Saturday, July 24, 2004

NEWS LETTER OF BAM 1

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شهروندان ومشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتما عات محلی شهرستان بم

شماره 1، سه شنبه 23 تیرماه 1383

سخن مدیر مسئول

شهروندان و مشارکت گسترده و سازمان یافته آنان در ساختن بمی که شایسته ما است


بیش از شش ماه از زلز له و پیامدهای ناگوار آن گذشته است، علی رغم کمک های گسترده مردمان ایران و جهان هنوز مشکلات در
بسیاری از موارد بر جای خود باقی مانده است و مواردی از اشتباه و کوتاهی دستگاه های مسئول آشکار شده است. در چنین شرایطی و برای آنکه بتوانیم بر پایه »خِرد جمعی« تمامی شهروندان راه حل هایی متناسب با شأن انسان و دانش جهان امروز، برای خروج از مشکلات یافته و به اجرا درآوریم:
برای آنکه: کودکان ما به عنوان انسان های کوچک به حساب آیند و در حال و آینده در محل سکونت خود بازی و شادی داشته باشند و مجبور نباشند در میان آوارها و یا در کنار کوچه ها با خاک و گچ بازی کنند.
برای آنکه: نوجوانان ما، در خرابه های محله و یا در حاشیه گذرها به دلیل نبود فضای بازی، شادی و آموزش پرپر نشوند.
برای آنکه: دختران ما در زیر چادرها و در داخل سرپناه های موقت بیش از این غمزده و رنجور نباشند.
برای آنکه: جوانان بیکار، سرگردان یافتن شغل به هر کاری تن ندهند.
برای آنکه: مادران و پدران در نزدیک محل سکونت حال و آینده خود مکانی برای تجمع داشته باشند و بتوانند مسائل مشترک محیط خود را بررسی کنند.
برای آنکه : مسائل گروههای مختلف شغلی و صنفی طرح و پیگیری شود.
برای آنکه: اعتیاد گسترش یابنده، بیش از پیش تیشه به ریشه نسل های حال و آینده نزند.
طرح اجتماعات محلی (شورایاری) با توجه به تجربیات جهانی و اجرای آن در چندین محله شهر تهران، به عنوان بستر مشارکت همه جانبه شهروندان پیشنهاد شده است. این طرح به تصویب شورای شهر بم رسیده و در شورای اجتماعی استان برای اجرا در بم و
بروات تأیید شده است. و هم اکنون شکل گیری آن در شهر بروات در شرف پایان است و اجرای آن در شهر بم نیز آغاز شده است.

اجتماع محلی (شورایاری) چیست؟


اعضاء هر 30 تا 60 خانوار همسایه که در مجاورت هم سکونت دارند و یکدیگر را می شناسند از میان خود یک زن و یک مرد را به عنوان »شورایار« انتخاب می کنند. از آنجا که اعضاء اجتماع محلی (همگان) از گروه های جنسی، سنی، شغلی و حرفه ای گوناگونی تشکیل شده اند. ضرورت دارد، گروه های کاری متعددی با شرکت افراد داوطلب از جمع مذکور در محله تشکیل شود. که مهم ترین این گروه ها عبارتند از: کودکان، جوانان، زنان، ساخت و ساز و فضای محله، بهداشت محیط (شهرداری محله)، بهداشت و سلامتی (رابطین بهداشت) ، اشتغال و کارآفرینی و ... هر شورایار (زن یا مرد) دو مسئولیت بر عهده دارد.
اول به عنوان عضو یک اجتماع محلی کمک می کند که گروه های کاری مذکور در محله شکل بگیرد.
بطوری که همه شهروندان علاقه مند (بالای 15 سال) ، حداقل در یکی از گروه های موجود در محله وارد شده و امر »مسئله یابی« و »اطلاع رسانی« محیط اجتماعی خود را بر عهده بگیرد.
مسئولیت دوم هریک از شورایاران این خواهد بود که خود، متناسب با تجربه و علاقه خود در یکی از گروه های کاری فوق در سطح شهر عضویت یابد و امر »مسئله یابی« ،»اطلاع رسانی« و » راه حل یابی« (پروژه نویسی) را در آن جمع دنبال نماید.
به این منظور دفتری تحت عنوان »دفتر هماهنگی اجتماعی محلی« در محل »چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر بم، میدان سرداران شهید« ایجاد شده است و »تسهیل گرانی« از میان دختران و پسران شهرستان بم با کارت شناسایی به محلات شما مراجعه می کنند، هنگام مراجعه آنان فهرست همسایگان خود را تهیه کنید. دو شورایار مورد قبول اکثریت را از افراد بالای 18 سال ساکن محله انتخاب کنید. شورایاران آموزش های کوتاه مدتی خواهند دید تا بتوانند مسائل شهروندان را بررسی و راه حل یابی کنند. درخواست های شما را در تمام سطوح پیگیری کنند. افراد مذکور مادامی که مورد قبول اکثریت اهالی باشند شورایاران شما به حساب می آیند.
انتخاب فوق، اولین قدم برای ساختن بم با حضور توانای مردم خواهد بود. برای ساختن بمی که همه ما می خواهیم، امید است با همت شما و با نیروی شورایاران منتخب، تا دیر نشده از اشتباهات گذشته درس بگیریم و بیش از این شهروندان در حاشیه قرار نگیرند.؟بخش هایی از سخنان دکتر اسماعیلی رئیس شورای اسلامی شهر در اولین گردهمایی شورایاران

