در محله ها گرد هم آیند و مسائل خود را در نشست با یکدیگر و در مواردی با مسئولین محلی (رئیس شورای شهر، شهردار) نوشتن نامه، شکوائیه و ... برای مقامات (مسئولین ستاد بحران) پیگیری کنند که حاصل آن انتشار خبرنامه شهروندان و مشارکت شد. در نشست شورایاران معمولاً گروه های ساخت و ساز فعال ترین بوده اند که کاملاً قابل درک است. اولویت برپا کردن خانه هایی است که محکم، زیبا و مناسب باشد، بطوری که در مجموع هویت شهری تاریخی و گردشگری را به نمایش بگذارد.
استفاده از مشارکت گسترده شهروندان در قالب شورایاری می توانست امکان بازسازی اجتماعی و اقتصادی را سریع تر فراهم آورد. اما در عمل چنین نشد و کار به کندی پیش رفته است. طرح دادن جایزه توسط ستاد کل بازسازی مسکن برای پیشنهاداتی که باعث تسریع در روند بازسازی و مشارکت مردم در ساخت خانه های خودشان شود، دلیل این مدعا است.
در ابتدا سعی می شود با تکیه بر دانش جامعه شناسی مشارکت دلایل کناره گیری اکثریت شهروندان، در مورد فرایند ساخت واحد مسکونی شان توضیح داده شود، سپس الگوی پیشنهادی معرفی می گردد.

