Thursday, September 09, 2004

NEWS LETTER OF BAM 7


بنی آدم اعضای یکدیگرند

شماره 7، چهارشنبه 18 شهریور ماه 1383

سخن مدیر مسئول

مشارکت شهروندان در فرآیند اسکان دائم یاس و امید ها ،در سطح گفت و شنودها و مصاحبه ها همه مقامات دستگاههای اجرایی دولت، نمایندگان مجلس، مسئولین سازمان های غیردولتی فعال در بم و کارشناسان سازمان ملل بر مشارکت شهروندان ساکن بم در ساخت شهری محکم، زیبا، متناسب با عنوان میراث جهانی اتفاق نظر دارند. اما آنچه مشکل ساز می شود. عدم توجه به همه ابعاد این مفهوم کلیدی بخصوص در عرصه عمل است. در اینجا کوشش می شود با توجه به گزارشات مندرج در این خبرنامه جنبه های گوناگون مسئله روشن تر شود.
.پیش فرض مقدماتی در مشارکت فراهم بودن ملزومات ابتدایی برای این امر است.
اولین آن در شرایط فعلی، توانایی مالی شهروندان است، چنانکه در همین شماره می خوانید، رئیس شورای شهر تقاضای افزایش کمک بلاعوض و میزان وام پرداختی را پیگیری می کند. این مسئله از آنجا اهمیت دارد که به نوعی «خردجمعی» را نمایندگی می کند. افرادی که اعضاء خانواده شان محدود است و یا خود را ناتوان از پرداخت وام می یابند با دریافت مبلغ بلاعوض می توانند دو اتاق با ملزومات آن داشته باشند. (نمونه درخواست آقای گیلانی پور در همین شماره) و در مقابل افرادی که خانوار پرجمعیت دارند، ابعاد زمین شان اجازه می دهد و افق را برای بازپرداخت وام روشن می بینند می توانند بیش از 100 متر ساخت و ساز کنند بدون آنکه گرفتار وام های با بهره بالا شوند. نتیجه اینکه اگر تمامی شهروندان از امکان دسترسی به امکان مالی مناسب برخودار نشوند، مشارکت به شکل واقعی آن عینیت نمی یابد. در این عرصه توجه به مورد آقای شاهوزاده نیز اهمیت دارد. شهروندانی که در بم مستاجر بوده اند باید بتوانند حال که بر اساس قوانین ارث بری به زمین مسکونی دسترسی یافته اند، همانند سایر شهروندان از امکان کمک بلاعوض و وام مذکور استفاده کنند. مگر غیر از این است که همین امروز در بم، وزارت مسکن و شهرسازی به نام مستاجران درصدد ساخت واحد مسکونی است. چرا این کار را خود شهروندان پیگیری نکنند، که در بافت فعلی شهر ساخت و ساز بیشتری انجام شود، ساختن شهرک های بیرون از ساختار اصلی شهر به نام مستاجران ساختن «شهر کرمان» دیگری در بم نخواهد بود؟ هسته ای که خالی می ماند و حاشیه ای که متورم می شود. ممکن است استدلال شود که ساختن منازل استیجاری بودجه ای جدا در وزارت مذکور دارد. پاسخ این می تواند باشد که برای یک بار هم که شده و به عنوان یک نمونه، اصل «بخشی نگری» را به کنار بگذاریم و اعتبارات مذکور را نیز در قالب کلیت بازسازی نگاه کنیم. آیا شورای عالی معماری و شهرسازی نمی تواند قالب مناسب «تصمیم سازی» در این عرصه باشد؟
اصل دوم – مشارکت در برنامه ریزی است، این امر دارای دو جنبه اساسی است.
الف) مقدمات ورود برای برنامه ریزی واحد مسکونی برای شهروندان صاحب زمین فراهم شود. تفکیک سندهای واحدهای مسکونی به سند رسمی و خصوصی و عدم پذیرش تقاضای شهروندان برای صدور پروانه ساخت به دلیل نداشتن امتیاز آب یا برق، که بحث آن در خبرنامه شماره 4 آمده است و مورد اخیر آن نامه آقای جواد فخرمهدوی، نداشتن برگه آواربرداری است (مندرج در همین شماره) کسی که در صف آواربرداری نمی ماند، خودش آستین بالا می زند و نخاله های خانه کوچکش را خارج می کند، منطقاً نباید از ورود برای برنامه ریزی ساخت واحد مسکونی اش حذف شود.
ب) فراهم کردن امکانات لازم برای مشارکت شهروندان در برنامه ریزی واحد مسکونی خویش است. مقدمات این امر به شکل دعوت از مشاورین توسط شورای عالی معماری و شهرسازی بم و ستاد کل بازسازی و نوسازی شهرستان بم فراهم شده است. اما چنانکه در مصاحبه های انجام شده با برخی از مشاوران مذکور در همین شماره می خوانید، مقدمات ورود شهروندان به این جنبه از مشارکت روان نیست. مراجعات در یک ماهی که از حضور این مشاورین در بم می گذرد محدود است. با این حال و بطور اصولی در این مرحله شهروندان متناسب با امکانات و نیازهای خود طراحان را راهنمایی و آنان سازه های مناسب را پیشنهاد می کنند. توجه به درخواست شهروندانی مانند آقای زابلی که مایلند اولین مهد کودک خصوصی را نیز در کنار واحد مسکونی خویش بازسازی کنند اهمیت دارد، جدا کردن مطلق واحد مسکونی از واحدهای خدماتی در این شهر مانعی بر سر راه مشارکت شهروندان در این مرحله است (گزارش در همین شماره).
آنچه در این چرخه مشکل ساز است، این است که شهروندان باید برای واحد مسکونی خود (سطح زیربنا، جنس مصالح اساسی و ...) اظهارنظر کنند، در حالی که در مورد مشارکت خود در ابعاد دیگر مسئله تقریباً چیزی نمی دانند. به عنوان مثال آیا مانند سایر مناطق کشور خود می توانند مدیریت ساخت و مدیریت هزینه ای مسکن خود را بر عهده گیرد؟ آیا می تواند در اجرا حضور داشته باشد؟ و مجموعه این پرسش ها مادامی که جواب روشن و قابل قبولی نیافته باشد امر ورود شهروندان را به چرخه برنامه ریزی (تهیه نقشه معماری و نقشه سازه ای) با کندی و سردرگمی همراه خواهد کرد. بنابراین از همین امروز باید نحوه حضور شهروندان در سه بعد باقیمانده مشارکت (مدیریت، اجرا و تقسیم منافع) را روشن ساخت تا این مرحله نیز روان شود.
اصل سوم – مشارکت به معنی مدیریت احداث ساختمان، چنانکه در خبرنامه شماره 4 اشاره شد، تعهدنامه ای که از شهروندان توسط ستادهای معین گرفته می شود، بخصوص بند شش آن، راه مشارکت شهروندان را در مدیریت بنا مسدود می سازد. هرچند که در بند 11 آن، از شهروندی که می خواهد مسکن خود را بسازد یاد می کند. اما قرار دادن این بند در آخر تعهدنامه تلویحاً این فرض را در خود دارد که ساکنان بم برخلاف شهروندان ساکن سایر شهرهای ایران حق مدیریت ساخت واحد مسکونی خود را (شاید به گناه تخریب آن در زلزله) ندارند. (دو بند مذکور در این شماره منعکس شده است). در چنین شرایطی در خواست های متعدد شورایاران مبنی بر واگذاری کمک بلاعوض و وام به خود شهروندان عکس العمل این شرایط است (نمونه هایی از این درخواست ها در این شماره آمده است).
