Monday, November 01, 2004

NEWS LETTER OF BAM 11


بنی آدم اعضای یکدیگرندخبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم

شماره 11، چهارشنبه 13 آبان ماه 1383

از عمل
تا شعار

سخن مدیر مسئول

اخیراً و بطور رسمی از طرف مسئول ستاد باز سازی ، سیاست های این ستاد در سه عبارت زیبا و موجز خلاصه شده است: حفظ هویت مناطق آسیب دیده، مقاوم سازی و مشارکت شهروندان. تلاش می کنیم با نگاهی البته منتقدانه مفاهیم بالا را با دقت بیشتری بشناسیم. ابتدا »هویت«، از منظر دانش جامعه شناسی » هویت« بطور کلی مانند سایر مفاهیم اجتماعی دارای ابعاد مختلف و مبهم است، از برخی ویژگیهای فرهنگی و هویتی که نشانه های آن را مشاهده می کنیم مانند » دورویی«،» نان به نرخ روز خوردن«، » زبان در کام کشیدن تا سر سرخ نرود بر باد«، » ظاهر صلاح شدن«، » از این ستون تا آن ستون فرج است« و مانند آن هر کدام حاصل تاریخی تیره و دشوار است که گاه ، فاصله زنده ماندن یا نماندن یک شهروند همچون تار مویی به تصمیم آنی یک فرد یا گروه »زور مدار« گره می خورده است. از طرف دیگر شنیدن اصطلاحاتی مانند »آماده خوار شدن«، »غیر قابل اعتماد بودن« بعضی شهروندان است که نشان از عکس العمل از سر فرصت طلبی افرادی است که می پندارند حتی »مویی از خرس کندن غنیمت« است. و در چنین شرایطی در صدر قرار دادن »هویت« به چه معنا است؟ شعار است یا واقعیت؟ صادقانه است یا برای جلب رضایت برخی سازمانهای بین المللی؟ اگر »هویت« مهم است آیا مناطق روستایی نمی باید دارای هویت باشند؟ در حالی که همه روستاهای بم با یک الگوی یکسان توسط نهادهای داخلی و بین المللی ساخته می شود و استفاده کننده نهایی، یعنی صاحبان خانه ها تقریباً حضور ندارند. اگر تنها مفهوم کلی هویت مورد نظر است که با توجه به مسائل پیش گفته غیر قابل دفاع است و اگر جنبه های اجتماعی و انسانی آن مورد نظر است ، که مسکن روستاییان نیز همانند ساکنان مناطق شهری حتماً نماد نوعی همزیستی با محیط ، مهمان نوازی و مانند آن بوده است و یکسان سازی آن تیشه به ریشه جنبه ها ی مثبت هویت ساکنان آن است.
مقاوم سازی
بر اثر زلزله سال 1357 بخشی از روستاهای جنوب خراسان آسیب دیدند. در طی شش سال ساختمان های بتنی برای ساکنان آنها ساخته شد. اما این ساختمانها در زلزله 1376 ویران شدند و شاید سبب شده است که مسئولین فعلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصمیم گرفته اند که در آماده سازی بتن دقت بیشتری شود ، بتن در کارخانه آماده و توسط آزمایشگاه تأیید شود. اما آیا این پایان کار است؟ شاید جلسه ای که در خرداد ماه 1383 توسط شورای اسلامی شهر بم برگزار شد را عده ای به خاطر داشته باشند که کارشناسی مستقل قطعه سیمان خشک شده ای را با خود آورده بود، مشکل تنها این نبود که بتن بدون کیفیت آماده می شود، بلکه مشکل اساسی تر این بود که این بتن کم کیفیت ، با کیفیت بالا اعلام می شود ( 00 به جای 100 ). یعنی اینکه صرف وجود کارخانه و آزمایشگاه مسئله را حل نمی کند. بنابر این با این استدلال که کارخانه بتن بهتری تهیه می کند، منع کردن استفاده از دستگاههای آماده کننده بتن دستی، عدم آموزش صحیح استفاده از آن به همه متقاضیان و قرار ندادن آن در اختیار هر متقاضی آموزش دیده ، نه تنها هزینه بتن خانه مسکونی را به دو تا سه برابر افزایش می دهد، بلکه در مقیاس 20 تا 30 هزار واحد مسکونی عملاً مانع مشارکت شهروندان در این عرصه می شود و مهمتر اینکه فردای نزدیک که نسل جدیدی از ساختمان ها ساخته می شود نه دانش بتن سازی بومی شده است و نه کسی توان پرداخت بتن ساخته شده در کارخانه را دارد و حاصل آن بازگشت به همان روش های سنتی از سر ناچاری است که مرگ ساکنان آن را در آینده ای دور و یا نزدیک تضمین می کند. ستاد بازسازی با عقد قرارداد با یک نهاد غیر دولتی حضور مهندسان ناظر بر ساخت و ساز را تعریف کرده است ، حضور ناظر تعلیم دیده در هر مرحله از ساخت بسیار اصولی است اما سؤال این است مگربسیاری از ساختمان های عمومی فرو ریخته درزلزله بم ناظر نداشته است؟به نظر می رسد این شیوه چندان کار آمد نیست. در کشور های توسعه یافته ایمنی بنا و جبران خسارات وارده در شرایط عادی و زلزله و سایر سوانح طبیعی بر عهده شرکت های بیمه نهاده شده است برای این کار چند دلیل مهم وجود دارد : اولاً این شرکتها همواره دائر بوده و مانند اشخاص نیستند که در اثر فوت،مسئولیت آنها منتفی شود. ثانیاً شرکتهای بیمه جهت جلوگیری از ضرر و زیان خویش همواره با به کار گرفتن کارشناسان زبده کنترل کافی و مؤثر در امر ساخت و ساز به عمل آورده و خطر را به حداقل می رسانند. این امر به ویژه در مورد ساختمان های عمومی به شدت ضروری است. از سوی دیگر بیمه ساختمانهای مسکونی سبب می شود که مسئله عدم باز پرداخت وام های در یافتی توسط شهروندان که در خراسان جنوبی اتفاق افتاده است تکرارنشود،زیرا با تخریب حتی یکی از خانه های احداثی توسط پیمانکاران معرفی شده از طرف ستادهای بازسازی ( در شرایطی که پس لرزه ها ادامه دارد ) طبیعی خواهد بود که صاحب خانه در مقابل ، از پرداخت اقساط وام سر باز بزند و سایرین نیز به او بپیوندند و بدیهی است که نمی توان همه صاحبخانه های یک شهر را به جرم عدم پرداخت وام به زندان انداخت و یا خانه هایشان را به حراج گذاشت.
نتیجه اینکه مقاوم سازی واقعی وپایدار در گرو عمومی سازی دانش ساخت مسکن مقاوم، ساده سازی فن آوری آماده سازی مواد و مصالح ( بویژه بومی) و به طبع آن کاهش هزینه و در نهایت مشارکت همه جانبه شهروندان در امر ساخت و ساز است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