مهمترین درخواست ها و دل نگرانی های شهروندان برای شروع ساخت و ساز واحدهای مسکونی شان در شش درخواست خلاصه می شود و بدون گرفتن پاسخ مناسب به این درخواست ها این روند سرعت نخواهد گرفت:
اول : درخواست حضور کامل هر صاحبخانه در امر مدیریت اقتصادی و هزینه ای خانه اش، که اگر صرفه جویی منطقی، امکان پذیر باشد به اقتصاد فروپاشیده خانواده کمک نماید. در گجرات هند برای اینکه این امر امکان پذیر شود ، به تمام شهروندان داوطلب آموزش های مدیریت اقتصادی و هزینه ای، و مدیریت فنی داده شد، بطوری که در نهایت، برپا کردن خانه تازه، اما مستحکم تنها 5 درصد افزایش هزینه نسبت به قبل از زلزله داشته است. کاری که سازمان غیردولتی نسیم صلح ژاپن در بم با برگزاری یک کارگاه برای شهروندان و مسئولین و به کارگیری ماکت دو ساختمان هم اندازه و با یک مصالح، اما یکی با 5 درصد هزینه بیشتر، اما مقاوم در برابر حرکات میز لرزه، سعی در ترویج آن کرد.
اما اقدامات ستادبازسازی مسکن از همان ابتدا خلاف این حضور و درخواست شهروندان بود. (گرفتن تعهدنامه هایی که صاخبانه حق دخالت در ساخت مسکن خود را ندارد و نمی تواند پیمانکار خانه خود شود را همگان به یاد دارند) اما امروز همان ارگان، معماران بومی را به رسمیت می شناسد و این بسیار امیدوارکننده است.
دوم: درخواست اشتغال جوانان، مراحل مختلف ساخت واحد مسکونی یکی از اشتغال زاترین فعالیت های موجود است، مشروط به اینکه فرزندان داوطلب صاحبخانه ، جوانان بیکار در محله، این فرصت را داشته باشند که در این عرصه فعال شوند. این امر درصورتی امکان پذیر است که مجریان و دست اندرکاران ساخت مسکن از محل باشند و یا این توافق به آنان قبولانده شود. و این امر تاکنون ممکن نشده است، در حقیقت فقط مشکل عدم آموزش جوانان نبوده است. آموزش جوانان بمی حتی از طریق روش استادشاگردی سنتی، برای پیمانکاری که از راه دور آمده است صرفه اقتصادی ندارد. در حالی که برای والدین و بسیاری از همسایگان آموزش دیدن جوانان محله و یادگیری یک حرفه توسط، آنان خود نوعی دستاورد مهم است، و نوعی سرمایه گذاری بلند مدت همگانی به حساب می آید.
سوم: مسئله قیمت ها، تاکنون دامنه تغییرات قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بم بطور رسمی اعلام نشده است، آنچه آقای بهرامی برای سازه 85 متری مشخص کرده است، تقریباً متری 118 هزار تومان است. در حالی که حتی قیمت 155 هزار تومان نیز برای ساخت واحدهای مسکونی توسط پیمانکاران اعلام شده است. این به معنی آن است که حتی با وام و بلاعوض پانزده و نیم میلیون تومانی، تنها می توان 100 مترمربع خانه ساخت. در حالی که در واقعیت می تواند قیمت ها کمتر از این باشد، چنانکه در شماره های قبل همین خبرنامه گزارش ساختن خانه با متری 85 هزارتومان به چاپ رسیده است. چگونه می توان قیمت ها را پایین نگه داشت. مسئله چند راه حل همزمان دارد.
الف) اینکه عرضه مصالح منظم و کافی باشد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی این مسئولیت مهم را برعهده گیرد و به سرانجام برساند.
ب) پیمانکاران به سود حداقل (به دلیل کار برای مردمانی آسیب دیده) رضایت دهند. امری که به سادگی متحقق نمی شود. مگر آنکه چندین خانواده واقع در یک محله به اتفاق گروه ساخت و ساز خود را برپا کنند. و اگر این امر امکان پذیر نباشد برنامه ساخت و ساز خانه های خود را به گونه ای هماهنگ سازند که بتوانند بیشترین مشارکت و نظارت را در تأمین نیروی کار، زمان اجرا و در نتیجه کاهش هزینه داشته باشند. نکته اساسی اینکه، مبهم نگه داشتن قیمت مصالح ساختمانی توسط ستاد کل بازسازی مسکن، کمکی به شهروندان نمی کند. تنها اجازه می دهد که پیمانکاران جای بیشتری برای مانور دادن در بحث قیمت های تمام شده داشته باشند.
چهارم: توجه به این احساس عمومی که اگر خانه همسایه محکم ساخته نشود، استحکام خانه ما چندان مفید فایده نیست و همواره می تواند برای ما خطرآفرین باشد. که اهمیت نوعی حضور جمعی در فرایند ساخت را نشان می دهد. احساسی که می تواند اصل تفاهم همسایگان برای اقدام دسته جمعی برای ساخت و ساز را نوید دهد.
پنجم: توجه به مسئله انجام ساخت و ساز در فردای پایان بازسازی بم است، سئوال این استَ، چه نسبتی از پیمانکاران غیربومی درآینده در بم خواهند ماند؟ امری که ضرورت حضور گروه های محلی را برای ورود گسترده تر به عرصه ساخت و ساز اساسی می سازد. حتی اگر امروز این گروههای تازه کار، تنها موفق شوند خانه های خود و نزدیکان و آشنایان خود را بسازند. در آینده دانش ساخت بومی خواهد شد.
در نتیجه شهروندانی که با یکدیگر تفاهم داشته باشند در مقیاس کوچک و در واحدهای محله ای بهتر قادر خواهند بود با یکدیگر تشکیل گرو ههای ساخت و ساز را بدهند.
ششم: گرفتاری های ساده اما بسیار اساسی شهروندان. از مرحله تشکیل پرونده در ستاد معین، هماهنگی با نماینده شهرداری، اخذ معرفی برای مشاورین طراح نقشه، تشکیل پرونده جهت استفاده از تسهیلات بانکی، همزمان مراجعه برای صدور پروانه، انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و آغاز عملیات ساخت و ساز و...
همه این موارد به معنی مراجعات مکرر هر صاحبخانه است. این ایده که چندین صاحبخانه همزمان بتوانند یک یا چند نفر را مأمور این فعالیت برای گروه خود نمایند، چقدر امیدوارکننده و شادی بخش است و ستادبازسازی نیز به عوض مواجهه با 22000 شهروند با حداکثر 1000 نماینده، سازمان همیاری ساخت و ساز سرو کار خواهد داشت که کار را بسیار سریع تر و ساده تر خواهد کرد.
در نتیجه و بر اساس آنچه گفته شد برای پاسخ گویی به شش مسئله فوق راه حل مناسب کمک به برپایی سازمان های همیار و یا تعاونی های مسکن محله ای است. من بسیار امیدوارم که در هر محله 10 تا 30 خانوار که با یکدیگر دوست، آشنا و یا خویشاوند هستند، گرد هم آیند و تفاهم نامه ای تنظیم کنند و از میان خود عاشق ترین، تواناترین و آشناترین افراد به مسائل ساخت و ساز را انتخاب کنند تا این افراد بتوانند به عنوان نمایندگان آن جمع پیگیر فعالیت ساز و ساز گروه خود شوند و برای آنکه شهروندان خاطره نه چندان خوشایند تعاونی های مسکن ناموفق را بیاد نیاورد، با برپایی جلسات هفتگی با حضور تمام اعضاء و بررسی جزییات فعالیت های هفته، تقسیم کار مناسب طراحی شود، بطوری که از دو آزمون مهم سازمان های همیار، یعنی آزمون بازار (کاهش هزینه ها نسبت به هزینه های الگوهای دیگر) و آزمون مشارکت (عرصه تأمین نیروی کار توسط اعضاء، عرصه تصمیم گیری، عرصه تقسیم منافع) سربلند بیرون آیند.
من تنها فرد بسیار امیدوار به این پروژه نیستم، در این امیدواری افراد بسیاری با من همراه هستند از جمله آنان آقای احمد یاوری است که سنگ بنای اولین سازمان همیار محله ای برای ساخت و ساز را در محله عربخانه پایه گذاری کرده است.
سازمان جهانی بهداشت (پروژه شهر سالم بم) و دفتر هماهنگی اجتماعات محلی آمادگی دارند در دو عرصه اطلاع رسانی و برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایندگان و اعضاء سازمان های همیار محله ای همکاری نمایند. این آمادگی نیز وجود دارد که جلسات مسئله یابی مشارکتی برای طرف های ذینفع و دخیل در مسئله شامل: نمایندگان سازمان های همیار محله ای، شورای اسلامی شهر بم، ستاد کل بازسازی مسکن، فرمانداری، شهرداری و .... برگزار شود.

