Wednesday, October 20, 2004

NEWS LETTER OF BAM 10


بنی آدم اعضای یکدیگرندخبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم

شماره 10، چهارشنبه 29 مهر ماه 1383
شورایاری و سرما

سخن
مدیر مسئول
از
من سؤال می شود که فعالیت شورایاری سرد شده است،شورایاران جمع نمیشوند و تسهیل گران پراکنده شده اند و حمایت هایی که ستاد بحران قول داده بود انجام نگرفته است.آیا این پایان کار دفتر هماهنگی اجتماعات محلی در شهرستان بم است، مانند بسیاری از کارها که باعجله آغاز می شود کمی مورد حمایت مقامات قرار می گیرد ، عده ای از آن به نوایی می رسند و بعد دوره اش تمام می شود.
پاسخ من هم بله و هم خیر است.
تقریباً ده سال قبل سازمان ملل متحد اولین کنفرانس بین المللی برای کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حوادث طبیعی در جهان را برگزار کرد و در آن کنفرانس راه مقابله با آسیب های مذکور،مشارکت گسترده شهروندان همان منطقه عنوان شد. هفت سال بعد در سال 2001، مرکز توسعه منطقه ای سازمان ملل، برنامه ای را تدوین کرد که در آن به طور روشن بر جایگاه اجتماعات محلی و محله ای در مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی تاکید شده است و به Community
Based Disaster Management (CBDM)
معروف است. همین امسال (چند ماه پیش) سازمان ملل یک گردهمایی درباره « توانایی های اجتماعات محلی در مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی» برگزار کرده است و سال آینده نیز این کار را تکرار خواهد کرد.
نکته اساسی این است که کشورما به عنوان عضو قدیمی این سازمان تا چه اندازه نتایج فوق را که حاصل تجربه و دانش همه جهان است ، به داخل کشور انتقال می دهدو بر پایه آنها سازمان های امدادی و مدیریتی خود را بازتوانی می کند. تجربه بم نشان داد که ستاد راهبری، ستاد حوادث غیرمترقبه، ستاد بحران، ستاد امداد و ستاد بازسازی در عمل تجربیات جهانی در مدیریت بحران را ارج نمی گذارند و مایلند از نقطه صفر و با آزمون و خطا خود راه گشایی کنند و اینکه این کار چه هزینه هایی به دنبال خواهد داشت و چه کسانی با رنج و درد هر روزه خود باید آن را به جان بخرند بدون جواب باقی می ماند.
از این منظر با همه موافقت شورای اسلامی شهر بم، مقامات و شورای اجتماعی استان با طرح مدیریت بحران بر پایه اجتماعات محلی (شورایاری)، می تواند مشارکت شهروندان عملاً در پرانتز قرار گیرد و تصمیمات را از بالا گرفته و توسط کارکنان دولت و نیروهای ستادی اجرا شود و شهروندان نظاره گر باقی بمانند. در نتیجه می توانم بگویم که شوارایاری سرد شده است. اما از منظری دیگر شورایارانی (زنان و مردان) که هر هفته گرد هم می آیند، دست نوشته های خود را برای چاپ در خبرنامه مرتب می کنند،شورایارانی که برای حضورمسئول طرح در اجتماع محله خودشان نوبت گذاری می کنند و اخبار محله را با جزئیات می نویسند، امیدوارند که ایده هایشان چاپ شود و در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد، باید پذیرفت شورایاری سرد نشده است. توجه به فعالیت تسهیل گران (دختران و پسران) بمی و برواتی که در شش ماه گذشته امر سامان دهی اجتماعات محلی را بر عهده داشته اند، گزارش و خبر تهیه کرده اند و علی رغم خلف وعده مقامات که پرداخت مختصر پاداشی را به آنان وعده داده بودند (فرماندار سابق آن را کتباً تعهد کرده بود) همچنان با اشتیاق به کار خود ادامه می دهند، نشان می دهد که شورایاری سرد نشده است.
درخواست برخی مقامات اداری که می خواهند با آنان مصاحبه شود و عملکردشان به اطلاع عموم رسانده شود، نشان می دهد که تا کنون شورایاری و خبرنامه آن موثر بوده است.این اثر را حتی در اطلاعیه های ارگان های تصمیم گیر در شهر بم هم می توان مشاهده کرد. رفته رفته شعار کلی اهمیت مشارکت شهروندان در زبان مقامات، رنگ زمینی به خود می گیرد و عملیاتی می شود. می توانید شماره های قبل خبرنامه را مرور کنید و نتایج آن ها را در اطلاعیه های مذکور جستجو کنید. این اثر مثبتی است و نشان می دهد که شورایاری سرد نشده است.چاپ خبرنامه هزینه بر است، با گران شدن کاغذ، قیمت آن حداقل 20 درصد گران تر شده است.اما تعداد افراد و مؤسساتی که علاقه مند به تامین مالی یک شماره آن شده اند هم بیشتر شده است حتی اخیراً سازمان جهانی بهداشت هم مایل به تأمین هزینه تعدادی شماره از خبرنامه شده است. با توجه به همه این موارد می گویم شورایاری سرد نشده است. اگر همه ما شورایاران و تسهیل گران در گسترش ایده جهانی مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی بر پایه توانایی های اجتماعات محلی و محله ای کوشش کنیم، در محله همسایه خود، شورایاری را تبلیغ و خبرنامه را توزیع کنیم، مصاحبه های دقیق و روشن با مقامات محلی انجام دهیم و درخواست شهروندان و پاسخ های آنان را جمع آوری کنیم و به یاد داشته باشیم که شهر های بم و بروات هر چند آسیب دیده ترین شهرها هستند اما می توانند مرکز عینیت یافتن ایده هایی باشند که دستاورد بشریت امروز است. یکی از آنها در اینجا بصورت اجتماعات محلی و محله ای تشکیل شده است. می توان با «خردجمعی» شهروندان و دانش جهان امروز، امر برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منافع برای ساخت بم و برواتی که شایسته ماست، را سامان دهی کرد. بنابراین شورایاری می تواند سرد نشود، اگر مسئولین ادارات و نهادهای دولتی دستاوردهای جهان امروز در مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی را پذیرا شوند، به وعده های خود در قبال شورایاران و تسهیل گران عمل کنند و ما نیز دستاوردهای تاکنونی شورایاری را به عنوان قدم های اول بررسی کرده و راههای بهبود آن را جستجو کنیم.

