Sunday, November 21, 2004

NEWS LETTER OF BAM 12بنی آدم اعضای یکدیگرندخبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم

شماره 12، چهارشنبه 27 آبان ماه 1383

سخن مدیر مسئول

بازسازی فیزیکی بازسازی اجتماعی

غیر از خبرنامه «شهروندان و مشارکت» که توسط دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شورایاری منتشر می شود خبرنامه دیگری نیز به نام «بم شهری که آرزوی ماست» هر دو هفته یک بار چاپ و منتشر می شود . شماره 9 این خبرنامه گویای کلیدی ترین مشکلات شهروندان درمناطق آسیب دیده از زلزله است . با مرور دوباره مندرجات این خبرنامه می کوشم تحلیلی جامعه شناختی از ریشه های این مشکلات و راه حل های ممکن آن بر پایه حقوق شهروند ی ارائه کنم .
1- رئیس بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی اعلام کرده است که بازسازی بم کاری اجتماعی است ونه صرفا فیزیکی ، بنا براین محور بازسازی این شهر مردم قرارداده شده اند. این ایده اصولی است اما اولین گام در این امر تواناسازی شهروندان در شناخت خانه ای ایمن وارزان و نحوه ساخت آن است واینکه چگونه با مصالح در دسترس می توان خانه ای ارزان وایمن ساخت . بنیاد مسکن گامی را دراین راستا برداشته است وآن شرکت در کارگاه آموزشی «گسترش خانه سازی ایمن تر در جوامع» است که به همت یک سازمان غیردولتی از کوبه ژاپن (CODE) در 12 آبان ماه در بم برگزار شد. شهروندانی که در این کارگاه حضور داشتند به چشم خود دو ساختمان (هر چند دراندازه های کوچک) همانند ازجنس مصالح معمولی اجر و سیمان را دیدند که یکی با 5 درصد افزایش قیمت درساخت در روی میز لرزه باقی ماند و دیگری فروریخت . اولین پیام این کارگاه که حاصل تجربه ده سال فعالیت مرکز توسعه منطقه ای سازمان ملل ( UNCRD) وانجمن ملی تکنولوژی زمین (NSET) است که مردم خودمی توانند وباید کارساخت مسکن ایمن را فراگیرند و به کار ببندند زیرا حتی اگر دولت خانه ضد زلزله برای همه شهروندان آسیب دیده بسازد این امر نمی تواند ساخت مسکن مقاوم را که از فردای اتمام ساختمان های اولیه آغاز می شود تضمین کند مردی در پشت رود می گفت «من سه پسربزرک آماده ازدواج دارم نمی دانم بعدا چطور باید برای آنها خانه بسازم و یا حتی اتاقی به خانه کوچکم اضافه کنم». بازسازی فرصتی است که دانش ساخت مسکن ایمن عمومی شود. آیا تاکنون برای این آموزش سازوکارهایی تعریف شده است؟
2- درهمین شماره از خبرنامه «بم شهری ...» از قول معاون اول رئیس جمهور نقل شده است : از ابتدای بازسازی بم بنا بر این بود که کارها با عجله پیش نرفته وبرمبنای مطالعات علمی وتدوین طرحهای جامع صورت گیرد ، سؤال این است : «انبوه سازی یک هزار واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک که قرار است به دوهزار واحد افزایش یابد، در محدوده شهر بم چه تناسبی با مطالعات علمی و با تواناسازی شهروندان در ساخت مسکن ایمن دارد؟» از آن گذشته در حالی که شهر بم در زمره میراث فرهنگی به ثبت رسیده است، اجرای این طرح توسط چه کسانی مطالعه شده است؟ در حقیقت می توان بخشی از هزینه را در اختیار آن دسته از مستاجرانی قرار داد که به دلیل تقسیمات ارثی بعد از زلزله صاحب زمین شده اند و با بقیه آن درون بافت شهر برای ساخت از اراضی شهرداری وحتی اراضی خریداری شده استفاده کرد که مطمئنا هزینه های آن از ساخت یک شهرک درحاشیه شهر اصلی (به لحاظ تأسیسات عمومی) کمتر خواهد شد.
