Thursday, December 23, 2004

NEWS LETTER OF BAM 14

ویژه نامه اولین سالگرد زلزله پنجم دیماه بم


بنی آدم اعضای یکدیگرندخبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم

شماره 14، چهارشنبه 25 آذر ماه 1383

سرمقاله

یک سا ل گذشت ، سریع یا کند ؟ باید از کودک تنهایی پرسید که آغوش مادر را در این یک سال ندیده است. زود یا دیر؟ باید از مادری پرسید که نوگلانش را با دستان خود به خاک سپرده است.باید از.....
یکسال گذشته است ،شاید بم دیگر نلرزد اما تهران ، خراسان ، کرمان یا جایی دیگر چه ؟ بی شک حادثه ای غیر مترقبه ! هر سال می لرزاندمان. تقریبا هر 10 سال سراسر سیه پوشمان می کند ، کی باورخواهیم کرد که زلزله همسایه دیوار به دیوارمان است ؟ کی خواهیم پذیرفت که در فاجعه ای دیگر فقط پتوها وکنسروهایمان را هیجان زده برای کمک نیاوریم ؟ چه زمان در خواهیم یافت که زندگی یک انسان موهبتی است وهرگز باز نمی گردد آغوش پدر ،لبخند مادر ،بوسه های گرم همسر ، دستان برادر ،مهر خواهر وشادی فرزند بازگشتنی نیست ؟ آیا بایستی باز هزاران هزار ،دهها هزار کبوتر را درزیر آوارهاجستجو کنیم وبیاد آوریم که آمادگی ،سازمان دهی ...ضروری است .
بی شک زلزله بم آخرین زلزله نخواهد بود ، آخرین حادثه طبیعی نخواهد بود اما می تواند آخرین حادثه غیرمترقبه ای باشد که ازخواب بیدارمان می کند.

بسیـار گـل از کف من برده است بـاد
اما من غمین گلهای یاد کس پرپر نمی کنم
من مرگ هیچ عزیـزی را باور نمی کنم

سیاووش کسراییسخن سردبیر


باید همواره به خاطر سپرد: زلزله حادثه ای طبیعی اما فاجعه ای اجتماعی است

استاندار کرمان در یک برنامه رادیویی در تاریخ21/9/83 اعلام کرده است: برای قضاوت درست درباره خدمات رسانی به شهروندان آسیب دیده از زلزله در یک سال اخیر باید به عمق فاجعه نگاه کرد تا بتوان منصفانه قضاوت کرد. پیشنهاد می کنم علاوه بر«عمق و ابعاد فاجعه»، «هزینه های انجام شده»، «فرصت های از دست رفته» و «نحوه حضور شهروندان» را نیز به معادله فوق اضافه کنیم تا قضاوت روشن تری بدست آوریم و مهمتر اینکه دقیق تر به افق برنامه خدمت رسانی در سالی که در پیش رو داریم، بیاندیشیم.
از منظر جامعه شناسی برای ورود به این بحث توجه به چند نکته اهمیت اساسی دارد: درک یک وضعیت معین ( در اینجا ارزیابی نحوه خدمت رسانی دستگاههای گوناگون) از کلیت آن جدا نیست و برای این مسئله توجه به کارکردهای دولت رانتیر( یعنی دولتی که عمده درآمد آن از تفاوت هزینه و فروش نفت بدست می آید) در ابعاد گوناگون آن مهم است.
در طول 25 سال اخیر دولت ایران حدود 500 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را هزینه کرده است در حالی که سطح رفاه و زندگی اکثریت شهروندان نسبت به دوره قبل آن، بر اساس شاخص های توزیع درآمد بهبود چندانی نیافته است و برای گروههایی بدتر شده است.
به لحاظ ساختار اداری واجرایی، مرتبه فساد اداری کشور ( درمیان 133 کشور مطالعه شده) مقام 87 را کسب کرده است.
در عین حال مدیریت اجرایی نیز همواره به شدت«بخشی» و به شدت «مرکزگرا» و از بالا به پایین بوده است. به عنوان مثال در مسئله بم، برای ساخت اسکانهای موقت اردوگاهی خارج از شهر، علیرغم میل شهروندان، در تهران تصمیم گیری شده است و مقامات استانی رسماً دخالت خود را در این تصمیم تکذیب کرده اند.نشانه های ادامه این امر در شرایط حاضر و همین امروز دیده می شود، در شرایطی که هیئت وزیران مصوبه ای را برای واگذاری خدمات عمومی و شهری به شورای شهر و شهرداری و کاهش فعالیت های بخشی و مرکز گرا ادارات گوناگون برای بم دارد. وزارت کشور خود رأساً هزینه کردن اعتبار 18 میلیارد تومانی خارج از شمول برای بم را در تهران برنامه ریزی کرده و مسئول و مشاور و پیمانکار معرفی کرده است.
از منظر مدیریت اقتصاد نیز دولتمردان وضعیت بازار انحصاری را اصل و الگو قرار داده اند. چنانکه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مصاحبه های تلویزیونی خود، تورم دو رقمی در سالهای آینده را نوید می دهد و آن را امتیاز برای شهروندان بمی قلمداد می کند که وامی را که امروز آنان برای ساخت مسکن خود دریافت می کنند در سالهای آینده و در زمان بازپرداخت وام، ارزشی ندارد. بدون آنکه به یاد آنان بیاورد که تورم دو رقمی برای اکثریت شهروندان ساکن مناطق آسیب دیده ( کارمندان، معلمان، کارگران و ...) که درآمدهایی نسبتاً ثابت دارند به معنی کاهش منظم سطح معیشت آنان نسبت به امروز است و در واقع نه فقط وام آنان بلکه دستمزد آنان نیز بی ارزش تر خواهد بود. درهمین چارچوب فکری است که می توان قیمت خودرو ساخت کشور را به دو برابر قیمت واقعی آن در بازار داخلی عرضه کرد و در بم نیز با پنهان نگاه داشتن قیمت مصالح ساختمانی که عمدتاً در انحصار بنیاد مسکن است شرایطی را فراهم آورد که قیمت هر متر مربع ساختمان عملاً به دو برابر قیمت های قبل از زلزله افزایش یابد. شاید برای این منظور که تا ريال آخر کمک بلاعوض و وام شهروندان را برای ساخت واحد مسکونی شان از چنگ شان بدر آورد و بعد انگشت تعجب به دهان گرفت که چرا شهروندان آسیب دیده برای ساخت واحد مسکونی خود اقدام نمی کنند؟
از منظر اجتماعی و از نگاه دولتمردان شاخص کلی مشارکت شهروندان در عرصه حیات اجتماعی، محدود به برابری در حق رأی فهمیده می شود که خود را در دو نوع انتخابات سراسری ( ریاست جمهوری و مجلس) و محلی ( شورای شهر و ده) نشان می دهد. در حالی که امروزه در تمامی جوامع توسعه یافته، مشارکت شهروندان به شکل سازمان یافته در قالب اجتماعات محلی ( گروههای حرفه ای، صنفی، ذی نفع و ...) و اجتماعات محله ای ( گروههای همسایگی) و در ابعاد برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منافع برقرار می شود. امری که در کشور ما بطور گسترده پذیرفته و عملیاتی نشده است، هر چند که تاکنون در بم کوشش هایی با حمایت شورای اسلامی شهربم، شهرداری بم، شورای اجتماعی استان، دانشگاه کرمان و سازمان جهانی بهداشت برای عملیاتی شدن آن در قالب دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم در جریان است.
برای اینکه برای یک بار در عمل باور کنیم که «مردم در رأس امور هستند» بایستی به حداقل درخواست آنان در آستانه سالگرد زلزله توجه کنیم. می توان بخشی از درخواست های آنان را که در سیزده شماره خبرنامه شهروندان و مشارکت تا کنون مطرح شده است راجستجو کرد و تعدادی از آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:
یک مسکن 100 متری ( حداقل مساحت برای مردم شهرستان) بایستی از ساز و کار بازار تاکنونی خارج شود، داشتن سرپناه امن حق هر شهروند است، مدیریت ساخت آن حق هر شهروند داوطلب است. بنابراین با روشن ساختن قیمت ها، ثابت نگاه داشتن آنها، ازمیان بردن فرایند پیچیده موجود (دویدن در ستادها و شهرداریها) به تمام شهروندان اجازه داده شود محل سکونت خود را بسازند و اگر در این فرایند که باید به خوبی نظارت شود صرفه جویی در هزینه پدید آمد، به اقتصاد فروپاشیده خانواده وارد شود. بنابراین در اولین قدم باید تبلیغ و ترویج رسمی و غیر رسمی الگوی مسکن 85 متری با سازه های پیچ و مهره ای که به لحاظ شهرسازی دارای هزینه به لحاظ احساس عمومی فاقد ایمنی است، متوقف شود.
اختیارات مصوب هیئت وزیران به شورای شهر، شهرداری و فرمانداری بم، در کوتاه ترین زمان عملیاتی شود. از سه ماه مهلت تدوین آیین نامه آن دو ماه گذشته است و از همین امروز تمام فعالیت های دستگاههای اجرایی در راستای آن باشد، در اولین قدم واگذاری مدیریت اعتبارات شهر بم از وزارت کشور به شورای شهر و شهرداری درخواست می شود. این امر کنترل شفاف برنامه ها و حضور شهروندان در قالب اجتماعات محلی و محله ای را امکان پذیر می کند.
شفاف سازی کمک های اهدایی به شهر بم که توسط دستگاه های گوناگون مانند هلال احمر، فدراسیون های ورزشی و ... جمع آوری شده و امروز مدعی هزینه کردن آن در بم شده اند. این کمکها بایستی در قالب یک مدیریت شهری واحد هزینه شود.
شفاف سازی، سوء مدیریت و سوء استفاده در ساخت و سازهایی که در سه دهه اخیر در مکانهای عمومی در شهر بم انجام شده است، اهمیت دارد و در اولین قدم نتیجه گزارشاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این راستا تهیه شده است، آشکار و نتیجه پیگیریها اطلاع رسانی شود.
شفاف سازی پیرامون مدیریت و هزینه های یک سال اخیر در بم که شایعات گوناگونی در پیرامون آن شکل گرفته است، اهمیت دارد. توجه به این امر از منظر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی اهمیت دارد. در اولین قدم بایستی موضوع قراردادهای شن و ماسه در بنیاد مسکن و ستاد بازسازی و نتایج پیگیریهای آن اطلاع رسانی شود.
وضعیت استفاده از نیروهای کار در ستادهای مستقر در شهر بم و پیمانکاران آنها اطلاع رسانی شود و سهم نیروی کار بومی مشخص گردد. در اولین قدم بایستی امر جایگزینی افراد بیکار داوطلب کار بومی به شکلی نهادمند سامان دهی شود. ایجاد مرکز اطلاع رسانی برای تهیه گزارش روزانه از وضعیت

ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی بینی به جام
نقل وسبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ ازمن اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ ازما اگر کامی نگیریم از بهار
گرنکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری
جـز به عزم مردم بم
کِی شود آباد شهر بم


مصاحبه با دکتر اسماعیلی رئیس شورای اسلامی شهر بم

ما انتظار داشتیم بعد از زلزله افراد تحصیل کرده کسانی که می خواهند برای بم سرمایه گذاری کنند به شهر ما اضافه شوند اما این طور نشد.
دکتر اسماعیلی رئیس شورای اسلامی بم پزشکی است که بیش از 40 سال در این شهر کار کرده است. به قول خودش خیلی ها را در شهر بم می شناسد و بسیاری را نیز که می شناخته است اکنون دیگر نیستند. حداقل 1500 نفر از آشنایان نزدیک و ده نفر از اعضای خانواده را از دست داده است. از همان ابتدا آقای دکتر اسماعیلی به مردمان شهر و توانشان اعتقاد داشتند.
و مجدداً در این مصاحبه تکرار می کند که «مردمی که حداقل 95 درصد از زخمی ها و زیرآوارماندگان را در همان ساعات اولیه نجات دادند و منتقل کردند. مردمی که خود در آن شرایط به باغهایشان رسیدند، چطور حالا پس از یک سال که بازسازی روحی هم شده اند نمی توانند کارهای خود را انجام دهند».
شورای اسلامی شهر بم به دلیل زلزله فرصتی را به دست آورد که بتواند در جایگاه واقعی «یک شورای شهر» در دنیای متمدن امروز قرار گیرد، فرصتی که شاید هیچکدام از شوراهای دیگر شهرهای ایران تاکنون بدست نیاورده اند به همین علت بسیاری از مقامات دولتی در سطوح مختلف هنوز نمی دانند جایگاه و اهمیت یک «شورا» در مدیریت شهری چیست، و در بسیاری از موارد نه تنها کاری به آنها سپرده نمی شود بلکه حتی نظرات آنها را نیز چندان مورد توجه قرار نمی دهند. اما خوشبختانه شورای اسلامی شهر بم تاکنون توانسته است تا حد خوبی از موکلانش یعنی مردم بم حمایت کند . این مصاحبه به مناسبت اولین سالگرد زلزله بم با آقای دکتر اسماعیلی و با هدف روشن شدن برخی مسائل شهر بم انجام شده است.