اصل چهارم – مشارکت به معنی انجام عملیات ساخت تمام یا بخش هایی از واحد مسکونی، تاکنون در همه جا (از جمله تعهدنامه ذکر شده) بر اجرا و ساخت واحد مسکونی توسط پیمانکاران تعیین صلاحیت شده تأکید شده است. اصطلاحی که تاکنون برای ساخت واحدهایی که با بودجه دولت ساخته می شود معمول و متداول بوده است و استدلال استفاده از آن در ساخت واحدهای مسکونی، امکان نظارت بر کیفیت کار توسط ناظران است. صرف نظر از اینکه آیا 192 شرکت پیمانکار دارای رتبه پنج که در استان کرمان تعیین صلاحیت شده اند، واقعاً چه تعداد قادر و یا مایل به حضور در عرصه ساخت و ساز بم هستند و این حضور تا چه اندازه ساخت و ساز بم را طولانی خواهد کرد. چند نکته اساسی نادیده گرفته شده است.
الف) تبدیل کردن آن دسته از پیمانکاران محلی که به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی لیسانس (در رشته های مرتبط با ساختمان و یا رشته های زمینه) نمی توانند پیمانکار حقیقی شناخته شوند و به پیمانکاران دسته دوم تبدیل می شوند که مجبور خواهند بود با مزدی کمتر از مبلغ واقعی کار کنند و این کاهش مزد به تناسب به عوامل اجرایی بومی نیز سرایت خواهد کرد. نمونه آن در اجرای واحدهای اسکان موقت تجربه شد.
ب) ایجاد شرکت های صوری که دارنده مدرک تحصیلی لیسانس، تنها به عنوان داشتن حق عقد قرارداد با شهروندان، باری بر هزینه ساخت خواهد افزود.
در حقیقت تأکید بر حضور پیمانکاران دارای رتبه به عنوان مسئول و سازنده بنا، ناگفته در خود فرضی را نهفته دارد و آن این است که اکثریت شهروندان ساکن بم می خواهند حداکثر صرفه جویی را در هزینه های واحد مسکونی خود داشته باشند، تا بتوانند از قبل این صرفه جویی اوضاع زندگی خود را سر و سامان بدهند. این فرضیه دارای دو وجه اساسی است.
وجه منفی آن که پررنگ تر می شود و به این نتیجه می انجامد که شهروندان عموماً صلاحیت ورود به عرصه ساخت و ساز واحد مسکونی خود پس از زلزله را ندارند. بنابراین باید منتظر بمانند تا کارها از بالا برنامه ریزی و با عوامل عموماً غیربومی اجرا شود.
وجه مثبت این فرضیه، تجربه نقاطی از جهان است که مدیریت و اجرای ساخت واحد مسکونی برای «بازتوانی» شهروندان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و روانی به خود آنان سپرده شده است. با این استدلال ساده که اکثریت شهروندان با داشتن یک تجربه مهیب که عزیزان آنان را با خود برده است، برای ایمن ساختن نسل حاضر و نسل بعدی خود محطاط تر عمل خواهند کرد، و همزمان دولت با هدف «رمززدایی» از دانش ساختمان و عمومی سازی مهارت ها، آموزش مدیریت ساخت و افزایش مهارت عوامل اجرایی را در دستور خود قرار می دهد.
ساختن مسکن شهروندان تنها اولین گام برای ساختن شهری ایمن است، زیرا که بخشی از شهروندان در آینده نزدیک مسکن خود را بزرگتر خواهند کرد و برای فرزندان خود خانه خواهند ساخت، گسترش دادن و عمومی کردن دانش مدیریت ساخت، اقتصاد مسکن و اجرای سازه های گوناگون، همانند ایده نگهداری از غذاهای پخته شده در یخچال می تواند همگانی شود. در این عرصه هر شهروندی که مایل به مدیریت و پیمانکاری واحد مسکونی خویش است، باید در دوره های کاربردی فشرده و کوتاه مدت شرکت کند و همانند سایر عوامل اجرایی کارت مهارت در مدیریت ساخت دریافت دارد.
این امر سبب خواهد شد که هر شهروند در صورت تمایل، بتواند پیمانکار ساختمان خویش و بستگان خود شود و عوامل اجرایی دارای کارت مهارت را در اطراف خویش در میان همسایگان، دوستان ، خویشاوندان جستجو کند و علاوه بر آن، تجربه وام های نظارت شده در واحدهای طرف قرارداد بانک مسکن، نمونه ای از مدیریت مناسب پرداخت اقساط وام ها برای هزینه شدن در جای خویش است. که در اینجا نیز قابل استفاده است. قدرت بخشی به شهروندان داوطلب در عرصه ساخت و ساز، همراه با آموزش فشرده مهارت های لازم به آنان، سرمایه ای اجتماعی و قابل انتقال به نسل بعد را فراهم خواهد کرد که حاصل عمومی سازی دانش مرتبط با واحدهای مسکونی مقاوم، زیبا و بادوام است.
اصل پنجم – مشارکت از بعد تقسیم منافع، هر پدیده ای علی رغم نتایج منفی آن می تواند احتمالاً نتایج مثبتی نیز داشته باشد. زلزله در شهرستان بم نیز منافعی را به دنبال داشت به عنوان مثال، سرمایه فراوانی که توسط وزارت کشور برای اسکان اضطراری و اسکان موقت در این منطقه هزینه شد. حاصل این سرمایه گذاری ها چه بوده است؟ آنچه با اطمینان می توان گفت این است که افکار عمومی شهروندان ساکن منطقه، تاکنون از پاسخ های داده شده در این دو مرحله راضی نشده است. مطمئناً این سئوال پس از آغاز ساخت واحدهای مسکونی دائمی دوباره و برای بار سوم تکرار خواهد شد.
پذیرش مشارکت شهروندان در ابعاد پیش گفته، به عنوان یک فرایند منسجم، اولین قدم در ساختن خانه در بمی است که شایسته ما است.
در پایان به عنوان مسئول دفتر هماهنگی اجتماعات محلی (شورایاری) آمادگی خود و شورایاران محدوده ستاد معین مازندران را جهت همکاری کامل با ستاد بازسازی، نمایندگان شهرداری، مشاورین طراح نقشه های واحدهای مسکونی و مشاور طرح جامع، را جهت نشست های مشترک برای عینیت بخشیدن به ابعاد مشارکت در این محدوده، به عنوان یک نمونه قابل استفاده در سایر مناطق را اعلام می دارد. باشد که مورد توجه مسئولین محترم قرار گیرد.