3- تقریبا تمام پروانه های صادر شده که در خبرنامه فوق الذکر تعداد آن 1000 پروانه ذکر شده است از نوع سازه 85 متری بنیاد مسکن است همچنین در این منبع آمده است که از 60 مورد پروانه ای که در محدوده ستاد تهران صادرشده است تنها 20 شهروند نسبت به شروع کار اقدام کرده اند و 40 نفر هنوز مرا جعه نکرده اند این به معنی تردید اکثریت است که مشاهدات و مصاحبه ها هم آن را تایید می کند . به نظر می رسد افکار عمومی شهروندان بمی نسبت به ایمن بودن این سازه متقاعد نشده اند. از طرف دیگر شهرسازان و معماران آن رامناسب اقلیم و ساختار شهر بم نمی دانند و سازندگانی بر گرانی 20 تا 30 درصدی این سازه نسبت به نمونه های مشابه اشاره دارند . با این حال گرفتن پروانه برای این سازه نسبت به نقشه هایی که مشاوران برای تک تک شهروندان طراحی می کنند آسانتر است. آیا این وضعیت به معنی محور قرارگرفتن مردم است؟
4- همه ما شاهد بودیم که مردمان بم و بروات پس از زلزله باغات خود را آبیاری و گرده افشانی کردند محصول آن را جمع آوری کردند ، بسیاری سردخانه های خود را تعمیر و آماده نگهداری کردند و هیچ کس از تعلل و تردید و یا... شهروندان سخن نگفت، اما در فعالیت هایی که دولت به نوعی حضور دارد مردم در راهروی ستاد ها گرفتار انبوه مراحل ساده و پیچیده کار هستند. با این حالل در عمل مردم بیکار ننشسته اند بعضی با مصالح بر جای ماند ه از خانه ویران شده خود سرپناه ها ی ابتکاری ساخته اند و حصارهایی
هرچند ساده و ابتدایی فراهم کرده اند. بنا براین میشود بر توانایی های این مردم اعتماد کرد و با آموزش های مناسب از طریق کارگاهها یی مشابه با کارگاه ایمن سازی خانه که توسط ژاپنی ها برگزار گردید نیروهای ماهر بومی را با ساخت خانه های ضد زلزله و متناسب با سازه های بومی و مصالح همیشه در دسترس آشنا نمود و اگر گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه گذشته صحت دارد که «بانک جهانی برای بازسازی شهرستان بم وامی را در مرحله تصویب دارد» چرا این وام به شهروندان و به طور مستقیم پرداخت نشود که بنیاد مسکن به کار اصلی خود کنترل قیمت و کیفیت مصالح، برگزاری دوره های آموزشی وسیع برای عمومی سازی دانش ساختمان ایمن و اعزام نیروهای ناظر متخصص نپردازد و سایر عرصه ها را به شهروندان بسپارد و وزارت مسکن وشهر سازی نیز به جای متولی گری انبوه سازی در محدوده یک شهر تاریخی و فرهنگی به وظایف خود در عرصه اجرایی شدن طرح جامع و تفصیلی شهر بم کمک کند و ساخت مسکن مستاجران را به خود آنها و یا تعاونی های متشکل از نمایندگان آنها واگذار نماید. تجربه نشان داده است که دخالت دستگاههای دولتی در این عرصه ها پیامدی جز افزایش هزینه و ریخت وپاش ها و به حاشیه راندن شهروندان حاصلی نداشته است، شاید گفته شود که اکنون خیلی دیر است اما به یاد داشته باشیم: «جلوی ضرر را از هرکجا بگیری منفعت است».افتتاح دفتر