از همه شما عزیزان و مهمانان عزیز که تشریف آورده اید تشکر و سپاسگزاری می کنم. هدف تمام این کارها این است که ما کاری بکنیم برای خودمان، شهرمان و خانواده مان. شما می دانید که مردم بم انسان های مهمان نوازی بودند، دسته جمعی زندگی می کردند. در یک خانه بزرگ پدر بود، مادر بود، بچه ها بودند حتی داماد و عروس بودند و این ها با هم زندگی می کردند. حتی اگر مهمانی خارجی یا ایرانی به شهر بم می آمدند، آنها دعوتشان می کردند، به آنان جا می دادند و جاهای خوب و دیدنی شهر را نشانشان می دادند. و سرانجام ممکن بود به مهمانان هدیه ای می دادند. حتی اگر ممکن بود دیگر آنان را نبینند...
من این اطمینان را دارم با کمک مردم و یونسکو و دولتمان ارگ بم بازسازی خواهد شد. یک اتفاقاتی است که افتاده و بنابراین یک
همیاری، یک صمیمیت و یک کمکی می طلبد، [ چنانکه می دانید] شورایارها از بین 30 تا 50 خانوار دو نفر را انتخاب می کنند، یعنی کسی که این ها را انتخاب می کند نه دولت است و نه شورای شهر، بلکه مردم این ها را انتخاب می کنند. پس نمایندگان مردم هستند و [شورایاران] محله به محله دقت می کنند، مسائل بهداشتی، مسائل تغذیه و مسائل دیگر را نگاه می کنند،
مثلاً محله نیاز به سالن ورزشی، یک پارک کوچک که بچه ها یک جایی بروند که بازی کند، می بینند درمانگاه ندارند می گویند درمانگاه لازم است. همه این پیشنهادات را می دهند. شما عزیزان در بین خودتان چندین گروه تشکیل می دهید که یک گروه مسئول پیگیری امور بهداشت است، یک گروه مسئول مسائل کودکان، یک گروه مسئول مسائل جوانان و غیره.
... ما باید خیلی آرام و با آرامش صحبت هایمان را بگوییم، مطمئن باشید در برابر حرف منطقی صمیمانه و دوستانه همه تسلیم هستند.

اولین گام در مشارکت شهروندان برای بازسازی مناطق آسیب دیده در زلزله بم

ایده متشکل شدن شهروندان در قالب واحدهای مکانی (محله ای ) تازه نیست. در ایران توسط دکتر پرویز پیران این تشکل ها در هشتاد و
چند محله در شهر تهران ایجاد شده است و در چندین شهر دیگر نیز توسط ایشان هماهنگ گردیده است. آنچه در اینجا اهمیت دارد،
وسعت کار و شرایط اجرای آن است.

پس از زلزله فاجعه بار بم در پنج دی ماه 1382، فکر متشکل ساختن شهروندان برای مقابله با عواقب اجتماعی و فرهنگی فاجعه، در
قالب پروژه ای اجرایی با عنوان »مدیریت بحران متکی بر ظرفیت های اجتماعات محلی و سرمایه اجتماعی« از طریق رئیس دانشگاه
شهید باهنر کرمان برای استانداری کرمان ارسال گردید و همزمان نسخه ای نیز برای تصویب به شورای شهر بم تقدیم شد. پس از
پیگیری های هرروزه و طولانی، »ستاد بحران« مستقر در شهر بم اجرای طرح را به طور آزمایشی پذیرفت مشروط به اینکه در دو
منطقه ستادی (شهر بم، پس از زلزله به 13 منطقه تقسیم و مدیریت هر منطقه به یک یا دو استان معین سپرده شد) اجرا شود. از آنجا که
این تقسیم بندی شهر بدون توجه به بافت واقعی و محله بندی های آن انجام شده بود و احتمال سردرگمی شهروندان جدی بود. نگارنده
متقاضی اجرای آزمایشی طرح در شهر بروات گردید و اجرای طرح از اسفندماه سال 1382 در بروات با مساعدت خانم رجبی زاده
مدیر مدرسه و با همکاری آقای برایی نژاد یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر آغاز شد و از اردیبهشت ماه سال 1383 اجرای آن در
شهر بم با حمایت مؤثر آقای دکتر اسماعیلی رئیس شورای اسلامی شهر و همکاری آقای عزیزیان عضو شورا، آغاز شده است.