نکته آخر اینکه آیا جایزه ای که روابط عمومی ستاد کل بازسازی، به پیشنهادی که باعث تسریع در روند بازسازی و مشارکت بیش از پیش مردم در ساخت خانه هایشان شود را به آقای احمد یاوری خواهد داد؟

من انتقاد می کنم 2
تا حدود دهه 1960 معمولاً چنین تصور می شد که شهر و مسائل آن مثل هر پدیده دیگر به کمک تعقل و علوم مختلف قابل شناخت و در نتیجه قابل نظارت و هدایت است و فقط می بایست از علوم وفنون مختلف در این راه کمک گرفت ، اما تجارب و تحولات بعدی تردیدهای جدی در این نحوه نگرش به شهر و برنامه ریزی برای آن بوجود آورد چرا که معلوم شد اولاً ماهیت شهرها بسیار پیچیده تر از آن است که گمان می رود و ثانیاً امکان شناخت و مداخله ما در روند تحولات شهرها بسیار محدود است و ثالثاً اینکه میزان و نوع مداخله در ساختار و عملکرد شهرها امری بسیار حساس است و با عوارض پیش بینی نشده ای همراه خواهد بود ، در واقع اینها پیامدهای برنامه ریزی هایی بود که ضرورتاً خصلتی عامرانه ، بوروکراتیک ، کلان و اقتصادی داشت و به طور کلی بر مبنای حق حاکمیت انحصاری دولت ، خردگرایی و اثبات گرایی استوار بود.
منطق و دیدگاه حاکم بر این گونه برنامه ریزی جایگاهی برای مشارکت مردمی باقی نمی گذاشت به طوری که ظهور پیامدهای منفی این نوع برنامه ریزی (جامع) در میان مدت و درازمدت زمینه را برای کنارگذاشتن آن هموار کرد و انواع جدیدی از روشها را در برنامه ریزی شهری مانند برنامه ریزی دموکراتیک ، برنامه ریزی فرایندی ، برنامه ریزی مشارکتی و غیره شکل گرفت.
اگر شهر به عامه شهروندان تعلق دارد و هدف نهایی هر نوع برنامه ریزی و طراحی شهری نیز به تأمین آسایش و رضایت آنان بر می گردد بنابراین طبیعی و ضروری است که خود آنان در شکل گیری و توسعه و نظارت و چگونگی بهره گیری از امکانات شهر دخالت فعال و مؤثر داشته باشند.
با این دیدگاه است که موضوع مشارکت شهروندان در روند توسعه و عمران و آبادانی ، یک پدیده فرعی یا یک تدبیر سیاسی و اخلاقی نیست بلکه یکی از افزارهای لازم برای موفقیت در تهیه و اجرای طرحهای توسعه محسوب می شود که تصمیم گیری و اقدام درباره توسعه و آبادانی توسط همه کسانی انجام گیرد که در آن مؤثر و ذینفع هستند (با مراجعه به خرد جمعی) تنها در این صورت است که زمینه برای ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت تقویت همبستگی اجتماعی و روحیه همکاری و همدلی استفاده بهینه از منابع و امکانات عمومی و خصوصی کاهش دیوان سالاری و تمرکز گرایی و در نهایت مشارکت فعال ، خود خواسته ، آگاهانه ، دلسوزانه ، مسئولانه و متعهدانه جهت توسعه و آبادانی ، هموار می شود.
وحیدزاده