ستاد شهر سالم

به اطلاع عموم شهروندان بم رسانده می شود که دفتر ستاد شهر سالم به ریاست آقای فرماندار و دبیری دکتر افلاطونیان و مدیریت آقای صابری در تاریخ 22/7/83 با حضور دکتر لی جونک- ووک مدیر کل سازمان بهداشت جهانی و دکتر حسین جزایری مدیر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت افتتاح گردید.


مصاحبه ها

مهد های کودک و مشکلات آنان

خانم فاطمه تسلیمی مدیر مهد کودک امید مادر، مسئول سابق کانون مدیران مهد های کودک خصوصی در بم و از اعضاء مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا می باشد و به مدت 28 سال در مراکز آموزش پیش دبستانی سابقه کار دارد و در حال حاضر مهد کودک ایشان «امید مادر» پذیرای 195 کودک است.
سرکار خانم تسلیمی به انبوه مشکلات فراوانی که فراروی مسئولان مهدهای کودک در بم قرار داشته است اشاره می کند، و معتقد است در بسیاری موارد ما آنچنان با کمبود های وسایل و امکانات آموزشی روبرو هستیم که به جای پرداختن به آموزش کودکان و رفع نگرانی های روانی آنها بایستی دائماًٌ به مسئله امکانات بپردازیم.
وی همچنین از کمکهای یک NGO ژاپنی به مهد کودک خود قدردانی می کند و اظهار می دارد که کمک های بسیاری از جانب NGO ها در جهت راه اندازی و همکاری با مهد کودک شده است که به نظر ایشان شایان توجه و قدر دانی است.
یکی از مهمترین مشکلات موجود مهد های کودک بم، نامشخص بودن مسئولیت امور کودکان در بهزیستی است، علیرغم وعده های اولیه مبنی بر حمایت یونیسف از مهد های کودک اکنون قریب به 8 ماه است که حقوقی به مربیان پرداخت نشده است و این امر به خستگی و نگرانی مربیان افزوده است و شرایط کار را سخت تر نموده است.
سرکار خانم تسلیمی همچنین به بکارگیری نیروهای غیربومی در بهزیستی اشاره می کند و اینکه آنها از پاسخگویی در مقابل سؤالات شانه خالی می کنند.
در حال حاضر بنا به گفته مسئولان بهزیستی بیش از 50 مهد کودک در بم دائر می باشد که تعداد نسبتاً قابل توجهی از آنان توسط NGOها اداره می شوند.
از آنجایی که در اولین هفته های پس از حادثه مدیران مهد های کودک بم به سرعت به مراکز کار خود بازگشتند و در عین حال نهادهای ملی و بین المللی حمایت از کودکان را در رأس برنامه های خود قرار داده اند و بنا به گفته های مسئولان بهزیستی ، تا کنون مبالغ بسیار کمی از بودجه های دولتی در اختیار بهزیستی قرار گرفته است. آیا بهتر نبود که در هماهنگی منابع مالی غیر دولتی شفافیت بهتری وجود داشت، آیا بهتر نبود که می دانستیم یونیسف، سازمانهای دیگر گروههای اسپانیایی، ترکیه و ... چه مبالغی و برای چه اهدافی در اختیار بهزیستی قرار داده اند، آیا بهتر نبود به جای استفاده از نیروهای غیر بومی، به انجمن و کانون مدیران مهدها اتکا می کردیم و شرایط را نه برای تفرقه که برای هماهنگی آماده می نمودیم. آرزوی همه ما این است که کودکان ما با کمترین آسیب ، از این شرایط سخت گذر کنند آنچه آنها بایستی از این حادثه بیاموزند، همدلی، کمکهای بی دریغ جهان بدون توجه به مرز، رنگ و مذهب است. شفافیت و پاسخگویی می تواند به روشن شدن بسیاری از مسائل کمک کند و فردای روشن تری را در پیش چشم کودکان بم بگشاید.
مصاحبه کننده: غلامرضا پیرامون
تنظیم کننده: رویا اخلاص پور