گفت و شنودی کوتاه با دکتر اسماعیلی رئیس شورای اسلامی شهر بم

از ایشان خواسته شد، مهم ترین مسائلی که در این دو هفته پیگیری شده است را برای درج در خبرنامه اطلاع رسانی کنند. به پنج نکته اشاره کردند:
اول – درخواست افزایش مبلغ بلاعوض از 5/3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان و افزایش مبلغ وام از 6 میلیون به 12 میلیون (با بهره چهار درصد)
دوم: درخواست، تبدیل پیشنهاد دولت ژاپن برای ساخت 1000 واحد اسکان موقت در مناطق زلزله زده به تعداد محدودتری مسکن دائمی و اضافه کردند که «طناب مجانی برای اعدام مورد نیاز ما نیست» همین اسکان های موقت فعلی که در اردوگاههای خارج از شهر بم ساخته شده است کافی است و در آینده ای نزدیک تبدیل به بزرگ ترین حلبی آباد منطقه خواهند شد.
سوم: درخواست ایجاد کانال واحد برای خدمات اساسی شهر (آب، برق، تلفن و ...) که برخلاف اظهار برخی مسئولین به خوبی قابل اجرا است و باید به دقت کارشناسی و برنامه ریزی شود.
چهارم: درخواست کنترل قیمت مصالح ساختمانی، که چندین برابر شدن قیمت شن و ماسه نمونه آن است.
پنجم: درخواست ساخت واحد مسکونی برای مستاجرانی که دارای زمین هستند، توسط خودشان در درون بافت شهری، خارج کردن آنان از بافت اصلی شهر ضرورتی ندارد.