مشارکت شهروندان

برخی مسئولین ستاد بازسازی پذیرفته اند که تعهدی که تاکنون از شهروندان گرفته شده است دارای عبارت هایی است که باید اصلاح شود (خبرنامه شهروندان و مشارکت در شماره های گذشته بطور مفصل به آن پرداخته است). این خوددستاوردی برای فعالیت شورایاران است اما این مسئله هنوز به معنی مشارکت شهروندان نیست، حتی اگر قرار دادی که در آن نیزصاحبخانه را کارفرما، پیمانکار را مجری و نماینده بنیاد را شاهد و ناظر معرفی کرده است مثال آوریم، هنوز هم کارفرما بودن به معنی مشارکت داشتن نیست چرا که مشارکت شهروندان دارای ابعاد معین و تعریف شده ای است که در گذشته نیز به آن پرداخته شده است ( خبرنامه شماره 9 )به اختصار اینکه مشارکت شهروندان در ابعاد برنامه ریزی، مدیریت ، اجرا ، ارزشیابی و تقسیم منافع عینیت می یابد در اینجا از بعد برنامه ریزی آغاز می کنیم.مادامی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصالحی را که تحویل صاحبخانه می دهد با فاکتور اما بدون درج قیمت باشد، چگونه برنامه ریزی برای سطح زیر بنا و جنس سازه ممکن است؟ این معادله را در اختیار کارشناسان اقتصاد قرار دهید فقط خواهند گفت که برنامه ریزی غیر ممکن است.
در بعد مدیریت، مادامی که صاحبخانه علاقمند و توانا خود نتواند پیمانکار ساختمان مسکونی خود شود چگونه می توان بعد مدیریتی مشارکت را تحقق یافته دانست. حتی اگر لازم است بایستی دوره ای آموزش برای مدیریت ساخت واحد مسکونی به سرعت تعریف و با آموزش حضوری و غیر حضوری آن را عمومی ساخت.این امر سرمایه اجتماعی و بین نسلی خواهد شد و ضروری است و تنها به این ترتیب امکان ساخت 20 تا 30 هزار واحد مسکونی مقاوم در کوتاه مدت امکان پذیر می شود.
در بعد اجرا: تصمیم ستاد بازسازی به پرداخت بخشی از کمک بلاعوض و وام به صاحبخانه برای پرداخت دستمزد کارگران در امر ساخت حصار خانه ها نوعی مشارکت در اجراست که لازم ، اما ناکافی است.این امر چنانکه اشاره شد ،تنها زمانی کامل خواهد بود که همانند عرف همه کشور بخصوص در شهرهای کوچک و متوسط پذیرفته شود که معمولاً صاحبخانه ها خود پیمانکار واحد مسکونی خویش اند و بسیاری از آنان با استفاده از وامهای بانک مسکن ، مرحله به مرحله کار را انجام داده و اقساط وام را دریافت می کنند.
در بعد ارزشیابی : مشارکت بدون ارزیابی روز به روز هزینه ها و پیشرفت کار و تناسب این دوبا یکدیگر بخصوص در روزهای کوتاه فصل سردی که در پیش داریم غیر ممکن است و زمانی که شهروندان قیمت مصالح تحویلی را نمی دانند در حل وفصل این معادله در مانده میشوند و احساس می کنند که بی اختیار شده اند و به جنبه های منفی هویت تاریخی پناه می برند و به هر چیزی رضایت می دهند و از خیر هویت، مقاوم سازی و مشارکت می گذرند.آیا منظور مقامات ورود به چنین وضعیتی است؟
و درآخر مشارکت شهروندان در ساخت واحدمسکونی مقاوم با مصالح بومی و نیروی کار موجود (مشروط به اینکه هزینه بیمه آن را به عنوان یک خدمت اجتماعی مانند نظارت ،ستاد بازسازی تقبل نماید) وقتی که حتی نمی دانند ساختمان و انواع آن (چرا و چگونه) متری چند تمام می شودچگونه امکان پذیر است؟
نتیجه نهایی اینکه شعار حفظ جنبه های انسانی هویت، مقاوم سازی واحدهای مسکونی و مشارکت شهروندان در امر ساخت بمی که شایسته ما است، در صورتی متحقق می شود که فاصله شعار تا عمل در بوته نقد عمومی بر پایه »خرد جمعی« و بطور مداوم سنجیده شود.
مصاحبه

مصاحبه با
دکتر سید حسین صابری نماینده آقای حداد عادل در بم
وی کارهای صورت پذیرفته در بم را اینگونه تشریح می کند: که وظیفه من برقراری ارتباط بامردم و انعکاس مشکلات و گرفتاریهای مردم به مجلس است مسئولین علاقمند به رسیدگی به مردم هستند اما به دلیل عمق فاجعه و گستردگی واقعه صبر و تحمل لازم است. همچنین وی در مورد ایجاد اشتغال گفت: آنچه برنامه ریزی مجریان است بازسازی بم می باشد گر چه ایجاد اشتغال هم شده است اما اشتغال یک بحث ملی است که باید به صورت فراگیر فکری برای آن شود.در مورد اعتیاد هم بیشترین نقش را کار های فرهنگی از جمله مطبوعات می توانند انجام دهند و این امر باید در رأس امور قرار گیرد.
وی درآخر گفت : شرایط زندگی مطلوب را باید تأمین کنیم که خود مردم بم در شهرستان خودشان زندگی کنند نه دیگری.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