مصاحبه با آقای محمود جنت آبادی سرپرست اردوگاه معصومه شماره 3
- شما از چه زمانی مسئولیت اردوگاه را برعهده گرفتید؟
از تاریخ 14/1/83 و اخیراً هم جانشین ستاد معین قم هستم.
- در این اردوگاه چند نفر زندگی می کنند و چند کانکس وجود دارد؟ 590 نفر جمعیت و 125 کانکس دارد.
- این اردوگاه از طرف چه سازمانی حمایت می شود؟
NGO آناتولی ترکیه
- آیا در این اردوگاه مهد کودک وجود دارد؟
دو واحد مهد کودک وابسته به سازمان NGO آناتولی ترکیه وجود دارد.
- در این اردوگاه چه مشکلات بهداشتی وجود دارد؟
ما مشکلات زیادی از لحاظ حمام بهداشتی داریم. یک واحد حمام سیار از طریق NGO آناتولی و حمام سیار دیگری از ستاد قم در اختیار مردم قرار داده شده است.
- آیا این موضوع واقعیت دارد در زمانی که در ترکیه زلزله شده، کشور ایتالیا سرویس بهداشتی خود را در اختیار سازمان آناتولی قرار داده و ترکیه همان سرویسها را به بم انتقال داده است؟
بله حقیقت دارد . سرویسهای بهداشتی چون مدتی در ترکیه بوده اند پوسیده شده و قابل استفاده نیستند.
- آیا از ده ماشین لباسشویی موجود در اردوگاه استفاده می شود؟
بله و مسئول آن هم خانم سمیه زنگی می باشد.
- تعداد پرسنلی که در اردوگاه کار می کنند چند نفر است و هر یک چه مسئولیتی دارند؟
5 نفر هستند: روح ا.. رجب زاده نگهبان روز، مجید نخعی و مهرداد اماندادی نگهبان شب و مسعود جنت آبادی مسئول دفتر .
- حقوق ماهیانه پرسنل چقدر است؟
بنده 190000 تومان و بقیه 118750 تومان حقوق در یافت می کنند.

- از لحاظ آب و برق با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
آب ازساعت 14 تا 17 قطع می باشد و پس از اینکه در ساعت 17 وصل شد تنها سه ساعت آب داریم و مجدداً در ساعت 20 آب قطع می شود. از لحاظ برق لز یک تیر برق 54 کانکس باید استفاده کنند و در مجموع 3 تیر برق در این اردوگاه وجود دارد.
- نماینده NGO آناتولی چه کسی است؟
خانم آنا از ترکیه و به هماهنگی خانم فائقی از ایران می باشد.
- در آخر چه درخواستی از مسئولین دارید؟
- مشکلات اردوگاهها به خصوص مشکل آب و برق را جدی بگیرند.
گزارشگر:غلامرضا پیرامون


مصاحبه با یکی از ساکنان اردوگاه
- لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
منصور نجاریان معلم آموزش و پرورش، ساکن بم مهمانشهر مدرس هستم.
- شما چه مشکلاتی در اردوگاه دارید؟
نبود آسفالت یا شن ریزی سطح اردوگاه می باشد که باعث به هوا رفتن گرد و خاک و در نتیجه رعایت نشدن بهداشت و بیماری می شود و همچنین نبود سرویس ایاب و ذهاب و یک خط تلفن که خیلی به درد مردم می خورد ولی به حمدا... مشکل آب اردوگاه به یاری مدیریت محترم مرتفع شده است.

- چه مشکلاتی در رابطه با شهروندان دارید؟
من چون مستأجر می باشم از مسئولین خواهشمندم جوابی به ما بدهند ما بلا تکلیف هستیم آیا وامی به ما تعلق می گیرد و ساخت و سازی برای ما انجام می شود یا نه؟
- در آخر چه پیامی برای مسئولین دارید؟
وضعیت این شهر بحران زده را هر چه زودتر مشخص کنند. این شهر کوچک تا به حال خیلی بیشتر از این می بایست تغییرات چشمگیری داشته باشد.
گزارشگر: هوشنگ هابیل زاده

مصاحبه با یک نانوا
- لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
اینجانب حسین سعیدی هستم مسئول نانوایی سنگک در محله چمران 3 می باشم.
- شما چه مشکلاتی دارید؟
مشکل آب داریم و از نظر بهداشتی مشکل داریم و نانوایی در حریم کوچه قرار دارد. نانوایی احتیاج به ترمیم و مرمت دارد تا به حال مسئولین وعده داده اند که آن را ترمیم کنند ولی عملی نشده است.-آیا نانوایی از طرف اداره بهداشت مورد حمایت قرار گرفته است؟
خیر اگر طرف حمایت بودیم آب بهداشتی بطور مستمر در اختیار ما قرار می گرفت.
- مصرف روزانه آرد در نانوایی چند کیسه می باشد؟
9 کیسه در روز و در ماه 9تن و آب را باید از بیرون بخریم.
- شما چه درخواستی از مسئولین دارید؟
هفته گذشته برای مقابله با آزار و اذیت مورچه ها به بهداشت مراجعه کردم گفتند که از هر خانواده ای دو هزار تومان می گیرند تا برای سم پاشی منازل اقدام کنند در شهری که به این شکل تخریب شده از مردم درخواست کمک می کنند.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