نامه ها *

4 نامه خطاب به مسئولین شهر بم
شورایار: فاطمه پورطاهری از طرف ابراهیم دریجانی
وی زمانی که دفترچه را دریافت کرده فاقد برگ 20 بوده است و هرچه از مسئولین درخواست کرده تاکنون جوابی دریافت نکرده حتی در اردوگاه هم نتوانسته اسکان یابد (بخاطر عدم وجود برگ بیست). وی با توجه به اینکه دارای یک فرزند نه ماهه است هنوز در چادر زندگی می کند، در ضمن اینکه در چادر انواع حشرات و حیوانات موذی وجود دارد. از مسئولین درخواست رسیدگی به این مشکل را دارد.

4 نامه خطاب به آقای علی رفیع زاده فرماندار
خیابان دکتر چمران
شورایاران : مهوش پیرامون، غلامرضا پیرامون، مسائل زیر را مطرح کرده اند:
مسأله اول: پرداخت وام به خود مردم و تحویل مصالح ساختمانی به مردم با فاکتور
مسأله دوم: سم پاشی کوچه ها و منازل به دلیل هجوم حیوانات موذی که باعث آزار و اذیت مردم می شود. (مورچه و...)
مسأله سوم: شستشوی معابر و کوچه ها برای جلوگیری از شیوع هرگونه بیماری

4 نامه از طرف کبری رنجبر
ساکن دهشتر، خطاب به ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان بم
درخواست یک عدد تانکر آب و تعدادی توری جهت محافظت از حیاط منزل مسکونی. همین درخواست از طرف زهرا احمدی پور ساکن دهشتر مطرح شده است.

4 نامه از طرف حسین سبحانی ساکن دهشتر
خطاب به ریاست شورای شهر بم
وی قبل از زلزله دارای میوه فروشی به نام سوپرمیوه ولی عصر بوده که در اثر زلزله کلیة وسایل مغازه را از دست داده است و تاکنون موفق به دریافت کانکس یا کانتینر جهت راه اندازی کسب و کار نگردیده است و تقاضای رسیدگی به این موضوع را دارد.

4 از طرف جواد فخرمهدوی ساکن خیابان مالک اشتر، کوچه 26 خطاب به مسئولین شهر بم
من دارای یک قطعه زمین جنب رودخانه هستــم که قبل از زلزله شروع به ساخت و ساز کردم. در حالی که دو اتاق و سرویس های بهداشتی آن آماده شده بود و قصد اسباب کشی داشتم، در اثر زلزله منزلم ویران شد و چون جایی برای چادرزدن نداشتیم و در هر بار مراجعه به ستاد جهت آواربرداری می گفتند که هنوز نوبت به من جهت آواربرداری نرسیده، خودم اقدام به برداشتن آوارها کردم که هنوز هم قسمتی از آنها در کنار خیابان است. و فکر می کردم که پروانة ساخت و سند و امتیاز آب و برق و سایر مدارک برای وام و سایر تسهیلات کافی باشد. در مراجعه به ستاد به دلیل اینکه نامة آواربرداری نداشتم یک کارشناس جهت تحقیق فرستادند و چون قرار بوده که ما به تازگی به این محله بیاییم و کسی ما را در این محله نمی شناسد، همسایه ها ابراز داشته اند که ما چنین شخصی را نمی شناسیم. آیا شایسته است که به دلیل اینکه کسی ما را در محلة جدیدی که هنوز به آن اسباب کشی نکرده بودیم، نمی شناسد از تمام حق و حقوق خود دور بمانیم؟

کسانی که هنوز در چادر زندگی می کنند


مصاحبه با یک خانواده که پس از گذشت هفت ماه هنوز داخل چادر زندگی می کنند.

