Thursday, September 02, 2004

NEWS LETTER OF BAM 4

بنی آدم اعضای یکدیگرند
شهروندان و مشارکت
خبر نامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
شماره 4، چهارشنبه 28 مردادماه1383

 1. سخن مدیرمسئول


  آنچه از مطالب خبرنامه های شماره 4 و 5 ، که توسط
  تسهیل گران و شورایاران مرتبط با دفتر هماهنگی اجتماعات محلی تهیه شده است می توان
  به دست داد، تصویر عمومی شروع ساخت و ساز دائم در شهرهای بم و بروات است. مسائل
  محوری این مرحله را می توان به شرح زیر خلاصه کرد
  .
  اول: جایگاه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازه های پیشنهادی این بنیاد و سایر مؤسسه هایی که در امر ساخت اسکان موقت فعال بوده اند. روند فعالیت و عمومی سازی این سازه های دائم در این مرحله نیاز به بازنگری و توجه جدی دارد، در لابلای گفتارهای کارشناسان مورد مصاحبه، اولویت یافتن این سازه ها در عمل به چشم می خورد، و گرفتن تعهد محضری از شهروندان برای عدم دخالت در عرصه ساخت و ساز محل سکونت خود ( که موارد متعددی توسط شورایاران گزارش شده است) ، ظاهراً ادامه سناریو ساخت اسکان موقت اردوگاهی است. که در آن دوره با یک برنامه ریز» از بالا به پایین« و بدون مطالعه نیازهای شهروندان انجام گرفت که حاصل آن مسکونی شدن تنها 3600 واحد از 9000 واحد ساخته شده است. بررسی این امر باید به سرعت انجام شود و نتایج طی یک اطلاعیه رسمی از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی بم به اطلاع ستادهای معین رسانده شده و همزمان به اطلاع عموم برسد.
  دوم: مسئله حصار خانه ها است که برای شهروندان بم و بروات از همان آغاز در اولویت بوده است. این درخواست عمومی تاکنون پاسخ مناسبی نگرفته است هرچند، می تواند تمرین عملی مشارکت شهروندان در ساخت شهر بم باشد. ساخت دیوار به آنان اجازه می دهد که یا خود و همسایگان و خویشاوندان آستین بالا بزنند و یا پیمانکاران کوچک و بزرگ محلی را به کمک گیرند. به هر حال کمک به ساخت دیوار خانه ها کلید اصلاح ساز وکار نظارت مهندسین ناظر، پرداخت وام و کمک بلاعوض و اصلاح ساز و کار آن، آزمون پیمانکاران محلی و غیرمحلی است. همچنین بررسی مشکلات عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی، و چگونگی حضور شهروندان، بطور انفرادی و دسته جمعی در برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منافع ساخت و ساز در یک مقیاس محدود است. که بررسی نتایج آن در روند ساخت و ساز خانه ها بسیار مفید خواهد بود.
  سوم: شهروندانی هستند که به دلیل استفاده از آب لوله کشی یا برق همسایگان فاقد امتیاز، یکی از این دو پدیده در پرونده واحد مسکونی خود قبل از زلزله هستند، معطل کردن آنان و ناقص اعلام کردن پرونده آنان، غیرقابل پذیرش است. به یاد داشته باشیم که این شهروندان ضعیف ترین ها هستند و ارفاق یک بار به آنان و واگذاری امتیاز آب و برق در شرایط حاضر، درسی است که جامعه مدنی به شهروند شهرنشین می دهد و مسئولیت او را یادآور می شود. که شهروندان علاوه بر حقوق، مسئولیت هایی دارند، که یکی از آنها پرداخت بخشی از هزینه های عمومی است.
  چهارم: روشن نشدن تکلیف اسناد خصوصی زمین (بخصوص در ناحیه غربی شهر بم) است که شهروندان قبل از زلزله در آن بنا احداث کرده اند. که این مسئله از نظر شورایاران راه حل ساده ای دارد. شهروندی که برگه آواربرداری دارد به استناد همین برگه می تواند در همان محل تقاضای یک پروانه نماید. احتمال اینکه شهروندی ساختمان دیگری را آواربردرای کند، همانقدر است که در گذشته فردی بطور غیرقانونی در زمین ملکی دیگری بنایی احداث کرده باشد. این تخلفات بسیار محدود، که راه های قانونی اصلاح آن نیز تعریف شده است. نباید موجب معطل نگاه داشتن شهروندان برای صدور پروانه ساختمان گردد. با توجه به این نکته
  که حضور همسایگان و نمایندگان آنان، شورایاران صحت کار را به درجه زیادی تضمین می کند.
  برای اجرایی شدن چهار مورد پیش گفته، که به نظر نگارنده در اعتمادسازی عمومی به ساخت بمی که شایسته ماست، و بویژه در فرصت باقیمانده به سالگرد فاجعه، اهمیت اساسی دارد. همکاری بسیار نزدیک شورای اسلامی شهر بم و بروات، ستاد عالی معمای و شهرسازی بم، فرمانداری بم و بخشداری بروات تعیین  خانه ای امن و زیبا می خواهم