مصاحبه با آقای منصور زمانی کیا (شهرداری تهران
- مسئله انتخاب طرح برای احیاء و بازسازی بهشت زهرا توسط چه شرکت مشاوره ای انجام شده است؟
شرکت تخت فولاد.
- انتخاب الگوی کاشت نخل و انتخاب شهر میناب چگونه بوده است؟
پیمانکار با توجه به مناقصه ای که برنده شده است.
- هزینه های حمل و خرید نخل ها توسط چه کسانی انجام شده است؟
شهرداری تهران (سازمان پارک ها)
- آیا پس از درآوردن نخل ها فرد یا شرکتی مسئول جبران هزینه ها شده است؟
خسارت ها به عهدة پیمانکار است.
با تشکر از قسمت روابط عمومی شهرداری بم (آقایان جرجندی و امیرزاده)

احتراماً بدینوسیله جوابیه سئوال مردم در مورد کاشتن نخل در بهشت زهرای بم اعلام می گردد که کلاً پروژه بازسازی و تکمیل بهشت زهرا توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران در حال اجراء می باشد که الحق والانصاف کار بسیار قابل تقدیر و تشکر از دست اندرکاران این امر در کلیه زمینه های تکمیل پروژه می باشد اما به جهت نداشتن تجربه لازم و عدم هماهنگی در مورد آوردن نخل از خارج از منطقة بم این مسئله و مشکل با مکاتبات فرمانداری شهرستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حل گردید و چنانچه از محل بهشت زهرا بازدید بفرمایید درختان نخل جمع آوری و به جای آنها درختانی از منطقه بم در حال آوردن می باشد.
شهرداری شهرستان بم
گزارشگر: فرشته زنگیگزارش محله
¦ شاید تعجب کنید که اگر بشنوید حمام روبروی مسجد جامع شهر بم پس از مدتها که با آب سرد کار می کرد اخیراً توسط فردی که مدعی است مسئولیت حمام بر دوشش سنگینی می کند برای یک دوش گرفتن مبلغ سه هزار ریال دریافت می کند و اظهار می دارد که این مبلغ را جهت دستمزد و به قولی شیرینی یا دستخوش یا ناز شصت می گیرد و این در حالی است که باصطلاح این حمام ها مربوط به یکی از ستادهای معین می باشد و تأمین تمامی مخارج آن هم به عهده همان ستاد میباشد.
خلاصه با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و احتیاج مبرم مردم به آب گرم و اینکه چندین دستگاه حمام سیار در گوشه و کنار شهر متروکه شده است، ای کاش مسئولین محترم به این مهم عنایت می کردد و در راه اندازی مجدد این حمام ها همت می گماشتند.
پوران مجرد، شورایار منطقه مرکز بهداشت دشتوئیه

¦ طی جلسه ای که در تاریخ 18/7/83 با جمعی از اهالی محله بلوار جمهوری اسلامی کوچه شهاب برگزار کردیم نظر بیشتر افراد این محله در مورد اهمیت مشکلات چنین بود:
1. باقی مانده خاک آواربرداری که در داخل کوچه ریخته شده است. 2- قطع بودن تلفن همگانی 3- قطع آب منازل در شب 4- بهداشتی نبودن آب لوله (دیدن رسوب در آب) 5- کمبود وسایل بهداشتی از جمله حمام و دستشویی 6- راه افتادن آب و گل و لای در داخل کوچه به دلیل ترکیدن لوله های یکی از منازل در هنگام آواربرداری 7- قطع بودن برق معابر و کوچه ها
شورایاران: نجمه کریمی افشار و افشین افشاری پور