آشنایی شهروندان با تعدادی از واحدهای شهرداری بم
واحد امور اداری: با هدف پذیرش درخواست ها ، ثبت نامه ها و انجام مکاتبات با سایر ارگانها و ادارات فعالیت می کند. در این واحد کوشش می شود که پاسخگویی به نامه های اداری در کوتاه ترین زمان انجام شود.
واحد درآمد: با هدف انجام محاسبات مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، صدور جواز کسب و جمع آوری درآمدهای عمومی شهر فعالیت می کند. مجموعاً هفت نفر در این واحد کار می کنند و آموزش های مناسب کار خود را دریافت کرده اند.
واحد املاک: این واحد با هدف ارزیابی املاک مسیری (در طرح تعریض خیابان ها یا سایر طرح ها) و واگذاری املاک موجود در شهر بر اساس رأی شورای اسلامی شهر بم به مؤسسات واجد شرایط فعالیت دارد.
واحد نوسازی: این واحد با هدف ممیزی شهر ، نام گذاری و پلاک کوبی معابر فعالیت می کند و از آنجا که از سال 81-82 در این واحد مشخصات 23 هزار پرونده (واحدهای مسکونی ، تجاری ، ...) در یک سیستم رایانه ای سامان دهی شده بود. چند روز پس از زلزله اطلاعات مفید آن قابل استفاده بود.
واحد کارخانه شن و ماسه: این واحد با هدف تهیه شن و ماسه ، جهت واحدهای فنی و فروش به شهروندان فعالیت می کند.
دایره ساختمان: با هدف تعیین بروکف ساختمان ها ، صدور پروانه ساختمانی و پاسخ به استعلام های دفاتر اسناد رسمی و کارشناسی مقدماتی املاک مسیری فعالیت می کند. در حالی که قبل از زلزله فعالیت ها عموماً دستی انجام می شده است. در حال حاضر فعالیت ها بصورت رایانه ای انجام می شود.
واحد بایگانی: این واحد مسئول نگهداری اسناد و مدارک شهرداری است و دارای چهار قسمت اصلی: اداری ، پرسنلی ، بازنشستگان و مستمری بگیران (کارکنان متوفی) است. مسئول این واحد پس از زلزله تمام اسناد و مدارک را از زیر آوار درآورده و به خوبی نگهداری کرده و پس از راه اندازی واحد در شهرداری دوباره آنها را به مکان شهرداری منتقل کرده است.
واحد نظارت: این واحد مسئولیت نظارت بر طرح های عمرانی شهرداری را بر عهده دارد.
واحد تاکسیرانی: اقدام به خط کشی کلیه خیابانها و مسیرهای تردد دانش آموزان مدارس ، راه اندازی چراغ راهنمایی ، جابجایی و برقراری نظم در ایستگاههای میدان امام و آوار برداری خیابان قدوس از اقدامات این واحد می باشد.
اسامی مسئولین بعضی از واحدهای شهرداری بم:
واحد درآمد: فروزنده
واحد املاک: منصور پور صفر
واحد نوسازی: علی اکبر شکرانی
واحد کارخانه شن و ماسه: محمد مساحی
دایره ساختمان: اقبالی زاده
واحد بایگانی: حسین موسی زاده
واحد نظارت: کمشکی
واحد تاکسیرانی: روح الله خالقی

مصاحبه با مسئول بانک ملی مرکزی در بم

با توجه به آن که شاهد بودیم بانک ها و از جمله بانک ملی خیلی زود کار ارائه خدمات خود رادر شهر بم پس از زلزله آغاز کرد. به ویژه آنکه یکی از ساختمان های اصلی این بانک آسیب بسیار اندکی در این حادثه دیده بود و از نمونه های خوب ساخت و ساز مقاوم در شهر به شمار می رفت. مصاحبه ای با آقای محمود قمری مسئول بانک ملی حوزه شهرستان بم انجام دادیم . ایشان اظهار نمودند که در حال حاضر 100 نفر پرسنل در این حوزه مشغول به کار هستند و این بانک پس از برگزاری آزمون استخدامی در خرداد ماه 83 ، 25 نفر از نیروهای بومی را به استخدام در آورده است.
و به زودی نیز عملیات ساختمان شعبه مرکزی با بیش از 2000 مترمربع زیر بنا آغاز خواهد شد. از وی درباره تأخیر در امر ساخت و ساز سوال شد وی دلیل آن را تأخیر در ارائه طرح تفصیلی شهر و مراحل طولانی و هزینه های گزاف صدور پروانه ساخت اعلام نمود.
ایشان همچنین در مورد اقداماتی که بانک درباره ساخت و ساز منازل مسکونی پرسنل انجام داده است. اظهار داشتند که یک نفر از پرسنل به عنوان نماینده پرسنل جهت پی گیری این امر تعیین گردیده و کارکنان مدارک لازم را جمع آوری و ارائه کرده اند و به سازمان ملی زمین که متولی ساخت منازل کارکنان دولت می باشد تحویل و برو کف شهرداری تهیه شده و در مرحله انتخاب نقشه می باشند که پس از اخذ پروانه قرارداد با پیمانکار منعقد و
ساخت و احدهای مسکونی آغاز می گردد. در ضمن وی از همشهریان محترم درخواست نمودکه هر گونه پیشنهادات و انتقادات خود را با تلفن 09133444122 مطرح فرمائید.
گزارشگران : اشرف و زینب جزینی زاده