- از بازسازی و قوانینی که برای آن تصویب شده شروع می کنیم. وظیفه هر کدام از سازمان های چگونه تعریف شده است؟
در تاریخ 28/10/82 هیأت وزیران تصویب کرد که بازسازی های مربوط به بم هر کدام به قسمتی واگذار شود از جمله خانه سازی که مربوط شد به بنیاد مسکن، نوسازی، مدارس بم را بسازد، میراث فرهنگی ارگ و میراث فرهنگی را بسازد و مسکن و شهرسازی ، ادارات دولتی و شهرداری بم که امکانات عمومی شهری را بسازد مثل پارکها و خیابانها. این خودش شامل چند چیز است: خیابانها ، تعریض خیابانها، بازسازی و بازپیرایی پارکها و ساختمان شهرداری و آتش نشانی و از این قبیل و خرید ماشین آلات. در مرحله اول 18 میلیارد تومان واگذار شد که 80 درصد برای بم و 20 درصد برای بروات باشد ما انتظار داشتیم این پول اختصاص داده شود به بم که بتوانیم پارکها و خیابانها را بر حسب نیاز شهر و آنچه که متأثر از فرهنگ بم و در خور شأن تاریخی بم و ارگ بم است اینها را بسازیم. البته خیابانها احداث شان زمان می خواهد چون هر کسی که الان شروع کند به علت اینکه الان ماشین های سنگین در بم هستند اینها را خراب می کند و ما باید کمی تأمل و صبر کنیم تا زمانی که کمی ساختمانها سبک شود و ساخته شود تا ما خیابان ها را آسفالت کنیم.
بعداً وزارت کشور گفته که نه، پول را به ما بدهید در حالی که ما انتظار داریم که این کارها توسط خود مردم بم و شهرداری انجام شود خصوصاً دولت فرمانداری بم را ویژه اعلام کرد و از طرفی دستور داد که ماده 136 و 137 در مورد بم اجرا شود که امور مربوط به مکان های عمومی به شهرداری واگذار شود. در قسمت دوم این اعلام می کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری کرمان موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی به منظور امکان مدیریت کارآمد موثر ، سریع و پاسخگو در زمینة ساخت و ساز و خدمات شهری مدیریت شهری شهرستان بم را متشکل از کلیة وظایف و مأموریتهایی که انجام آن در حوزة شهرداری و شورای شهر امکان پذیر است با استفاده از اختیارات و امکانات اجرایی شهرستان و انتقال آن به شهرداری بم زمینة تحقق مدیریت شهری یکپارچه در شهرستان بم را در قالب احکام مادة 136 و 137 برنامة سوم توسعة اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 90 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 فراهم آورد. و ظرف 6 ماه طرح نهایی را جهت تصویب هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
- برای این کار چه اقداماتی شده است؟
برای این کار تا به حال هیچگونه اقدامی نشده است و به علاوه در فاصلة سه ماه باید طرح ساماندهی دستگاههای دولتی بم با رویکرد مدیریت دولتی نوین در بم اجرا شود که الان دو ماهش گذشته. شروعش از تاریخ 5/8/83 بوده است که هنوز شروع نشده است.
- فکر می کنید این تأخیر ناشی از چیست؟ چه بخش هایی از دستگاههای اداری دولت کمک نکردند که این مصوبه راه بیفتد؟
برای این مصوبات باید آیین نامه ای تنظیم شود که فرماندار هم دخالت داشته باشد . استانداری کرمان و سازمان مدیریت باید هرچه سریع تر آیین نامه را تنظیم کنند و اگر لازم هم باشد از شهرداری بم کمک بخواهند. البته این آیین نامه به شهرداری بم محول نشده ولی می توانند کمک بگیرند. شورا هم می تواند کمک کند که این کار اتفاق بیفتد. ما تجربة زلزلة غم انگیز بم را داریم در زلزلة بم کارهایی که با مشارکت مردم انجام شد و به وسیلة خود مردم مثل احیای قنوات و فضای سبز و همچنین بازسازی سردخانه ها موفق بود ولی ساختن اردوگاه ناموفق بود و مردم استقبال نکردند. ما انتظار داشتیم که افراد تحصیلکرده و افرادی که سرمایه گذاری می کنند در بم به شهر ما اضافه شود مهمان ما باشند ولی متأسفانه یک تعداد معتاد و دزد و تعدادی هم افراد فقیر مهمان ما شدند که این باید پالایش شود و مشخص شود در حالی که اردوگاهها ساخته شدند و تعداد کثیری خالی هستند.
در عوض هنوز تعدادی از مردم در چادر زندگی می کنند و تعدادی سرویس بهداشتی ندارند. باید طوری شود که این
تجربیات تکرار نشود و بتوانیم خودمان شهرمان را درست کنیم و من اعتقاد دارم که «جز به عزم مردم بم کی شود آباد شهر» تا زمانی که مردم مشارکت نداشته باشند کارها موفق نخواهد شد.
حدود 1700 زن تنها و 2100 مرد تنهاست و تجربة گذشته نشان داده است که (تجربه رودبار) خانواده هایی که زن سرپرست خانواده بوده است توانسته اند بهتر فرزندانشان را تربیت کنند تا اینکه سرپرست خانواده مردِ تنها بوده است.
- ابتدا که اردوگاه ساخته شد احتمالاً می توان گفت که شهروندان و شورای شهر و شهرداری به دلیل زلزله آمادگی ذهنی نداشتند آمادگی کار نداشتند و برنامة اردوگاهها به وسیله وزارت کشور و توسط پیمانکار ساخته شد. الان که تقریباً یک سال از زلزله می گذرد چه استدلالی وجود دارد که وزارت کشور امر بازسازی فضاهای شهری را به شهرداری بم نمی سپارد و می خواهد خودش این کار را انجام دهد؟
من دلیلی نمی بینم . من در جلسه ای به آقای عارف گفتم چه شده که فکر می کنند مردم شهرستان توان کار ندارند. در حالی که مردم بم ارگ را ساختند و اگر قرار بود مردم غیربومی چیزی مثل ارگ بسازند تحویل ما یک «پینوکیو» می دادند. ما انتظار داریم که به وسیلة تکنولوژی جدید با کمک مردم این سامان و با حمایت های جهانی ارگ ساخته شود البته آقای عارف گفتند که من هم شهرستانی هستم. این طرز تفکر نباید وجود داشته باشد. همینجور که برنامة دولت است که فرمانداری تقویت شود باید این کارها به وسیلة خود مردم انجام شود من فکر می کنم موفق تر خواهد بود. تجربه نشان می دهد که این طور خواهد بود و دلیلی من نمی بینم که وزارت کشور مستقیماً وارد شود. 6 ماه فرصت به شهرداری بدهند اگر نتوانست آن وقت خودشان اقدام کنند. ولی این کار را شهرداری انجام خواهد داد چون شورای شهر مشاورین قوی برای این کار در نظر گرفته است و شهرداری هم همین کار را کرده و با افرادی که در طراحی پارکها و فضای عمومی در ایران کار کرده اند وارد مذاکره شده و طبق مقررات و قوانین می تواند این کار را انجام دهد.
- از لحاظ قانونی شورای شهر و شهرداری می توانند برای خودشان مشاور داشته باشند و رأساً وارد برنامه طراحی شهری بشوند؟
این پولی که دولت برای بازسازی بم اختصاص داده خارج از شمول است ولی شورای شهر می تواند این کار را انجام دهد و وزارت کشور باید حمایتش کند و کمکش کند. می خواهند شهر را بسازند دولت هم نظرش همین است، پس وزارت کشور باید به این کار، تن بدهد و زمینه را فراهم کند.
- اگر این واقعیت داشته باشد مصوبه هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری را مکلف کرده که شهرداری پایة خدمات شهری و هماهنگ کننده خدمات شهری شود اگر این مصوبه باید اجرا شود آیا نباید وزارت کشور برای اجرایی شدن این امر، اعتبارات را در اختیار مجموعه قرار دهد که همزمان توان شهروندان بم و شهرداری و شورای شهر مشخص شود؟
این کار باید انجام شود و ضروری است ما باید وسایل و امکانات شهرداری را بخریم، چرا نباید بعد از یک سال هنوز شهرداری چیزی نداشته باشد. آتش نشانی نداشته باشد سایر امکانات را نداشته باشد؟
- این پول در کجا گرفتار شده که به دست شهرداری نمی رسد؟
در وزارت کشور هست که البته وزارت کشور قسمتی از این پول را به عنوان تعریض معابر در اختیار شهرداری قرار داده ولی کافی نیست ما همة امکانات را می خواهیم.
- چه قسمتی از آن تا به حال به شهرداری واگذار شده است؟
500 میلیون تومان برای تملک املاک در مسیر که این ناچیز است.
- من می خواهم بدبینانه ترین نظری را که شهروندان در شهر می گویند خدمتتان تکرار کنم. بعضی شهروندان می گویند از آنجا که این اعتباراتی که تاکنون در بم هزینه شده مقدارش خیلی زیاد بوده چون خارج از شمول بوده خیلی از دستگاههای اداری مختلف وسوسه می شوند از مرکز، تهران یا کرمان خودشان این را به اسم بمی ها هزینه کنند آیا چنین دید بدبینانه ای درصدی از واقعیت در آن است؟
من فکر می کنم که این طور نباشد و من نمی توانم تصورش را بکنم چون همه دلسوز هستند و می خواهند کاری و خدمتی انجام دهند و من عرض می کنم برای «بروکف» از تهران آمدند 46000 تومان برای بروکف هر واحد معین کردند. شهرداری آمد 35000 تومان اجاره کرد البته آن 46000 تومان بدون ضرائبش بود. شهرداری این را به مناقصه گذاشت یک شرکتی از تهران برنده شد با 4000 تومان. بنابراین قطعاً مردم شهر دلشان برای شهرشان بیشتر می سوزد. اگر با این شیوه نرخ بالا برود مردم یک ساختمان 30 متری هم نمی توانند بسازند و این برای مردم بم مأیوس کننده است. ما باید به اصطلاح کاری کنیم که نهایت احساس مسئولیت و صرفه جویی را بکنیم. ما دنبال کسانی هستیم که ضمن اینکه می خواهند کار کنند و پول بگیرند آن احساس خدمت به مردم زلزله زده را داشته باشند نه کسانی که از دور دستی روی سر ما بکشند و در تهران بنشینند و از راه دور برای ما کار انجام دهند. ما خودمان می خواهیم کار انجام دهیم دولت هم نظارت کند و راهنمایی کند. ما هم سپاسگزاریم . دولت آنچه که در توان داشته به مردم بم کمک کرده ولی این اختلاف سلیقه ها باید کنار گذاشته شود ما می خواهیم کارهایی را که در توانمان است خودمان انجام دهیم.
- اینکه شما می فرمایید مردم می توانند منطقی و قابل درک است اما استدلالی که مردم دارند این است که خانه سازی در بم قبل از زلزله، بعضی از معماران محلی و مهندسان حساب می کردند که هر متر خانه را با متری 85-80 هزارتومان بسازند. بعداً یک گروه ژاپنی آمد و گفت می توان خانة ضدزلزله و مقاوم را ساخت با 5 درصد هزینة بیشتر. در حالی که الان قیمت هایی که در بم گفته می شود برای ساخت واحدهای مسکونی از متری 140 هزار تومان شروع می شودت تا حدود 170 هزار تومان، این تقریباً دو برابر شدن قیمت ها یکی از دلایلی است که اکثر شهروندان وارد ساخت واحد مسکونی شان نمی شوند. نسبت شهروندانی که رفته اند پای گرفتن پروانه نسبت به کل شهروندان ناچیز است. یک دلیلش نگرانی از قیمت هایی است که اعلام می شود و دو برابر قیمت های قبل از زلزله است. فکر می کنید علتش چیست و از کجا ناشی شده و چه چیزی تحول پیدا کرده که این اتفاق افتاده است؟
دولت همان طور که هدفش این است که خیرین وارد ساخت و ساز شوند همانطور که مثلاً یک فرد خیر می گوید ما مدرسه را با متری 160-150 هزار تومان خودمان می سازیم در حالی که نوسازی می گوید که با متری 300 هزار تومان مدارس را می سازد. آموزشگاهها از جیب چه کسی می خواهد این پول را بپردازد از جیب ملت زلزله زده. در مورد خانه سازی هم دارد این اتفاق می افتد اگر قرار است متری 150 هزار تومان با این 9 میلیون و پانصد هزار تومان، این 60 متر ساختمان می شود. اول اینکه قیمت نباید بالا برود. دوم اینکه مردم می گویند مثل انبوه سازان که دارند 18-12 میلیون تومان وام می گیرند. مردم بم می خواهند 12 میلیون تومان، با بهره 5 درصد وام داشته باشند که بتوانند حداقل خانه های صدمتری بسازند چون خانه های مردم بزرگ بوده است. باید این کار انجام بشود از طرف دیگر وزارت مسکن و شهرسازی دارد برای مستأجرین ما خانه می سازد که تعدادشان زیاد نیست خانه های صدمتری. اجاره به شرط تملیک. این دوگانگی درست است؟ آیا درست است برای مردمی که خانه هایشان خراب شده 60 متری و برای مستأجرانشان 100 متری بسازند. باید برای مردم بم هم مثل مستأجرانشان خانة صدمتری ساخته شود. وام 12 میلیون، یعنی آن چهارمیلیون اضافه هم عملیاتی شود چون عملیاتی نشده و کسی تاکنون نگرفته است. هر کسی هرچه می خواهد بسازد خانه ها کوچک و بزرگ ساخته شود شهر تاریخی است و مردم ایران و جهان و دولت همه به آن نظر دارند و همانطور که بزرگان مملکت گفته اند که بمی مستحکم و آباد ساخته شود.
- این خیرین که با 150 هزار تومان مدارس را می سازند، آیا هیچ شورای اسلامی شهر پیگیر شده که چرا نوسازی مدارس با سیصدهزار تومان مدارس را می سازد و نرخ می دهد و اجاره می دهد و سطح انتظار پیمانکاران خارج از بم را در بم افزایش می دهد؟
بازسازی مدارس به عهدة نوسازی مدارس کرمان سپرده شده است. بدون اینکه آموزش و پرورش بم دخالت داشته باشد. این اشتباه است باید آنها هم در سرنوشت خودشان مشارکت داشته باشند و باید آنها را آگاه کنند که در کرمانو تهران این نیست. چرا دو برابر؟ و باید قیمت ها تعدیل شود و ما روی این مسأله معترض هستیم . کسی که برای مردم بم کار می کند نباید خیال بلندپروازی و سودهای کلان داشته باشد بهتر است ما از کسانی استمداد بطلبیم که واقعاً قصد کمک و خدمت دارند نه اینکه از گردة ما استفادة کلان بکنند و در واقع امکانات مردم با این کار نصف می شود و در عوض آنها چاق تر می شوند. این درست نیست.
- بخشی از قیمت واحد مسکونی، مصالح است. آیا غیر از این است که کنترل قیمت بخشی از مواد اولیه در اختیار شورای اسلامی شهر است قیمت شن و ماسه و بخشی بر عهدة بنیاد مسکن است مثل آهن. آیا شما هیچ وقت با بنیاد مسکن یا ستاد بازسازی نشسته اید در مورد ثابت نگهداشتن قیمت ها صحبت کنید؟
خوشبختانه در این مورد نشست بوده است مخصوصاً شن و ماسه و مصرّ است که همین قیمتی که گفته شده و اعلام شده باشد. خوشبختانه بم بر روی شن است و معدن شن نزدیک است و باید از راه نزدیک آورد و از جاهایی که می آیند ما از آنها می خواهیم که مردم را درک کنند و به مردم زلزله زده گران نفروشند و همان قیمتی که از طرف نهادهای ذیربط اعلام شده رعایت کنند از مردم زلزله زده قیمت بیشتری نگیرند و حال مردم را رعایت کنند. حتی از نظر اجناس معمولی هم شورای شهر با بازرگانی نشست داشته است و مصراً این کار را پیگیر است که حقی از مردم ضایع نشود.
- نکته دیگر این کمک هایی که از خارج شده برای شهر بم و شهروندان بم است. از آن طرف با خبر شدیم هلال احمر کمکی را که به شهر بم شده می خواهد رأساً برای ساخت پارک در بم اختصاص دهد آیا شما تلاش کرده اید که هلال احمر این کار را زیر نظر شورای شهر انجام دهد؟
ما نامه ای از هلال احمر دریافت کردیم که آقای چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و ملت ونزوئلا می خواهند دومیلیون دلار برای تأسیسات تفریحی و اجتماعی شهر اختصاص دهند . ما از ملت ونزوئلا و رئیس جمهورش تشکر کردیم و بلافاصله زمین لازم در پارک 22 بهمن در اختیار گذاشتیم و گفتیم اگر زمین زیادتری هم لازم بود ما در اختیار می گذاریم تا داخل این زمین استخر و دریاچه و وسایل تفریحی بگذارند و در اختیار شهرداری قرار دهند. با خبر شدیم هلال احمر زمینی را خریده تا این دو میلیون را در زمین خودش خرج کند و این پولی که برای کارهای عمومی در شهر بم اختصاص یافته را در ملک اختصاصی خودش انجام دهد در حالی که هلال احمر نمی تواند درمانگاه بسازد و اصلاً کارش این نیست و این باید در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهد. هلال احمر متشخص است و خیلی هم امدادرسانی کرده و ما ممنونیم ولی اگر قرار باشد در زمین اختصاصی خودش این پول را خرج کند و در اختیار عموم نباشد ما به رئیس جمهور ونزوئلا نامه می نویسیم که این پول شما دارد بوسیلة یک دستگاه در کشور ما بلوکه می شود و من با آقای نوربالا این صحبت را کرده ام.
- آیا با آن مصوبة هیأت وزیران تناقض ندارد؟
بله این هم یک تناقض دیگر. من نظرم این است که دستگاهها باید به مصوبات دولت تن دهند و یک روشی که ما به آن معترض هستیم مدیریت های چندگانه است. هرکسی برای خودش می خواهد کاری انجام دهد .
- در مورد کمک هایی که ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی و حتی ورزشکاران خارجی برای بم جمع کردند. آیا اینها هم در این چرخة متناقض افتادند یا اینکه برای آنها فکرهای مدیریت واحد شهری شده است؟
متأسفانه اولاً در کل کسانی که آمدند و هدایای مردم را تحویل گرفتند تا حالا شفاف نبوده من به عنوان یک شهروند و عضو شورای شهر می خواهم که اینها شفاف باشد چقدر پول گرفته اند؟ چقدر جنس گرفته اند و اینها کجاست؟ نه اینکه بم بعد از ده ماه فقط یک آمبولانس دارد. پس این هدایا کجاست؟ ورزشکاران عزیز مدال هایشان و لباسهایشان را فروختند ولی ما تا به حال پولی ندیده ایم. در مورد فدراسیون کشتی یک میلیون یورو باید پول داده می شد که مربوط به بم است مسابقة فوتبال بین ایران و آلمان برای کمک به بم انجام شد که کمکی برای بم باشد . آقای.... تشریف آوردند اینجا و قول دادند که برای ساخت ورزشگاه کمک می کنند و 500 میلیون تومان می دهند. به هر حال ما پیگیر مسائل هستیم و باید همه چیز روشن شود. این پول ها هنوز می دانیم که به سر و سامان نرسیده است..
- کمک های دیگری هم بود که هنرمندان در قالب های مختلفی و آخرینش را من شنیدم گروه آریان یک کنسرتی در کرمان برگزار کرده برای بم بوده. آیا این قسمت هنرمندان شفاف است یا این هم مشکل دارد؟
آقای شجریان چندین بار تشریف آوردند و ابراز تمایل کردند که یک مدرسة موسیقی در باب هنر در بم بسازند که شورای شهر امکانات را در اختیارشان قرار داد که تا هر اندازه که توانش را دارند بسازند و بعد این امکانات را در اختیار شهرداری قرار دهند که در اختیار عموم قرار گیرد و شنیدم که روز ششم و هفتم دی ماه هم اینجا تشریف می آورند و خانة موسیقی هم در اینجا برنامه دارد و ما هم استقبال می کنیم و جوانان هم خوشحال می شوند. کانون نویسندگان هم دانشکدة معماری می سازد. خیلی از خیرین دارند کار می کنند. پزشکان خارج از کشور هم دارند درمانگاهی می سازند. گروههای دیگری هم هستند که دارند کار می کنند و ما از آنها تشکر می کنیم و من متأسفانه حضور ذهن ندارم که اسم همه را ببرم ولی از همه تشکر و سپاسگزاری می کنم.
- فرض کنید که اگر تاریخ برمی گشت و از همان ابتدا مسئولیت مدیریت بحران وبازسازی به شورای اسلامی بم سپرده می شد و بازوی اجرایی اش هم شهروندان و شهرداری بود، شما فکر می کنید چه کارهایی را اصلاً انجام نمی دادید و چه کارهایی انجام می دادید که ضرورتش فوری و اساسی بود؟
وقتی که یک بحران و فاجعه اتفاق می افتد قطعاً تأسیسات زیربنایی و نیروهای انسانی یک شهر صدمة جدی می بینند. در اینجاست که باید از نزدیکترین شهر و محل بیایند به اینها کمک کنند و قطعاً خود مردم به عنوان هسته و محور اصلی هستند. شما می دانید که زخمی های بم را 95 درصدشان را خود مردم از زیر آوار بیرون آوردند. البته هواپیماها تعدادی از زخمی ها را همان شب اول منتقل کردند. هواپیمایی کشور و عزیزان آمدند هرچند دقیقه، یک پرواز در شب اول انجام شد. ولی دوران بحران یک دوران مشخصی است خواه ناخواه همه بازسازی روحی می شوند. به ترتیب باید کارها به مردم واگذار شود، مردم به هر حال مسلط تر هستند محل ها، خانواده ها، نیازها را می شناسند چرا امکانات به هدر برود؟ ما معترض بودیم می خواستیم توی خانه هایشان اسکان موقت انجام شود چون این کار به نفع مردم بود، هم پالایش به خوبی انجام می شد، هم آرامش، هم ساخت و ساز زودتر انجام می شد. یا مثلاً برای کسبه دوست نداشتیم جاهایی غرفه بسازند که دور از جمعیت است یا جاهایی که مورد نیاز مردم نیست. این کار صدمه و هدر رفتن پول بود ما به هر حال این اعتقاد را داریم که تا وقتی که مردم نباشند و کمک نکنند کارها پیشرفت نمی کند. چه جوری شد که مردم می توانند در همان چند ساعت اول 95 درصد زخمی ها را خارج کنند و داخل هواپیما یا به کرمان بفرستند پس توان دارند و کارهایی که به مردم محول شد، موفق بودند و کارهایی که همینطور حساب نشده و کارشناسی نشده انجام شد موفق نبود. مثلاً ادارة برق خیلی کمک کرد در روزهای اول کشاورزی صدمه دید بسیار از کشاورزان و مالکان مرده بودند درختان در حال خشک شدن بود محض رضای خدا آب مال هر کس که بود می آمدند درختان را آبیاری می کردند. حالا بعد از گذشت یک سال ادارة برق می آید برق چاههای آب را قطع می کند می گوید که از اول زلزله بدهی شان را نداده اند. می گوییم این آب را آدم های خیر پای درختان کرده اند که خشک نشوند. حال پولش را چه کسی باید بدهد. یا در روز های که همة تأسیسات اداره مخابرات منهدم شد. مردم تلفن های همراهشان را برای رضای خدا در اختیار دیگران قرار می دادند تا از همدیگر با خبر شوند اما ادارة مخابرات نه اینکه پول تلفن های همراه را در ماههای اول نداد بلکه از آن افتضاح تر آمد تلفن ثابت مردم را از همان روز اول حساب کرد. بعضی گفتند برای ما 500 تا 800 هزار تومان پول تلفن آمده آن هم برای دو تا تلفن این شاید به خاطر پس لرزه هایی بوده که در بم اتفاق افتاد. فکر می کنم پالس تلفن تغییر کرده و زیادتر نشان می دهد. کسی که نمی تواند معیشت خودش را تنظیم کند کشاورزی اش از بین رفته و زندگی اش خراب شده هنوز درگیر پول تلفن و برق است.
- خیلی متشکرم و خسته نباشید.