مصاحبه با آقای مصطفی بدرآبادی معاونت اجرایی تأمین اجتماعی

* چند سال است که در این سازمان مشغول به کار هستید؟
- 23 سال.
* از همکاران شما در این فاجعه چند نفر از بین رفته اند؟
-6 نفر با خانواده، مرحوم سینایی با خانواده، خانم صدری با خانواده، خانم نمک شناسی با خانواده، خانم سرحدی با خانواده،خانم بارانی تک فرزند دختر،باقیمانده تحت تکفل پدرشان قرار دارند و از درمان محمدرضا ثابت ری،علی عباس زاده و خانم عصمت بالنگی، جمعاً 8 نفر با کلیه خانواده شان.
* آیا بازماندگان آنها طرف حمایت دولت قرار گرفته اند؟
- سازمان از طرف بیمه عمر مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار تومان بابت بیمه عمر به هر نفر پرداخت نموده است.
* تعداد افرادی که دارای بیمه خدمات درمانی هستند، چند نفر است؟
- در حدود 15 هزار نفر بیمه داریم.2518 نفر بیمه بیکاری و 450 نفر بیمه رانندگان و در حدود 900 نفر بیمه مشاغل آزاد می باشند. بقیه کارمندان اداره ها می باشند و مستمری تا پایان مردادماه 83 ، 1642 نفر شاغل کامیون و پژوهای بین شهری می باشند.در تاریخ دی ماه 82 تا اواخر مرداد حقوقشان بالغ بر 445/017/596/1 میلیارد ريال پرداخت شده است.
* سازمان در مورد افرادی که در وضعیت بحرانی بسر می برند،نسبت به بازنشستگی آنها و در مورد افراد مجرد و متأهل چه خدماتی انجام داده است؟
- هزینه کفن و دفن بالغ بر پانصد میلیون ريال برای 400 نفر و غرامت دستمزد به افراد بیمه شده بالغ بر پانصد و هفتاد میلیون ريال می باشد و سعی کرده ایم که روحیه و امید به زندگی به مردم بدهیم و در همین راستا به 22 نفر کمک هزینه ازدواج و بلاعوض که بالغ بر 270 میلیون ريال می باشد، پرداخت شد.به افراد مجرد بیمه بیکاری به مدت شش ماه و به افراد متأهل به مدت یک سال پرداخت شده است.
تعداد بیکاران که بیمه تأمین اجتماعی هستند قبل و بعد از زلزله چند نفر هستند؟
تعداد بیکاران قبل از زلزله 664 نفر و بعد از زلزله تا شهریور 83 حدود 1854 نفر می باشد.
مشکلات خودتان را نسبت به کارخانه خودرو سازی ارگ جدید بیان نمایید؟
تعطیلی کارخانه باعث شد هزینه هزار نفر کارگر خودروسازی را تأمین اجتماعی تأمین کند ومسئله دوم اینکه زلزله فاجعه بزرگی بود که ما توانستیم به کمک سازمان و خود تأمین اجتماعی رفع مشکل کنیم.
حقوق هر فرد بیمه شده چقدر است؟
حداقل
106/000
تومان در ماه
می باشد.
* آیا بیمه روستایی شامل حال روستاییان می شود؟
- بله، همه روستاییان می توانند مراجعه کنند و خودشان رابیمه کنند.
* وام کارگشایی به چه تعداد پرداخت شده است؟
- مبلغ یک میلیارد و شصت و سه میلیون ريال به 664 نفر پرداخت شده است.
* آیا شما مشکل اسکان ندارید؟
- ما در ساختمانی بودیم که 3200 متر زیربنا داشت و الان در کانکسی هستیم که 150 متر مربع می باشد وتا زمان ساخته شدن اسکان دائم مشکلاتمان زیاد است.
* شما از مسئولین چه تقاضایی دارید؟
- هر چه زودتر به فکر آژانس درمانی و ساختمان دائم باشند.تا اینکه ما هم بتوانیم قدمی در راه بیمه نمودن و درمان برای طبقه محروم جامعه برداریم.
* شما از مردم چه تقاضایی دارید؟
با ما همکاری کنند.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