¦ مشکلات شهروندان محله میدان امام حسین (ع) 16 متری اقبال و دیگر ساکنین محله میدان امام حسین در مصاحبه ای که با چند تن از شهروندان داشتیم به این ترتیب است:
کسانی که منزلشان را آواربرداری نموده اند از نداشتن سرویس بهداشتی رنج می برند. زیرا سرویس بهداشتی و تانکر آب توسط ستادهای امدادرسانی ناعادلانه توزیع می شود و تنها افرادی موفق به دریافت این امکانات شده اند که در این ستادها آشنا یا قدرت نفوذ داشته اند. اگر مسئولین یکی از صفحات دفترچه امدادی را برای دریافت این اقلام اختصاص می دادند توزیع آنها عادلانه تر بود.
خیابان اقبال و کوچه های فرعی آن پر از نخاله های ساختمانی و بقایای آواربرداری است که بعد از آواربرداری خانه ها به جا مانده است که باید با همکاری ستادهای بازسازی و شهرداری پاکسازی شود.
برخلاف تابلوهای تبلیغاتی دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی که در سطح شهر نصب شده به غیر از دبیرستان و پیش دانشگاهی شیخ مفید واقع در مهانشهر امیرکبیر در اتوبان بم – بروات که فقط دانش آموزان سال های گذشته خودش را می پذیر هیچ مرکز پیش دانشگاهی در سطح شهر فعالیت ندارد.
با توجه به سرد شدن ناگهانی هوا و مشکلات عدیدة زندگی در کانکس و چادر در فصل های سرد شرکت نفت هیچ اقدامی برای توزیع نفت بین مردم نکرده است.
مصاحبه کننده: اشرف و سمیرا جزینی زاده


مصا حبه ها
þ ما دو برادر هستیم که یکی متولد 1371 و دیگری 1374، که تمام اعضای خانواده مان (پدر، مادر، خواهر و برادر) خود را در زلزله 5 دی از دست داده ایم فعلاً پیش پدربزرگ و مادربزرگمان که خودشان توانایی ندارند که حتی برای خرید نان بروند زندگی می کنیم. ما هم مثل دیگر بچه ها مشکلاتی داریم که از همه مهم تر کمبود محبت است هرچقدر دیگران به ما محبت بکنند جای پدر و مادرمان را نمی گیرد.
بهنام و علی هابیلی زاده
شورایار: عصمت جوکار

þزنی هستم که در اثر زلزله همسرم را از دست داده ام. بعد از 9 ماه هنوز در چادر زندگی می کنم. با مراجعه و نوبت چند شرکت مختلف موفق به دریافت اسکان نشده ام و حدود 2 ماه است که در بنیاد مسکن نوبت گرفته ام اما هنوز خبری نشده است. دارای 4 فرزند پسر می باشم که هر کدام دارای مشکلاتی مختلف می باشند. سه پسرم قبل از زلزله همکار و همراه پدرشان به کار مکانیکی مشغول بوده اند اما حالا بدون کار می باشند و نمی دانند چکار کنند . وسایل کار، کانکس و وام جواز کسب به آنها تعلق نگرفته است.
شورایار : مریم السادات مصطفوی

مصاحبه با خانمی که در اردوگاه وحدت زندگی می کند
زنی هستم که همسرم زن دوم را اختیار کرده قبل اززلزله زندگی مستقلی داشتم و الان با شوهرم و همسر دومش با هم زندگی می کنیم. دارای مشکلات زیادی هستم آیا به من دفتر ستاد تعلق می گیرد یا اینکه باید زندگی را با سختی فراوان بگذرانم.

þخانم سکینه قائم آبادی از اردوگاه وحدت کمپ 59 (آموزشگاه کمپ سیب در خیابان ظهیر) :
آموزش بافندگی با لیف (یعنی قود خرما) خرما می دهم. مثل بادبزن، جالیوانی، کیف و... در ضمن می توانم آموزش خیاطی هم بدهم. قبل از زلزله شغلم خیاطی بوده. حاضرم خیاطی هم آموزش بدهم در عوض به من یک حقوق ناچیزی بدهند.
شورایار: لیلا نوذری

þشوهرم کارمند بازنشسته است. چند فرزند دانشجو دارم. قبل از زلزله 7 میلیون وام گرفته ام که هر ماه مبلغ 80 هزار تومان بابت وامی که گرفته ایم کم می کنند. صد هزار تومان هم برای خودمان می ماند حالا با این مقدار کم باید هم هزینه دانشگاه را بپردازیم و هم خرج خانه . از دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد تقاضا می کنم که مخارج دانشگاه دانشجویان بمی را کم کنند. حداقل نصف آن را ببخشند.