از مشکلات ما هم بگویید
مردم پشت رود و مشکلات آنان

þ پشت رود یکی از روستا های 100% آسیب دیده در جریان زلزله 5 دی ماه است ، این روستا تحت نظر ستاد یزد قرار دارد و بخشی از فعالیتهای آنان توسط سازمانهای خارجی انجام می شود برای مثال ساخت و ساز واحدهای مسکونی دائم توسط سازمان امداد بین الملل یا ریلیف انجام می شود . بسیاری از مشکلات مردم پشت رود با مشکلات سایر مناطق آسیب دیده مشابه است از آن جمله ساخت سرویسهای بهداشتی ، کمبود اسکان موقت برای خانوارهای پرجمعیت و مهم تر از همه نداشتن اطلاعات کافی پیرامون نحوه ساخت و ساز مبلغ وام و چگونگی بازپرداخت آن. در اینجا به تعدادی از مشکلات مردم از زیان خودشان اشاره می کنیم.þ کوچه و خیابان پشترود انباشته از آشفال است و مردم برای دفع زباله انها را به رودخانه انتقال می دهند که برای ساکنین مجاور رودخانه مشکل ایجاد شده که این زباله ها مرکز بیماریها است و سلامت مردم را به خطر انداخته.
þ وامی که قرار بود برای حصارکشی در اختیار مردم قرا ر بدهند وقتی به ستاد مراجعه می کنیم می گویید این وام به روستا تعلق نمی گیرد مگر مردم روستا هم دیوار خانه هایشان خراب نشده و امنیت نمی خواهند.
þ این محل قبل از زلزله دارای چند تیم فوتبال بود اما الان به علت خرابی زمین فوتبال جوانان برنامه برای ورزش و سرگرمی ندارند و باید ستاد زمین فوتبال آنها را درست کرده و لباس و توپ در اختیارشان قرار دهد تا این جوانان به سمت کارهای خلاف کشیده نشوند.
þ چرا با وجود داشتن جواز کسب و بودن کانتینر توزیع آنها صورت نمی گیرد.

جمعی از زنان پشت رود


p فردی به نام مهدی مشتاق اظهار داشت که قبل از زلزله دیسک کمر داشتم و در اثر زلزله هم از ناحیه پا مجروح و مدتی در بیمارستان به سر می بردم همسرم موفق به دریافت دفتر ستادی نشد وقتی که خودم حالم خوب شد به فرمانداری مراجعه کردم گفتند دیگر به شما دفترچه نمی دهیم حالا تکلیف من چه می باشد لطفاً مشکلم را حل کنید.

p به مدت شش ماه است که قنات کوچه 22 بهمن را به منظور لایروبی کنده اند نای شن هم برای درست کردن آن آورده اند و الان آب قنات خیلی کم شده است چون که همه نای ها را داخل قنات انداخته اند. لطفاً به این وضعیت رسیدگی شود.
p نصرت کردستانی هستم ساکن کوچه شهید میری شب در کانکس خوابیده بودم که احساس خفگی کردم بچه هایم را بیرون بردم بعد فهمیدیم که از زیر زمین گاز بیرون می آید به فرمانداری خبر دادیم از زمین شناسی کرمان هم آمدند و بعد کبریت را که روشن کردند از زیر زمین گاز شدید بود آتش بیرون آمد ولی هنوز کسی برای ما فکری نکرده است خواهش می کنم که به مشکل ما رسیدگی شود.
گزارشگر: طاهره حسن آبادی و لیلا نوذری

p جوانی هستم 19 ساله که قبل از زلزله مغازه ای اجاره کرده بودم بدون جواز کسب که در اثر زلزله سرمایه و اجناس خود را از دست داده ام در ضمن در اثر زلزله دست و پای راستم از ناحیه عصب ضعیف می باشند بعد از زلزله با سرمایه کم مغازه را در چادرباز کردم به دلایلی مغازه ام بسته و ورشکست شده ام دوباره مغازه را باز کردم اما با سرمایه ای کم توانایی درست کردن مغازه را ندارم و شهرداری بعد از مدتها با گذاشتن دو ماه فرصت، چادرها را جمع می کند لطفاً رسیدگی شود.

p سه برادر جوان هستیم که قبل از زلزله همکار و همراه پدرمان به شغل مکانیکی مشغول بوده ایم در اثر زلزله پدر یاور و پشتیبان مان را از دست داده ایم و دولت هنوز به ما کانکس جهت ادامه دادن کار قبلی نداده است لطفاً ما را راهنمایی کنید.