س: علت اینکه هنوز موفق به دریافت اسکان موقت نشده اید چیست؟
ج: علتش عدم برنامه ریزی دقیق نسبت به کسانی که واقعاً ذی حق بودند.
س: آیا شما واقعاً احساس می کنید کسانی هم بوده اند که استحقاق دریافت کانکس را نداشته اند؟
ج: نه تنها چنین احساسی دارم بلکه به عینه مشاهده می کنیم که اکثر پیش ساخته ها بوده اند در سطح شهر فاقد سکونت می باشند که به جرأت می توانیم بگوییم حتی نیازی هم به آن نداشته اند.
س: چطور چنین چیزی ممکن است.؟
ج: علتش روشن است چون عده ای که غیربومی بوده اند و در سانحه زلزله حتی کوچکترین صدمه ای ندیده اند آمده اند دفترچه گرفتند و آنها که بومی بودند و واقعاً آسیب دیده بودند به دنبال دفترچه نبودند یعنی فرصت نداشته اند. این بود که وقتی به شرکت ها جهت ثبت نام اسکان موقت مراجعه کردند جای آنها را پر کرده بودند.
س: مگر شما برای ثبت نام در شرکت های مذکور با مشکل روبرو شدید.
ج: بله من برای ثبت نام در یکی از شرکتهای (P.V.C) که پیش ساخته 24 متری می باشد با مشکل مواجه شدم.
س: چطور مگر شما به یک شرکت مراجعه کردید؟
ج: نه من پس از اخذ دفترچه به چند جا مراجعه کردم. گفتند ظرفیت تکمیل است سپس به شرکت مذکور مراجعه کردم گفت به همین زودی قراردادی می بندیم بنده پس از چند روز دیگر مراجعه کردم که متأسفانه 776 نفر جلوتر از من ثبت نام کرده بودند که قرار بود به 2500 نفر اسکان موقت بدهند.
س: خوب شما تا الآن باید دارای اسکان موقت می شدید؟
ج: متأسفانه فرمانداری فقط با 25 درصد ثبت نام کنندگان موافقت کرد. یعنی حدود 620 نفر با بقیه قرارداد نبست و شرکت باید به دستور فرمانداری برگهای بیست ما را تحویل هلال احمر و سپس به بنیاد مسکن که از قبل ثبت می کرد داد.
س: پس بالاخره ثبت نام کردید و انشاءالله به زودی صاحب سرپناه خواهید شد؟
ج: متأسفانه نه برنامه ریزی دقیقی لحاظ نمی شود علیرغم اینکه بنده متجاوز از سه ماه در شرکت (P.V.C) توی نوبت بودم و نوبتم سوخته اکنون هم نزدیک به یک ماه ونیم است که در بنیاد مسکن ثبت نام کردم و نوبتم ردیف 1992 می باشد بعید می دانم که به این زودی صاحب سرپناه بشوم.
س: خوب شما به عنوان یک شهروند بمی چه پیشنهادی دارید؟
ج: بنده پیشنهاد می کنم که مسئولین محترم شهر یک عنایتی به مشکلات شهروندان داشته باشند و بی تفاوت از آنها نگذرند.
س: خوب شما حرف دیگری برای گفتن ندارید؟
ج: چند پیشنهاد هم دارم که امیدوارم مسئولین ذیربط بی توجه از آن نگذرند.
اولویت بندی مشکلات مردم که در رأس همة آنها اسکان موقت است.
واگذاری اسکان موقت به ترتیب از خانواده های پرجمعیت به پایین.
تسریع در واگذاری اسکان موقت با توجه به کسانی که هم اکنون داخل چادر زندگی می کنند.

مصاحبه کنده: پوران مجرد از خیابان مرکز بهداشت دشتوئیه با آقای خواجه نظام

مشکلات شهروندان

²مشکل توالت دستشویی برای شهروندان
شهروند فاطمه پورسلمانی، محله عباسعلی، در محدوده ستاد آذربایجان شرقی
سرپرست سه فرزند که همسرم را از دست داده ام، برای این مسئله باید به خانه همسایگان مراجعه کنیم.

² محلة عربخانه، خیابان چمران 1
گزارش شده توسط : نبات میراحمدی
مشکلات شهروندان در این محله بدین صورت مطرح گردیده است: 1- قطع برق و ضعیف بودن آن که مراجعه به اداره برق تاکنون نتیجه ای در بهبود این وضعیت نداشته است. 2- مشخص نشدن میزان عقب نشینی کوچه ها و معابر توسط شهرداری 3- پایین بودن قیمت خرما در سال جاری که درآمد اصلی مردم از فروش خرما می باشد و تاکنون اقدامی برای صادرات خرما توسط دولت صورت نگرفته است.

² محلة عربخانه، خیابان چمران 1
گزارش شده توسط: مهوش پیرامون
مشکلات این محله چنین بیان شده است: 1- عدم وجود سرویس بهداشتی، تانکر آب و اسکان موقت برای بسیاری از خانواده ها 2- مشخص نشدن وضعیت حصارکشی 3- قطع شدن پول ماهیانه 4- عدم وجود نظارت بر قیمت گذاری کالاها 5- ندادن قالی و تلویزیون به مردم 6- ترک شهر توسط بسیاری از بمی ها، دانش آموزان با استعداد و حتی بعضی از کارمندان

7- اخراج چهارنفر از بمی ها (که یکی از آنها مجروح زلزله است) به همراه وسایل نقلیه شان از شرکت بهارستان که کارفرمای آن استانداری است و به کارگیری افراد و وسایل نقلیه از شهرهای دیگر در این شرکت 8- استفاده از نیروهای غیربومی در بنیاد مسکن و سایر شرکت های ساخت کانکس 9- داشتن سندهای خصوصی که برای بسیاری از افراد کاسب بازار باعث ایجاد مشکلات زیادی گردیده است.
پیشنهاد: با توجه به نزدیک شدن به مهرماه و فصل بازگشایی مدارس بیشتر کردن تعداد اتوبوس های شرکت واحد برای جابجایی دانش آموزان و جلوگیری از کسب و کار افرادی که در پیاده روها و معابر مشغول کار هستند، ضروری می باشد.