  بی شک مسئله ساخت و ساز اسکان دائم از مهمترین دغدغه های مردم بم است. آنها سئوالات و همچنین مشکلات زیادی دارند، تعیین وضعیت سندخانه، گرفتن پروانه ساختمان، طرح و نقشه دلخواه، مصالح و مهمتر از همه، میزان وام پرداختی.
  متأسفانه اطلاع رسانی دقیقی در مورد این مسئله صورت نگرفته است. شورایاران عضو گروه ساخت و ساز پیشنهاداتی دارند برای اینکه حق هیچکدام از مردمان ضایع نشود. آنها می خواهند:
  مسئولین بسرعت انواع سندها را دسته بندی کرده و راه حل هایی یافته تا استفاده از سندهای خصوصی به سهولت انجام گیرد. یکی از راه حل ها، اتکاء به اعتماد مردم است آنها می توانند با همکاری شورایاران و اصول قانونی وضعیت سندها را سریعاً مشخص کنند.
  اطلاع رسانی دقیق در زمینه نقشه، مصالح و هزینه های ساختمان به مالکین
  وضعیت کسانی که دارای زمین های کوچک هستند مشخص شوند.
  وضعیت گروههایی که فاقد زمین هستند نیز برای ساخت و ساز تعیین گردد و سریعاً اطلاع رسانی شود.
  شورایاران و تسهیل گران دفتر هماهنگی اجتماعات محلی برای اینکه تا حدی به نیازهای مردم پاسخ دهند، تصمیم گرفته اند خود به سراغ ستادهای بنیاد مسکن، مهندسان و مشاوران بروند و اطلاعات لازم را برای مردم فراهم آورند. در این شماره مصاحبه با مسئول ستاد آذربایجان غربی و نمایندگان چندین شرکت مهندسی مشاور را در ستاد منطقه 10 خواهید خواند