þجوانی هستم 26 ساله، نه اینکه بگویم ناتوانم. توانا هستم و می توانم کار انجام دهم. ناتوانی از آن مسئولینی است که اکنون مرا بی کار رها کرده اند و سرنوشت من و امثال من برایشان اهمیتی ندارد.
منصور رشیدی

þجوانی هستم متولد 1360 به مدت 6 ماه است خدمت سربازیم را تمام کردم. دارای مدرک دیپلم و اکنون بیکار هستم. لذا از شما خواهشمندم فکر اساسی برای من و امثال من بکنید.

مرتضی رشیدی

þ متولد 1365 هستم. مشکلاتی از قبیل امکانات تحصیلی دارم. چطور دولت می تواند بچه های پولدار را پولدار کند و ما که زندگی آنچنان خوبی نداریم به حال خودمان رها کند. خواهشمندم به عنوان یک دختری که درد بی پدری را تحمل می کنم دولت به فکر حصار خانه هایمان و ساخت ساختمان دائم را هر چه سریع تر انجام دهد.
فاطمه رشیدی
شورایار: عصمت جوکار

- لطفاً خودتان را معرفی نمایید.
حسین سعیدی، کوچه شماره 3 چمران
- شغل شما چیست؟
شغل من نانوایی می باشد ( نانوایی سنگک شماره 34) که زیر نظر ستاد غله استان قرار دارد.
- نانوایی ده روز بعد از زلزله باز شده و تا بحال مشغول به کار بوده است.
- امکانات نانوایی با هزینه خودم می باشد. فردی یا کسی کمک نکرده.
- فقط ستاد قم یک عدد تانکر آب داده آن هم با مشکلات فراوان.
- نانوایی در محله چمران فاقد امکانات اسکان دائم می باشد. در صورتی که در اثر زلزله ترک خورده که باید ترمیم و مرمت شود. ثانیاً قرار بوده وامی به عنوان کمک بلاعوض تعلق بگیرد که هنوز خبری نیست.
- مشکلی که داریم مسئله آب می باشد که آب مانع حیات مردم می باشد. خصوصاً نانوایی نباید بی آب باشد و ثانیاً برق که مایه روشنایی و بالاخص مسئله حاد نانوایی است. گهگاهی قطع می شود و ما را با مشکل مواجه می نماید و ثالثاً متقاضی یک دستگاه موتور که لازم است.
- درخواست شما مسئولین از مسئولین چیست؟
مسئولین از موقعی که این فاجعه رخ داده چندان به فکر مردم نبودند و نیستند و هر مسئول عالی مقامی از مرکز به سمت بم آمده خود مسئولین شهر ایشان را می برند جایی که برایش امکانات می باشد و توی محله های حریم شهر نمی گردانند که مشکلات مردم را مشاهده نمایند.
- از مسئولین چه تقاضایی دارید؟
مسئله آب را باید جدی بگیرند. خصوصاً بچه هایی که راهی مدرسه می شوند. نیاز به آب دارند که دست و روی خود را شستشو دهند و آب شبها از ساعت 7 شب تا هشت ربع کم روز بعد قطع می باشد باید پیگیری شود.
مردم محله چمران از آقای حسین سعیدی که از افراد دلسوز و وظیفه شناس و چهره های شناخته این محل می باشد تشکر می کنند.
شورایار: غلامرضا پیرامون

نامه ها

* اینجانب فرخنده بیگ زاده در منطقة ستاد هرمزگان هستم. 8 ماه پیش دفترچه خود را گم کرده ام و هنوز در چادر زندگی می کنم بارها به فرمانداری مراجعه کرده و جواب درستی نشنیده ام شما بگویید من چه کنم؟
آیا واقعاً این مسائل چگونه حل خواهند شد؟ مگر فرمانداری جوابگوی این مسائل نیست پس چرا هنوز این مادر به دنبال راه چاره ای برای حل مشکل خود است؟
مصاحبه کننده: فرشته زنگی

* اینجانب مهدی هابیلی فرزند حسن متولد 1359 رشته تحصیلی دیپلم مکانیک خودرو که با از دست دادن پدر و مادر و خواهرانم مشکلات زیادی برایم فراهم شده که شاید نتوانم آنها را به تنهایی حل نمایم این مشکلات به شرح ذیل می باشد:
نبودن مشاوری برای راهنمایی
نبودن یک شغل مناسب
نبودن مکان های تفریحی و ورزشی
مشکل ساخت و ساز و نداشتن مکان برای زندگی
شورایار: عصمت جوکار )

* در میدان امام حسین ، خیابان 16 متری اقبال زمینی وجود دارد دارای چندین درخت و متعلق به شهرداری است می تواند فضای سبز و پارک بسیار خوبی برای کودکان و بچه ها باشد. از مسئولین محترم شهرداری می خواهیم در این زمینه اقدامات لازم را مبذول نمایند.
شورایار: مریم درخشان

* هنوز بسیاری از مردم از حمام های قدیمی و مخروبه برای شستشو استفاده می کنند و از ترس، بچه های خود را در بیرون حمام می کنند. آیا در سرمای زمستان هم می توان چنین کاری را کرد.
شورایار: مریم درخشان