حاصل زلزله 1700 زن تنها و 2100 مرد تنهاست. تجربه رودبار نشان داده است که خانواده های دارای سرپرست زن بهتر از مردان فرزندان خود را سرپرستی کرده اند

شادی حق کودکان است
گزارشی از مهد شادی


بعد از فاجعه زلزله بم، کودکان از مهمترین گروههایی بودند که مورد توجه همه مردم و به ویژه سازمانهای غیردولتی قرار گرفتند، کودکان بودند. چه آنها که بیشترین آسیب را دیده و چه آنها که تنها شاهد این فاجعه مرگیار بوده اند. بدیهی است که اگر تأثیرات این حادثه در روح و روان آنها کمرنگ نشود میتواند آسیب های جبران ناپذیری در آینده آنان به بار آورد. مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا و انجمن دوستداران کودک نیز از زمره سازمانهایی بودند که با هدف آموزش مربیان کودک برای شرایط بحران و توجه به کودکان آسیب دیده وارد بم شدند. این مجموعه تقریباً 300 مربی کودک را آموزش داد که امروز اکثر آنها در بسیاری از مراکز موجود شهر به کار با کودکان مشغول هستند. مهد شادی به عنوان اولین مرکزی که همزمان کار آموزش مربی، کار با کودکان به همراه گردهمایی خانواده ها در آن آغاز شد. هم اکنون تین مهد با مجوز بهزیستی و زیر نظر انجمن دوستدارن کودک فعالیت می کند و 8 مربی آموزش دیده در آن کار می کنند که عبارتند از خانمها: مریم درویشی، فاطمه زلفی، مرضیه زاد میرانی، مریم جزینی، زهرا دریجانی، مریم انوری، زهرا رشیدی و مریم جزینی.
صبحها مهد کودک تقریباً 65 کودک زیر 6 سال راتحت پوشش دارد که در سه گروه 5-6 ساله، 3-4 ساله و کوچکتر تقسیم بندی شده اند. برنامه های آموزشی این مهد به دقت و دائماً زیر نظر مربیان تخصصی انجمن و مؤسسه مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد. بعد از ظهر ها مکان مهم به عنوان مرکز فعالیت های اجتماعی زنان مورد استفاده قرار دارد. آموزش صنایع دستی، تنظیم فعالیتهای پژوهشی در شهر بم، جنبش های محله با همکاری جمعی مربیان و همسایگان صورت می گیرد. محوطه مهد شادی که باغ زیبایی است توسط خانواده بهرامی در اختیار انجمن قرار داده شده است. تجهیزات مهم به کمک منابع مردمی و یونیسف و بهزیستی تهیه شده است. گزارشگر: مریم درویشی

سرپناه در سالی که گذشت
گروه گزارش

گفته می شود که در اثر زلزله 5 دی ماه بیش از 3/91 درصد از بناهای موجود در شهر بم تخریب شدند، 3/8 درصد آنها به شدت آسیب دیدند وفقط کمتر از 4/0 درصد قابل استفاده باقی ماندند. با چنین حجم تخریب وسیعی، مردمانی که از زلزله جان به در برده بودند برای زندگی به چادرها انتقال یافتند. توزیع چادر فرایندی نسبتاً طولانی که عمدتاً توسط هلال احمر صورت گرفت، بود. کاری که بایستی در حداقل دو هفته پایان می پذیرفت، بیش از دو ماه به طول انجامید. حدیث چادرهای کهنه و کثیف، چادرهای خارجی، چادرهای لز شهر خارج شده برای همگان در آن روزها آشناست و فجایع آتش سوزی که در ماههای سرد سال گذشته به علت توزیع وسایل گرمایی غیراستاندارد صورت گرفت از دردناک ترین حوادث است.
مرحله بعدی اسکان موقت بود که در ابتدا قرار بود تا نیمه فروردین ماه پایان پذیرد. بنابراین به صورت گسترده توسط نهادهای مختلف نظامی، غیر نظامی در حاشیه شهر اردوگاه سازی صورت گرفت، علیرغم مخالفت و توضیح کافی بسیاری از مسئولان محلی شهر بم که مردم به اردوگاه نخواهند رفت با این توجیه که ساخت شهر آسان تر خواهد شد، بیش از 9000 واحد اسکان موقت در اردوگاهها ساخته شد که تا به امروز بسیاری از آنها خالی مانده اند. فرایند ساخت اسکان موقت بسیار طولانی تر از برنامه ریزی اولیه شد. بطوریکه حتی تاکنون که ظاهراً این مرحله خاتمه یافته تلقی شده است، هزاران نفر فاقد اسکان موقت هستند. بسیاری از کودکانی که پدر و مادر خود را از دست داده اندنیز بدون اسکان موقت و در جوار خویشاوندان بسر می برند ورنج مضاعفی را تحمل می کنند.
اسکانهای موقت اردوگاهی با وجود گستردگی و هزینه زیاد از بسیاری از تسهیلات بهداشتی به ویژه فاضلاب بی بهره اند، بسیاری از آنها به لحاظ زیست محیطی نا مناسب مکان یابی شده اند.
و اکنون در مرحله اسکان دائم به سر می بریم. مسئولیت اصلی بازسازی واحدهای مسکونی در شهر بم بر عهده بنیاد مسکن، سازمانهای غیر دولتی متعددی مانند کاریتاس سوئیس، ورلد ویژن، ایرانیان مقیم آمریکا، پیس ویند ژاپن در مناطق روستایی به ساخت واحدهای مسکونی مشغول هستند. کمیته امداد امام خمینی نیز از سازندگان مهم واحدهای مسکونی به شمار می رود. با آنکه بیش از 6 ماه از اعلام فعالیتهای مسکن سازی در بم می گذرد، هنوز هیچکس در واحد مسکونی جدیدی ساکن نشده است. فرایند ساخت اسکان دائمی سردرگمی و بلا تکلیفی شدیدی را در میان مردم ایجاد کرده است. در حالی که ظاهراً به نظر می رسد بر روی کاغذ همه شرایط برای مشارکت مردم در خانه سازی ( از مرحله طراحی تا اجرای واحد مسکونی ) آماده است. در عمل همه چیز تقریباً متفاوت است.
در چنین شرایطی گروههایی از طبقات متوسط زندگی دو مکانی را انتخاب کرده اند و تصمیمی که می تواند مهاجرت را درپی داشته باشد. برخی از افراد که درآمدشان کاملاً به شهر بم وابسته است سعی کرده اند با ترکیبی از اسکان موقت و دائم برای خود واحدهای بزرگتری را بسازند تا به قول خودشان در چند سال آینده رنج کمتری را ببرند. اما خانواده های فقیر وبویژه گسترده که راه حلی را در پیش ندارند به شرایط اسف بار کنونی رضایت داده اند. ساخت خانه های مسکونی در شهر بم امروز مهمترین مسئله دولت و مردم است. روشهای انجام این برنامه اجرایی بسیار مهم خواهد بود. هر گونه دور نگهداشتن و عدم مشارکت مردم در این فعالیت به کندی کار و بیش از آن به فساد گسترده دامن خواهد زد. دورنمای نا امید کننده ای که از هم اکنون نیز اخبار نامطبوع آن به گوش می رسد. امروز را دریابیم شاید فردا دیر باشد.