  گفتگو با آقای عزیزی مسئول ستاد معین آذربایجان غربی

مصاحبه توسط تسهیل گران: سمیرا و اشرف جزینی زاده
شورایار: زینب جزینی زاده

vچه تسهیلاتی برای ساخت و ساز در نظر گرفته اند؟
م 9میلیون تومان در نظر گرفته شده است که 5/3 میلیون تومان آن وام بلاعوض است و مابقی آن باید پرداخت شود.
vدرباره تعهدات محضری و نوع مصالح ساختمانی بیشتر توضیح دهید؟
- این تعهدات به این معنی نیست که مردم هیچ گونه دخالتی در ساخت و ساز ندارند بلکه منظور این است که مردم از طریق دستگاه نظارت و مهندسین کیفی در کار ساخت و ساز خانه دخالت دارند و همچنین مشارکت مردم و حضور آنها امری ضروری است و بدون حضور مردم کار پیش نمی رود و مصالح ساختمانی ، نوع سازه ، قیمت، نقشه آن و پیمانکار را خود مردم انتخاب می کنند.
vبرای حصارکشی چه تسهیلاتی در نظر گرفته اند؟
- تا 5/2 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و سود آن با نرخ 4% است.
vآیا در ساخت و ساز خانه از پیمان کارهای بومی استفاده می شود؟
- پیمانکار باید صلاحیت حقوقی داشته باشد و صلاحیت آنها را سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین می کند و با توجه به کار، پیمان کارها شناسایی می شوند.
vدرباره کسانی که دو واحد مسکونی دارند چگونه ساخت و ساز انجام می گیرد؟
- اول برای آنها یک واحد مسکونی ساخته می شود و بعد دومین و سومین خانه برای آنها ساخته می شود و تسهیلات هم برای آنها درنظرگرفته می شود.
vاقداماتی که ستادهای بازسازی انجام می دهند چیست؟
1- آواربرداری 2- دادن مصالح ساختمانی 3- ساخت و ساز دائم و کلیه کارهایی که در رابطه با انجام ساخت و ساز دائم است.
vدر رابطه با طرح و نقشه با متراژ زمین هایی که وسعت آنها کم است چه فکری شده است؟
- موقعیت زمین مورد بررسی قرار می گیرد و با نظارت مهندسین نقشه ای مطابق با متراژ زمین برای آنها طراحی می کنند و یا این که برای آنها خانه دو طبقه می سازند.
vچه تعداد خانه پیش ساخته (18 متری) برای مردم اهالی ساخته شده است؟ تعداد 453 خانه ساخته شده است که 50 واحد از این پیش ساخته ها از استان اصفهان بوده که به علت سرعت در پیشروی کارها این تعداد خانه را برای مردم منطقه خود ساخته ایم.
vچه اقداماتی کمیته امداد برای مددجویان خود انجام داده است؟
- طبق توافق نامه و طرح نقشه، بنیاد مسکن نسبت به آواربرداری و حمل آوار اقدام می کند و با هماهنگی کمیته ما این وام را در اختیار کمیته قرار می دهیم و کمیته امداد آن را برای مددجویان خود می سازد.(م8ماه بعد از زلزله)

تقریباً 8 ماه از زلزله می گذرد استانداردهای بین المللی برای سرپناه اضطراری و سرپناه موقت زمان های معینی را تعریف کرده اند، در حالی که تقریباً به پایان تابستان رسیده ایم همچنان با معضل فقدان سرپناه موقت برای تعدادی از همشهریان روبرو هستیم، شاید یکی از مهم ترین این دلایل ساخت بدون برنامه انبوه اسکان موقت در اردوگاههاست، در هر حال همگان می دانند که سکونت در چادرها با سختی و محنت زیادی به همراه است. از سوی دیگر خانواده های پرجمعیتی هستندکه سکونت آنها در یک اسکان موقت 18 تا 24 متری موجبات آزار روحی آنها را فراهم می کند، رسیدگی فوری به هردو مسئله از ضروریات است. زیرا حتی اگر امروز هم خانه های موقت تحویل شوند باز بسیار دیر است چرا که 8 ماه گذشته است و مردمان زجرکشیده تابستان داغ را با شرایط سخت پشت سر گذاشته اند.


اینجانب فاطمه کروکی رحمت آبادی دارای هفت فرزند سه دختر و چهار پسر هستم و از زندگی کردن خود راضی نیستم چون سرپرست خانواده ام ده سال است که فوت کرده و گرفتاری زیادی از هر لحاظ در زندگی دارم. مثلاً یکی از مشکلات خانواده ندادن کانکس و وسایل های دیگر است و پسرانم هر چهارنفر بزرگ هستند

نتایج نشست شورا یاران در گروههای کاری


گروه کودکان
میدان امام حسین، 16 متری وصال
دبیر جلسه: فاطمه نصراللهی
در جلسه ای که در تاریخ 15/5/83 برگزار گردیددر خصوص کودکان، در این مکان هیچ مهدکودکی وجود ندارد و یک مهد هم وجود دارد که خیلی از اینجا دور است. دوم کمبود پارک ، در نزدیکی محل می باشد.
همچنین برای برخی کودکان که تمام اعضای خانواده خود را از دست داده اند دفترچه صادر نشده است.