مصاحبه با یکی از ساکنین خیابان 22 بهمن

- لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
حمید جهانشاهی ، معلم آموزش و پرورش ستم.
- چه مشکلاتی در شهر بم وجود دارد؟
اول اینکه سالن ورزشی در بم وجود ندارد جوانان بمی جایی برای ورزش کردن ندارند.چرا رئیس تربیت بدنی و فرماندار به فکر جوانان بمی نیستند؟وقت عمل است ماباید به شعارهایمان عمل کنیم .
گزارشگر: هوشنگ هابیل زاده

مصاحبه با یکی از جوانان محله دشتوئیه

-لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
علیرضا خواجه نظامی هستم که قبلاً فروشنده صنایع دستی بودم و در حال حاضر بیکار هستم من حرفه قلم زنی را در اصفهان آموخته ام و حاضرم که آن را به جوانان بمی آموزش بدهم.
- شما جوانان بمی را بعد از وقوع زلزله چگونه می بینید؟
پس از وقوع زلزله خیلی از جوانان والدین خود را از دست دادند و در شرایط سنی بودند که باید سایه پدر و مادر روی سرشان بود.این بچه ها به نزد اقوامشان رفتند که آنها هم از سر دلسوزی هر چه آنها خواستند در اختیارشان قرار دادند مثلاً برای آنها موتور خریدند که اگر پدر و مادرشان زنده بودند،چنین کاری نمی کردند و همین باعث شد که شیوه تربیتی شان یک شبه تغییر کند.من این را خطر بزرگی برای بچه ها می دانم.
گزارشگر: پوران مجردتشکیل جلسه
پرسش و پاسخ

روز جمعه مورخ 3/7/83 ساعت 8 صبح جلسه پرسش و پاسخ پیرامون اعصاب وروان با حضور آقای دکتر فرج پور و عده ای از شهروندان برگزار شد . در این جلسه حاضرین مشکلات روحی و روانی خود را مطرح کردند و آقای دکتر پاسخ دادند و دلیل عصبی بودن آنها را مشکلات ثانوی زندگی که با آن دست به گریبانند ، ذکر کردند.
گزارشگر: اکرم شهریاری

نامه ها

یک نامه
خطاب به مسئولین محترم مخابرات
از طرف شورایارن محله چمران ، غلامرضا پیرامون و مهوش پیرامون
از مسئولین تقاضا داریم که در مورد قطع تلفنها و ترمیم و مرمت تلفنهای کارتی اقدامات لازم را به عمل آورند.درخواست شورایاران
از مسئولین محترم شهر

شورایاران آمادگی خود را برای همکاری با مسئولین شهر در حد توان خود اعلام می کنند و سؤالی که مطرح می کنند این است که اگر کسی وام نخواهد به وی کمک بلاعوض داده می شود یا خیر؟
جمعی از شورایاران

مشکلات شهروندان
p خیابانهای عربخانه اصلاً وضعیت خوبی ندارند. از مسئولین می خواهیم که فکری برای چهار راه عربخانه بکنند زیرا به علت نبودن چراغ راهنمایی و رانندگی میزان ترافیک و تصادفات بالا رفته است.
شورایار: مرتضی بی غم

p خیابان 22 بهمن دارای مشکلات عدیده ای است از جمله کمبود آب آشامیدنی ، نبود فضای ورزشی برای جوانان و مشکلات حصار کشی
گزارشگر: هوشنگ هابیل زاده

p خانم حقیقت فرد 21 ساله و متأهل که قبلاً مستأجر بوده است و الان به همراه همسرش در کانکسی که در زمین پدرش زده اند، زندگی می کند و هیچ گونه منبع درآمدی هم ندارند، از مسئولین تقاضا دارد که به مشکل کسانی که قبلاً مستأجر بوده اند رسیدگی کنند.