حق مادری خویشاوند مادری

لزوم بازنگری در قوانین حضانت

اینجانب الهام جعفری فر هستم که 14 سال دارم ودر اثر زلزله تمام خانواده ام را از دست داده ام پدر مادر خواهر و برادرانم را. و الان درخانه دایی ام زندگی میکنم ونزدیک به یک سال است که از زلزله می گذرد برای من دفترچه هلال احمر صادر کرده اندمی گویند برای یک نفر دفترچه صادر نمی شود برای ما خانه نمی سازند چون برای مان دفتر چه صادر نشده است خانه ما هنوز هم به صورت تپه ای آوار روی هم است وآواربرداری نشده است . من هنوز نتوانسته ام قیم نامه برای خودم تهیه نمایم چون با انکه مادر م اهل بم بوده است پدرم اهل مشهد ، دایی ام که دنبال کارها ی قیم نامه بوده به پاسگاه 13 مراجعه کرده وآنها فوت نامه پدر بزرگ پدری ام را می خواهند در صورتیکه پدرم وقتی ده ساله بوده پدرش را از دست داد و مادربزرگم ازدواج مجدد کرد و هشت سال پیش درگذشت خانه وزندگی وشناسنامه اش دست آن خانواده است و مانمی دانیم که آن خانواده کجا هستند وکی هستند ویا پدربزرگم کجا دفن است . وحال من نمی توانم تحت پوشش هیچ نهادی باشم وهزینه زندگی ام را تامین کنم .


اطلاعیه


دفتر اجتماعات محلی اخیراًٌ شروع به ثبت نام متقاضیان کار و ثبت مهارت های آنها نموده است. این دفتر امیدوار است افراد و مؤسساتی که درصدد بکارگماری نیروی جدید در شهر هستند « اعم از دولتی و غیر دولتی» بتوانند به لیستهای آماده دسترسی داشته باشند و نیروی مورد نیاز خود را از میان افراد بومی تأمین نمایند.
از افراد متقاضی در خواست می شود نام، مدرک تحصیلی، آدرس، تلفن ،سوابق شغلی و مهارت های دیگر خود را به دقت نوشته و به اعضای دفتر اجتماعات محلی تحویل دهند.


** به اطلاع کلیه زنان سرپرست خانوار نیازمند که ساختمان مسکونی آنها در اثر زلزله تخریب شده و متقاضی دریافت وام و تسهیلات می باشند، می رساند در اسرع وقت به ستادهای معین منطقه جهت تکمیل پرونده خود مراجعه تا از طریق سازمانهای خیریه خارجی و UNDP نسبت به بازسازی واحد مسکونی با مشارکت ستاد کل بازسازی اقدام گردد.


** تلفن محله چمران که به دلیل فعالیتهای ستاد معین مازندران قطع شده بود و خبر آن نیز در خبرنامه درج گردید، با همکاری اهالی محله چمران و آقای عباس سبحانی پور قطعی سیم برطرف گردید.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

** خانه تربیتی خضرا واقع در بروات بلوار جنوبی به صورت رایگان کلاسهای آموزشی ثبت نام می نماید (برای پسران و دختران از سنین 7-20 سال) کلاسهای آموزشی شامل کامپیوتر، زبان ، طراحی ، موسیقی گلسازی، عروسک سازی پینگ پنگ و شطرنج.
هفته ای یک بار سینما با فیلمها و کارتنهای جذاب (با حضور مربیان ورزیده)
سمیه اسلام دوست


** به اطلاع کلیه پیمانکاران محلی که در تمایل دارند در اجرای ساخت و ساز واحد های حادثه دیده شهرستان بم مشارکت نمایند، این ستاد آماده ثبت نام جهت کلاس آموزشی توجیهی که در روز شنبه مورخه 23/8/83 ساعت 8 صبح در محل ستاد برگزار می گردد دعوت به همکاری می نماید. قابل توجه می باشد کسانی که در این دوره ها شرکت نکنند اجازه ساخت و ساز در شهرستان بم را نخواهند داشت.
روابط عمومی ستاد بازسازی مازندران