خیابان مالک اشتر، کوچه 12
دبیر جلسه: جلال سیوی
کودکان این منطقه همه حیران و سرگردان، نه مکان تفریحی و نه سرگرمی در مراکز کودک دارند. سال های گذشته برای آنها کلاسهای تابستانی می گذاشتند (که امسال از آنها هم خبری نبود) دختران همه در خانه هایی بی در و دیوار و پسرها هم در کوچه و خیابان حیران و سرگردان هستند از شما مسئولین تقاضا می کنیم که به فکر این کودکان باشید.
گروه ساخت و ساز و فضای محله
محله اکبرآباد، خیابان 16 متری اقبال، کوچه 14 ،
در نزدیکی محله ما فضای سبزی است که قبلاً توسط چند خیّر می خواستند آنرا مسجدی درست کنند، اما بعضی از اهالی به این امر راضی نشدند. بعد از زلزله مردم در آن چادر زدند و زندگی کردند . بعد از چندین ماه با ساختن خانه های موقت چادرها روز به روز کمتر شدند و در حال حاضر کسی آنجا زندگی نمی کند. اگر امکان دارد در این محل چند وسیله بازی بگذارید تا بچه های این محل در آن سرگرم باشند.
نتایج گفت و شنود در جلسه: 1-اسکان های موقت که هنوز تمام نشده اند 2- بعضی ها هنوز دفتر برایشان صادر نشده که اسکان داشته باشند
سئوالات باقی مانده: 1- آیا ساخت خانه های دائمی بزودی آغاز می شود و این امر چند سال طول می کشد 2- برای حصار خانه ها دولت چه فکری کرده یا می کند.مشکلات محله ای
محله چمران، خیابان 22 بهمن، کوچه شماره 13
ما معتمدین گواهی می دهیم که باغ محمدخان سالار بهزادی مکانی برای افراد فاسد و ماجراجو شده که رعب ساکنین محله چمران را فراهم آورده اند. لذا از مسئولین محترم فرمانداری و امام جمعه شهرستان بم خواهشمندیم که به این امر رسیدگی کنند.
ما اهالی محله چمران از جناب آقای سالار بهزادی تقاضا داریم نسبت به این وضعی که بوجود آمده هرچه سریع تر اقدام نمایند.
شهرداری و شورایاری شهر در یک اقدام هماهنگ به پاکسازی ارازل و اوباش از شهر بپردازند.

در کوچه شماره 22 بهمن، روی قنات را برای لایروبی باز کرده اند. و الان یک ماه و نیم می گذرد. در این کوچه تعدادی کودک خردسال وجود دارد که رفت و آمد برای آنها بسیار خطرناک است و تاکنون هیچ اقدام برای بازسازی قنات نشده ، خواهشمند است هرچه سریع تر به این کار خاتمه داده و روی قنات پوشیده شود.
شورایار: محمد نوذری

روشنایی معابر
از بروات که به سوی بم سرازیر می شوی سراسر دشت روشن است، خوشحال می شوی بنظر می آید شهر زنده است و بم پر از روشنایی. اما در خیابان های اصلی شهر کمربندی مهداب، محله آزادی و ... ناگهان در قعر تاریکی فرو می روی. انگار فقط بیابان را روشن کرده اند تا سگ ها و شغال ها نترسند. مردم که شجاع هستند و نیاز به روشنایی ندارند و به راستی مردمانی که این همه سختی را پشت سر گذاشته اند شجاع هم هستند. شهر فقط روشنایی اش را مدیون ستاره های زیبای آسمانش است

اندوه شهروند

در آمارگیری و جلسه ای که با اهالی سنگستان کوچه 12 متری معقول بن بست شقایق بن بست اعتماد کوچه بلال داشتیم بیشترین شکایت و حرف ها از این قرار بود کمبود آب آشامیدنی، نداشتن سرویس حمام و دستشویی، گله و شکایت از ستاد گیلان به علت ندادن سرویس و چیزهایی که خود در اطراف آن محله مشاهده کردم : اعتیاد و بیکاری و سوء تغذیه خانواده هایی که هم پدر معتاد بود و هم مادر. نداشتن بهداشت شخصی. هر واحدی که من سر می زدم از هر 5 واحد 3 واحد بساط مواد مخدر برپا بود. بیشتر خانواده هایی که قبل از زلزله می شناختم معتاد نبودند ولی حالا معلوم نیست به چه دلیل خیلی راحت معتاد و بیعار شده اند. جای بسی تأسف می باشد که اغلب خانم ها هم به مواد مخدر و قلیان رو آورده اند بیکاری و اعتیاد بیداد می کند مرد خانواده اگر قبلاً بخاطر کرایه خانه و آب و برق و دکتر و دوا مجبور بود کار کند حالا خیالش راحت شده بیشتر جوان ها و مردان هم خلافکار شده اند حالا چه خرده فروش چه عمده فروش، پول مفت و ماشین و موبایل . کار حتی کارگری دیگر معنی ندارد. بنظر من پناه بردن به مواد مخدر نوعی افسردگی می باشد که تا مدتی دچارآرامش کاذب می گردند غصه و غم را بهانه کرده معتاد می شوند(از چاله به چاه افتادن).