² شهرک ولی عصر ،
گزارش شده توسط حسین سبحانی
نداشتن سرویس بهداشتی و توالت.


درخواست شهروندان


Á اینجانب تا قبل از زلزله همراه با خانواده ام مستأجر بوده ام، در حال حاضر زمینی به من ارث رسیده است تقاضا دارم مانند سایر شهروندان بتوانم با استفاده از کمک بلاعوض و وام برای خانواده ام خانه ای بنا کنم.
سلمان شاهوزاده – ساکن اردوگاه امام علی

Á اینجانب تا قبل از زلزله در خانه ملکی خود با اعضاء خانواده ام زندگی می کردم و همسرم یکی از بهترین مهدکودک های خصوصی شهر را اداره می کرد. در حال حاضر آمادگی دارم در صورتی که مشاورین مسکن و ستاد کل بازسازی برای دریافت نقشه موردنظرم و مصالح به من یاری رسانند به سرعت و با مدیریت خودم اولین مهدکودک خصوصی را در بم به یاد کودکان از دست رفته در بنایی پایدار برپا نمایم.
زابلی

اطلاعیه ها
قابل توجه شهروندان گرامی شهرستان بم
هزینه اقداماتی از قبیل آواربرداری، تهیه نقشه توسط مشاورین طرف قرارداد، صدور پروانه ساختمانی و نظارت مهندسان ناظر بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی دائم (تا صد مترمربع) از طرف دولت بر عهده ستاد کل بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و مردم هیچگونه وجهی پرداخت نمی کنند.


شرایط متقاضیان شهرستان بم جهت معرفی به بانک
ن1هر متقاضی باید نسبت به آواربرداری ساختمان خود اقدام کرده باشد.
2- متقاضی باید دارای پرونده کاملی باشد (مدارک شخصی، سند مالکیت، فیش آب و برق قبل از زلزله و...)
3- شناسنامه ساختمان برای هر متقاضی توسط شهرداری صادر شده باشد (پروانه ساختمان)
4- پیمانکار مربوطه تعیین شده باشد.
5- پیمانکار باید نسبت به شروع کار ساخت و ساز خود اقدام نماید.
6- هر متقاضی در سه مرحله به بانک معرفی می شود: مرحله اول: اجرای شناژ کف ، مرحله دوم: نصب اسکلت و پوشش ، مرحله سوم: دیوارچینی و نماسازی ساختمان
7- مبلغ کل وام 60 میلیون ریال می باشد که در 3 قسط 20 میلیون ریالی متقاضیان به بانک معرفی می شوند.
8- هر متقاضی فرم تعهد کسر هزینه مصالح ساختمانی تحویلی را تکمیل می نماید.
9- هر متقاضی برای معرفی به بانک فرم شماره 5 و سایر فرم های مورد نیاز را به طور کامل و دقیق تکمیل می نماید.

نحوه اخذ مجوز حصارکشی
1- فتوکپی شناسنامه متقاضی
2- فتوکپی سند مالکیت
3- درخواست صدور مجوز حصارکشی


متقاضیانی که نسبت به اخذ مجوز حصارکشی در ستادهای معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام نموده اند با انتخاب یکی از طرح ها می توانند از تسهیلات دریافت مصالح ساختمانی تا سقف 10 میلیون ریال و مبلغ 10 میلیون ریال وام با کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله استفاده نمایند.
روابط عمومی ستاد کل بازسازی و نوسازی شهر بم

با تشکر از آقای کاظم زاده از ستاد کل بازسازی و نوسازی بم که اطلاعیه های ستاد را در اختیار خبرنامه قرار داده اند.

پیشنهاد دو نفر از شورایاران گروه ساخت و ساز
پیشنهاد برای سرعت بخشیدن به ساخت و ساز دائمی

جلسه ای با حضور مسئولین ستاد معین، نمایندگان شهرداری، مشاور طراح نقشه مسکن و شورایاران گروه ساخت و ساز تشکیل شود. در این جلسه روش هایی برای تشویق شهروندان به تکمیل پرونده و مراجعه نماینده شهرداری و مشارو به زمین به کمک شورایاران برنامه ریزی شود.
بطوری که به اتلاف وقت شهروندان در پشت درها پایان داده شود و به سرعت بازدیدها انجام شود و نقشه ها به تأیید مشاور مادر برسد و شهروندان وارد مرحله دریافت کمک بلاعوض و وام شوند و در آن مرحله نیز ابتدا بلاعوض به صاحبخانه پرداخت شود و ایشان به اختیار خود استاد بنا انتخاب کند و مهندسین دستگاه نظارت ستاد معین نیز بطور منظم نظارت انجام دهند و مرحله به مرحله وام در چند قسط پرداخت شود. کاری که شایسته است ستاد معین انجام دهد فراهم کردن مصالح، کنترل قیمت آن و مسائل مربوط به فراهم کردن خدمات شهری در اطراف واحدهای مسکونی است.
یاوری - صدیقی

شهروندی که با ستاد معین در ساخت مسکن دائمی دچار مشکل شده است.