پرونده تخلفات مسئولان در ستاد بازسازی بم مورد رسیدگی قرار می گیرد

به نقل از روزنامه ایران 15/9/83

جلسه رسیدگی به هفتمین پرونده تخلفات مسئولان ستاد کل بازسازی شهرستان بم روز دوشنبه هفته جاری در شعبه سیار تعزیرات حکومتی این شهرستان برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، محمد مهدی رشیدی رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: تاکنون شش پرونده در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی بدوی در خصوص آنها صادر شده است. وی اتهام متهمین پرونده های یاد شده را گران فروشی شن و ماسه ساختمانی در بم اعلام کرد و گفت: دو نفر از متهمین این پرونده ها مسئولان مربوط به امر بازسازی شهرستان بم هستند. او اضافه کرد: متهمین این پرونده بیش از نرخ مصوب دولتی با شرکت های تولید کننده شن و ماسه قرارداد بسته و محصول معادن شهرستان بم را خریداری می کرده اند.
رشیدی در تشریح جزییات قراردادهای ذکر شده گفت: در قراردادهای منعقده یکی از مسئولان نرخ مصوب دفتر فنی استانداری کرمان را رعایت نکرده و با اختلاف فاحشی به خرید انواع شن و ماسه اقدام و وجوه آن را از بودجه (بیت المال) با پیش پرداخت گزاف و بدون هیچ گونه توجیهی پرداخت کرده است. رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: از مجموعه هفت پرونده شکل گرفته، سه پرونده متعلق به شرکت های وابسته به بنیاد مسکن است که تاکنون برای دو شرکت تشکیل پرونده شده است. وی گفت: بقیه پرونده ها نیز به شرکت های طرف قرارداد بنیاد مسکن، بومی منطقه و یک پیمانکار بخش خصوصی مربوط می شود.
رشیدی با بیان این که همه قراردادهای بسته شده بین ستاد کل بازسازی بم و معادن شن و ماسه استعلام شده است افزود: دو قراردادی که تاکنون به ما اعلام کرده اند 34 میلیارد و 500 میلیون ریال ارزش داشته است.
وی اظهار داشت: در این قراردادها، خریدار به عنوان نماینده ستاد کل بازسازی بم یک سری تعهدات را به فروشنده داده است. او گفت: در یکی از این قراردادها خریدار تعهد کرده که 25 درصد ارزش کل قرارداد را که 30 میلیارد ریال است به عنوان پیش پرداخت شن و ماسه تولیدی به شرکت سی بی جی پرداخت و طرف قرارداد هم با این مبلغ، کارخانه اش را احداث کند.
رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیزات حکومتی کرمان افزود: در همین تعهد آمده است که خریدار (نماینده ستاد کل بازسازی بم) مجوز لازم برای صدور پروانه بهره برداری از معادن شن و ماسه شهر بروات، انشعاب برق 400 کیلووات و حفر چاه شش اینچ را در محل کارخانه به پیمانکار بدهد. این مقام قضایی اضافه کرد: اختیار عمل در چنین زمینه ای قانونی نیست و در نهایت متهمین این پرونده با استناد به بند (د) ماده دو و بنده (الف) و (ج) ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی محکوم شده اند.
رشیدی ادامه داد: بر اساس بند ب همین قانون باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور و محاکم عمومی محرز شود که پول حاصل از خرید بیش از نرخ مصوب چه شده است؟ وی افزود: این که پیش از احداث یک کارخانه پولی پرداخت شده می تواند جنبه اختلاس داشته باشد و این مورد هم به دادستان شهرستان بم ارجاع داده شده است.
رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: این پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و آرای صادره در آن نیز قطعیت نیافته و قابل تجدیدنظرند.
او ادامه داد: تاکنون متهمین این پرونده به پنج میلیارد و 648 میلیون و 838 هزار و 900 ریال جریمه نقدی محکوم شده اند. رشیدی گفت: یک مسئول در ستاد کل بازسازی بم نیز تاکنون به برکناری دائم از سمت خود و جمعاً 22 ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. وی به دلیل عدم قطعیت رأی اشاره ای به نام این مسئول نکرد
به مردم گوش کنید آنها بهتر از هر کس می دانند که به چه چیز نیاز دارند

گفتگو با مسئول سازمان غیر دولتی
(People in need)
- لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
مارکنا کوتیلووا هستم و 26 سال دارم که به عنوان مدیر پروژه »پیپل این نید« جمهوری چک کار می کنم و از ماه ژانویه به بم آمدم و از آن تاریخ تا به حال اینجا مشغول کار هستم.
- فعالیت هایی که انجام داده اید چه می باشند و در کدام قسمت شهری می باشند؟
ما ابتدا 100 دستشویی سیار در بم مستقر کردیم و مراکز مختلفی را برای حمایت کودکان تأسیس نمودیم. در اردوگاههای ثارا...، جانبازان، میدان آزادی، و حال ما سه مدرسة دخترانه را بازسازی می کنیم که عبارتند از: ام البنین، آزادگان، عصمت و همچنین در میدان 22 بهمن درمانگاهی درست کرده ایم و 5 مرکز برای دختران، نوجوانان، کودکان در خواجه عسکر، عربخانه، مهمانشهر، ابوالفضل، امام رضا، خیابان بوعلی داریم و حمایت می کنیم و 3 مرکز آموزشی در بروات، شهید رجایی و امیرکبیر تأسیس کرده و حمایت می کنیم. و برنامه های ویژه برای زنان سرپرست خانوار داریم شامل کلاس های آموزشی سفالگری، توپ دوزی و در مهمانشهر امیرکبیر هستند و در مهمانشهر ابوالفضل مرکز آموزشی بزرگی داریم برای صنایع دستی بم مانند گلیم بافی، سوزن دوزی، سکه دوزی، پته دوزی، حصیربافی و .. که تعاونی بانوان به زودی تأسیس خواهد شد. و ما وام های بلاعوض برای بانوانی در نظر گرفته ایم که قبل از زلزله شغل داشته اند. اینکه می توانند شغل های خود را از سر بگیرند.
- بعد از وقوع زلزله زمانی که وارد شهر شدید چه احساسی داشتید؟
می توان گفت مبهوت شده بودم. شما می توانید عکس ما را ببینید و اخبار را بشنوید. حقیقت چیز تلخ تری است شما با مردمی روبرو هستید که فقط غم و اندوه و مشکلات آنان را می بینید. من می خواستم تا جایی که ممکن بود کمکشان کنم ولی توانم بیشتر از این نبود.
- علت اینکه در شهرستان بم سرمایه گذاری کرده اید چه بوده است؟
پیپل این نید سازمانی است که همیشه به دنبال حل مشکلات مردم است و هرجا که لازم باشد و بم یکی از این مناطق است. پس مردمان نیازمند به مردمان نیازمند کمک می کنند هرجا که باشند.
- آیا مایل به همکاری به گروههای دیگر می باشید؟
مطمئناً ما مایل به همکاری با تمام آنها هستیم و مخصوصاً در حال حاضر مایل به همکاری با سازمان های ایرانی و محلی می باشیم.
- استقبال مردم از کارهایی که انجام داده اید چگونه بوده است؟
من فکر می کنم تمام فعالیت های ما به خوبی از طرف مردم استقبال شده است زیرا آنان این احساس را دارند که کسی هم به فکر آنهاست و مطمئناً برنامه های روانشناسی و مشاوره برای آنان حائز اهمیت می باشند.
- فعالیت هایی که شما انجام داده اید تا چند وقت مورد حمایت شما می باشند؟
پیپل این نید تا ماه اردیبهشت اینجا خواهد بود و اگر فعالیت های دیگری در بم پیدا بکنیم باز اینجا خواهیم ماند البته اگر از کارهای ما استقبال شود.
- از اینکه این فعالیت های خیرخواهانه را در شهر بم انجام می دهید چه احساسی دارید؟
پس از گذشت یکسال، اگر واقع بینانه بگویم احساس خستگی می کنم و تنها منبع انرژی برای من نتایج کارهایی است که ما اینجا انجام داده ایم و وقتی زنان و کودکان خوشحال را می بینم که انگیزه و شوق زندگی را یافته اند احساس لذت می کنم.
- چه پیامی در آخر دارید؟
صحبت بنده بیشتر با افرادی که می خواهند در بم فعالیتی داشته باشند این است که به مردم بم گوش دهند برای اینکه بهتر از هر کسی می دانند چه چیز لازم دارند.
شورایار: فاطمه شیهکی
انجمن حامی تشکلی برخاسته از دل آسیب دیدگان
شعار ما این است : حمایت شونده خود می تواند حمایت کننده باشد

پس از زلزله پنجم دی ماه 1383گروهی از شهروندان و دوستداران بم تصمیم گرفتند تا تشکلی غیر دولتی را پایه گذاری کنند. انجمن ضرورت حضورخودرا این گونه اعلام می دارد:

پس از زلزله با توجه به حجم وسیع خرابی و کشتار ضرورت حضور تشکلها و جمع های کوچک غیر دولتی بیش از پیش اجتناب نا پذیر شد، جمعی از آسیب دیدگان که از روحیه مقاوم تری برخوردار ویا کمتر آسیب دیده بودند مایل بودند که فعالانه در امور مربوط به خود مشارکت کنند . آنها به دلیل بومی بودن توانایی جمع آوری ایده ها و آرزوها ی منطقه را داشته ومی توانند ایده های مناسب عملی ارائه کنند. انجمن یکی دیگر از کارکرد تشکلها را مشابه شورای محلی می داند که کمبود آن به ویژه در روزها وهفته های اول فاجعه ملموس بود ، با توجه به همه این ضرورتها انجمن اهداف خودرا چنین بیان می کند:
الف.همکاری وهم فکری با ستادها ونهادهای درگیر سازماندهی
ب .مشورت دادن به سازمانهای غیردولتی اعم از داخلی وخارجی برای آگاهی از طبقه بندی خواسته ها واولویت ها
ج .همکاری وارائه مشاوره به نهادهای دولتی ونظارت بر اجرای مصوبات
ه .ایجاد تیم های امدادونجات از میان داوطلبان
و .جمع آوری اعانات وهدایای مردمی
ز .کمک به تشکیل شورایاریهای محلی وبومی
اعضای انجمن کوشیده اند تا متخصصین و فرهیختگان داوطلب بومی را برای ارائه طریق گرد آورند و تاکنون تشکلی توانمنداز شش کارگروه تشکیل داده شده است .که عبارتند از:عمران وشهر سازی ،معیشت وکشاورزی ، امنیت ومشکلات اجتماعی، بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، زنان وکودکان
انجمن تاکنون در جلسات مشاوره متعدد هم به مقامات محلی وهم در سطح استان شرکت کرده است و با مشاور طرح جامع شهر (آرمان شهر) جهت ارائه نظرات کارشناسی به گفتگوهای متمادی پرداخته است. همچنین هدایا وکمکهای بین المللی به ویژه عواید حاصل از فروش بلیط مسابقه فوتبال ایران وآلمان ، وکمکهای کشورهای حوزه خلیج فارس را پی گیری می کند. تاکنون انجمن در طرح اعزام کودکان بی سرپرست بمی برای اوقات فراغت با نهادهای گوناگون مشارکت کرده است . و اخیرا با همکاری و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی درکرمان درمانگاه مداخلات روحی وروانی را راه اندازی نموده است.
انجمن حامی با مشکلاتی نیز روبرو است از جمله با کمبودمنابع مالی ، موانع ثبتی انجمن به عنوان یک تشکل غیر دولتی و درنهایت بی توجهی به جایگاه مشارکت و مشاوره در میان مدیران جامعه .
اعضای هیئت مدیره انجمن حامی عبارتند از : آقایان محمد احتشام ،علی رضایی ، ابراهیم بصیرنیا، حسین مثنوی پور، عیسی کامکار، اکبر نادری، روح الله نوابی، روح الله قنبری پور، سیروس نیک بخش، دکتر خاکساری و دکتر افلاطونیان.

گزارش روند بازسازی بم یازده ماه پس اززلزله

رئیس ستاد بازسازی بم تشریح کرد:
گزارش روند بازسازی بم یازده ماه پس از زلزله
به گزارش ایسنا، سعیدی کیا روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی در بم گفت: از زمان تصویب طرح جامع در شهریورماه، زیرساخت های 700 تا 800 واحد مسکونی ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه دولت و ستاد بازسازی بم تاکنون 22 مصوبه در این راستا داشته است، اظهار داشت: 10 درصد ساختمان های بم پس از زلزله سالم مانده بود که لازم است این تعداد تخریب و بازسازی شود.
وی با اشاره به اینکه تشکل های غیردولتی خارجی و داخلی، کار ساخت خانه های 22 روستای اطراف بم را انجام خواهند داد گفت: «تا 5/1 ماه گذشته 16 میلیون دلار به صورت پول نقد و 25 میلیون دلار نیز به صورت ارائه تجهیزات پزشکی از سوی خارجی ها به بازسازی بم اختصاص پیدا کرده است. همچنین حدود 25 میلیاردتومان هلال احمر و 5/7 تا هشت میلیارد تومان نیز توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمک های داخلی جمع آوری شده است.»