شورایار: جمیله السادات حسینی


معرفی مهندسین مشاور مرمت و بهسازی ساختمان های آسیب دیده از زلزله 5 دی ماه
مصاحبه کننده: شورایار فاطمه رشیدی
نام: مهندسین مشاور گومز
(گروه مهندسی زلزله)
مدیرعامل: پروفسور حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران، رئیس کمیته بازنگری آئین نامه 2800 زلزله ایران
سوابق کاری: تاکنون در سطح کل کشور کارهای مقاوم سازی ساختمان ها را بر اساس درخواست مالکین انجام داده و در زلزله رودبار و منجیل نیز همکاری داشته است.

کارهای مرتبط با ساختمان های بم:
برداشت موقعیت ساختمان 2- برداشت آسیب های ناشی از زلزله 3- مشخص نمودن نوع سازه ساختمان از نظر اسکلت (ساختمان های اسکلت فلزی ، اسکلت بتنی، دیوارهای بنایی با شناژ یا بدون شناژ) 4- آنالیز ساختمان به همراه محاسبات مربوط و تعیین اینکه آیا نگهداری و مرمت ساختمان مقرون به صرفه از نظر اقتصادی و فنی می باشد یا خیر؟ 5- مشخص نمودن ساختمان هایی که با آنالیز ردیف 4 بایستی تخریب شوند و اعلام تخریب و آواربرداری این قبیل ساختمان ها 6- باقیمانده ساختمان هایی که بایستی مرمت شوند بر اساس آنالیزهای ردیف 4 طرح بهسازی بر روی آنها اعمال و نتیجه محاسبات همراه با نقشه های اجرایی جهت مرمت ارائه خواهد شد. 7- در ارتباط با میزان وام و نحوة تأمین منابع مشاور گومز هیچ گونه دخالتی ندارد. 8- در ارتباط با اینکه از نظر حقوقی برخی ساختمان ها در طرح جامع شهر جهت کاربری های غیرمسکونی قرار گرفته اند نیز این مشاور دخالتی ندارند و مسائل حقوقی به عهده ستاد کل بازسازی می باشد. 9- مصالح به کار رفته در طرح ترمیم و مرمت بر اساس محاسبات مربوطه مشخص خواهد شد و عمدتاً مصالحی که بکار خواهد رفت بتن و فولاد (میلگرد یا سایر پروفیل های ساختمانی) خواهد بود. 10- عمده مشکلات مهندسین همکار به منظور تسریع امور جاری تأمین وسائل و امکانات زندگی و رفاهی از جمله خودرو ، محل اسکان، محل کار، تأمین خورد و خوراک و... می باشد. 11- میزان استقبال مردم بیش از حد انتظار بوده و مراجعه کنندگانی که مطمئنیم از روش انجام کار راضی شده اند با علاقه زیاد پیگیر نتیجه کار می باشند. 12- تعداد ساختمان های برداشت شده تاکنون: الف) منازل و ساختمان های شخصی بخش خصوصی قریب 700 مورد ب) ساختمان های دولتی ، نهادها و مؤسسات عمومی قریب به 25 مورد.