سن 70 سال، دارای 8 فرزند و همسر که همگی در زلزله جان باخته اند. در مجاورت واحد مسکونی دو باب مغازه داشته است که تخریب شده است. منزل مسکونی شان 222 متر زیر بنا داشته است. شهرداری، برای کل زمین ایشان پروانه مسکونی داده است در حالی که ایشان تقاضای جدا کردن زمین تجاری خود از زمین مسکونی را دارد. با موافقت ایشان و انتخاب پیمانکاری از میان پیمانکاران مورد قبول ستاد، کار پی کنی برای 85 متر از سازه های اسکلت فلزی بنیاد مسکن انجام شده است و از ایشان خواسته اند که برای ادامه کار اجازه هزینه کردن از وام 5/6 میلیونی داده شود. ایشان مخالفت کرده است و کار متوقف شده است.
درخواست ایشان این است که ابتدا از بلاعوض هزینه شود و با آن دو اتاق برای سکونت ایشان ساخته شود . در شرایط حاضر مایل به اخذ وام نمی باشند. چون درآمدی ندارند.
گیلانی پور

بندهایی از تعهدنامه

بند 6 : اینجانب تعهد می نمایم در روند ساخت و ساز و نظارت بر احداث طرح مصوب اسکان دائم خویش هیچگونه دخل و تصرف و مزاحمتی ننموده و شرایط را جهت احداث کامل و سریع بنا جهت دست اندرکاران احداث آن فراهم آورم در غیر این صورت ستاد بازسازی این حق را خواهد داشت که تسهیلات اعطایی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به اینجانب را در هر مقطعی که هست قطع نماید.
بند 11: اینجانب متعهد می گردم چنانچه قصد احداث ساختمان را رأساً داشته باشم از پیمانکاران مجاز و از مصالح ساختمانی استاندارد و مورد تأیید دستگاه نظارت ستاد بازسازی منطقه زلزله زده شهرستان بم استفاده نمایم.

مصاحبه با مشاوران طراح نقشه های واحد های مسکونی در بم

- خودتان را معرفی کنید؟
مهندس آزیتا رضوان مسئول طرح پروژه بم (واحدهای مسکونی) هستم از طرف مشاورین نقش جهان پارس به بم اعزام شده ام.
- شرکت نقش جهان پارس در چه زمانی تأسیس شده است و چه نقشی در بم به عهده دارد؟
تأسیس شرکت از سال 1367 و به مدیرعاملی مهندس میرمیران می باشد. وظیفه این شرکت در بم انتقال نظریات و راهکارهای شورای عالی معماری و شهرسازی شهر بم به مشاورین و مجموعه ای که در شهر بم وظیفه ساخت و ساز را دارد، می باشد. هر ساخت و سازی در شهر بم تحت کنترل شورای معماری و شهرسازی شهر بم صورت می گیرد. اعضاء این شورا عبارتند از: مهندس میرمیران، مهندس بهشتی، مهندس کلانتری، دکتر غفاری، دکتر عیسی حجت که از معروف ترین و مورد قبول ترین افراد دست اندرکار معماری و شهرسازی کشور هستند.
- از چه تاریخی به بم آمده اید؟
از ابتدای مردادماه مشاور نقش جهان پارس در بم نقشی فعال داشته است.
- تاکنون چه فعالیت هایی انجام داده اید؟
مهم ترین اقدامات: بررسی معماری و شهرسازی مرسوم در شهر بم قبل از زلزله، بررسی تاریخ معماری شهر بم، اصول و کلیات معماری و الگوهای معماری شهر بم، بررسی پراکندگی و تنوع ساخت و ساز در شهر بم، تهیه و تبیین ضوابط راهنمای طراحی واحدهای مسکونی، راهنمایی مهندسین مشاور برای تهیه الگوهای واحدهای مسکونی در شهر بم، بررسی الگوهای تهیه شده از طرف مشاورین در شهر بم، بررسی طرح های ارائه شده از طرف مهندسین مشاور.
- چه مشکلاتی دارید؟
مهم ترین مسئله این است که هر مشاور باید در شهر بم یک دفتر محلی داشته باشد و یک سایت آماده بهره برداری است که برای استقرار مشاورین استفاده می شود تا اینکه همة مردم بتوانند مشاورین را در سایت پیدا و طرح و نقشه خود را دریافت کنند.
- درخواست شما از مردم بم چیست؟
مراجعه به مهندسین مشاور، عجله نکردن در کار به دلیل کارایی بهتر
- درخواست شما از مسئولین بم چیست؟
ارتباط با مهندسین مشاور
مصاحبه کننده: فرشته زنگی – با تشکر از مهندس سلطانی که این قرار مصاحبه را تعیین کردند.