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: «همچنین دولت اسپانیا 20 میلیون دلار وام بلاعوض به صورت خرید تجهیزات از شرکت های این کشور در نظر گرفته است که 10 میلیون دلار از این مقدار صرف طرح های آب و فاضلاب، پنج میلیون دلار صرف تجهیز مراکز پزشکی، چهار میلیون دلار به شهرداری بم و یک میلیون دلار نیز صرف تجهیز فنی بم خواهد شد.»
او افزود: وام بانک توسعه اسلامی نیز که 220 میلیون دلار است، یک ماه و نیم گذشته در هیأت مدیره آن به تصویب رسیده است. همچنین مقرر شده که دولت ژاپن یک وام 60 میلیون دلاری به بم اختصاص دهد که در حال تعریف پروژه های آن هستیم.
سعیدی کیا با اشاره به فعالیت NGO هایی از هلند، سوئیس، آلمان، ترکیه و ایران در بازسازی روستاهای اطراف بم بیان کرد: 90 درصد از کار ساخت خانه های روستایی تحت پوشش این NGO ها قرار گرفته است، همچنین مقرر شده بود تا دولت ژاپن 5/15 میلیون دلار به احداث خانه ای موقت اختصاص دهد که با پایان یافتن اسکان موقت، این اعتبار صرف ساخت خانه های دائم می شود.
او افزود: اما از کمک های خارجی یاد شده هنوز یک دلار هم به دست ما نرسیده و کمک های خارجی اختصاص یافته به زلزله آوج تازه به دست ما رسیده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به سرعت یافتن روند تهیه نقشه ساختمانی در بم گفت: در 5/1 ماه اخیر 2200 نقشه طراحی شده و تا پایان امسال 80 درصد نقشه های ساختمانی املاک در بم تهیه می شود.
وی اظهار کرد : تا پایان سال 84 کار بازسازی خانه های روستایی به اتمام می رسد به طوری که از 20 هزار واحدی که باید تا پایان فاز یک ساخته شود، تاکنون 16 هزار خانواده مشغول ساخت خانه های خود هستند.
سعیدی کیا در زمینه اعطای وام برای ساخت واحدهای مسکونی در بم افزود: به هر واحد مسکونی 5/3 میلیون تومان وام بلاعوض با کارمزد پنج درصد برای خانه های شهری و چهاردرصد برای خانه های روستایی، یک میلیون تومان وام بلاعوض برای حصارکشی، 600 هزارتومان برای تهیه نقشه، نظارت فنی و صدور پروانه پرداخت خواهد شد.
به نقل از روزنامه ایران 15/9/8
تقدیم به همه عزیزان
ثریا خورشیدی

فردا شنبه بود و تو به مدرسه نیامدی. مدرسه تعطیل بود. مدرسه دیوار نداشت. مدرسه خاک بود. مدرسه آوار بود.
تو خواب بودی که زنگ آخر خورد ولی نشد که تو ذوق کنی که تا ته کوچه را با بچه ها بدوی زنگ آخر شیرین بود مثل خرما، خودت می گفتی این بار زنگ آخر اما چه تلخ بود و هیچ کس نمی داند که چه کسی زنگ آخر را به صدا درآورد. صدایش بلند بود آنقدر بلند که همه دنیا صدایش را شنید.
تو خواب بودی باران آمد. باران آجر و تیرآهن. باران خشت و گل و سنگ. باران آمد دفترت خاکی شد و خوابت خط خطی. تو خواب بودی اما مشق شب را نوشته بودی. دفتر مشقت چقدر صفحه سفید داشت می خواستی صفحه های خالی دفترت راپر کنی. خیال نوشتن داشتی. انشایت ناتمام بود. گفتی فردا می نویسی. کتابت را تا آخر نخوانده بودی. جزواتت را تا ته ورق نزده بودی. درسهایت منتظرت بودند. قرار بود یادشان بگیری. دلت شور می زد. شور شنبه را می زد. شاید می دانستی که شنبه هرگز نخواهد آمد. تو خواب بودی و یک نفر آمد شنبه های تو را خط زد، سر رسیدت را بی اجازه برداشت و هفته های تورا دزدید.
تو خواب بودی و نشد که شنبه هایت را بخندی و جمعه هایت را ذوق کنی، تو خواب بودی و یک نفر بی هوا نردبان نازک آرزوهایت را از زیر پایت کشید و نخ بادبادک خیالت را پاره کرد. تو خواب
بودی فردا شنبه است و تو دیگر به مدرسه نخواهی رفت. اما به آسمان نگاه می کنم و می بینم که فرشته ها اسمت را روی تخته آبی آسمان نوشته اند. حالا که پیش خدایی، مشقهایت را به او نشان بده. انشایت را برای او بخوان. همه می دانند خدا به تو بیست خواهد داد با هزار ستاره روبروی اسمت.

سوختن یک کودک
در چادر
( یک سال پس از زلزله )

چه دردآور است صحنه هایی که اگر پیگیری می شد شاید هیچوقت اتفاق نمی افتاد چرا باید مادر و پدری ناله ها و ضجه های بچه بی گناهشان را در میان شعله های آتش بشوند و هر چه تلاش کنند نتوانند کاری برای دلبندشان انجام دهند تا از میان شعله ها نجات یابد. چرا باید دوباره داغ دید. در روز پنجم دی ماه عزیزانی را در زیر آوارها که ناله هایشان به گوش هیچ کس نرسید از دست دادندو حالا بعد از مدت یازده ماه در میان شعله های آتش.
خدایا چقدر دردآور آست، خدایا بارها گفتند وکسی نشنید پس باز هم به خودت می گوئیم به داددل این مردم رنج کشیده و داغ دیده برس.
هنوز در بم اثرات ناشی از زلزله وجود دارد، در تاریخ14/9/83 شب هنگام دختری 10 ساله در شعله های آتش جان خود را از دست داد. برای مردم بم خیلی دردآور بودکه این چنین صحنه ای ببینند. این دختر 10 ساله به دلیل اینکه روز بعد امتحان داشت و با کمبود جا در کانکس مواجه بود مجبور شد برای درس خواندن به چادر برود. با توجه به گفته اهالی محل، آتش نشانی دیر در صحنه حاضر شد و هنگامی رسیدند که کاری از دست کسی ساخته نبود زیرا آن دختر چنان در شعله های آتش سوخته بود که چیزی از آن وجود نداشت و حال این سؤال پیش می آید چرا مسئولین به فکر خانواده های پر جمعیت نیستندمگر قرار نبود به این خانواده ها کانکسی دیگر بدهندپس چرا تا به این هنگام خبری نشده است شاید این اتفاق از عواقب بی توجهی بعضی از مسئولین باشد. اگر آنها دو کانکس داشتند شاید چنین اتفاقی نمی افتاد و او امروز در کنار خانواده اش زندگی را ادامه می داد و سؤال دیگر چرا هنوزافرادی در چادر زندگی می کنند و اگر مسئولین به فکر چاره ای برای آنها نباشند پس باید منتظر حوادث دیگر بود.
بچه های شهروندان و مشارکت

زندگی، پیوند - پیوند نماد زندگی

عده زیادی در زلزله خانواده های خود را از دست داده بودند افرادی که در کنار آنها زندگی می کردند برای ایجاد امید برای آنها و برای اینکه تنها نباشند و غم و اندوه آنها را بیش از این عذاب ندهد پس تصمیم گرفتند کاری انجام دهند.
از چند روز بعد از زلزله اتفاق افتاد و همین سبب شد امید مردم بیشتر شود وقتی که مردم اینگونه افراد را می دیدند، در آنها هم واقعاً تأثیر فوق العاده ای می گذاشت که موجب شد مردم بعد از زلزله امید پیدا کنند و دو باره به زندگی عادی رو آورند و باید کمال تشکر را از خانواده هایی کرد که برای داماد ها سخت نگرفتند و هم از مسئولین که با قرار دادن همان امکانات محدود موجب شدند که دو زوج جوان در کنار هم زندگی مشترکی را آغاز کنند و با همدیگر بر تمام مشکلات فائق شوند و ما بعد از زلزله شاهد پیوند افراد زیادی بودیم که ان شاء الله در زندگیشان موفق باشند.
تسهیل گر: ثریا خورشیدی

اندوه شهروند

من یکی از شهروندان بم هستم و متأسفانه دست تقدیر زندگی آرام وراحت را از من گرفت و خدا را شکر می کنم که خود و خانواده ام زنده هستیم ولی تمام زندگی ام را از دست داده ام و آنچه که مانده وام، چک وقرض است.
به همین علت تصمیم گرفتم سر کار بروم تا کمک خرجی برای زندگیم بدست آورم و بنا به سفارش فردی در یک شرکت خصوصی ( ساختمان سازی) مشغول به کار شدم. در آنجا چند خانم دیگر هم کار می کردند. اما متأسفانه بیش از یک روز نتوانستم دوام بیاورم چون آن آقا که از شهرستان یاسوج آمده بود و برای خود کسب و کار راه انداخته بود به طرز خیلی زننده به مردم بم و به کارکنان خودش توهین می کرد و چه بسا آن افراد که واقعاً از نظر روحی خسته و برای تأمین زندگی خود مجبور بودند این توهین ها را تحمل کنند، از ساعت 7صبح تا 5 بعد از ظهر بخاطر 70 هزار تومان (آن هم همه کاره باشند) کار می کردند.
براستی که به قول آن آقا در شهر ما اداره کار وجود ندارد. آیا کسی نیست که بر این شرکتها نظارت داشته باشد و حریم ها را برای آنان ایجاد کند؟
آیا کسی نیست به آنها بگوید که این جسم و روح های خسته ودل شکسته را آزار ندهید؟ آیا کسی نیست به آنها بگوید که اگر همین افراد آواره نمی شدند تو اینجا کسب و کار نمی توانستی راه بیندازی و به اندازه تمام عمرت چند ماهه پولی به جیب بزنی و بروی.
من تمام این حرفها را به او گفتم و با گفتن این حرفها محل کار را ترک کردم، قبل از اینکه توهینی از او بشنوم و باز من ماندم و همه مشکلات زندگیم و باز روحی خسته تر از قبل و بعد از آن می ترسم که جایی دیگر برای کار مراجعه کنم. در واقع آیا جایی وجود دارد که توهین به همشهریهای من نکند.
گزارشگر: مظفرنیا

تعدادی از گزارشگران خبرنامه شهروندان و مشارکت

گزارش شهرداری کرمان از فعالیت های سال گذشته در بم و بروات
از بدو حادثه دلخراش زلزله شهرستان بم اکیپی تشکیل از 150 نفر نیرو با تجهیزات کامل اعم از لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی، تانکر سوخت رسانی، خودروی امداد آتش نشانی، تانکر آب رسانی، کامیون، کمپرسی و اتوبوس جهت حمل مجروحین و آسیب دیدگان از زلزله در ساعت 10:30 دقیقه 5 دی ماه در محل حادثه حاضر و سریعاً اقدام به تخلیه مجروحین و اجساد نمودند که محله فخر آباد شهر بم بر عهده ستاد امداد رسانی شهرداری کرمان بود. در همین رابطه همزمان مسئولیت دفن اجساد در بهشت زهرای بم نیز برعهده شهرداری کرمان نهاده شد که این مهم نیز با همکاری مستمر دیگر عزیزان اعم ازروحانیون ودستگاههای اجرایی دیگر به نحو مطلوب به مدت 15 روز ادامه داشت که عمده این کار در یک هفته انجام شد.
پس از این مأموریت حسب دستور استاندار محترم کرمان کار امداد رسانی نیمی از شهر بروات نیز بر عهده ستاد بازسازی شهرداری کرمان قرار گرفت که توزیع سبد کالا و سوخت رسانی، آب رسانی، نظافت شهر و حمل زباله با تعداد 50 نفر از پرسنل شهرداری کرمان تا تاریخ 25/3/83 همراه با سرویس دهی به وسیله دو دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری کرمان انجام گرفت.
بنا به پیشنهاد شهردار محترم کرمان جناب آقای مهندس جلال مآب و استاندار محترم کرمان در خصوص ساخت سرویسهای بهداشتی جهت اهالی محترم بروات قراردادی بین سازمان عمران شهرداری کرمان و معاونت فنی و عمرانی استانداری منعقد گردید که در بدو کار جلسه ای با مسئولین محترم شهر بروات برگزار و در خصوص نحوه اجرای پروژه نظر خواهی شد که بعضی از مسئولین محترم شهر فرمودند بایستی الزاماً از نیروهای بومی استفاده شود لذا اقدام به معرفی چند پیمانکار نمودند که با آنها قرارداد بسته و فعالیت شروع گردید. از آنجایی که متأسفانه هیچکدام از پیمانکاران تجربه کاری و توان مالی نداشتند. با مصالح فروشان نیز قرارداد منعقد گردید تا بتوانند بهتر کار را انجام دهند. در این رابطه حدود 450 نفر از نیروهای بومی مستقیم و غیر مستقیم بکار گیری شدند. آن هم در پیشرفت کار خلل به وجود آورد و با مشکلاتی مواجه شدیم. با این همه مسائل و مشکلات تا کنون تعداد 1400 دستگاه سرویس بهداشتی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته و الباقی که حدود 700 دستگاه می باشند نیز تا 80% پیشرفت داشته اند و علت اینکه کار کمی با تأخیر انجام شده عدم پرداخت به موقع اعتبار بود و قسمتی نیز عدم کارایی بعضی از پیمانکاران بود که در خلال کار قرارداد با آنها لغو و به پیمانکار دیگری محول گردیده است و مجموعاً می توان گفت که حدود 90% کار انجام شد و انشاء ا.. در آینده نزدیک کار ساخت و ساز سرویسهای بهداشتی در صورت پرداخت اعتبار به پایان خواهد رسید.
در خصوص گله مندی اهالی محترم بروات باید متذکر شد که به علت عدم همکاری خودشان کار با رکود مواجه شده چون بعضی کارها را به خود اهالی واگذار نموده و مصالح را در اختیارشان قرار داده ایم، اجرت کارگر و استاد را نیز دریافت نموده اند.
در خصوص اینکه آیا کار ساخت و ساز به مردم محول شود بهتر است یا خیر؟ بایستی گفت آن وقت کار نظارت با مشکلاتی مواجه می شد. در همین رابطه کار ساخت حدود 150 دستگاه به مردم واگذار شد که با نظارت مستمر ناظرین این ستاد باز هم با مشکل مواجه شدیم و بعضی از اهالی عنوان کردند که متعلق به خودمان است اشکال ندارد . ولی این گفته صحیح نبوده و بایستی طبق استاندارد اعلام شده کار ساخت و ساز انجام شود
.
گفتگویی با مسئول ثبت احوال شهرستان بم