انتظار مردم بم از سفرهای مقامات جمهوری اسلامی
حداقل انتظار مردم بم از سفر مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران خصوصاً ریاست محترم جمهوری اسلامی این است که در جمع مردم به حرف مردم گوش دهند و با مشکلات عدیده ای که جلوی روی مردم هر روزه بوجود می آید آشنا شوند. شک نیست که فرماندار و استاندار محترم کرمان این مشکلات را به ریاست محترم جمهور منعکس می کنند ولی این انعکاس نمی تواند انتقال دهنده تمامی آن مشکلاتی باشد که مردم دارند زیرا یک مسئول سعی می کند نقاط ضعف خود را به شکلی اداری و در قالب الفاظی دو پهلو به مقام بالاتر از خود گزارش دهد که موقعیت و جایگاه خود را هم محفوظ بداردو متأسفانه یا خوشبختانه در موقعیت فعلی بم جایگاه تعارفات و تملقات فرو ریخته و بایستی طرحی نو در انداخت و از دیدگاهی نو به بم نظر انداخت. اکنون صرفنظر از ساخت و ساز که عمده برنامه بم می باشد ، وضع ترافیک شهر خصوصاً در مرکز شهر میدان امام بقدری آشفته و به هم ریخته است که حتی چندین مأمور راهنمایی و رانندگی هم قادر به رفع آن نمی باشند. طرح ساماندهی کسبه که بصورت زنجیروار جلوی شهرداری دکه برپا کرده اند به کجا رسیده است ، علی رغم اینکه چندین دستگاه کانتینر در محل کارخانه برق قدیم مستقر شده ظاهراً استقبال چندانی نشده و شهرداری محترم فقط تعدادی کانتینر اول شهر را جمع آوری کرد و همه به مرکز شهر هجوم آورده اند و همین امر باعث ترافیک و ازدحام جمعیت شده است و ایستگاه تاکسی ها از چهارسو شده است که مثلاً اگر یک مسافر دویست متر آنطرف تر پیاده یا سوار بشود به کجای کار لطمه می خورد.
بدین وسیله پیشنهاد می شود:
جمع آوری کلیه کسبه به محل جدید و ساماندهی آنها
تغییر جای ایستگاه تاکسی ها از محل جدید به محلهای دیگر که موجب ترافیک روان بشود. گزارشگر: پوران مجرد
مشکلات شهروندان
اینجانب عباس بنی اسدی فرزند حسین ساکن بروات بلوار شمالی جنب بانک سپه که در تاریخ 3/9/83 ازدواج نموده ام ولی چون دفترچه ندارم در منزل پدرم که 5 فرزند دیگر هم دارد و با کمبود جا مواجه است زندگی می کنم. من کارمند شرکت نورباران اداره برق هستم و حقوق ماهیانه ام صد هزار تومان است. از مسئولین درخواست می کنم که فکری برای ما جوانان بکنند.

اینجانب احمد حسین زاده حدوداً 19-18 سال پیش منزل مسکونی ام زیر طرح شهرداری رفته. منزل بنده در خیابان آزادگان مشهور به باغخان قدیم بود و شهرداری منزل مسکونی بنده را گرفت و به جای آن یک زمین واقع در هنرستان خیابان امیرکبیر کوچه مرصاد جنب اردوگاه معصومیه داد و در آن زمان این زمین از هیچ لحاظی ارزش خاصی نداشت اما امروزه این زمین با ارزش شده و در آن زمان با شهرداری من به توافق رسیدم و سند منزلم را به شهرداری به آقای خوشاب در دفتر اسناد رسمی (کارگر) تحویل دادم اما هنوز بعد از 19-18 سال سندی به من تحویل داده نشده است و الان که برای ساخت و ساز مراجعه کرده ام، گفته اند که سند زمین را می خواهند و آقای حسین شاهی مسئول سازمان زمین گفته است که باید دو میلیون پول بدهم که آنها سند را به من بدهند در آن زمان چنین قانونی نبود که من دو میلیون پول بدهم تا آنها سند را به من بدهند.
.
اینجانب عذرا مهرابی نژاد در خیابان آزادگان کوچه آزادگان 15 یک زمین داشته ام که قبلاً زیر طرح شهرداری رفته و حدوداً 80 متر برای بنده باقی مانده است و زمینی که برایم باقی مانده است از یک طرف به خیابان و از یک طرف به کوچه راه داشت و الان که می خواهم ساخت و ساز کنم مهندس برای ساخت و ساز آمده و آن را بررسی کرده است و گفته است که زمین شما سه گوش است و یک اتاق بیشتر نمی شود.
از شهرداری محترم تقاضا دارم که حداقل کوچه را به بنده بدهد که به زمینم متصل کنم تا بتوانم حداقل ساخت و ساز کنم یا اینکه حداقل دو اتاق بتوانم بسازم.