* 65 سال دارم، پسر هنرمندم رضا بیگ زاده زیر آوار رفته است. کلیه وسایل خانه ام در آتش سوزی از بین رفته است، هنوز در چادر زندگی می کنم.، چشم من هم تاریک هست. هیچ سرویس بهداشتی دریافت نکرده ام.
خانم ترکپور


اخبار
p در تاریخ 16 مهرماه (روز پنج شنبه) در محله افشارخانه، خیابان پروین در مه دشادی جشن بزرگی به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد. این جشن با همت مربیان مهد شادی، تعدادی از اهالی محله و با همکاری سازمان های غیردولتی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا، رفاه بم و انجمن دوستداران کودک برگزار شد. در این جشن بیش از 25 تن از متخصصان کودک از تهران، کرمان گرد آمده بودند و با تشکیل غرفه های متعدد نقاشی، تئاتر، سفالگری، قصه گویی، گریم و بازی ساعت ها صدها کودک را به دنیای شادی و آموزش بردند. همچنین با آویختن پلاکاردهایی در محله بر اهمیت توجه به حقوق کودکان تأکید کردند. همراه با برنامه های کودکان تعدادی از زنان محله، صنایع دستی، آش و شیرینی های محلی خود را برای فروش عرضه کردند. مربیان مهدهای سیار تحت پوشش انجمن دوستداران کودک و مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا همراه با کودکان مهدهای خود از بروات به جشن آمدند. در این مراسم حداقل 500 نفر شرکت کردند. از جمله نمایندگان سازمان های غیردولتی ایرانی و خارجی که در بم مستقر هستند و جشن در فضای پر از شادی و نورافشان خاتمه یافت. در پایان از آقای بهرامی صاحب باغ زیبای افشارخانه که آن را در اختیار مهد شادی و در حقیقت مکانی برای شادی کودکان و خانواده ها در این محله قرار داده اند، تشکر می شود.
pدفتر ارتباط مردم بم با مجلس شورای اسلامی از اول مهر ماه سال جاری با آدرس: بم، بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به منابع طبیعی، کوچه خواجو (شماره 1) داخل کوچه سمت راست، درب دوم ، دایر و فعال شده و پیگیری امور جاری سطح شهرستان را بر عهده دارد. علاقمندان به منظور حل مشکلات خود یا همکاری و مشورت دهی به این دفتر مراجعه و یا با تلفن 2223500 تماس حاصل فرمایید.

p فرم تقاضای اجاره به شرط تملیک واحد مسکونی اخیراً در شهر بم توزیع گردیده است. مجموعاً 1000 واحد مسکونی در شهرک رزمندگان واقع در شرق بم عرضه می شود. متقاضی بایستی علاوه بر اشتغال در شهر بم، حداقل 10 سال سابقه سکونت در شهر بم را داشته باشد، متقاضیان بایستی این فرم را تاریخ 15 آبان تکمیل نمایند.
p آقای غلامرضا پیرامون در گزارشی که در میدان سرداران روبروی ستاد معین هرمزگان تهیه کرده است اعلام می کند که شاهد آزار و کتک زدن یک موتور سوار بوده است که خلاف کار تشخیص داده شده بود. هرچند ظاهراً خلاف وی رانندگی موتور با دمپایی بوده است. به نظر می رسد که عدم رعایت قوانین دارای مجازات ها و جریمه هایی باشد و هیچ کدام از مأموران حق ندارند متهمین یا مجرمین را ضرب و شتم کنند. امید است به چنین مسائلی از طریق مسئولین رسیدگی شود.

گزارش از ستاد آذربایجان غربی
نحوه گرفتن مصالح و وجه نقد جهت حصارکشی
پرونده تشکیل شده در ستاد توسط نمایندة شهرداری در ستاد بازسازی مورد بررسی و بازدید قرار می گیرد. پس از رعایت عقب نشینی ممکن گزارش کارشناسی نوشته شده، سپس متقاضی می تواند با توجه به در دست داشتن سفته بانکی 000/200/1 تومان و یک برگ کپی شناسنامه به ستاد مراجعه کند و سپس اقدامات لازمه توسط ستاد انجام می گیرد.
اقدامات لازمه به این صورت است در حدود 000/700 هزار تومان مصالح و 000/300 هزار تومان پول نقد به متقاضی داده می شود. لازم به توضیح است این مقدار سفته بابت یک میلیون تومان وام بانکی دریافت می شود.