* لطفاً خودتان را معرفی نمایید و چه مسئولیتی دارید؟
اینجانب صفر زاد مهر مسئول و سرپرست اداره ثبت احوال می باشم.
* کارتان را در چه تاریخی شروع کردید؟
در تاریخ 10/10/82 شروع کردیم.
* در این فاجعه دلخراش چند نفر از همکاران خود را از دست داده اید؟
کسی را از دست نداده ایم همگی سالم هستند.
* لطفاً بفرمایید چه استانهایی در این فاجعه با شما همکاری داشته اند؟
از تمام استانها و بالاخص شهرستانها با ما همکاری داشته اند.
* در ارتباط با پالایش شناسنامه ها در چه تاریخی شروع به تفکیک شناسنامه ها کردید؟
از تاریخ 14/11/82
* آمار کلیه افرادی که در این فاجعه اسفناک از بین رفته اند چند نفر است؟
در حدود 32 هزار نفر به ثبت رسیده است و هنوز هم مردم مراجعه می کنند.
* در خواست شما از مردم چیست؟
هرچه سریعتر نسبت به شناسنامه های مفقود شده اقدام نمایند.
* درخواست شما از مسئولین چیست؟
مسئولین محترم باید در ارتباط با ساخت و ساز جدی باشند و سازه ای بسازند که با استانداردهای بین المللی مطابقت داشته باشد.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون
چرا مسئولان همکاری نمی کنند؟
گفتگو با حسین شیرازی کارمند دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مؤسسه بنیاد دانش هنر
- شما چه کارهایی انجام می دهید؟
ما دو عدد کانکس داریم که یکی مرکز آموزشی کامپیوتر می باشد و دیگری آموزش کلاسهای موسیقی، نقاشی، زبان انگلیسی می باشد که به شکر خدا تا به حال استقبال مردم خوب بوده است.
- هزینه این مؤسسه توسط چه فردی یا ارگانی تأمین می شود؟
توسط فرد خیری به نام آقای لاجوردی تأمین می شود که رئیس این مؤسسه آقای دکتر تابش و مدیر اجرایی مهندس مسرور می باشند.
- هنرجویانی که آموزش می بینند آیا بعد از اتمام دوره وارد بازار کار می شوند یا اینکه آموزش، پایان کاراست؟
در حال حاضر اینجا فقط آموزش می بینند که طبق آماری که داریم حدود 15 نفر از آنان وارد بازار کار شده اند. ما فعلاً جذب کار نداریم ولی در آینده با تأسیس مرکز بزرگتر این کار خواهد شد. ضمناً این مؤسسه خیلی از مناطق کشور را تحت حمایت دارد به این طریق مدارس و مراکزی که نیاز به کامپیوتر دارند ولی از نظر مالی محروم می باشند برای آنان کامپیوتر خریداری کرده و در اختیار آنان قرار می دهد.
- شما تا چه مدت از این سایت حمایت می کنید؟
مدت حمایت ما نامشخص است.
- مدیریت اجرایی شما دراینجا از چه کسانی استفاده خواهد کرد؟
بعد از آموزش سعی داریم خود بومیان شهر این مسئولیت را بعهده می گیرند.
- آیا مسئولین این مؤسسه تمایل دارند که در سایر مناطق زلزله زده مثلاً بروات با همکاری سازمانهایی که می خواهند در آنجا کار کنند، همکاری کنند؟
در این مورد نمی توانم صحبتی داشته باشم ولی اگر با آنها در میان بگذارم احتمال زیاد این کار را خواهند کرد.
- در پایان هر صحبتی که دارید بفرمایید؟
هیچکدام از مسئولین شهر به جز آموزش و پرورش با ما همکاری نکردند ما برای دریافت یک کانکس بسیار تلاش کردیم برای اینکه جایمان بسیار تنگ بود حتی حاضر به خریداری هم شدیم ولی هنوز موفق به دریافت کانکس نشدیم. بهداشت و شهرداری با ما همکاری نداشتند وما از نظر بهداشتی مشکل داریم. مخابرات هیچ گونه همکاری با ما نداشت. ما حتی حاضر به خریداری یک خط تلفن بودیم ولی برای ما بهانه آوردند. از مسئولین می خواهم که دلسوزانه به مردم خدمت کنند. ما افتخار می کنیم که در خدمت مردم بم هستیم.
گزارشگر: حلیمه شیهکی

مصاحبه با یکی از پیمانکاران شهرداری در بروات

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
مهندس امینیایی پیمانکار نقشه برداری
طرف قرارداد شما کیست؟
شهرداری بروات
شما چه وظایفی در بروات بر عهده دارید؟
تملک و تفکیک کلیه معابر و خیابانها و منازل مسکونی و باغاتی که کاربری آنها مسکونی شده است.
از چه زمانی شروع به کار کردید؟ 5/5/83
کارها تا چه حد پیشرفت داشته است؟
دم75 درصد از معابر کلاً پیاده شده و گچ ریزی شده، آماده بازکردن مسیرها می باشد، کلیه املاک مسیری و منازل مسکونی هماهنگ تفکیک و تملک شده که اسناد صورت جلسه و برو کف آنها تهیه و طی دو نسخه به دفتر فنی شهرداری و ستاد معین زاهدان ارسال شده و روزانه بیش از سی پرونده مسکونی کارشناسی و نقشه برداری می گردد و بعد از نقشه به ستاد مشاوره ارسال می گردد.
آیا تا کنون روند کار خوب بوده یا خیر؟
روند کار خوب است، سرعت تهیه اسناد خوب می باشد اما اکثر مدارک به صورت رقومی نیست. املاک کلاً باید مجدداً بررسی و ابعاد آنها مشخص و ضمیمه اسناد گردد.
چه پروژه هایی در بروات پیش بینی شده است؟
بیش از 15 مورد پروژه پیش بینی شده و از آنها تهیه نقشه شده و به شهرداری تحویل شده از جمله نقشه بهشت زهرا، نقشه بیمارستان عظیمی و 6 پروژه ستاد بهزیستی که فاز اول آنها تهیه و پروژه های دیگری مانند سایت ژاپنی ها و چند شرکت خارجی دیگر زمینه های مورد نظر تحویل نمایندگان آن شرکت ها شده است.
آیا پروژه ای در حال ساخت می باشد؟
بله، پروژه بلوار شمالی در حال ساخت و ساز می باشد، پروژه پارک 22 بهمن و پارکهای ورودی افراز در حال خاک ریزی و فضای سبز می باشند، پروژه بهشت زهرا در حال زیرسازی و جدول و آسفالت و فضای سبز و کامل کردن آن می باشد، همین طور پروژه برجهای نور در سطح شهر و بهشت زهرا اجرا شده و پروژه های نقشه برداری شهر کامل انجام شده، کلیه خیابان ها و کوچه ها برداشت شده و مالکین نیز شناسایی شده اند.
آیا پیمانکار داخلی و محلی توان انجام کار را دارند؟
بله، پیمانکاران بزرگ نیز از وجود همین پیمانکاران جزء و کارگران استفاده می کنند تا پروژه ای را بسازند. یک شرکت بزرگ خودش کار نمی کند، فقط از اعتبارش استفاده می کند و مبلغی زیاد سود به عنوان تجهیز کارگاه یا برچیدن کارگاه یا نظارت می گیرد و کار با کیفیتی را نیز ارائه نمی دهد. اما یک پیمانکار محلی و بی بضاعت سعی در دقت کار خود دارد تا بتواند کاری مفید انجام دهد.
دلیل اینکه از پیمانکاران محلی استفاده نمی شود چیست؟
نداشتن مجورهای قانونی و نداشتن شناختهای لازمه.
آیا مردم حاضرند کارهایشان را به دست پیمانکاران محلی بسپارند؟
بله، اما ستادها به مواد قانونی پایبند هستند که شناختی از پیمانکاران جزء و محلی را ندارند.
آیا شهرداری برای رفع این مشکل با ستاد نمی تواند کاری انجام دهد؟
خیر، شهرداری در معرفی پیمانکار نقش ندارد، ستاد معین می تواند تصمیم بگیرد.
آیا تا کنون شرکت بزرگی به عنوان پیمانکار در بروات کار می کند؟
خیر، تاکنون غیر از ستاد سیستان و بلوچستان هیچ ارگان یا شرکت بزرگی که مجهز باشد در محل نیست.
آیا مردم از چگونگی کار ستاد رضایت دارند؟
خیر، مردم مدعی هستند که امکانات و پول ساخت و ساز را به صورت مرحله ای در اختیار خودشان قرار دهند تا در چگونگی ساخت و ساز منزلشان بتوانند اظهار نظر کنند.
گزارشگر: گلناز سعادتیان


صدای مردم پشت رود

þ یکی از روستاهایی که در اطراف بم زیر زلزله قرار گرفته روستای پشترود است که واقعاً رسیدگی کامل به این روستا نمی شود. چند بار برای سرویسهای بهداشتی به ستاد مراجعه کردیم. می گویند به شما تعلق نمی گیرد. نمی دانیم به خاطر چه به ما نمی دهند برای سرویسهای بهداشتی 000/180 تومان باید بدهند ولی به مردم 000/150 تومان می دهند. حق مردم را شورا ضایع می کند ما باید این مشکلات را با چه کسی در میان بگذاریم و بگوییم مشکل ما این است که رسیدگی کنند. در شهر بم حصارکشی دیوار ها را وام می دهند. 2 میلیون وام 1 میلیون آن بلاعوض است. اما در روستای پشترود چرا این وام حصارکشی را نمی دهند خدا شاهد است که درکانکس شبها ما خواب هستیم که بعضی ها به بدن کانکس ما سنگ می زنند. نمی دانیم چه کسانی هستند. یک کانکس ما داریم، در آن زندگی کنیم یا وسایل را در آن بگذاریم؟ تمام ظرف های ما هرچه که داشتیم داخل چادر بودند آنها را دزدیدند. آیا این روستا امنیت نمی خواهد. آیا گروه نیروی انتظامی یا گروه گشت نمی خواهد. ما شبها احتیاج به گروه گشت داریم. تا حصارکشی دیوارها نشده ما امنیت نداریم. جاده بهشت زهرا باید آسفالت شود. به غیر از این تمام بودجه را دولت پرداخته چرا در این کوچه ها و جاده ها آسفالت انجام نمی شود؟ این شورای ما رسیدگی نمی کند. با این صحبت ها که اینجا نوشتیم باید شماها یعنی کسانی که دست اندرکارید ، رئیس بنیاد مسکن باید رسیدگی کند. از ناراحتی مردم با خبر باشد. ما مردم روستای پشترود از رئیس بنیاد مسکن خواهش داریم که به این مشکلات ما رسیدگی کنید. دربارة زباله ها که مردم زباله های خود را در سطل زباله می ریزند باید ماشین شهرداری بیاید زباله ها را جمع کند نمی آید. این زباله ها روی هم می مانند و همه جا را بوی بد برمی دارد. تا خود ما آنها را در رودخانه بریزیم آیا این درست است؟ چند کارگر فرستادند که خط تلفن ها را درست کند ولی اکنون چند ماه است که ما دنبال این کارگرها را داریم که خط تلفن خود را بکشیم به ما می گویند صبح می آییم اما نمی آیند. بعضی ها می گویند این کارگرها را باید پول بدهیم. یعنی باج می خواهند تا کاری انجام دهند . خواهش دارم که به این کارها رسیدگی شود. به غیر از این ، این کانکس هایی که قرار بود به مردم بدهند چرا نمی دهند. بعضی روزها می گویند از 5 نفر به بالا ، بعضی های می گویند از 6 نفر به بالا کانکس می دهند. ما در این کانکس آشپزی کنیم یا وسایل خود را بگذاریم یا زندگی کنیم. ما احتیاج به یک کانکس دیگر داریم. سرمای زمستان بچه هایمان مریض می شوند ناراحتی برمی دارند. مردم در این روستا خیلی ناراحت هستند مشکلات زیادی دارند. به مشکلات مردم رسیدگی کنید. مثلاً همسر من بیکار است. بچه های من خرج می خواهند، مشکل زیاد داشتیم تا یک روز چند خانم خبر کردند که بعضی از زنان پشترود در حسینیه ابوالفضل جمع شوند تا یک جلسه در میان بگذاریم. ما رفتیم آنجا آنها به ما گفتند که یک صندوق قرض الحسنه برای زنان پشترود باید باز شود و ما در این صندوق شرکت کردیم و به من یک وام به مبلغ 000/600 تومان تعلق گرفت و من مغازه سوپرمارکتی باز کردم. واقعاً خیلی ممنون هستم که این یاری را به من کردند. تشکر می کنم از آنان که امر بزرگی را در حق ما کردند تا من بتوانم خرج و مخارج زندگی را در بیاورم
.
جمیله دهقانی

þاینجانب صغری دهقانی از روستای پشترود هستم که 35 سال دارم و در اثر زلزله تمام خانواده ام را از دست داده ام. بچه هایم ، مادر، برادر و خواهر و خواهرزاده هایم. خودم در اثر زلزله از ناحیه پا مجروح و مدتی در بیمارستان به سر بردم تا حالم بهتر شد اما شوهرم قبل از زلزله دیسک کمر داشت و نمی تواند کار کند حالا تکلیف من چه می باشد؟ لطفاً مشکلم را حل کنید. من مستأجر می باشم از مسئولین خواهشمندم جوابی به ما بدهند. ما بلاتکلیف هستیم. آیا وامی به ما تعلق می گیرد. ساخت و ساز برای ما انجام می شود یا خیر؟ شورا هیچ کاری برای ما نکرده و نمی کند. وامی که قرار بود برای حصارکشی بدهند چرا این وام تعلق نمی گیرد. مگرروستای پشترود آسیب دیده نیست؟ مگر خانه هایشان خراب نشده و امنیت نمی خواهند. مگر همه عزیزهایشان را از دست نداده اند. به روستای پشت رود رسیدگی کنید مشکلشان را حل کنید.
þبا عرض سلام، من رضا شبانی هستم که در روستای پشترود ساکن هستم. اکنون 11 ماه از زلزله را پشت سر گذاشته و من هنوز شغلی در دست ندارم. در چند ماه اول زلزله از طرف سازمان بین الملل رسیدگی کردند و در چادرهای ما آمدند و من تقاضا کردم که 22 سال است که من سابقه نانوایی دارم چند بار این تقاضای من را نوشتند گفتند حتماً به شما نانوایی تعلق می گیرد. اما خبری نشد . یک روز آمدند و گفتند نامه را شورا با مهر آن در پایین نامه بیاورید اما شورای ما کلاً رسیدگی نمی کند. جواب درستی به ما نداده است اما من این که شغلی در دست دارم نمی توانم بیکار باشم. من احتیاج به یک نانوایی دارم، که باید به من رسیدگی کنید؟ من خودمان از مردم زلزله زده بم هستم و بیکار در خانه به سرمی برم خواهش دارم به من رسیدگی شود.استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی
( زنان و خرده وام دهی )
روستای پشت رود با جمعیتی بیش از 500 خانوار در شمال شهر بم قرار دارد و یکی از روستاهای به شدت آسیب دیده شهرستان بم به شمار می رود. در این روستا سه مرکز فرهنگی برای خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان توسط بهزیستی، سازمان امداد بین الملل وTDH تأسیس شده است. یکی از برنامه های ویژه که در این روستا طراحی و اجرا شده است، » صندوق وام – پس انداز زنان« است، این صندوق با حمایت مالی ایرانیان مهاجر در مرداد ماه 1383 شروع به کار کرد و اکنون بیش از 100 عضو دارد. اعضا در گروههای 10-15 نفر سازمان دهی شده اند و هر گروه دارای یک نماینده است، هر هفته اعضاء گروه مبلغ 1000 تومان پس انداز کرده و مجموعه پس انداز بصورت قرعه کشی به یکی از اعضا پرداخت می شودکه از هفته بعد باز پرداخت آن آغاز می گردد. این وام، وام کوچک یا کارگشایی نامیده می شود و معادل 50 هزار تومان است. وام دیگر که با منابع خارجی پرداخت می شود بر اساس اولویت به زنانی که در شرایط سخت تری به سر می برند برای یک فعالیت اشتغال زا پرداخت می شود. تا کنون 28 نفر این وام را دریافت کرده اند. مبلغ این وام 200 هزار تومان تا 800 هزار تومان است. از مهمترین شرایط دریافت وام، حضور هفتگی در جلسات است، همچنین برای قانون گذاری صندوق از آراء خود اعضاء کمک گرفته می شود. این صندوق امکان گردهمایی زنان را فراهم می آورد، سعی می شود در آن نحوه دریافت وام، عقد قرارداد و سایر فعالیتهای اقتصادی تمرین شود. اعضا صندوق همچنین دارای دفترچه پس انداز و اقساط هستند و این مسئله بویژه در کشوری که کمتر از 10 درصد زنان با مسائل بانکی و مالی آشنا هستند انگیزه جالبی می باشد. مشارکت زنان و آموزش آنان همچنین ساده سازی فرایند وام دهی و پس انداز از جمله عواملی هستند که می توانند به پایداری صندوق کمک کنند. تاکنون 18 جلسه از صندوق برگزار شده است و بیش از 20 وام کوچک و 28 وام بزرگ پرداخت شده است. بازپرداخت ها هفتگی است و تاکنون تنها دو مورد دیرکرد بازپرداخت مشاهده شده است. هدف از اجرای این پروژه، مشارکت اجتماعی زنان در یک برنامه مدرن، آموزش اقتصادی آنها، کسب درآمد و افزایش توان تصمیم گیری زنان در محیط خانواده است.
گزارشگر: رویا اخلاص پور