****

- لطفاً خودتان را معرفی کنید.
من پویا تربیت به عنوان رئیس دفتر فنی شرکت مهندسین مشاور نقش کوثر مستقر در بم، هستم.
- فعالیت های خودتان را تا الان برای ما توضیح دهید.
تا امروز که تاریخ 5 شهریور 83 است 69 نقشة معماری کشیده شده و حدود چهل نقشه به تصویب رسیده و دارد روی سازه اش کار می شود.
- مشکلات شما با شهروندان چیست؟
مشکلات ما یکی پیشبرد کارهاست که مردم ناراضی اند که چرا کارهایشان انجام نمی شود و چون تعدادشان زیاد است به همه شان نمی رسد و در مدت زمان کم انجام نمی شود. مثلاً یکی می آید می گوید من ده روز پیش مدارک آورده ام می گوییم ده روزه معماری اش آماده می شود سازه اش آماده نمی شود ناراحت می شود و یک چیزی می گوید. بالاخره اوضاعی است که همه باید با آن بسازیم.
- پیشنهادات شما چیست؟
به مردم پیشنهاد می کنم زیاد روی موضوع ساختمانی شان عجله نکنند بالاخره مرحله ای است که دارد پیش می رود و طوری نیست که ما به فکر آنها نباشیم و توجه نکنیم. عجله در کار نداشته باشند.
- مشکلات شما با مسئولین چیست؟
ما مشکلات خاصی نداریم. یک چیزی هست که این کروکی هایی که برای ما می فرستند و سند و ابعادش نوشته شده یک کمی مشکل دارد.
- آیا مشکل دیگری دارید؟
نه، مشکل خاص دیگری در مورد هماهنگی و سایر موارد نداریم.
- مشاور شما برای طراحی نقشه برای شهروندان در چه منطقه ای فعالیت دارد.
ما زیر نظر ستاد معین گیلان طراحی واحدهای مسکونی را در نظر داریم و به امید خدا منتظریم که نقشه هایمان به مهر شود و بعد از اینکه مهر شد و روند اداری اش طی شد ما اینها را صددرصد دست ارباب رجوع ها می سپاریم برای انتخاب تا الان ما چندین طرح داده ایم اما هنوز تأیید نشده است شنبه هفتم شهریورماه 20 طرح تحویل می دهیم که ان شاا... تأیید شود.
- مشکلاتی که در کار دارید چیست؟
هنوز مشکلات خاصی نیست ولی یک مقدار سختگیری هایی می شود بابت تأیید نقشه.
- چه پیشنهاداتی برای شهروندان دارید؟
پیشنهاد خاصی نیست فقط تا جایی که بتوانیم در حیطة معماری یا تأسیسات پیشنهاداتی می دهیم و الا پیشنهاد خاصی نداریم.
- چه مشکلاتی با مسئولین دارید؟
مشکل خاصی نیست فقط منتظریم جلسه مان تشکیل شود مشکلاتمان را در جلسه مطرح کنیم.
- جلسات شما چه زمانی است؟
شنبه و سه شنبه
- شما نقشه ای داده اید که تا بحال ساخته شده باشد؟
هنوز هیچی، هنوز از سوی هیچ مشاوری هیچ طرحی پذیرفته نشده است. هیچ کاری هم انجام نشده است.
****
- لطفاً خودتان را معرفی کنید.
بنده علیرضا اماندادی هستم نمایندة مشاورین آریاسام در شهرستان بم، ستاد بازسازی بنیاد مسکن مازندران.
- تا به حال شما چه فعالیـتهایی انجام داده اید؟
یکی مطالعات شهرسازی و بافت شناسی در شهر بم، طراحی الگوهای مسکن با توجه به بافت تاریخی شهر بم، تبیین ضوابط و مقررات، استانداردها و چارچوب های طراحی شهری و معماری شهر بم و انجام طراحی معماری سازه ها و تأسیسات.
- مشکلاتی که با شهروندان بمی داشتید چه بود؟
عدم مراجعة شهروندان جهت ارائه پرونده ها و نقشه های ساختمانی خود.
- چه پیشنهاداتی به شهروندان دارید؟
پیشنهاد خاصی نیست یکی سرعت در پی گیری نقشه ها، و همکاری در اعلام نیازهایشان از واحد مسکونی.
- شما به غیر از اینها مشکل دیگری با شهروندان ندارید؟
با شهروندان مشکلی نداریم.
- چه مشکلاتی با مسئولین دارید؟
مشکلات: سرعت در ارائه تجهیزات و وسایل رفاهی مشاورین، صحبت خاص دیگری نیست.
مصاحبه کننده: رحمت الله دریجانی


پاسخ سئوالاتی را که شهروندان در مراجعه به مشاورین طراح نقشه مسکن باید آماده داشته باشند.
(ابتدا باید از ستاد معین نامه ای داشته باشید که شما را به عنوان مالک معرفی می کند)
1- زمین شما چند متر است؟
2- خانه ای چندمتری می خواهید؟
3- آیا در آینده می خواهید خانه خود را بزرگ تر کنید؟
4- می خواهید در یک طبقه یا دو طبقه باشد؟
5- آیا در آینده می خواهید طبقه دوم را به آن اضافه کنید؟

شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تماس: 09133414615
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
Akhbar-Bam.blogspot. com
هزینه این شماره خبرنامه توسط شرکت فیلم سازی کلک خیال تأمین شده است
چاپ: چاپخانه گلبهار


NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home