Sunday, July 25, 2004

NEWS LETTER OF BAM 2

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شهروندان ومشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتما عات محلی شهرستان بم

شماره 2، سه شنبه 30 تیرماه 1383


سخن مدیر مسئول

شهروندان و تمرین مشارکت در ساختن بمی که شایسته ما است.

اولین شماره خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم (شهروندان و مشارکت) ویژه بم، در روز سه شنبه 23 تیرماه 1383 در
سه هزار نسخه منتشر شد و در همان روز توسط تسهیل گران و شورایاران در سطح شهر بم و تعدادی نیز از طریق بمی های مقیم کرمان توزیع شد. در فردای آن روز تنی چند از شهروندان و مسئولین سازمان های غیردولتی تماس گرفتند و اظهار لطف کردند و ریاست محترم شورای شهر بم در یک تماس تلفنی این اقدام را تبریک گفت.
تلاش است که این خبرنامه با روش های ساده اخبار محلی را به مردم ، مسئولین و سازمان های غیردولتی عرضه کند. در حقیقت مجموعه ای که در آن قرار است شهروندان و نمایندگان محله ای آنان (شورایاران) مطلب بنویسند و حاصل آن در عمل، اطلاع رسانی همراه با نقد روش ها و عملکردها در مورد مسائل واقعی پس از فاجعه زلزله خواهد بود و از طرف دیگر هدف، ارائه راه حل های متکی بر »خرد جمعی شهروندان« است هدف نهایی این تعامل بوجود آمدن شرایط ذهنی و عینی است که همگان حق شهروندان را در برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منافع در مسائل مرتبط با زندگی اجتماعی آنان به رسمیت بشناسند.
تمرین این تعامل، وظیفه این خبرنامه است و برای تحقق آن دست یاری به سوی همگان دراز می شود. درخواست ها به قرار زیر است:
الف) نقد خبرنامه و محتوی مطالب آن بدون هیچ محدودیتی پذیرفته است، و مطالب ارسالی چاپ می شود.
ب) علاوه بر شورایاران که در گروههای کاری هشتگانه موجود (کودکان، جوانان، زنان، بهداشت محیط، بهداشت و سلامتی، اشتغال و کارآفرینی، ساخت و ساز و فضای محله و اطلاع رسانی) فعال هستند و مطالب را به صورت صورتجلسه تنظیم می کنند، همه شهروندان می توانند مطالب مرتبط با عرصه های فوق را برای چاپ و انتشار ارسال دارند.
پ) زبان خبرنامه ساده و مطالب آن با حفظ ساختار اصلی متن ارسالی تنظیم می شود، بنابراین ممکن است به لحاظ دستور زبان و شیوایی کلام کمی نارسا باشد، که پیشاپیش از اهل ادب و فرهنگ پوزش می خواهیم.
ت) هر شماره خبرنامه در قطع فعلی و چهار صفحه موجود (با تیراژ سه هزار نسخه) در حال حاضر شصت هزار تومان هزینه دارد که چهار شماره در ماه برای بم و دو شماره برای بروات پیش بینی شده است، که مجموعاً شش شماره در ماه سیصد و شصت هزار تومان هزینه خواهد داشت و از آنجا که بر طبق قانون مطبوعات خبرنامه ها باید رایگان و بدون آگهی باشد، بنابراین تأمین هزینه ها از طریق خود نشریه ممکن نیست، لذا برای تداوم کار خبرنامه از تمامی سازمان های غیردولتی،ودوستداران بم درخواست می شود که پرداخت هزینه یک یا چند شماره آن را تقبل نمایند و بدیهی است که این امر در صفحة شناسنامه آن شماره درج خواهد شد. سازمان های مذکور در هر عرصه ای که برای خدمت رسانی به شهروندان، فعال باشند، مطمئناًَ تواناسازی شهروندان را در عرصه مشارکت اجتماعی پیش فرض فعالیت خود گرفته اند و یکی از راههای فوری و واقعی تحقق آن، تداوم حضور خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی است.