از آنجا که بنا به ارزیابی های میدانی در منطقه، اعضای هر 30 تا 60 خانوار همسایه قبل از زلزله، به دلیل وجود روابط پایدار و
رویارویی، نسبت به حل مشکلات یکدیگر پس از زلزله، همدلی و تعلق خاطر بیشتری نسبت به دیگران نشان می دهند. تشویق می شوند
که از میان خود یک شورایار زن و یک مرد را انتخاب کنند و در اولین گردهمایی شورایاران منتخب بر اساس نتایج کار یک »مسئله
یابی سریع«، گروههای کاری را تعریف می کنند که متناسب با مسائل فوری آنان است.

هر گروه کاری فردی را از میان خود برای شرکت در گروه هماهنگی انتخاب می کنند. این گروه هماهنگی شورایاران ، امر ارتباط
متقابل شهروندان را با سازمانهای دولتی، غیردولتی و شورای اسلامی شهر برقرار
می سازد.

برای آسان ساختن فرایندهای فوق در عمل »دفتر هماهنگی اجتماعات محلی« به مدیریت نگارنده در بم تأسیس شده است که به کمک
تعدادی از جوانان (دخترو پسر) بومی که در یک کارگاه آموزش دیده اند و به عنوان »تسهیل گر« شناخته می شوند امور فوق را
هماهنگ می سازند و جلساتی را برای »مسئله یابی« و »پروژه نویسی« در هر اجتماع محلی و به طور جداگانه در میان گروه های کاری
شورایاران برگزار می کنند.

از طرف دیگر، از آنجا که عده ای از اهداءکنندگان کمک (افراد و سازمان های غیردولتی ) مایلند خود بر مراحل هزینه کردن کمک ها
نظارت داشته باشند صندوقی با عنوان صندوق تواناسازی شهروندان، پیش بینی شده است. این ایده و اجرای آن را سازمان غیردولتی
همیاران غدا پیگیری می کنند، و تعدادی از پروژه های طراحی شده توسط گروه شورایان را پس از برسی تأمین هزینه خواهد کرد.
مجموعه فرایندهای فوق در نمودار برای بم نشان داده شده است.مهمترین مشکلات شهروندان در شهر بم از نگاه شورایاران

در اولین گردهمایی شورایاران در شهر بم که در تاریخ 26 خردادماه در چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد از آنان

درخواست شد که مهم ترین مشکلات شهروندان محله خودشان را فهرست کنند. نتایج این پژوهش سریع در اینجا گزارش شده است.

عدد روبروی هر مشکل نشان دهنده توافقی است که شورایاران در مورد آن دارند. جزییات مشکلات زیر به تفکیک محله ها نیز

موجود است.


کمبود سرویس های بهداشتی در کنار اسکان های موقت در سطح محله (100)

نبود امکان برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان (91)

نبود پارک و فضای تفریحی برای کودکان (84)

بیکاری گسترده جوانان (84)

کمبود تلفن عمومی در محله ها (82)

آلودگی محیط و عدم رعایت بهداشت عمومی (80)

نبود حصار دور خانه ها (78

قطع مکرر آب و برق (49)

کمبود آب آشامیدنی سالم در تانکرهای مستقر در محله ها (47)

تکمیل نشدن ساخت اسکان های موقت در برخی محله ها (47)

کمبود امکانات درمانی در سطح شهر (42)

عدم صدور دفترچه برای تعدادی از ساکنان شهر بم در محله ها (36)

کمبود وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر (29)

نبود فضای ورزشی و تفریحی برای بانوان در شهر (27)

عدم توجه به کمی مساحت اسکان های موقت برای خانوارهای پرجمعیت (22)

عدم توجه به کمی مساحت اسکان های موقت برای خانوارهای پرجمعیت (22)

ناهمواری سطح معابر عمومی (22)