مصاحبه با مهندس ناظر مستقر در ستاد آذربایجان شرقی

- چه نوع مسئولیتی دارید؟ مسئولیت نظارت برکلیه ساختمان های احداث شده در محدوده ستاد بنیاد مسکن آذربایجان شرقی
-آیا تاکنون کار ساخت و ساز شروع شده است؟ بله تعداد 34 واحد شروع شده که در مرحله پی کشی و فونداسیون می باشند.
- چه نوع مصالحی در ساخت و ساز اسکان های دائم به کار برده می شود؟ در مرحله شفته: آهک، خاک مخلوط – در مرحله فونداسیون: میلگرد، بتن، کف ستون – در مرحله اسکلت: پروفیل های قوطی و نبشی ، ناودانی به صورت اتصالات پیچ و مهره ای
- مشکلات کاری مهندسین ناظر چیست؟ عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه نوع خاک هر منطقه و یا جاهای مختلف برای اسکان های دائم، عدم آشنایی پیمانکاران به اصول قواعد مهندسی، کمبود مصالح از جمله آهک و غیره
- مردم استقبال می کند یا خیر؟ بله، مردم استقبال می کنند و 95% از مردم اعتقاد به رعایت اصول فنی در ساخت و ساز دارند ولی 5% هنوز به این مسئله واقف و پایبند نمی باشند.
- پیشنهاد از طرف مهندسین ناظر: شروع سریع تر کار ساخت و ساز، شروع در طرح ها با توجه به رعایت اصول فنی برای زمین های مختلف ، عدم محدودیت کاری برای مهندسین، انتخاب نقشه ها و اسکان دائم توسط متقاضیان باشد.
مصاحبه کننده: شورایار فاطمه رشیدی

مصاحبه با مهندسین مشاور طراح پرداراز
مصاحبه کننده: شورایار فاطمه رشیدی
تاکنون طراحی مسکن داشته اید؟ در حال حاضر هنوز طراحی انجام نشده ولی بطور کلی کار در محدوده مطالعاتی بوده است.
برای چند خانوار تاکنون طراحی مسکن انجام داده اید؟ تاکنون برای خانوارها طراحی مسکن ارائه نداده ایم.
از طرف خانوارها با چه مشکلاتی روبه رو شده اید؟ مردم در رابطه با طرح های ساخت و ساز می خواهند اتاق ها درب به حیاط باشند در صورتی که نمی توان از لحاظ فنی چنین کاری کرد و این نظریه از طرف مردم برای مهندسین مشکل ساز است و باید از نظر فنی درب به ساختمان باشند.
مراحل تشکیل پرونده برای معرفی به مهندسین مشاور چگونه بوده؟ مراحل تشکیل پرونده برای نقشه های 100 متری از طرف متقاضیان بسیار خوب بوده و نزدیک به 200 پرونده برای متقاضیان تشکیل داده ایم و از بین 200 پرونده 20 تا 30 نفر آنها انصراف داده اند و متقاضی نقشه های 85 متری می باشند به دلیل نداشتن جا برای نقشه های 100 متری. و بطور کلی استقبال مردم خوب است به شرط آنکه به آنها اطلاعات و آگاهی کافی داده شود.
مشکلات مهندسین مشاور؟ 1- عدم آگاهی مردم در رابطه با وام ها و چگونگی پرداخت آن. از این لحاظ به مردم خوب تفهیم نشده و در رابطه با تعهد وام اطلاع کافی ندارند و در رابطه با بازپرداخت وام معترض هستند و در این رابطه باید دقیقاً تفهیم شود و مردم اطلاع کافی پیدا کنند 2- عدم اطلاع دقیق متقاضیان از کارها و فعالیت های مهندسین 3- استقرار نامناسب بعضی از اسکان های موقت متقاضیان که امکان ساخت خانه دائم را مشکل می کند. 4- کمبود امکانات رفاهی برای مهندسین مشاور، نداشتن فضای مناسب برای استقرار
تاکنون چند مورد بازدید از محل اسکان های دائم داشته اید؟ 80 مورد بازدید داشته ایم که 60 مورد آن اعلام شده است
.


شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی
آدرس : بم، چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، میدان سرداران شهید، روبروی مطب دکتر اسماعیلی
شماره تماس: 09133414615
پست الکترونیک:
mailto:Srazavii@mail.uk.ac.ir
هزینه این شماره خبرنامه توسط آقای دکتر سعید شاکرین تأمین شده است
چاپ: چاپخانه گلبهار
NEWS LETTER OF BAM
بلتا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home