اطلاعیه
شهرداری بم در نظر دارد شمعی بزرگ به عنوان یادبود زلزله پنجم دی ماه 82 به صورت سه طبق که دو طبق برای شمعهایی که مردم روشن می کنند و یک طبق ماکت ارگ قدیم بسازد. این شمع در تاریخ 5/10/83 روشن خواهد شد. با امید زنده نگه داشتن یاد و خاطره عزیزانمان در زلزله اخیر.
روابط عمومی شهرداری بم

شهر سالم چیست؟
ویژگی های آن کدام است؟
راه های رسیدن به آن چیست؟
وظایف مردم در دسترسی به یک شهر سالم چیست؟بم شهر سالم

در سال 2003 میلادی، 1383 شمسی، شهر بم رسماً به عنوان شهر سالم در جنبش جهانی در شهرهای سالم توسط سازمان بهداشت جهانی پذیرفته شد و قرار شد که از سال آینده میلادی تقریباً همه مداخلات در بم از طریق این پروژه انجام گیرد. اما شهر سالم چیست؟
ایده » جنبش شهرهای سالم« در سال 1984 بوسیله سازمان جهانی بهداشت در کانادا مطرح شد، از آن زمان تا کنون در سراسر جهان بیش از 3000 دولت محلی (شهرداری ها) آن را پذیرفته اند.
ویژگیهای شهر سالم چیست؟
محیط پاکیزه، امن با کیفیتی بالا از جمله کیفیت مسکن
دارا بودن یک زیست بوم باثبات در زمان حال و پایدار در بلند مدت
دارای جامعه ای با برنامه های قوی حمایتی و غبر بهره کشانه
دارای درجه بالای مشترک و کنترل توسط عموم مردم بویژه تصمیم گیریهایی که بر روی زندگی، سلامتی و رفاه آنها تأثیر می گذارد.
تأمین کلیه نیازها برای همه مردمان شهر (غذا، آب، سرپناه، درآمد، امنیت و کار)
دسترسی به تجربیات و منابع موجود به ویژه ارتباطات
دارای یک اقتصاد شهری متنوع، تولید کننده کالاهای اساسی و نوآور
تشویق پیوند با گذشته، با میراث فرهنگی و زیست محیطی همه گروهها و ساکنان یک شهر
منطبق و سازگار با ویژگیهای مثبت فرهنگی موجود در شهر
دارای یک سطح بهینه از بهداشت عمومی، خدمات درمانی قابل دسترس برای همه و کاهش سطح بیماریها.
اما هر شهر می تواند بدون توجه به موقعیت فعلی» سلامتی« در آن سک شهر سالم باشد. آنچه مهم است تعهدی است که برای رسیدن به ساختارهای اجتماعی و فیزیکی یک شهر سالم وجود دارد. در واقع هدف اصلی شهر سالم فقط نتایج آن نیست بلکه روشهای رسیدن به آن مهم تر است، اینکه چگونه پیوندهای بین مقامات کشوری وشهری تقویت می شود و چگونه امکان مشارکت اجتماعی فراهم می گردد. برنامه شهر سالم در پی افزایش آگاهی بر روی موضوعات حساس و اساسی زندگی مردم است. وظیفه مردم آگاه شدن نسبت به محیط اطراف و شناخت کیفیت زندگی بهتر و سالم است.

آگهی تأسیس
مؤسسه حمایتی سایبان بروات

نظر به ماده 8 ثبت مؤسسات غیر تجاری مؤسسه فوق الذکر در تاریخ 15/9/83 تحت شماره 31 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع مؤسسه: انجام امور خیریه در خصوص حمایتهای اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، تفریحی، روحی و روانی، پزشکی، تحصیلی، اشتغال، ازدواج و انتشار نشریه برای اطلاع رسانی فعالیتهای مؤسسه و بستر سازی برای ایجاد اشتغال جهت جلوگیری از پدیده شوم بیکاری متناسب با ظرفیتهای موجود با بهره گیری از تجارب و تخصص شهروندان بالاخص معلولین و مصدومین، برگزاری کارگاههای آموزشی برای اقشار مختلف جامعه جهت توانمند سازی آنها مانند کلاسهای آموزشی قرآن، زبانهای خارجه، صنایع دستی، موسیقی و غیره تقویت پتانسیلهای کشاورزی، دامداری، باغداری متناسب با توان، ایجاد زمینه های مساعد برای صادرات و بازار یابی جهانی برای محصولات منطقه، ایجاد انجمنهای پیشگیری از اعتیاد، تقویت نهاد های غیر سیاسی، توانمند سازی افراد در امور اجتماعی.

مرکز اصلی مؤسسه: شهرستان بم، بروات، خیابان باهنر.
عباس پیدایش، رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بم

اطلاعیه

امضای قرار داد بین شهرداری شهر بم و شهرداری مانتوای ایتالیا

² در سفری که شهردار مانتوای ایتالیا به دعوت شهردار بم به این شهر داشتند پیرو مذاکرات قبلی تفاهم نامه خواهر خواندگی شهر بم با شهر مانتوای ایتالیا، بین شهرداری بم و شهرداری مانتوای ایتالیا به امضاء رسید. طرح این پیشنهاد از مهندس علی باقری زاده شهردار بم بود که در ادامه قرار بر مبادله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی شد و همچنین قول تأسیس مدرسه فوتبال توسط شهردارایتالیا داده شد و ابراز داشتند که از بازیکنان و مربیان حرفه ای ایتالیا در این قسمت استفاده خواهند کرد.
روابط عمومی شهرداری بم

*********

² مذاکرات اولیه شهرداربم با شهردار کوبه ژاپن در زمینه خواهر خواندگی شهر بم با شهر کوبه امید وارکننده بوده و به زوری پیرو این مذاکرات ملاقات حضوری مهندس علی باقری زاده شهردار بم و شهردار کوبه نوید داده می شود.
به امید داشتن شهری مدرن برای مردم بم

روابط عمومی شهرداری بم

*********

² گروه مشاوران شهرداری از این هفته کلاسهای آموزشی آشنایی با اجرای ساختمان بصورت رایگان برای شهروندانی که پروانه ساختمانی خود را دریافت می کنند برگزار می کند، هدف از برگزاری این کلاسها آ آشنایی مردم به عنوان کارفرما بر نحوه صحیح اجرای ساختمان خود برای بالا بردن کیفیت اجرا و کمک به بخش نظارت ساختمان در انجام بهتر وظایف محوله آنها می باشد. این دوره کلاسها در این ماه به صورت هفتگی و در ماه آینده با بالا رفتن حجم متقاضیان بر تعداد جلسات در طی هفته افزوده می گردد.

*********

قابل توجه مردم شریف و بزرگوار مناطق چند گانه شهرستان بم

بدین وسیله به اطلاع می رساند که طرح کاداستر کشور وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر در بم در راستای خدمت رسانی به شما مردم بزرگوار اقدام به نقشه برداری کاداستر شهری و تعیین حدود و مالکیت تمامی املاک بم نموده لذا خواهشمند است کلیه مالکین محترم نسبت به حصارکشی و مشخص نمودن ملک خود اقدام نموده و با کارشناسان این طرح که به محل ملک مراجعه می نمایند همکاری نموده تا از ضایع شدن حقوق خود و دیگران جلوگیری شود.

دفتر طرح کاداستر کشور مستقر در بم

شهر و مسائل آن


وضعیت زنان خود سرپرست یک سال پس از زلزله
بعد از زلزله 5 دی که بسیاری از عزیزان خود را از دست دادیم، بسیاری از زنان در این حادثه دلخراش بی سرپرست شدند و احتیاج به کمک از طرف سازمانها و نهادهای دولتی داشتند تا بتوانند امرار معاش کنند و گلیم خود را از آب بکشند و محتاج دیگران نباشند و بیشتر زنان بی سرپرست به سازمان بهزیستی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده و منتظر مستمری بودند که آن سازمان به آنها پرداخت کند که فقط ماههای دی و بهمن و اسفند مقدار ناچیزی مستمری به آنها پرداخت شد و دیگر کمکی دریافت نکردندو هر ماه که به بهزیستی مراجعه می کردند وعده ماه دیگر داده می شد و گاهی اوقات می گفتند که باید از بهزیستی استان رسیدگی شود و تا کنون 9 ماه است که هیچ پولی به آنها پرداخت نشده است. حال باید مسئولین محترم بهزیستی به این مسئله توجه کنند که این زنان بی سرپرست که بیشتر آنها زنان جوان هستند از چه راهی باید مخارج خود را تأمین کنند و بتوانند زندگی خود را اداره کرده و محتاج دیگران نباشندو کالا برگی که بهزیستی به آنها داده از طرف اداره بازرگانی باطل شد. آیا این انصاف است؟ آیا کسی نیست به درد دل این زنان رسیدگی کند؟ آیا هیچ یک از مسئولین ما جوابگوی این مسئله نیست؟ آیا نباید فکر اساسی برای این موضوع کرد؟ آیا فکر نمی کنند که این زنان ممکن است از چه راههایی مجبور به تأمین زندگی خود شوند؟ واقعاً چه کسی باید به این مسئله مهم و حیاتی شهرمان رسیدگی کند؟
گزارشگر: مظفرنیا

* یکی از زنان خود سرپرست به نام جمیله پاپلی که دارای فرزند نیز می باشد می گوید: تا به حال از طرف بهزیستی هیچ کمکی به من نشده و من نگرانم این خانه هایی که برای ما می سازند چگونه اقساط وام را بپردازم در حالی که هیچ منبع درآمدی ندارم.
* نصرت زاهدی یکی دیگر از زنان خود سرپرست که از ناحیه کمر آسیب دیده است از اینکه هیچ ارگانی در جهت رفع مشکلات به زنان خود سرپرست کمک نمی کند، گله مند است. گزارشگر: عصمت پاپلی

کشتار غیر بهداشتی درسطح شهر

در نزدیکی محله ما کشتار گاو و گوسفند در خانه انجام می شود و خون در خیابان و جلوی خانه ها و حتی در جوی آب سرازیر می شود از مسئولین خواهشمندیم که به این امر مهم رسیدگی کنند. اگر بلای آسمانی مانند زلزله تعدادی از عزیزانمان را اسیر خاک کرد بقیه مردم با این کارها دچار بیماریهای واگیردار می شوند و از بین می روند. مسئولین باید هر چه سریعتر کشتارگاه را راه بیندازند و یا جای مشخصی را برای قصابها معلوم کنند. گوشتی که مهر بهداشت ندارد، به چه اطمینانی باید آن را خرید و استفاده کرد. چه کسانی مسئول این امر مهم و حیاتی هستند.
گزارشگر: عصمت جوکار- مریم درخشان
لطفاً خودتان را معرفی کنید و بگویید که چند سال داری؟
من اکرم کشاورز هستم 29 سال دارم و در اثر زلزله پدر، مادر، دو خواهر و یک برادرم را از دست داده ام و در حال حاضر نزد برادر بزرگم که خود نیز دارای 3 فرزند است در یک کانکس به سختی زندگی می کنیم.
- آیا شما تا کنون دفترچه دریافت کرده اید؟
خیر به دلیل اینکه بنده 6 ماه در بیمارستان بندرعباس بستری بوده ام و بعد از اینکه از آنجا آمدم با تلاش فراوانی که انجام دادم نتوانستم دفترچه هلال احمر دریافت کنم و بزرگترین مشکلم تین است که کانکس ندارم. من تحت پوشش بهزیستی هستم و تا کنون به بنده چیزی تعلق نگرفته است.
گزارشگر: حلیمه شیهکی

شهرداری و بهداشت محیط

- آیا ماشین شهرداری برای بردن زباله ها به محله شما مراجعه می کند؟
بله
- در چه روزهایی این کار را انجام می دهد؟
هفته ای دوبار، صبح سه شنبه و پنج شنبه
- چگونه از آمدن ماشین باخبر می شوید؟
بوسیله آژیر همه با خبر می شوند.
- آیا شهرداری کیسه زباله و یا سطل در اختیار شما قرار می دهد؟
خیر
- آیا شما مطلع هستید که این زباله ها را کجا می برند؟
به بیابان می برند و هنگامی که طوفان شدید می آید دوباره آنها را به سوی خودمان می آورد. اگر زباله ها را دفن کنند بهتر است.
عده ای از مردم شکایت داشتند که چون چادرها و یا اتاقکهایشان در محل پرتی قرار گرفته ناچارند زباله هایشان را تا سر کوچه یا خیابان بیاورند تا مأمورین شهرداری آنها را ببرند.
گزارشگر: ثریا خورشیدی

مصاحبه ای با خانواده زنگی در اردوگاه سردار جنگل میرزا کوچک خانه جنگلی در خیابان تأمین اجتماعی

- لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟
اینجانبه شهربانو زنگی دارای 5 فرزند و قبلاً در خیابان تأمین اجتماعی زندگی می کردیم و زلزله شد و خانه و زندگی مان تخریب شد و در این فاجعه 5 نفر از بستگان نزدیکم را از دست داده ام و همسر معلول همین فاجعه می باشد و به مدت هفت ماه در این اردوگاه سردار قرار داریم و این اردوگاه از لحاظ بهداشتی در بدترین وضع زندگی می کنیم و مشکلی هم داریم از لحاظ چاههای فاضلاب دستشویی ها می باشد.
این اردوگاه دارای 96 واحد مسکونی می باشد و شش واحد آن خالی از سکنه می باشد و مدیر و مسئول آن فردی به نام عباس شعبانی و از لحاظ امنیت با وجودی که پاسگاهی هم برای امنیت در حریم اردوگاه قرار دارد ولی ما از امنیت خوبی برخوردار نیستیم. دو هفته پیش چند نفر ناخودآگاه وارد اردوگاه شده و بدون آنکه خودشان را معرفی نمایند بدون کارت و مجوز قانونی از اهالی اردوگاه درخواست پنجاه هزار تومان پول یا اردوگاه خالی کنید کرده اند.
- بفرمایید آیا بچه های شما شغلی هم دارند؟
قبلاً دارای شغلی بوده اند ولی به خاطر زلزله روحیه کار کردن بچه هایم خراب شده منتها اگر کاری باشد مثلاً یکی از فرزندانم نقاش ماشین می باشد و دیگری صافکار ماشین می باشد وقتی امکانات و سرمایه ای نباشد دارای شغل هم باشید ولی سرمایه نباشد برای افرادی که دارای کار باشند به هر حال امکانات اولیه لازم می باشد. اگر اداره کار وامی در اختیار می گذاشت به هر حال مشکل بچه هایم حل می شود.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

مصاحبه با یکی از کارمندان بهزیستی

- لطفاً خودتان را معرفی نمایید و چه مسئولیتی دارید؟
خانم مرادی مسئول پذیرش بهزیستی می باشم.
- شما بفرمایید در این فاجعه دلخراش چه افرادی را از دست داده اید؟
ضمن اینکه همسرم قطع نخاعی می باشد خیلی از بستگان درجه یک خود را از دست داده ام.
- قبل اززلزله آمار خانوارهای زیر پوشش بهزیستی قرار داشتند چند خانوار می باشند؟
قبل از زلزله 600 خانوار زیر پوشش اداره ما بوده اند و در حال حاضر 3000 خانوار تحت پوشش می باشد.
- آمار بچه های بی سرپرست چند نفر می باشند؟
بچه های بی سرپرست 3000 نفر می باشند.
آمار زنان بی سرپرست چند نفر می باشند؟
2500 نفر
- آمار معلولین و ضایعه نخاعی جسمی چند نفر می باشند؟
حدود 450 نفر
- شما بفرمایید چه سازمان های غیردولتی با شما همکاری داشته اند؟
سازمان NGO هلند و آلمان و ژاپن بیشترین کمک در امر کمک های انساندوستانه و همچنین کره تا به حال NGO خارجی 40 دستگاه کانکس 244 آمار ضایع نخاعی به صورت شبانه روزی با نظارت بهزیستی همکاری داشته اند.
- شما بفرمایید چند پایگاه در سطح شهر دایر شده و مجری طرح ها با حمایت چه سازمانی بوده؟
در حدود 13 پایگاه در سطح شهر تقسیم شده اند و با حمایت سازمان یونیسف هم مالی و امکانات از طرف سازمان یونیسف می باشد.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

گزارشی از مدارس ابتدایی پسرانه

1- وضعیت امکانات مدرسه و کمبودهای آن: مدارس رزمنده و عباس صیادی از لحاظ محیط بسیار عالی است و فقط وسایل آزمایشگاهی کم دارن دو مدرسه شهید حسن دهقان هم تقریباً خوب است کمبودهای آن در حد آزمایشگاهی است مدارس شهدای دانش آموز، ابوذر، احد با کمبود محیط آموزشی رو به رو هتسند کمبودهای ورزشی و آزمایشگاهی نیز دارند و تنها مدرسه ای که تقریباً هیچ امکاناتی ندارد نه از نظر بهداشتی و نه از نظر آموزشی و نه از نظر ورزشی مدرسه نجات اللهی است به دلیل همین کمبودها تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید از هر سال کمتر شده است مثلاً فقط پنج کانکس آن هم به اندازه پایه های اول تا پنجم وجود دارد.
2- وضعیت ظاهری کودکان به لحاظ پوشاک و تغذیه: تقریباً 30 درصد دانش آموزان از سرمای زمستان درامان هستند و بقیه متأسفانه مختص تابستان بر تن دارند یا لباس های گرم اما کوتاه که برای بچه های 12-9 سال مناسب نیست و همچنین داشتن کفش گرم و دستکش برای دانش آموزان الزامی است که متأسفانه چیزی است آنها با کمبود روبرو هستند.
3- وضعیت آموزشی مدارس: از لحاظ آموزشی مشکل خاصی وجود نداشته فقط به ورزش و یا هنر، زیاد توجه نمی شود. به عنوان مثال ساعت ورزش، معلم فقط توپ را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد در حالی که می بایست تکنیک آن ورزش را هم به دانش آموزان آموزش داد اما متأسفانه آنها فقط با توپ بازی می کنند مثلاً برای پسران زمانی که می خواهند فوتبال بازی کنند روش آن را هم به بچه ها بگویند که شاهد چنین چیزی در هیچ کدام از مدراس نیستیم. هنر را باید به بچه ها آموزش داد نه اینکه ساعت هنر ار می گیرند و با آنها ریاضی یا علوم ... کار می کنند. با توجه به گذشت یک سال از زلزله هنوز متأسفانه روند آموزش جای خود را نگرفته است بیشترین ضربه متحمل پسران شده است شاید اگر آموزش به شکل فشرده تر و گسترده تر می شد پسران قربانی این فاجعه نبودند.
4- درخواست دانش آموزان در مدرسه: افزایش امکانات آموزشی و رفاهی، تأمین تغذیه و پوشاک زمستانی آنها
5- درخواست های دانش آموزان از معلمان: تشویق دانش آموزان ممتاز و به کارگرفتن دانش آموزان ضعیف تر به هر شکل ممکن، توجه به معلمان به رشته های ورزشی و هنر، آموختن مهارت های زندگی در کلاس های چهارم و پنجم.
6- وضعیت سرویس های بهداشتی: فقط در دو مدرسة رزمنده و عباس صیادی مشکل چندانی وجود ندارد در بقیه مدارس متأسفانه مشکلات زیادی است علاوه بر کمبود سرویس های بهداشتی مشکل آب وجود دارد قطع آبها در مدارس مشکل زیادی به وجود می آورد.
7- جنیست معلم و اثر آن به کار آموزشی: در کلاس های اول و دوم مشکلی از لحاظ جنسیت معلم وجود ندارد اما کلاس های بالاتر در مدارس پسرانه بهتر است از معلم مرد استفاده شود به دلیل اینکه پسران نسبت به معلم زن بِی توجهی دارند و معلم نمی تواند تسلط کامل بر کلاس داشته باشد و این ، روند یادگیری را مشکل می سازد و معلم را خسته تر می کند و در نتیجه نمی تواند شیوة آموزشی صحیحی را در کلاس برگزار کند.
8- نحوه برخورد با دانش آموزانی که بیشتر حالتی از ترس را نشان می دادند: ترس در دانش آموزان کمتر دیده می شد بالاخص دومین تدریس و در کل در کلاس مگر در مواقع خاص به عنوان مثال هنگامی که پرسشنامه ها را تکمیل می کردند از جواب دادن به سئوالات تقریباً واهمه داشتند که معلم متوجه شد و برای آنها توضیح داد که هر چه واقعیت دارد را ذکر کنید.
9- تنبیه در مدارس: متأسفانه این روش هنوز هم در مدارس وجود دارد مثلاً وقتی که دانش آموزی مرتکب خطایی می شود معلم قبل از آنکه متوجه شود چه کسی آن خطا را انجام داده شخص دیگری را تنبیه می کند و تنبیه معلم اصولاً به روش بدنی است یا اختلافاتی بین دانش آموزان به وجود می آید آنها با تنبیه بدنی روبرو می شوند البته به گفته خود دانش آموزان
10- کمبود زمین ورزشی: زمین ورزشی وجود دارد اما امکانات ورزشی وجود ندارد.
گزارشگران: الهام و فروزان رشیدی

کشاورزان و مسائل آنان

- لطفاً خودتان را معرفی نمایید ؟
بنده م.ر هستم در امیر آباد واقع در خواجه عسکر تعدادی باغ دارم و در آنجا کشاورزی می کنم البته قبل از زلزله خودم کارهای کشاورزی را انجام می دادم . اما در حال حاضر به دلیل شکستگی زانوهایم دیگر کار کشاورزی انجام نمی دهم و ابیاری باغها را به کس دیگری سپرده ام و کارهای دیگر باغهایم را کارگری می گیرم تا انجام دهد.
- چگونه فعالیت های کشاورزی از سر گرفته شد؟
فعالیت های کشاورزی از همان اوایل زلزله انجام می شد، البته در مورد حصارکشی هنوز هیچ کس کاری انجام نداده است اما در مورد آب و قنات، آب شناسی باغهایمان را آبیاری می کرد، خرتبی به بار نیاورده بود.
- چه کمکهایی از سازمانهای غیر دولتی گرفته اید؟
یک سازمان غیر دولتی از طرف سازمان بین الملل صلیب سرخ فرانسه بود که یک عدد فرغون و یک بیل و کلنگ و یک جفت دستکش به هر کشاورز می داد و این تنها کمکی است که ما از طرف این سازمان دیده ایم نه از طرف جهاد و سازمان دیگری. فقط تنها کمکی که دریافت کرده ایم همین اجناس نامبرده است که از طرف کشور فرانسه است.
- از طرف جهاد چه کمی به شما شده است؟
هیچ کمکی نشده است. من خانواده ام را از دست داده ام و تا مدتی هم در بیمارستان بستری بودم و کمتر به اینجا رسیدگی می کردم. البته جهاد برای حوض کردن درختان باغداران به آنها کارگرو پول پرداخت نموده بود و در موقع گرده افشانی هم به همه باغداران گرده پرداخت اما در موقع برداشت محصول برای کارتن مراجعه کردم به بنده وام داد تا کارتن فراهم کنم امابه دیگر باغداران کارتن داده بود . ولی برای حصارکشی هنوز اقدامی صورت نگرفته است و مبلغ وام هم مشخص نمی باشد.

گزارشگر: اشرف جزینی زاده و زینب جزینی زاده

گزارشاتی از بروات

بر طبق گفته تعدادی از کشاورزان سهام دار چاه عدالت واقع در کرمعلی خانه، این موتور پمپ مرتب خراب می باشد و هر باغ در ماه که باید چهار بار آبیاری شود، گاه حتی یک بار هم آبیاری نمی شود و درختان رو به خشکسالی می روند و بر طبق گفته هیئت مدیره جهاد سازندگی هیچ مبلغی را برای احیا و تعمیر این موتور پمپ پرداخت نکرده اند و به همین علت هر چند وقت یک بار فیشهایی را برای پرداخت پول برق و سایر هزینه ها برای سهام داران فرستاده می شود. لذا مردم تقاضا دارند تا مسئولین ذیربط در این مورد اقدامات لازم را به عمل آورند.
گزارشگر: گلناز سعادتیان

کوچه دیانت: نبود حصار خانه ها، بهداشت محیط، قطع بودن تلفنها
کوچه حامد: نبود حصار خانه ها
کوچه حجت: فاضلابهای رها شده، سرویس های بهداشتی
کوچه ابوذر: کمبود جا برای خانواده های پر جمعیت
کوچه جنوبی: نبود حصار خانه ها، کمبود آب، سرویس های بهداشتی
گزارشگر:
گلشید سعادتیان

وضعیت زندگی در اردوگاه معصومه

امکانات اولیه (آب، برق، حمام، تلفن)
مشکلات امکانات اولیه به غیر از برق متأسفانه همچنان در اردوگاه ها وجود دارد. در طول 24 ساعت حداقل 12-10 ساعت آب قطع است. تلفن به طور کلی وجود ندارد. حمام وجود دارد، بعضی ها آبگرمکن وصل کرده اند اما به دلیل نبود آب و یا کم فشار بودن آب، متأسفانه نمی شود از حمام استفاده کرد و تعدادی هم مثل افراد مسن، وصل نکرده اند. برای اینکه کسی را نمی شناسند که این کا را برایشان انجام دهد و توان آن را هم ندارند و از مسئول اردوگاه می خواهند که افرادی را برای نصب آبگرمکن ها بیاورد.
اسکان محل سکونت و وضعیت خانه ها:
با توجه به اینکه آنها با کمبود جا روبرو هستند اما چیزی که می خواهند این است که قفل های کانکسها را درست کنند. متأسفانه قفل درب کانکسها خراب است و خانواده ها نمی توانند محیط امنی را برای خود ایجاد کنند و یا همگی به جایی (میهمانی) بروند.
زنان خانه دار و مسائل اردوگاه
در این میان مشکلات زنان سرپرست خانوار زیاد به چشم می خورد تعدادی از آنها فرزندان کوچکی دارند که نمی توانند آنها را به مهد کودک بفرستند مدام بهانه می گیرند و مانع انجام دادن کارهای آنها می شوند. آنها نگران مخارج روزمره هستند در حالی که هیچ راه درآمدی هم ندارند و کمیته امداد و یا بهزیستی هم جوابگوی نیاز آنها نیست و از آینده فرزندانشان بسیار هراسانند احساس گناه می کنند از اینکه نمی توانند جای پدر را برای آنها پر کنند عقیده دارند اگر همسرانشان زنده بودند زندگی شکل دیگری به خود می گرفت و هیچ گاه فرزندانشان با کمبود روبرو نمی شدند.
تأمین مایحتاج اولیه مثل نان و بقیه خریدها در اردوگاه:
افزایش قیمت ها از سوی دیگر همه مردم را نگران کرده است اگر به همین وضع پیش برود واقعاً تأمین مایحتاج زندگی سخت می شود. آنهایی که هیچ راه درآمدی ندارند و آنهایی که درآمدشان خیلی کم است نه تنها در اردوگاهها بلکه همه افراد معتقدند که زندگی در بم شکلی ناممکن را پیدا می کند. قیمت ها بالا اما موجودی کم است. مشکل دیگری که در اردوگاه وجود دارد این است که نانوایی دور از اردوگاه است. افراد مسن برایشان سخت است که هر روز به نانوایی بروند. فرد مسنی می گفت من هر سه یا چهار روز به نانوایی می روم فقط روز اول نان تازه است، بقیه روزها با توجه به اینکه دندانی هم ندارم از روی ناچاری نان را استفاده می کنم. در مورد بقیه خریدها، در اردوگاه مغازه وجود دارد اما با کمی افزایش قیمت.
گزارشگران: فروزان و الهام رشیدی
برای دریافت خبرنامه به صورت فایلهای پی دی اف که شامل تصاویر هم می شود با ما تماس بگیرید

شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 و 2222130 {0344)
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
http:// Akhbar-Bam.blogspot. Com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: چاپخانه گلبهار


NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home