آقای طهماسب دریجانی یکی از اصنافی است که در پاساژ همت در مرکز شهر مغازه داشته است وی اظهار می دارد که ماههاست که بطور مداوم به شهرداری مراجعه کرده و جواب مناسبی را دریافت نکرده است. وی اعتقاد دارد مسئولین به طور شفاف جواب مردم را نمی دهند و مشخص نیست که برای بازسازی بازار چه برنامه هایی وجود دارد برخی می گویند این برنامه جزء طراحی شهری نیست در عین حال ما برای تشکیل پرونده به میراث فرهنگی و ستاد بازسازی مراجعه نموده ایم. وی به شدت از عدم پاسخگویی مسئولین و روشن نبودن برنامه ها ناراحت است.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

تعدادی از شهروندان هزینه ساخت سرویس بهداشتی خود را به طور کامل در یافت نکرده اند و در نتیجه ساخت سرویس بهداشتی آنها نیمه تمام مانده است. از جمله ابراهیم رحیمی و صدیقه محمدی اظهار می دارند که 90 هزار تومان دریافت کرده اند ولی بقیه هزینه را دریافت نکرده اند. ساکنان اردوگاه سینا هم از وضعیت بهداشتی اردوگاه ناراضی هستند و اینکه سرویسهای بهداشتی و حمام اردوگاه فاقد شیر آب هستند.

مشکلات مدارس
آقای محمود علیزاده مدیر مدرسه راهنمایی پسرانه نجات اللهی مشکل این مدرسه را نبود سرویس بهداشتی ذکر کرده و اینکه فقط کمکهای جزیی به این مدرسه شده است و مشکل دیگر این مدرسه این است که فاقد حصارکشی می باشد و این مدرسه در حریم خیابان قرار دارد.
خانم زهرا علی آبادی مدیر دبستان سجادیه می گوید به کمک یونیسف و آموزش و پرورش 5 کانکس در اختیار مدرسه قرار گرفته است و به هر فرهنگی در همان اوایل زلزله 50 هزار تومان پرداخت شده است. همچنین از طرف سازمان یونیسف لوازم التحریر و کاپشن در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.


مسئولین مدرسه نجات اللهی اعلام کرده اند در ارتباط با آسفالت خیابان عربخانه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. این خیابان به دلیل آواربرداری، تعمیر لوله ها و... کاملاً تخریب و پر از گرد و خاک می باشد و منطقه از لحاظ بهداشتی آلوده است. به ویژه کودکانی که بایستی روزانه چند بار برای رفتن به مدرسه از این خیابان عبور کنند در معرض آسیب های تنفسی قرار می گیرند. انتظار می رود که شهرداری به وضعیت این خیابان رسیدگی کند.

اطلاعیه
کتابخانه ستاد حمایتهای روانی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر عضو می پذیرد.

شرایط عضویت:
دو قطعه عکس 4*3
یک برگ فتوکپی شناسنامه
تکمیل تعهد نامه عضویت
کتابخانه ستاد حمایتهای روانی دارای کتابهای علمی ، تاریخی ، مذهبی ، رمان ، داستان ، کمک درسی (در مقاطع دبستان- راهنمایی- دبیرستان) و تست های کنکور می باشد.
علاقمندان استفاده از کتابخانه می توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل ، صبح ها از ساعت 30/8 لغایت 12 و عصرها از ساعت30/14 لغایت30/16 به آدرس میدان فرمانداری – خیابان فردوسی- جمعیت هلال احمر بم- کتابخانه ستاد حمایت های روانی سازمان امداد و نجات مراجعه نمایند.حمل و نقل درون شهری و هزینه های آن
در مصاحبه ای که با بعضی از شهروندان محله های میدان امام حسین، عربخانه، بلوار معلم ، نیروگاه برق و بهشت زهرا داشتیم، بسیاری از آنها از کار خط های واحد این مناطق اظهار نارضایتی می کردند و می گفتند در بسیاری مواقع اصلاً کار نمی کنند. در شرایطی که نرخ تاکسی بالا رفته و برای کوتاهترین مسیر کرایه صد تومان است. خانواده ها ی کم درآمد قادر به پرداخت این هزینه نیستند برخی شهروندان محله عربخانه و بلوار معلم می گفتند در مسیر ما تاکسی هم نیست و اگر باشد دربست سوار می کند. مثلاً خانواده ای می گفت که ما چهار بچه داریم که مدرسه می روند و در طول هفته بایستی حداقل ده هزار تومان کرایه تاکسی بدهیم. در این شرایط به نظر شما از کجا باید این پول را بیاوریم.
اما در میان همه ناراضیان گروهی هم راضی بودند، بانیان مهدیه صاحب الزمان و از شهردار و رانندگان خط واحد تشکر کردند که هر روز صبح جمعه در ساعات معین مستمعین دعای ندبه را به مهدیه می رسانند.
گزارشگران : اشرف و زینب جزینی زاده