گزارشی از کارگاه آموزشی گسترش خانه سازی ایمن در جوامع

این کارگاه توسط سازمانهای بین المللیUNCRD ، NSETو CODE از کشور ژاپن برگزار گردید. هدف اصلی کارگاه آموزش خانه سازی ایمن با استفاده از مصالح بومی بود. برای ارائه این مطلب از نمایش میز لرزان استفاده شد که بر روی آن دو خانه یکی با استفاده از تکنیک های فنی یعنی شناژهای افقی و عمودی، بویژه محکم سازی نقاط خطر در یک ساختمان ( اطراف پنجره، درها و زوایا ) و دیگری بدون استفاده از آنها و صرفاً با کمک آجر و سیمان ساخته شده بود، در جریان نمایش نشان داده شد که کدام یک از قسمتهای بنا در مقابل لرزش ناپایداری نشان می دهد و ضرورت استحکام آن وجود دارد، در جریان این برنامه رئیس شورای شهر کوبه از همکاری اجتماعات محلی به ویژه در تدوین نقشه شهر صحبت کرد و اینکه حادثه کوبه، اهمیت روابط مستحکم همسایگی و همدلی انسانی را برای بهبود و بازتوانی مردم نشان داد. برگزار کنندگان کارگاه جملگی بر این اعتقاد بودند که همکاری مردم با یکدیگر، اتکا بر نیروی محلی و دانش می تواند ما را در مقابله با حوادث یاری کند ودر آینده هر کدام از ما مردمان مناطق آسیب دیده می توانیم به یاری مردمان سرزمین های دیگر برویم.
در جریان کارگاه علاوه بر سخنرانان خارجی، از ایران آقای مهندس هوایی معاونت بازسازی بنیاد مسکن و دکتر سیامک زند رضوی مدیر دفتر اجتماعات محلی شرکت داشتند.
یکی از بحثهای مهم در حاشیه کارگاه این بود که دولت ژاپن برای ساخت و ساز به مردم کمکی نکرده است. دکتر سیامک زند رضوی در پاسخ اظهار داشتند که نرخ بیکاری در ژاپن پایین است، نرخ پس انداز بالاست و مردم غالباً تحت پوشش گسترده بیمه قرار دارند و مجموعه این امکانات باعث می شود که نیاز چندانی به منابع مالی مستقیم دولت نداشته باشند.
گروهPeace Wind « نسیم صلح» ژاپن که بعد از زلزله در بم حضور دارد، نمونه ای از ساخت و ساز مناسب برای شهر بم را در محل نمایشگاه آماده کرده است و علاقمندان می توانند از آن بازدید کنند.

برگزاری این نمایشگاه قدم مثبتی است و بسیار ضروری است که این نمایش برای دست اندرکاران ساخت و ساز بویژه معماران و بنایان بومی گذاشته شود تا با توجه به دانش و تجربه سنتی خود بتوانند سؤالات مناسب مطرح کرده و همه جوانب مسئله مورد توجه قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که انجمن حمایت از کودکان کار یک سازمان غیر دولتی ایرانی که بعد از زلزله بطور مستمر در بم بویژه محله بلوار معلم فعال بوده است، در برگزاری کارگاه فوق همکاری قابل توجهی داشت.