کمبود نان مرغوب و نانوایی خوب (18)

توزیع ناعادلانه برخی کالاها از طرف ستادها (16)

عدم بکارگیری نیروی کار ساکن در فعالیت های ساخت و ساز (16)


اندوه شهروند

ما در یک خانواده 8 نفری زندگی می کنیم و همه خواهرو برادرهایم بزرگ هستند. توی یک اتاق پیش ساخته زندگی می کنیم و زندگی در چنین اتاق کوچکی با این همه جمعیت خیلی برایمان سخت است. حتی جای خوابیدن هم نداریم و خیلی برایمان سخت است. دومین مشکل ما، اینکه همه ما بیکار هستیم و هرجا سر می زنیم می گویند نیرو احتیاج نداریم و نیروی بالاتر از فوق دیپلم می خواهند و دیگر اینکه بابام هم که خیاط بوده، قبل از زلزله، که وسایلش زیر آوار خراب شده و هیچ وسیله ای براش باقی نمانده است که خیاطی کند و مجبور است روزها تو خونه بنشیند فقط فکر و خیال بکند و آخر اینکه خواهر بزرگم با ما زندگی می کند که قبلاً ازدواج کرده یک بچه کوچک دارد و در زندگی اش شکست خورده و متارکه کرده .... این زن جوان با این بچه کوچک چطوری زندگی کند و هیچ نوع درآمدی هم ندارد و هنر آرایشگری را با مدرک دارد ولی نه وسیله ای دارد و نه جایی که کار کند.
امضاء محفوظ


درخواست شورایاران عضو گروه کاری »ساخت و ساز و فضای محله« از مسئولین محترم

خلاصه صورتجلسه:

از آنجا که درخواست تعهد محضری از شهروندان مبتنی بر واگذاری تمام حقوق مرتبط با ساخت و ساز دائم و مصرف وام و کمک بلاعوض به بنیاد
مسکن انقلاب اسلامی، که از طرف ستادها درخواست می شود سبب خواهد شد که شهروندان هیچ کنترلی بر نحوه ساخت منزل مسکونی خود نداشته
باشند و عملاً از فرایند مشارکت در شکل گیری مهم ترین عنصر زندگی خود حذف می شوند. لذا درخواست می شود، مسئولین محترم و نمایندگان
ادارات، سازمان ها و نهادهای زیر در جلسه عمومی شورایاران بم در روز سه شنبه 30 تیرماه 1383 ساعت 5 تا 7 بعدازظهر، در محل چادر اداره
فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در میدان سرداران شهید حضور بهم رسانند و به پرسش های شورایاران پاسخ دهند.

فرمانداری ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر فنی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان زمین شهری، شهرداری و دفتر نظام مهندسی استان مستقر در
بم.


با تشکر و احترام
اعضاء گروه کاری ساخت و ساز و فضای محله

گزارش از محله ها

شهرک ولی عصر (دهشتر)

بعضی از اهالی که دفترچه های آنان دیر صادر شده است هنوز وسیله ای دریافت نکرده اند. در بعضی از بخش های محله آب لوله کشی قطع می شود. همچنین بعضی از مردم که سرویس های بهداشتی شان در اثر زلزله تخریب شده است مجبورند از سرویس های همسایه های خود استفاده کنند.
خانوارهایی با 6 تا 8 عضو دارای یک اسکان موقت هستند که طول آن 6 متر و عرض آن 3 متر است و در آن باید استراحت و آشپزی نمایند. در گوشه و کنار بعضی کوچه ها کیسه پلاستیک های پر از زباله به چشم می خورد که بعد از گذشت سه یا چهار روز هنوز توسط مأموران شهرداری جمع آوری نشده اند.
(تسهیل گر دهشتر)

درخواست از شهردار محترم شهر بم
با تشکراز حضور ایشان در جلسه شورایاران به تاریخ 2/3/83 ، و قول مساعدشان برای همکاری با شورا یاران، درخواست می شود روزهای سه شنبه عصر برای حضور شورایاران در محل گردهمایی (چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) دو مینی بوس در اختیار آنان قرار دهند، تا بار هزینه رفت و آمد از دوش شورایاران که فعالیتی اجتماعی و عام المنفعه انجام می دهند برداشته شود.شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی
آدرس : بم، چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، میدان سرداران شهید، روبروی مطب دکتر اسماعیلی
شماره تماس: 09133414615
mailto:Srazavi.uk.ac.ir : پست الکترونیک1 Comments:

At 2:34 PM, Blogger سیامک زند رضوی said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 

Post a Comment

<< Home