گزارش تفصیلی از اوضاع بهداشتی، درمانی بروات

گروه عمار یک NGO است که از اوایل زلزله در بم حضو داشته و شروع کار خود را با آمارگیری از شهر بروات به صورت بلوک بندی شهری آغاز کرده است. و از اواسط فروردین ماه این گروه در دو مرکز عمار یک و دو فعالیت خود را در قالب آموزش و مراقبت از زنان باردار انجام داده و حدود 57 رابط بهداشتی را برای آموزش های بهداشتی در محله ها تربیت نموده است. پس ازآن با راه اندازی مرکز بهداشتی، درمانی فاطمیه در شمال بروات توسط دانشکده علوم پزشکی خدمات درمانی نیز به مردم ارائه داده شد و هم اکنون این مرکز به طور نیمه وقت یعنی از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر و از ساعت 16 تا 19 خدمات رسانی می کند. این مرکز که تنها از وجود یک پزشک عمومی برخوردار می باشد تنها قادر است که بیماران اورژانسی و سرپایی ر اجوابگو باشد و از ارائه خدمات تخصصی معذور می باشد. همچنین مرکز شماره یک که دارای یک پزشک عمومی می باشد به علت دور راه تقریباً بلااستفاده است، در صورتی که مرکز شمارة 2 روزانه 100 الی 150 نفر را ویزیت می نماید. همچنین این مرکز از یک داروخانه برخوردار است که تا حدودی جوابگوی مردم می باشد. ما گفتگوی کوتاهی با یکی از پزشکان این مراکز داشته ایم که در آن به چند نکته مهم اشاره نمودند که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
مرکز بهداشت و درمانگاه تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات به مردم انجام می دهد اما در این راستا با مشکلاتی نیز مواجه است. ابتدا اینکه قرار بود درمانگاه فاطمیه با کمک کمیته امداد یک زایشگاه نیز داشته باشد و ما هم اکنون نیز برای کارهای بهداشتی زنان باردار و همچنین کارهایی دیگر از قبیل ارائه خدمات تنظیم خانواده، آموزش به رابطین از وجود آنان بهره می بریم اما به علت عدم دادن مجوز برای تأسیس زایشگاه این کار صورت نگرفت. مشکل بعدی که ما با آن روبرو هستیم این است که این مراکز به صورت شبانه روزی نمی باشند و اگر یک بیمار در شب نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد باید به بم مراجعه نماید. مشکل بعدی نداشتن آمبولانس است که در این مراکز حتی یک وسیلة نقلیه برای انتقال بیماران به بیمارستان در بم وجود ندارد حال اگر یک مریض اورژانسی که نیاز به تجهیزات پزشکی داشته باشد به ما مراجعه نماید برای انتقال او هیچ کاری از دستمان ساخته نیست و یا باید با خواهش از بیمارستان در بم آمبولانس درخواست نماییم و حتی تمام تجهیزات موجود در این مرکز اهدایی کمپ ایتالیا می باشد. به هر حال مشکلات این مرکز بیان شد امید است در آینده با مساعدت مسئولین این مشکلات برطرف گردد.
با تشکر از آقای دکتر رجایی
گزارشگر: گلناز سعادتیان

گزارشی از بهداری عمار یک در بروات

مصاحبه با یکی از کارکنان بهداری عمار یک
- مردم برای چه کارهایی به بهداشت مراجعه می کنند؟
واکسیناسیون، مراقبت از کودکان زیر پنج سال،زنان باردار، تنظیم خانواده
- از زمان زلزله تا به حال چه اقداماتی را انجام داده اید؟
سرشماری ، طرح قطره فلج اطفال،انجام واکسیناسیون،تنظیم خانواده، بیماریابی، کنترل آب، مراقبت از زنان باردار.
- در این مرکز بهداشت چه مشکلاتی دارید؟
اداره بهداشت هیچ کمکی به ما نکرده است حتی یک کانکس هم به ما نداده است و ما در زیر ساختمانی که مقاومت ندارد به کار خود مشغول هستیم.
- چند نفر تحت پوشش این مرکز بهداشت قرار دارند؟
6212 نفر
- آیا پزشک هم در اینجا مستقر است؟
یک پزشک روزی دو ساعت و یک دندانپزشک دو روز در هفته در این مرکز مستقر می باشند.
- این مرکز بهداشت چه خدماتی ارائه می دهد؟
واحد مامایی ، بهداشت خانواده ، بهداشت محیط،مبارزه با بیماریها،تنظیم خانواده، مراقبت از کودکان و مشاوره.همچنین بهداشت محیطی که در اینجا مستقر است روزی دوبار آب آشامیدنی را کنترل می کند.
مصاحبه کننده: ثریا خورشیدینامه ای از بروا ت
با توجه به اینکه شهر بم وبروات در خشم طبیعت به خرابه ای بیش تبدیل نشده است و هنوز پس از ده ماه هیچ گونه نشانه ای از بازسازی نمایان نگردیده است.از شما مسئولین محترم خواستاریم در حین ساخت و ساز و بازسازی مجدد بم و بروات به نکته مهمی در زمینه گازکشی این شهرها نیز توجه فرموده و مردمان این دیار را از نعمت گاز شهری برخوردار نمایید.امید است در این راستا نیز تلاش خود را همچون سابق اعمال کنبد.
تسهیل گران موسوی و سعادتیان