p خانم عصمت جرجندی ساکن اردوگاه معصومه 3 با مشکلاتی از قبیل کمبود آب، عدم رعایت بهداشت زیست محیطی در اردوگاه روبرو است. همچنین آموزش پته دوزی و گلسازی را در دوره های مقدماتی و متوسطه گذرانده است. وی تقاضای رسیدگی به وضعیت اردوگاه و همچنین پرداخت وام خود اشتغالی به کسانی است که آموزشهایی را فراگرفته اند.

p خانم فاطمه سعیدی ساکن اردوگاه معصومه 3 تقاضای رسیدگی به وضعیت اردوگاه از لحاظ آب آشامیدنی و چاههای فاضلاب که حفر شده اند و همچنین رسیدگی به ساکنین اردوگاهها را دارد.
گزارشگر: غلامرضا پیرامون

p با گذشت ده ماه از زلزله اکثریت تلفنها در سطح شهر قطع می باشد و هنوز مسئولین پاسخ روشنی به مراجعین نمی دهند.
ایوب بقایی و محمد باقر دریجانی: شهروندان بمی

S خانواده ما از لحاظ حمام و دستشویی مشکل دارد اسکلت آن را آورده اند ولی هنوز کامل نشده است همچنین دفترچه خواروبار ما را گرفته اند و هر چه پیگیری می کنیم آن را به ما پس نمی دهند. نمی دانیم چرا؟
فریده عباسی

S من یک زن تنها دارای فرزندی دو ساله هستم. با توجه به اینکه هیچ منبع درآمدی ندارم و همچنین جواز کسب هم دارم برای دریافت کانتینر به شهرداری مراجعه کرده ام ولی پاسخ روشنی به من نداده اند از مسئولین تقاضای رسیدگی به مشکلم را دارم.
گزارشگر: فاطمه شیهکی

S با گذشت ده ماه از زلزله ماهنوز موفق نشده ایم که سرویس بهداشتی در منزلمان داشته باشیم، در ضمن هنوز عده ای در چادر به سر می برند و با توجه به فرارسیدن فصل سرما کانکس دریافت نکرده اند.
شورایار :شهناز بارانی

S خانم فرحناز بارانی که با فرزندش به تنهایی زندگی می کند در مورد دفترچه به مشکل برخورده است و با مراجعه مکرر به فرمانداری هنوز دفترچه ایشان امضاء نشده است و مسئولین هم پاسخ روشنی به وی نمی دهند. ایشان خواهشمند است که به مشکلش رسیدگی شود. چرا دفترچه غیر بومی ها امضاء می شود ولی دفترچه وی که بومی و زنی تنها است امضاء نمی شود؟

Sحدود دو ماه پیش از سوی شورای شهر بروات اعلام شد که به خانوارهای پنج نفر به بالا یک میلیون تومان نقد و یا یک کانکس داده میشود ولی هنوز خبری از این ماجرا نیست. ما امنیت هم نداریم، شبها کسانی هستند که به کانکسهای ما سنگ می زنند و ما شب تا صبح خواب نداریم.
شورایار : محمد گیلی برایی نژاد