بروات پرسش ها و ابهام ها

تقاضای دریافت 2000 تومان برای شورای اسلامی شهر بروات ، در مقابل تأیید اسنادی که باید توسط شورای شهر مهر زده شود دارای چه مبنایی است؟
پرتوقع خواندن مردمان آسیب دیده از زلزله توسط بالاترین مقام استان دارای چه پایه استدلالی است؟
در حالی که ستاد ، قیمت مصالح تحویلی به شهروندان را مشخص نمی کند چگونه انتظار دارد که آنان برای شروع ساخت و ساز اقدام کنند؟
آیا شهرداری مجاز است برای تعیین بروکف منازل از شهروندان بخواهد مبلغی بپردازند؟
چرا ستاد سیستان و بلوچستان در بروات ، پیمانکارانی را که شهروندان برای ساخت منزل مسکونی خود پیشنهاد می کنند را نمی پذیرد؟
چرا بکارگیری افراد در شهرداری بروات عموماً بر پایه رابطه انجام می شود؟
چرا کارکنان شهرداری بروات به شکل مناسبی پاسخگوی شهروندان نیستند؟
چرا ستاد سیستان و بلوچستان وجهی را که سایر ستادها بابت آواربرداری پرداخته اند به بسیاری از شهروندان بروات پرداخت نمی کند؟
چرا بکارگیری نیرو در ستاد سیستان و بلوچستان ، ساز و کار روشنی ندارد و از جوانان بومی کمتر استفاده می شود؟
چرا روشنایی خیابان باهنر بروات در شب تأمین نمی شود؟
چرا برای جلوگیری از فاجعه آتش سوزی و مرگ شهروندان در چادرها چاره اندیشی نمی شود؟
گزارشگران: صوفیا کرم نژاد ، گلناز سعادتیان ، مهرداد موسوی
شهر من ، عاشق نخل خرماهاتم هنوزم
گرچه ویران شده ای فکر صفاتم هنوزم
شهر مردمان با صفا تویی شهر بمی
شهر صابران با وفا تویی شهر منی
گرچه خانه های تو ویران شد
لیک ، مهربونی تو مردمش پیداشد
شهر من پنجم دی عجب خجل شد حالا
چون که دید مهربونی میون ما ، در اینجا
هنوزم خرابه هات قشنگه ، ای ارگ قدیم
هنوزم نام تو سربلنده ، ای ارگ قدیم
شهر من باعث افتخارمی شهر بمی
شهر من می سازیمت ، بی معطلی
پس نگویید در این شهر وفا گم شده است
باغ هست و لیکن باغبان گم شده است
شهر من ، عاشق نخل خرماهاتم هنوزم
گرچه ویران شده ای فکر صفاتم هنوزم
اکرم بیغمی

مربیان کودک
یک سال کار و وعده دستمزدها
پس از زلزله 5 دی ماه ، در طی یک قرارداد مشترک که بین unicef و سازمان بهزیستی منعقد شد. قرار بر این شد که مراکز کودک قبلی و تعدادی از مراکز جدید (در ابتدا تعداد مورد توافق 36 مرکز بود) از طریق پرداخت های unicef تجهیز و به مربیان آن دستمزد پرداخت شود. مرحله اول این قرارداد اجرا شد و دستمزد 3 ماه تعدادی از مربیان و مدیران مهدهای کودک پرداخت گردید« در تاریخ خرداد ماه 1383» از آن زمان تا کنون مربیان کودک درشهر بم و بروات که با جان و دل برای کودکان کار کرده اند و شاید یکی از معدود فعالیت های قابل قدردانی و تحسین پس از زلزله به شمار می روند دستمزدی دریافت نکرده اند و مرتب به آنها وعده پرداخت داده می شود برخی مقامات بهزیستی می گویند:« از ابتدا قرار بر این بود دستمزد فقط برای شش ماه پرداخت شود، ما چون تلاش کردیم یک سال و شاید هم بیشتر بتوانیم برای مربیان حقوقی در نظر بگیریم و از مبلغی که یونیسف اعلام کرده است دستمزد بیشتری بدهیم. دچار مشکلات عدیده ای شده ایم.» در هر حال قریب به 8 ماه از اولین پرداخت ها می گذرد. مربیان کودک که بسیاری از آنها زنان و دختران تنها و فاقد پشتوانه مالی هستند نمی دانند چگونه باید زندگی خود را اداره کنند. به نظر می رسد که مسئولین بایستی با احساس مسئولیت و تعهد بیشتری برای رسیدگی به شرایط سخت این گروه اقدام کنند زیرا ادامه کار به ویژه برای کودکان به انرژی و امید زیادی نیاز دارد.
جمعی از مربیان کودک
نمایشگاه

در تاریخ 5/11/83 نمایشگاه فیلم و عکس بم، نشاط، زندگی با حضور شهردار و معاونان: آقای اوحدی مسئول واحد سمعی و بصری اداره کل ارشاد، آقای جوشایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بم، آقای رحیمی مسئول کانون هنر بم و جمعی از مردم افتتاح گردید.
در این مراسم آقای جوشایی با اشاره به اینکه نمایشگاه عطر حیات یک حماسه فرهنگی بود و با استقبال بی نظیری روبرو شد، گفت این برنامه ها برای ایجاد روحیه و نشاط و شادابی شهروندان تدارک دیده شده است و عموم مردم باید در برنامه های فرهنگی شرکت کنند و یک حرکت عظیم فرهنگی در بم به راه بیاندازند. همچنین آقای اوحدی در این مراسم اظهار داشت بم ساخته نخواهد شد مگر به دست خود بمی ها. لازم به ذکر است این برنامه در دو بخش صبح (پذیرای دانش آموزان) و عصر (عموم مردم) اجرا شد.
گروه گزارش رحمت ا... دریجانی، فرشته زنگی