ضرورت نگرشی نو به مسئله آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی در گفتگویی با مددجویان کمیته امداد در بروات
در خبرنامه شماره قبل، جمعی از مددجویان کمیته امداد نسبت به برخی برخوردهای کمیته امداد گلایه داشتند. به دنبال درج مطلب آن مسئولان کرمان با مدیر مسئول خبرنامه تماس گرفتند و قرار شد تا نماینده ای از کمیته امداد در جمع مددجویان حاضر شود، متأسفانه این امر اتفاق نیفتاد و مسئول کمیته امداد بم حاضر به پاسخگویی به شورایاران نشدند. در هر حال جمعی از مدد جویان در تاریخ 20 آبان در محل مسجد جامع بروات حاضر شدند. در این جلسه حجت الاسلام سام نژاد نیز حضور داشتند. مددجویان گله های خود به ویژه ازبابت رفتار توهین آمیز تعدادی از کارکنان ابراز داشتند. یکی از اعضاء حاضر در جلسه اشاره نمود که متأسفانه رفتار مددجویان با کارکنان کمیته نیز توهین آمیز است و خود او شاهد این امر بوده است. جمعی از مددجویان جوان تر می گفتند معمولاً افراد سالمند و زنان مسن خشمگین می شوند و توهین می کنند و سایر مدد جویان محترمانه برخورد می کنند و انتظار ندارند که به دلیل فقر، تمام شئونات اجتماعی شان زیر پا گذاشته شود.
بحث دیگر توزیع ظروف کهنه و یکبار مصرف بود. همچنین چرا برخی افراد به خیرین معرفی نمی شوند.
در هر حال به نظر می رسد کمیته امداد توجه دارد که گروه تحت پوشش این نهاد روز به روز جوان تر و باسوادتر می شود و بسیاری از آنها با استفاده از کمک های همین نهاد تحصیل کرده اند. در حالی که شاید تعداد مردمانی که زیر خط فقر قرار دارند کاهش نیافته است. توزیع امکانات اجتماعی و تأکید بر این نکته که زندگی انسانی حق همه است، نیازمند نگرشی نو به مسئله تأمین اجتماعی، رفاه و خدمات اجتماعی است بایستی ساز و کارهای جدید و متناسب با شأن انسان تعریف شود. در عین حال ضرورت دارد شفافیت و پاسخگویی به ویژه در شرایطی که مردمان آسیب دیده از زلزله بسیار حساس هستند رعایت گردد. بدیهی است که بسیاری از خیرین کمک های خود را به صورت خاص توزیع می کنند. اما اطلاع رسانی منظم کمیته از میزان و نحوه امکانات توزیع شده می تواند از اعتراضات ناموجه بکاهد.

آغاز ساخت خانه های دائم در بروات

مصاحبه ای با آقای اصغر نادری زاده از اولین کسانی که ساخت وساز خانه رادر بروات آغاز کرده اند

- آیا ساخت خانه 85 متری را با اختیار خود شروع کرده اید؟
اوایل که ماساخت وساز را شروع کردیم به غیر از 85 متری چیزی نبود اگر هم بود ما همین 85 متری را انتخاب می کردیم .
-چرا 85 متری انتخاب کردید؟
چون که بیشتر از 85 متر به هزینه بیشتری احتیاج است ما قادر به پرداخت آن نبودیم.
- برای ساخت وساز چه مراحلی را طی کردید؟
اول به شهرداری مراجعه کردیم و شهرداری مدارکی مانند فیش آب و برق و تلفن و سند خانه را از ما خواست وماهم که مدارکمان آماده بود مدارک را ارائه دادیم بعد از مدتی مدارک ما را به بنیاد مسکن فرستادند و انها به خانه ما مراجعه کردند و از ما خواستند که جای ساختمان را مشخص کنیم و سپس به بانک معرفی شدیم .
بانک چه مدارکی از شما خواست؟
در بانک از من خواستند اول حساب باز کنم بعد به مبلغ 24 هزار تومان سفته با امضا دو ضامن برای پرداخت وام به مبلغ هشت میلیون تومان
وامها به چه صورتی پرداخت می شوند؟
مرحله اول مبلغ دو میلیون تومان برای بتون ریزی ، بعد از اتمام این مرحله دومیلیون تومان برای دیوار چینی و درآخر بقیه وام برای مراحل بعدی پرداخت می شود.
چرا برای شما ساخت و ساز را زود شروع کردند؟
چون من اولین کسی بودم که مدارک را تحویل شهرداری دادم.
گزارشگر: نصرت پاپلیبرای دریافت شماره های نشریه به صورت فایلهای پی دی اف با ما تماس بگیرید
(این فایلها حاوی مطالب به همراه عکسها و نمودارها میباشد)
akhbarbam1382@yahoo.com


شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تماس: 09133414615
پست الکترونیک:
mailto:Srazavi@mail.uk.ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
http://akhbar-bam.blogspot.com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: چاپخانه گلبهار

NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home