نتایج نشست شورا یاران در گروههای کاری:

*کودکان
محله: سید طاهرالدین، کوچه شهید مراسمی
دبیر جلسه: مهری امامی فر
خلاصه مذاکرات: در جلسه ای که در مورخ 19/4/83 در منزل شخصی، با جمعی از اهالی محل تشکیل داده شد به مشکلات کودکان و نوجوانان پرداختیم. مشکلات آنان در محله ما نبودن امکانات ورزشی، تفریحی و فضای سبز می باشد. در پایان اگر امکان داشت که کودکان و نوجوانان را به یک اردوی چند روزه ببریم برای روحیه آنان نقش بسزایی خواهد داشت.
پیشنهادات: تهیه وسایل بازی برای پارک محله، ایجاد کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، فراهم کردن امکانات اردوهای سیاحتی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان.

* جوانان
محله: میدان امام حسین، خیابان 16 متری، کوچه وصال
دبیر جلسه: فاطمه نصراللهی
خلاصه مذاکرات: در این محله اکثر جوانان بیکار هستند و هیچ امکانات تفریحی یا ورزشی برای پرکردن اوقات فراغت جوانان وجود ندارد.
پیشنهادات: اشتغال زایی برای جوانان، فراهم کردن امکانات ورزشی و تفریحی برای آنان.

محله: دهشتر، خیابان شهید احمدی پور، کوچه زیارت
دبیر جلسه: مهناز رنجبر
خلاصه مذاکرات: از تعداد185 نفر کل جوانان که در شهرک ولیعصر (دهشتر) زندگی می کنند تعداد 10 نفر (دخترو پسر) دانشجو، 5 نفر شغل آزاد و 5 نفر کارمند هستند و سایرین بیکارند.
پیشنهادات: رسیدگی به جوانان، فراهم کردن امکانات ورزشی و تفریحی، به کار گرفتن جوانان بومی به جای جوانان غیربومی.

محله: امیرکبیر، کوچه شماره 10 و 8
دبیر جلسه: خانم رنجبر
خلاصه مذاکرات: گروه دختران امروز از 6 نفر از دختران محلة امیرکبیر تشکیل شده که همة آنها از مشکلات خود صحبت می کنند و تقاضای رسیدگی به این مشکلات را دارند. مشکلات آنها عبارتند از: نداشتن امکانات تفریحی و ورزشی و نداشتن کلاس های فرهنگی و آموزشی تا دختران با رفتن به این کلاس ها هم وقت خود را به بطالت نگذرانند و هم اینکه هنر و یا کاری را بیاموزند.
پیشنهادات: جمع شدن تعدادی از دختران به عنوان کانون دختران تا به مشکلات بقیه رسیدگی کنند. داشتن روانپزشک و روانشناس برای برطرف کردن مشکلات روحی دختران، فراهم کردن امکانات بهداشتی.

* زنان
محله: عربخانه، کوچه 22 بهمن
خلاصه مذاکرات: در این محله چند زن بی سرپرست وجود دارد که از نظر مالی مشکل دارند. یک خانم دو پسر دانشجو دارد که قادر به پرداخت هزینة تحصیل آنها نیست و چند زن حامله است که در ماه آخر بارداری به سر می برند و لباس بچه ندارند. همچنین در این محله مشکل بی آبی وجود دارد، حدود دو ماه است که مردم آب آشامیدنی منظمی ندارند. در ضمن این محله باید سمپاشی شود.
پیشنهادات: پرداخت وام 200 هزار تومانی به مردم، وصل شبانه روزی آب یا دادن تانکر آب به مردم.

محله: مالک اشتر، کوچه شماره 10 و 8
دبیر جلسه: زهرا جزینی زاده
خلاصه مذاکرات: در عصر روز شنبه با حضور تعدادی از زنان جلسه تشکیل شد. مشکلات آنان به این صورت بیان شد: 1- نبودن سرویس بهداشتی 2- قطعی برق 3- کمی فشار آب 4- نبودن خط تلفن 5- بیکاری جوانان 6- نبودن سطل آشغال و پلاستیک زباله 7- ضرورت سم پاشی منازل و جدول گذاری کنار خیابان و گلکاری 8- کمبود جا برای خانوارهای با جمعیت 8 نفر به بالا 9- ضرورت واگذاری کانتینر به کسانی که جواز کسب دارند و قبلاٌ مغازه داشته اند. 10- کمبود تانکر آب 11- ندادن وام به کسانی که جواز کسب هم دارند 12- نداشتن مکانی برای باز کردن آرایشگاه زنانه 13- نبود کلاس های هنری و آموزشی برای زنان و دختران محله 14- تأخیر در حصارکشی دور منازل و روشن نبودن زمان شروع ساخت و ساز برای اسکان دائم
- ضرورت شن ریزی کوچه ها بعد از آواربرداری، 16- ضرورت در اختیارقرار دادن سطل زباله،