نمی دانیم که آیا برای حرفهای ما گوش شنوایی هست یا نه؟
تقسیم اموال کهنه و مواد غذایی مانده که باعث شرم و خجالت است.شاید بهترین کمک به بمی ها، ستونی کوچک از روزنامه های کثیرالانتشار برای ارتباط منسجم تر و پایدارتر با هموطنان بیرون از محدوده شهر بم باشد.
در مدارس هیچ گونه امکانات رفاهی وجود ندارد.از آن کمک هزینه بیست هزار تومانی بچه ها که به تعدادی دادند و به بقیه ندادند دیگر خبری نیست.
جمعی از شورایاران

سئوالات شهروندان بم و بروات

آیا دریافت وام حصار و مقدار آن به اندازه و طول حصار هر خانه ارتباط دارد. برای مثال کسی که دارای زمین کوچک است به همان مقدار زمین های بزرگ تر وام حصار و کمک بلاعوض دریافت می کند؟
گفته می شود برای افرادی که فاقد حمام و دستشویی هستند، مبالغی پول در ازای ساخت سرویس بهداشتی داده می شود. این مبالغ چگونه و کجا پرداخت می گردد؟ آیا کسانی که خود قبلاً دستشویی و حمام خود را ساخته اند نیز می توانند این پول را دریافت کنند؟
در پاسخ مردمی که تقاضای تانکر برای آب می کنند، گفته می شود شما این تانکرها را برای نفت می خواهید؟ در حالی که ما غالباً از ساعت 7 بعدازظهر بی آب هستیم و به ویژه در ماه رمضان نیاز به آب زیاد است.
مریم السادات مصطفوی از بم


چرا مقامات بالای کشور به مکانهایی که ساخته شده و مد نظر مسئولان است می روند و به جایی که مردم امکانات ندارند نمی روند؟
چرا مسئله سرویس های بهداشتی با وجود آمدن سرما ناتمام مانده است؟
چرا موضوع حصارکشی و با وجود مشکلات شدید مردم هنوز حل و فصل نشده است؟
فقدان درآمد و اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و افرادی با داشتن 6-5 فرزند یک مشکل جدی است؟
مسئله بیکاری جوانان شهر بروات که برخی از آنها دارای تحصیلات عالیه هستند چه می شود؟
فقدان مکانهای آموزشی – تفریحی – هنری در شهر بروات چگونه برنامه ریزی می شود؟
چرا با وجود مشکل کم آبی برخی افراد اصلاً تانکر آب ندارند و بعضی 2تا 3 تانکر آب دارند؟
نبودن مکان مشخص برای شورای شهر بروات و طفره رفتن اعضای شورای شهر از گفتگو با مردم کی حل و فصل می شود؟
دادن کانتینر به تاکسی سرویس کی انجام می شود؟
چرا ساخت و ساز دائم در بروات شروع نمی شود؟
فاطمه شیهکی از بروات

خبرهایی از بروات
کتابخانه عمومی شهید مطهری بروات به یاری خدا وهمت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلاش پرسنل، در همان محل قبلی خود( جاده کرمان – زاهدان، جنب بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ) با چهار هزار جلد کتاب شروع به کار کرد و حق عضویت این کتابخانه فعلاً رایگان است.
مردم شهر بروات از اداره مخابرات به خاطر تحت فشار قرار دادن آنان جهت پرداخت فیش هایی به عنوان بدهی قبل از زلزله و وصل نکردن تلفن هایشان به خاطر نداشتن سیم و کابل گلایه دارند.
جوانان این شهر خصوصاً آنهایی که در کنکور قبول نشده اند از مسئولین تقاضا دارند که فکری برای بیکاری آنها بکنند .
به هر اداره ای که مراجعه می کنیم می بینیم که از افراد غیربومی به کار گرفته شده است و ما جوانان را با داشتن مدارکی مثل کامپیوتر به کار نمی گیرند، زمانی که سؤال می کنیم در جواب می گویند فعلاً تقاضای کار بدهید تا بعد ببینیم چه می شود.
شورایاران: فریبا سام نژاد و حسن کروکی

در تاریخ 15/7/83 که برای وصل تلفن به اداره مخابرات مراجعه کردم از آقای ضرغام رئیس اداره مخابرات سؤال کردم که چرا سیمهای تلفن را درست نمی کنند؟ایشان در جواب گفتند که شهرداری باید حریم کوچه ها را مشخص کند تا ما بتوانیم برای وصل تلفنها اقدام کنیم و همچنین متذکر شدند که برا ی چندمین بار برای مشخص کردن حریم کوچه ها به شهرداری مراجعه کردیم و نامه نوشتیم اما شهرداری جوابی به ما نداده است.
مجدداً در تاریخ 25/7/83 برای مصاحبه به اداره مخابرات مراجعه کردم و از آقای ضرغام رئیس اداره خواستم که درمورد مشکلات تلفنها مصاحبه ای داشته باشد ولی متأسفانه ایشان ازانجام مصاحبه خودداری کردندو گفتند که جواب نمی دهند.
گزارشگر: عصمت پاپلی