مشکلات بروات

R با گذشت یک ماه از بازگشایی مدارس، خبر بسته شدن چند مدرسه از جمله پاپلی، فاطمیه و فرجیه و انتقال دانش آموزان به مدارس دیگر باعث حیرت همگان شده است.آیا جمعیت آنقدر مهاجرت کرده است که لازم است مجتمع به وجود آورد و همه دانش آموزان را در یک جا جمع کرد؟
R ساخته شدن اردوگاهها در دو طرف جاده اصلی بم- بروات باعث سختی عبور و مرور و وقوع تصادفات مکرر شده است.
R انتقال بانک صادرات به ارگ جدید و دوری راه و عدم حضور همه کارمندان در بانک باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای شهروندان شده است.
گزارشگر:سعادتیان و موسوی
گله و شکایت مددجویان
کمیته امداد
چرا کمیته امداد به افراد خیری که برای کمک به شهر بروات می آیند فقط عده معدودی را معرفی می کند و دیگران فراموش می شوند؟چرا وقتی که مددجویان برای دریافت ظروف مراجعه کردند به آنها ظروف یکبار مصرف داده شد؟ چرا بین زنانی که همسرشان را از دست داده اند و زنانی که از همسرشان جدا شده اند تفاوت قائل می شوند مگر نه اینکه هر دو گروه سرپرست خانوار هستند؟ چرا برخورد کارکنان کمیته امداد با مراجعین به تندی است و چراهای دیگر؟
مددجویان کمیته امداد


عدم رعایت بهداشت در نانوایی ها، در نانوایی واقع در بلوار جنوبی جنب مسجد جامع شهر، در نانهای پخته شده آن شن دیده شده است
- بیکاری جوانان با مدارک بالای تحصیلی
- عدم رسیدگی کارکنان شهرداری به وضعیت مراجعین
- نیمه کاره ماندن سرویسهای بهداشتی
- مشکلات زنان سرپرست خانوار که هیچ منبع درآمدی ندارند.
- زوجهای جوانی که توانایی برگزاری مراسم ازدواج خود را ندارند.
- کمبود مواد سوختی با توجه به فرارسیدن فصل سرما
- آب آشامیدنی غیر بهداشتی
گزارشگر: فاطمه شیهکی و اشرف پورمند

کتاب های درسی که قرار بود به دانش آموزان دبیرستانی بدهند هنوز نداده اند.
-ساخت سرویسهای بهداشتی و کانکسها ناقص مانده است و کمبود جا برای خانواده های پر جمعیت مشکل دیگری است
- ندادن دفترچه به زوجهای جوان.
- عدم جمع آوری به موقع زباله های محله اکبر آباد که هر چهار پنج روز یکبار جمع آوری می شود
- ندادن وام حصار برای باغها و منازل
- عده ای از جوانان ما برای مهندسان پیمانکار کار کردند ولی دستمزدشان هنوز پرداخت نشده است.
گزارشگر: شهناز بارانی

مشکلات 56 خانوار ساکن در بلوار جنوبی کوچه میثم 2 و کوچه تربیت بدنی از این قرار است:1- عده ای هنوز سرویس بهداشتی ندارند و سرویسهای بهداشتی عده ای دیگر ناتمام مانده است.2- از نظر گرمایشی و کمبود مواد سوختی مانند نفت هم دچار مشکل هستند.3- زندگی برای خانوارهای پرجمعیت در یک کانکس 18 متری واقعاً مشکل است.
شورایار: عزیزا... حسینی

بروات، بلوار جنوبی، کوچه شهید موسوی
در این محله عده ای از مردم حمام و دستشویی ندارند و هرچه به شهرداری مراجعه می کنیم جواب قانع کننده ای دریافت نمی کنیم از مسئولین محترم تقاضا داریم که از محله ما بازدید کنند. ما همچنین تانکر برای نفت نداریم.

مشکلات شهرک شهید رجایی
در تمام جاهای اردوگاه چاههای فاضلاب حفر شده است که هر لحظه امکان دارد کودکی در حال بازی به درون چاه سقوط کند.2- برای شستن لباس و ظروف باید حتماً جلوی اتاقها این کار را انجام داد که در اینصورت آب تمام اردوگاه را فرا می گیرد و آب گندیده می شود. 3 - حمام ها هیچ گونه امکاناتی ندارند نه دوش و نه سرشیر دارند حتی برای استفاده از آب آشامیدنی باید آب را با شیلنگ به درب اتاق آورد.از مسئولین خواهشمندیم به مشکلات و وضعیت این اردوگاه رسیدگی کنند.
شورایار: محمد گیلی برائی نژادشهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تماس: 09133414615
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
Akhbar-Bam.blogspot. com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت WHO تأمین شده است
چاپ: چاپخانه گلبهار

NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home