محله: سنگستان، خیابان ابوالفضل
دبیر جلسه: جمیله سادات حسینی
خلاصه مذاکرات: نیاز اصلی خانم های تنها (سرپرست خانوار)، مسائل مالی، روحی و تنهایی می باشد. خیلی احساس تنهایی می کنند، از اینکه کسی را ندارند که به آنها سربزند، به درد دلشان گوش بدهد، با آنها همدل باشد نه همزبان. از اینکه نان آور خانواده را از دست داده اند، نگران آینده هستند زیرا که درآمدی ندراند. افسردگی در زنان تنها بیداد می کند.
پیشنهادات: سرکشی به آنها و گوش دادن به درددل و گریه هایشان، شناسایی آنها و بررسی مشکلات و مسائل مالی آنها، نیاز به روانشناس بومی که همدرد خودشان باشد.

* بهداشت و محیط
محله: کورزوئیه، کمربندی ولی عصر، کوچه 27
دبیر جلسه: لیلا رنجبر
خلاصه مذاکرات: در این محله ماشین زباله اصلاً رفت و آمد ندارد. در این محله نرسیده به رودخانه حدود یک ماه و نیم پیش نه چادر آتش گرفته و سوخته و وسایل آن تبدیل به زباله شده اما هنوز این زباله ها جمع آوری نشده است. همچنین با وجود گذشت نزدیک به هفت ماه از زلزله به اهالی این محله سرویس بهداشتی نداده اند و خود اهالی با استفاده از پلاستیک و آجر بطور موقت سرویس بهداشتی تهیه کرده اند.
پیشنهادات: آمدن ماشین زباله برای جمع آوری زباله ها و احداث سرویس های بهداشتی.

* ساخت و ساز و فضای محله
محله: سیدطاهرالدین، کوچه شهید مراسمی
دبیر جلسه: محمد امامی فر
خلاصه مذاکرات: طی جلسه ای که در روز چهارشنبه 17/4/83 در منزل یکی از اهالی محله برگزار کردیم تعدادی از اهالی محله بر این اعتقاد بودند که با نظر بنیاد مسکن و مهندسین ممتاز وام بلاعوض در اختیار خود صاحبخانه قرار گیرد تا هم ساخت و ساز و بازسازی بم به سرعت انجام گیرد و هم اینکه خودِ مردم در این امر نقشی داشته باشند و مردم فقط پرداخت کنندة اقساط وام های کلان نباشند.
پیشنهادات: اقساط وام ها طوری باشد که پرداخت کنندة وام از عهدة آنها برآید. مدیریت ساخت مسکن به خود شهروندان واگذار شود.

محله: کورزوئیه، کمربندی ولی عصر، کوچة 27
دبیر جلسه: رضا رنجبر
خلاصه مذاکرات: در جلسه ای که در تاریخ 22/4/83 برگزار گردید در خصوص حصارهای اطراف خانه ها صحبت به میان آمد. اعضای گروه سئوال کردند که آیا می توان دیوار در اطراف زمین گذاشت؟ اگر می توان این دیوار می بایست چندمتر ارتفاع داشته باشد و از چه مصالحی در ساختن دیوار می توان استفاده کرد ؟ همچنین به علت بازسازی شهر این دیوارها در چه فاصله ای از کوچه باید گذاشته شود تا در موقع تغییر معابر با مشکل مواجه نشوند.

محله: بلوار مالک اشتر
خلاصه مذاکرات:
مسأله اول: شهروندان خود می خواهند بر اساس سطح درآمد و سلیقه شان مسئله مسکن خود را حل کنند خواهشمند است که مسئولین پاسخ دهند و راه حل منطقی ارائه دهند و یا نظرات شهروندان جمع بندی شود و نتیجة کلی ابلاغ گردد.
مسأله دوم: بسیاری از مردم می خواهند بدانند که این وام بلاعوض چگونه و چه زمانی پرداخت می شود؟ عده ای اظهار نظر می کنند که حتی با مصالح موجود خود می توانند سرپناهی برای خود بسازند و وام نمی خواهند.
مسأله سوم: سرنوشت مصالح موجود باقیمانده چه خواهد شد؟ آیا باید هر شاخة آهن 80 هزارتومانی را سرانجام کیلویی 80 تومان فروخت و تحت تأثیر تبلیغات دست بسته منتظر نشست که شاید چند سال دیگر که معلوم نیست چه زمانی باشد صاحب خانه شد؟
مسأله مهمتر اینکه: وضعیت زمین های غرب شهر که رئیس سازمان زمین فرمود: مشکل دارد و هفتة قبل طی صورتجلسه ای از مسئولین خواسته شد که بیایند و این معما را حل کنند لازم به ذکر است این زمینهایی که می گویند مشکل دارد قبل از زلزله همگی ساختمان سر به فلک کشیده و دارای آب و برق و تلفن بوده اند.