در تاریخ 25/7/83 جلسه ای با حضور تعدادی از شورایاران در محل مسجد جامع برگزار شد وشورایاران به بیان مشکلات موجود در محل خود پرداختند.
مشکلات بیان شده عبارتند از:
1 . با گذشت ده ماه از زلزله آیا شهرداری کرمان توانایی تکمیل 2000 سرویس بهداشتی را نداشته که آن را نیمه کاره رها کرده است؟
2 . با وام 5/9 میلیون چگونه امکان دارد سازه 18 میلیونی بنیاد مسکن و یا دیگر سازه ها که قیمتش بیشتر از این می شود را مردم انتخاب کنند؟
3. تکلیف کانکس دومی که قرار بود به مردم داده شود چه شد؟
4. چه مبلغی از وام قرار است کم شود که صرف مالیات و بیمه پیمانکارمی شود ودلیل آن چیست؟
5. بسیاری از افرادی که قبلاً واحد تجاری نداشتند و تنها با داشتن یک جواز کسب توانسته اند کانتینر بگیرند ولی آنهایی که قبلاً واحد تجاری داشته اند و قبل از زلزله کار می کردند در حال حاضر بدون کانتینر و بیکار هستند.
6. برای صدور پروانه ساختمانی کارها خیلی کند پیش می رود جوابگوی مردم چه کسی است؟
7. جناب آقای مرادزاده مسئول بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان از انجام مصاحبه در این زمینه خودداری کردند.
.
جمعی از شورایاران

مشکلات شهروندان در بروات

اهالی محله رشیدیه از تأخیر درامر حصارکشی گلایه دارند و در مورد ساخت وساز دائم می گویند: به نظر می رسد همه چیز کاغذ بازی است.در مورد سرویس های بهداشتی با اینکه کار خوب پیش می رود اما معماران همه چیز را از خود مالک می خواهند و حتی وسایل کارشان را مانند ماله، دستکش و سیمان سفید. هر چند که توزیع سرویس های بهداشتی ناعادلانه است و در برخی موارد در یک خانه دو سه تا هم ساخته شده است.
شورایاران: حسین رجبی، مریم کفاشی

تعداد کثیری از مردم شهر بروات ایجاد یک داروخانه را در مرکز شهر خواستارند زیرا تنها داروخانه موجود در این شهر داروخانه واقع در درمانگاه فاطمیه در بلوار شمالی است که برای مردم قسمت جنوب رفت و آمد بسیار دشوار است. لذا از مسئولین مربوط بخصوص جناب آقای دکتر دانشیار برای رفع این مشکل تقاضای همکاری و مساعدت را می نماییم.
تسهیل گران: گلناز سعادتیان، مهرداد موسوی

چندی پیش کمیتة امداد مقادیری از کمکهای غیرنقدی از قبیل ظروف آشپزخانه را به مددجویان خود اهداء نمود اما در این میان اعتراضی از سوی مردم مبنی بر دسته دوم و غیرقابل استفاده بودن این اجناس برخاست و با تحقیقات به عمل آمده صحت گفتار آنان روشن گردید. حال جای سئوال می باشد که آیا کمیته امداد با کمک های نقدی اهدایی مردم قادر به خریداری اجناس دسته اول و مرغوب تر برای اهداء به مددجویان خود نبوده است؟
تسهیل گر: مهرداد موسوی

حدود یک ماه پیش کالابرگ هایی توسط بهزیستی به مددجویان این ارگان داده شده است لذا در اکثر اوقات که مددجویان برای دریافت کالای خود به انبار این ارگان در شهر بم میدان بسیج جنب مخابرات قدیم مراجعه می نمایند با درب های بسته مواجه می شوند که این خود باعث تلف شدن وقت مردم و موج نارضایتی در میان آنان گردیده است و خواستار رسیدگی به این امر می باشند.
تسهیل گران: گلناز سعادتیان، مهرداد موسوی

مدت 9 ماه از حادثه دلخراش زلزله می گذرد و دقیقاً همین مدت است که اکثریت تلفن ها در شهر بروات قطع می باشند با وجود اینکه خطوط ارتباطی و سیستم مخابراتی در بروات چندان آسیبی ندیده بود اما حوادث دیگری از جمله عبور کامیون های آواربرداری باعث پارگی کابل ها گردیده است اما با این وجود شهرداری بارها اعلام نموده که برای زیرزمینی کردن کابلهای ارتباطی با مخابرات همکای لازم را خواهد کرد ولی در این میان مخابرات هیچ علاقه ای برای این عمل از خود نشان نداده است لذا در این برهه از زمان که تلفن از مهم ترین وسایل ارتباطی است از شما تقاضای همکاری با شهروندان را خواستاریم. امید است هرچه زودتر برای این مشکل چاره ای اندیشیده شود.
جمعی از شورایاران جنوب بروات


شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تماس: 09133414615
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
Akhbar-Bam.blogspot. com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت WHO تأمین شده است
چاپ: چاپخانه گلبهار
NEWS LETTER OF BAM


0 Comments:

Post a Comment

<< Home