وقتی طرح جامع بدون حضور مردم طراحی می شود

تبدیل پارک خیابان امام رضا به پمپ بنزین مسئله ای است که بسیاری از ساکنین خیابان امام رضا را نگران کرده است. در مصاحبه هایی که با مردم شد بسیاری از آنها با این تغییر کاربری مخالف هستند. قبل از زلزله در این محل شهرداری تعداد اندکی تاب و سرسره نصب کرد که مورد استفاده کودکان بودند. آقای موسوی می گوید بعد از زلزله این پارک به عنوان مکانی برای اقامت مردم و مانعی برای انتقال مردم به اردوگاهها بود و حتی مردم با وجود آسیب لوله های آب آن خود درختها را آبیاری کردند و مانع خشک آن ها شدند آقای محمد بهرامی اظهار می دارد بعد از زلزله تقریباً در یک کیلومتری این محل یک پمپ بنزین احداث شده است و در این منطقه دیگر نیازی به پمپ بنزین نیست.
خانم فرامرزپور می گوید ما از این پارک برای بازی بچه های مهدکودک استفاده می کنیم، همچنین با ساخته شدن پمپ بنزین در این محل ترافیک شدیدی به وجود می آید که به لحاظ قانونی می تواند مانع دادن مجوز به مهدکودک را شود.
درست است که در خیابان امام رضا باغهای زیادی دارد اما باغها ملک خصوصی هستند در حالیکه پارک یکی فضای عمومی است که بچه ها از آن استفاده می کنند. ما انتظار داریم این پارک مجهزتر شود و برق کشی شود. تا شبها نیز اهالی محل و کودکان بتوانند از آن استفاده کنند.
شهردار بم در پاسخ می گوید . از طرف فرمانداری نامه ای به شورای شهر ابلاغ شد که خیابان امیرکبیر احتیاج به پمپ بنزین دارد و چون تنها مکان خالی!!! فضای سبز کوچه امیرکبیر 10 بود، با آن موافقت شد. اما این مسئله با اعتراضات مردم مواجه شده که نامه ای به استانداری ارسال گردیده است تا استاندار محترم تصمیم گیری نماید. اما به نظر می رسد تصمیم گیری حق مردمی است که در این محله زندگی می کنند و هر پروژه ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد بایستی با نظر کلیه آنها اجرایی شود.
گزارشگران : اشرف و زینب جزینی زاده، فرشته زنگی

دادگستری محترم شهرستان بم

احتراماً اینجانبان امضاکنندگان ذیل اهالی خیابان امیر کبیر کوچه شماره 10 و کوچه های همجوار به استحضار می رسانیم که در روزهای اخیر فردی به نام آقای افشاری مدعی شده که فضای سبزی را که در این محل قرار دارد از شهرداری خریداری کرده و قصد احداث واحدهای تجاری و مسکونی و پمپ بنزین دارد و به گفته خودش تمام مراحل اداری و قانونی را طی کرده و هیچ کس توانایی مقابله با این عمل سودجویانه او را ندارد.
از محضر دادگاه محترم جویا می شویم که چگونه فضایی که درختان آن با ابتکار عمل شهرداری و تلاش اهالی به ثمر رسیده و بیشتر اهالی به خاطر وجود همین فضا در اینجا محل سکونت خود را انتخاب کرده و از ابتدای تقسیم و واگذاری در نقشه شهری نیز به عنوان فضای سبز عمومی قید شده بود و توسط شهرداری نهال کاری شده به عنوان ملک مسکونی و تجاری به شخصی سودجو فروخته می شود؟ طرف دیگر این معامله کیست؟ آیا آقایان اوضاع شهر را چنان آشفته پنداشته اند که هر دخل و تصرفی را در اموال عمومی جایز دانسته و انجام می دهند؟ تکلیف درختان چند ساله چه می شود؟زیبایی محیط زیست کجا معنا می یابد؟ بنابراین ما اهالی این محل از عاملان این معامله اعم از شهرداری و یا هر فرد دیگری که در آن دخیل باشد شاکی بوده و از محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی فوری به این مسئله را داریم.
نامه ای با همین مضمون برای شهرداری نیز ارسال گردیده است
لطفا برای دریافت نشریه که به صورت فایلهای پی دی اف که حاوی عکسها میباشد با ما تماس بگیرید
.
.
شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 - 2222130 (0344)
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
http:// Akhbar—Bam.blogspot. Com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: چاپخانه گلبهار

0 Comments:

Post a Comment

<< Home