˜™
· اطلاع رسانی
·
محله: انتهای بلوار برق

دبیر جلسه: خانم عسکری

خلاصه مذاکرات: به صورت کلی مشکلات به این شرح است: 1- بیکاری اکثر جوانان 2- بچه های نجات یافته از زلزله که سرپرست خود را چه پدر و
چه مادر از دست داده اند و تحت سرپرستی برادر یا خواهر هستند با مشکلات فراوانی روبرو هستند و احساس سرباری می کنند مثلاً هزینة دانشگاه را که قبلاَ والدین تأمین می کردند الان کسی آن را تقبل نمی کند. 3- سرویسهای بهداشتی 4- به چه دلیل به بعضی که کارمند هستند پول بی بهره تعلق گرفت ولی کسانی که شغل آزاد داشتند حتی پولی هم که با بهره باشد تاکنون به آنها تعلق نگرفته است.

» اندوه شهروند«
در سن کودکی زمانی که سه ماهه بودم پدر و مادرم از هم جدا شدند و علت آن ازدواج دوم پدرم بود. من و مادرم نزد مادربزرگم زندگی می کردیم تا اینکه پس از هفت سال مادرم ازدواج کرد و مرا نزد مادربزرگم رها نمود. و من بی نصیب از مهر و محبت پدر و مادر نزد مادر بزرگم زندگی کردم او مرا به مدرسه فرستاد تا سن 20 سالگی که دیپلم گرفتم و ازدواج کردم همسرم وضع مالی مناسبی نداشت ولی ما زندگی خوب و شیرینی داشتیم. بعد از زلزله همسرم بر اثر فقر و تنگدستی به پیشنهاد یکی از دوستانش مواد به کرمان برد و من از این موضوع بی اطلاع بودم به من گفت که برای کاری به کرمان می رود. در حالی که منتظر بازگشتش بودم به من اطلاع دادند که در یک درگیری کشته شده است و من باز تنها شدم. مجبور شدم در این شرایط به نزد برادرانم که حال و روز خوبی نداشتند و از نظر روحی و روانی مشکل داشتند برگردم و تمام زورگویی و بدرفتاری آنها را تحمل کنم. یک بار که برادرم حالش خراب شد چادرو تمام وسایلم را به آتش کشید. در این اوضاع و احوال شورایار محله به دیدنم آمد و گفت که به من کمک می کند تا تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد قرار بگیرم اما وقتی برای گرفتن دفترچه به ثبت احوال مراجعه کردیم گفتند که تو فوت کرده ای و اسمت در دفتر مردگان ثبت شده است. آن وقت بود که فهمیدم این لطفی بوده که پدرم در حق من کرده است. به دادگاه شکایت کردم و پدرم محکوم شده است. اما ثبت احوال گفته که تا شش ماه دیگر شناسنامه ام صادر نمی شود وتا آن زمان باید منتظر باشم. از مسئولان محترم می خواهم که مرا حمایت و یاری کنند.


در خواست یک شهروند

احتراماً اینجانب شورایار محله گلزار واقع در خیابان کمربندی ولی عصر جهت آموزشگاه خیاطی و ایجاد کارگاه خیاطی کوچک جهت رفع نیاز

دختران محله و پر شدن قسمتی از وقت آنان نیاز به یک عدد کانکس، چرخ خیاطی و .... دارم لطفاً در صورت امکان این جانب را راهنمایی و یاری

نمایید. صمیمانه متشکرم

شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی
آدرس : بم، چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، میدان سرداران شهید، روبروی مطب دکتر اسماعیلی
شماره تماس: 09133414615
Srazavi @ mail.uk. ac.irپست الکترونیک:


هزینه این شماره خبرنامه توسط خانم دکتر مهناز صارمی تأمین شده است
چاپ: چاپخانه گلبهار

0 Comments:

Post a Comment

<< Home